Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 10 juni 2021
gepubliceerd op 17 juni 2021

Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de data voor het afnemen van de externe proeven die bekrachtigd worden met een getuigschrift waarbij het getuigschrift van basisonderwijs toegekend wordt, alsook de gemeenschappelijke externe proeven die bekrachtigd worden met een getuigschrift van het secundair onderwijs (CE1D-CESS) voor het schooljaar 2021-2022

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2021042158
pub.
17/06/2021
prom.
10/06/2021
ELI
eli/besluit/2021/06/10/2021042158/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 JUNI 2021. - Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de data voor het afnemen van de externe proeven die bekrachtigd worden met een getuigschrift waarbij het getuigschrift van basisonderwijs (CEB) toegekend wordt, alsook de gemeenschappelijke externe proeven die bekrachtigd worden met een getuigschrift van het secundair onderwijs (CE1D-CESS) voor het schooljaar 2021-2022


De regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 2 juni 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 02/06/2006 pub. 23/08/2006 numac 2006202467 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de externe evaluatie van de verworven kennis van leerlingen van het leerplichtonderwijs en het getuigschrift van basisonderwijs na het lager onderwijs sluiten betreffende de externe evaluatie van de verworven kennis van leerlingen van het leerplichtonderwijs en het getuigschrift van basisonderwijs na het lager onderwijs;

Gelet op het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2009 pub. 12/08/2009 numac 2009029391 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende versteviging van het systeem van de externe evaluatie van de verworven kennis van de leerlingen uit het leerplichtonderwijs sluiten houdende versteviging van het systeem van de externe evaluatie van de verworven kennis van de leerlingen uit het leerplichtonderwijs;

Gelet op het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 4 mei 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/05/2016 pub. 23/05/2016 numac 2016029229 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de nadere regels voor het inschrijven voor en het verdelen, afnemen, verbeteren en beveiligen van de gemeenschappelijke externe proeven tot toekenning van een getuigschrift in het secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/05/2016 pub. 23/05/2016 numac 2016029230 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de nadere regels voor het inschrijven voor en het verdelen, afnemen, verbeteren en beveiligen van de gemeenschappelijke externe proef tot toekenning van het getuigschrift basisonderwijs, en van de vorm van dat getuigschrift sluiten tot bepaling van de nadere regels voor het inschrijven voor en het verdelen, afnemen, verbeteren en beveiligen van de gemeenschappelijke externe proeven tot toekenning van een getuigschrift in het secundair onderwijs;

Gelet op het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 4 mei 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/05/2016 pub. 23/05/2016 numac 2016029229 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de nadere regels voor het inschrijven voor en het verdelen, afnemen, verbeteren en beveiligen van de gemeenschappelijke externe proeven tot toekenning van een getuigschrift in het secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/05/2016 pub. 23/05/2016 numac 2016029230 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de nadere regels voor het inschrijven voor en het verdelen, afnemen, verbeteren en beveiligen van de gemeenschappelijke externe proef tot toekenning van het getuigschrift basisonderwijs, en van de vorm van dat getuigschrift sluiten tot bepaling van de nadere regels voor het inschrijven voor en het verdelen, afnemen, verbeteren en beveiligen van de gemeenschappelijke externe proef tot toekenning van het getuigschrift voor basisstudie(CEB), en van de vorm van dat getuigschrift;

Gelet op de "gendertest" van 1 juni 2021, uitgevoerd met toepassing van artikel 4, tweede lid, 1°, van het decreet van 7 januari 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/01/2016 pub. 12/02/2016 numac 2016029074 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende integratie van de genderdimensie in het geheel van de beleidslijnen van de Franse Gemeenschap sluiten houdende integratie van de genderdimensie in het geheel van de beleidslijnen van de Franse Gemeenschap;

Gelet op het voorstel van kalender van de organisatie van de externe proeven die bekrachtigd worden met een getuigschrift voor het schooljaar 2021-2022 van de Sturingscommissie, van 17 maart 2020;

Op de voordracht van de Minister van Onderwijs;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De data voor het afnemen van de externe proeven die bekrachtigd worden met een getuigschrift voor het schooljaar 2021-2022, worden bepaald als volgt: 1° voor de externe proef gebonden aan de toekenning van het getuigschrift voor basisstudie (CEB): de ochtenden van donderdag 16, vrijdag 17, maandag 20 en dinsdag 21 juni 2022;2° voor de gemeenschappelijke externe proef die bekrachtigd wordt met een getuigschrift op het einde van de derde stap van het pedagogisch continuüm (CE1D): - de proef Frans, op donderdag 16 juni 2022; - de proef moderne talen, op vrijdag 17 juni 2022 voor het schriftelijk gedeelte en tussen dinsdag 14 juni 2022 en dinsdag 21 juni 2022 voor het mondeling gedeelte; - de proef wiskunde, op maandag 20 juni 2022; - de proef wetenschappen, op dinsdag 21 juni 2022; 3° voor de gemeenschappelijke externe proef die bekrachtigd wordt door een getuigschrift op het einde van het hoger secundair onderwijs (CESS): - de proef Frans, op donderdag 16 juni 2022; - de proef geschiedenis, op vrijdag 17 juni 2022.

Art. 2.Het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 17 juli 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/2020 pub. 04/08/2020 numac 2020015298 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de data voor het afnemen van de externe proeven die bekrachtigd worden met een getuigschrift waarbij het getuigschrift van basisonderwijs toegekend wordt, alsook de gemeenschappelijke externe proeven die bekrachtigd worden met een getuigschrift van het secundair onderwijs (CE1D-CESS) voor het schooljaar 2020-2021 sluiten tot goedkeuring van de data voor het afnemen van de externe proeven die bekrachtigd worden met een getuigschrift waarbij het getuigschrift van basisonderwijs (CEB) toegekend wordt, alsook de gemeenschappelijke externe proeven die bekrachtigd worden met een getuigschrift van het secundair onderwijs (CE1D-CESS) voor het schooljaar 2020-2021, wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4.De Minister die bevoegd is voor het leerplichtonderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 10 juni 2021.

De Minister-President, P.-Y. JEHOLET De Minister van Onderwijs, C. DESIR

^