Etaamb.openjustice.be
Benoemingen
gepubliceerd op 08 maart 2023

Personeel. - Benoeming. - Errata In het Belgisch Staatsblad van 10 januari 2023, moet de Nederlandse en Franse tekst betreffende het benoemingsbesluit van mijnheer Alphonse BOSCH op bladzijde 4309 gelezen worden als volgt : Bij koninklijk bes In het Belgisch Staatsblad van 10 januari 2023, moet de Nederlandse en Franse tekst betreffende(...)

bron
federale overheidsdienst beleid en ondersteuning
numac
2023030508
pub.
08/03/2023
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING


Personeel. - Benoeming. - Errata In het Belgisch Staatsblad van 10 januari 2023, moet de Nederlandse en Franse tekst betreffende het benoemingsbesluit van mijnheer Alphonse BOSCH op bladzijde 4309 gelezen worden als volgt : Bij koninklijk besluit van 28 april 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/04/2022 pub. 04/07/2022 numac 2022041138 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende het door ASTRID geëxploiteerde radiocommunicatienetwerk type koninklijk besluit prom. 28/04/2022 pub. 15/06/2022 numac 2022041017 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones en van het koninklijk besluit van 19 april 2014 houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de hulpverleningszones sluiten, wordt mijnheer Alphonse BOSCH benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning in een betrekking van het Frans taalkader, met ingang van 01 april 2022.

In het Belgisch Staatsblad van 10 januari 2023, moet de Nederlandse en Franse tekst betreffende het benoemingsbesluit van mijnheer Jason CARDINAL op bladzijde 4309 gelezen worden als volgt : Bij koninklijk besluit van 28 april 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/04/2022 pub. 04/07/2022 numac 2022041138 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende het door ASTRID geëxploiteerde radiocommunicatienetwerk type koninklijk besluit prom. 28/04/2022 pub. 15/06/2022 numac 2022041017 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones en van het koninklijk besluit van 19 april 2014 houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de hulpverleningszones sluiten, wordt mijnheer Jason CARDINAL benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning in een betrekking van het Frans taalkader, met ingang van 01 april 2022.

In het Belgisch Staatsblad van 10 januari 2023, moet de Nederlandse en Franse tekst betreffende het benoemingsbesluit van mevrouw Laureine ATSATITO NTODJOU op bladzijde 4309 gelezen worden als volgt : Bij koninklijk besluit van 28 april 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/04/2022 pub. 04/07/2022 numac 2022041138 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende het door ASTRID geëxploiteerde radiocommunicatienetwerk type koninklijk besluit prom. 28/04/2022 pub. 15/06/2022 numac 2022041017 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones en van het koninklijk besluit van 19 april 2014 houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de hulpverleningszones sluiten, wordt mevrouw Laureine ATSATITO NTODJOU benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning in een betrekking van het Frans taalkader, met ingang van 01 april 2022.

In het Belgisch Staatsblad van 10 januari 2023, moet de Nederlandse en Franse tekst betreffende het benoemingsbesluit van mevrouw Sophie CARREAU op bladzijde 4309 gelezen worden als volgt : Bij koninklijk besluit van 21 april 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/04/2022 pub. 03/05/2022 numac 2022202391 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de Raad van Beheer van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 21/04/2022 pub. 29/04/2022 numac 2022031819 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de modaliteiten van het gebruik van het Klimaat, transitie en relancefonds, met betrekking tot As 1 "Klimaat, duurzaamheid en innovatie", Component 1.2 "Opkomende energietechnologieën", ID I-1.15 "Een industriële waardeketen voor de waterstofeconomie" type koninklijk besluit prom. 21/04/2022 pub. 15/06/2022 numac 2022040933 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een handicap sluiten, wordt mevrouw Sophie CARREAU benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning in een betrekking van het Frans taalkader, met ingang van 01 april 2022.

In het Belgisch Staatsblad van 10 januari 2023, moet de Nederlandse en Franse tekst betreffende het benoemingsbesluit van mevrouw Maryse CARLENS op bladzijde 4309 gelezen worden als volgt : Bij koninklijk besluit van 24 april 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/04/2022 pub. 14/06/2022 numac 2022031538 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loonprogrammatie 2021-2022 en de coronapremie type koninklijk besluit prom. 24/04/2022 pub. 09/06/2022 numac 2022040683 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de banken, betreffende de inspanning voor de risicogroepen voor 2021 en 2022 type koninklijk besluit prom. 24/04/2022 pub. 31/05/2022 numac 2022201786 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor het technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaartsector, inzake uitvoering van het sectoraal akkoord 2021-2022, luik stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag - aangepaste beschikbaarheid 2023-2024 (1) type koninklijk besluit prom. 24/04/2022 pub. 16/06/2022 numac 2022201812 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 oktober 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de federale en bicommunautaire socio-culturele organisaties, tot vaststelling, voor 2023 en 2024, van de voorwaarden voor de toekenning van de vrijstelling van verplichting van aangepaste beschikbaarheid voor oudere werknemers die worden ontslagen vóór 1 juli 2023 in het raam van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, die 20 jaar hebben gewerkt in een stelsel van nachtarbeid, die in een zwaar beroep of in de bouwsector tewerkgesteld werden en arbeidsongeschikt zijn, die tewerkgesteld werden in een zwaar beroep en 35 jaar beroepsverleden aantonen, die een lange loopbaan hebben, of die tewerkgesteld waren in een onderneming in moeilijkheden of in herstructurering type koninklijk besluit prom. 24/04/2022 pub. 09/06/2022 numac 2022201733 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 oktober 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de federale en bicommunautaire socio-culturele organisaties, tot vaststelling, voor de periode van 1 juli 2021 tot 31 december 2022, van de voorwaarden voor de toekenning van de vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid voor oudere werknemers die worden ontslagen in het raam van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een zwaar beroep of tewerkgesteld werden in het bouwbedrijf en arbeidsongeschikt zijn, die hebben gewerkt in een zwaar beroep en 35 jaar beroepsverleden aantonen of een lange loopbaan hebben type koninklijk besluit prom. 24/04/2022 pub. 14/06/2022 numac 2022201822 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 oktober 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, tot vaststelling, voor de periode van 1 juli 2021 tot 31 december 2022, van de voorwaarden voor de toekenning van de vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid voor oudere werknemers die worden ontslagen in het raam van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een zwaar beroep of tewerkgesteld werden in het bouwbedrijf en arbeidsongeschikt zijn, die hebben gewerkt in een zwaar beroep en 35 jaar beroepsverleden aantonen of een lange loopbaan hebben, in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst van de Nationale Arbeidsraad nr. 153 type koninklijk besluit prom. 24/04/2022 pub. 09/06/2022 numac 2022201789 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, tot vaststelling, voor de periode van 1 juli 2021 tot 31 december 2022, van de voorwaarden voor de toekenning van de vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid voor oudere werknemers die worden ontslagen in het raam van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een zwaar beroep of tewerkgesteld werden in het bouwbedrijf en arbeidsongeschikt zijn, die hebben gewerkt in een zwaar beroep en 35 jaar beroepsverleden aantonen of een lange loopbaan hebben, met uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 153 van de Nationale Arbeidsraad sluiten, wordt mevrouw Maryse CARLENS benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning in een betrekking van het Frans taalkader, met ingang van 01 april 2022.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 BRUSSEL te worden toegezonden.

^