Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 12 september 2013
gepubliceerd op 25 oktober 2013

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van de Commissarissen van de Regering bij de Hogescholen en van de Afgevaardigden van de Regering bij de Hogere Kunstscholen

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2013029556
pub.
25/10/2013
prom.
12/09/2013
ELI
eli/besluit/2013/09/12/2013029556/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 SEPTEMBER 2013. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van de Commissarissen van de Regering bij de Hogescholen en van de Afgevaardigden van de Regering bij de Hogere Kunstscholen


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 9 september 1996 betreffende de financiering van de door de Franse Gemeenschap ingerichte of gesubsidieerde Hogescholen;

Gelet op het decreet van 17 maart 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/03/1997 pub. 19/11/1997 numac 1997029176 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 24 december 1990 tot oprichting van een Commissie voor toezicht op de wetgeving betreffende de Franse taal sluiten tot vaststelling van het statuut van de commissarissen bij de hogescholen;

Gelet op het decreet van 20 december 2001Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2001 pub. 03/05/2002 numac 2002029138 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot vaststelling van de regels die specifiek zijn voor het hoger kunstonderwijs georganiseerd in de hogere kunstscholen (1) sluiten tot vaststelling van de regels die specifiek zijn voor het hoger kunstonderwijs georganiseerd in de hogere kunstscholen (organisatie, financiering, omkadering, statuut van het personeel, rechten en plichten van studenten);

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 april 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/04/2008 pub. 30/05/2008 numac 2008029273 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van de Commissarissen van de Regering bij de Hogescholen en van de Afgevaardigden van de Regering bij de Hogere Kunstscholen sluiten houdende aanwijzing van de Commissarissen van de Regering bij de Hogescholen en van de Afgevaardigden van de Regering bij de Hogere Kunstscholen;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 oktober 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/10/2009 pub. 21/12/2009 numac 2009029908 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 april 2008 houdende aanwijzing van de Commissarissen van de Regering bij de Hogescholen en van de Afgevaardigden van de Regering bij de Hogere Kunstscholen sluiten tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 april 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/04/2008 pub. 30/05/2008 numac 2008029273 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van de Commissarissen van de Regering bij de Hogescholen en van de Afgevaardigden van de Regering bij de Hogere Kunstscholen sluiten houdende aanwijzing van de Commissarissen van de Regering bij de Hogescholen en van de Afgevaardigden van de Regering bij de Hogere Kunstscholen;

Op de voordracht van de Minister van Hoger onderwijs, Besluit :

Artikel 1.De aanwijzing van de Commissarissen van de Regering bij de Hogescholen voor de periode gaande van 15 september 2013 tot 14 september 2018 wordt bepaald in de bijlage 1 bij dit besluit.

Art. 2.De aanwijzing van de Afgevaardigden van de Regering bij de Hogere Kunstscholen voor de periode gaande van 15 september 2011 tot 14 september 2016 wordt bepaald in de bijlage 2 bij dit besluit.

Art. 3.In de afwezigheid van een commissaris of een afgevaardigde van de Regering, zorgt het College van de Commissarissen en afgevaardigden van de Regering voor de verdeling van het toezicht op de instellingen over de verschillende aanwezige commissarissen en afgevaardigden.

Art. 4.Het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 april 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/04/2008 pub. 30/05/2008 numac 2008029273 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van de Commissarissen van de Regering bij de Hogescholen en van de Afgevaardigden van de Regering bij de Hogere Kunstscholen sluiten houdende aanwijzing van de Commissarissen van de Regering bij de Hogescholen en van de Afgevaardigden van de Regering bij de Hogere Kunstscholen en het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 oktober 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/10/2009 pub. 21/12/2009 numac 2009029908 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 april 2008 houdende aanwijzing van de Commissarissen van de Regering bij de Hogescholen en van de Afgevaardigden van de Regering bij de Hogere Kunstscholen sluiten tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 april 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/04/2008 pub. 30/05/2008 numac 2008029273 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van de Commissarissen van de Regering bij de Hogescholen en van de Afgevaardigden van de Regering bij de Hogere Kunstscholen sluiten houdende aanwijzing van de Commissarissen van de Regering bij de Hogescholen en van de Afgevaardigden van de Regering bij de Hogere Kunstscholen, worden opgeheven.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking op 15 september 2013, met uitzondering van artikel 2 dat uitwerking heeft met ingang van 15 september 2011.

Art. 6.De Minister bevoegd voor het Hoger onderwijs wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 12 september 2013.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister-President, R. DEMOTTE De Vicepresident en Minister van Hoger onderwijs, J.-Cl. MARCOURT

^