Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 21 april 2022
gepubliceerd op 03 mei 2022

Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de Raad van Beheer van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2022202391
pub.
03/05/2022
prom.
21/04/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 APRIL 2022. - Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de Raad van Beheer van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, artikel 21, § 3, vervangen bij de wet van 7 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/05/2019 pub. 20/06/2019 numac 2019013277 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot aanpassing van verschillende wettelijke bepalingen ingevolge de overdracht van bepaalde bevoegdheden van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid naar het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen en houdende bepaalde terminologische aanpassingen sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 oktober 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/10/2019 pub. 21/10/2019 numac 2019204787 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van de ondervoorzitters en leden van de Raad van Beheer van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen sluiten houdende benoeming van de ondervoorzitters en leden van de Raad van Beheer van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen;;

Op de voordracht van de Minister van Zelfstandigen, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Mevrouw Eline De Rycke wordt benoemd tot lid van de Raad van Beheer van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen, als vertegenwoordiger van de andere zelfstandigen, ter vervanging van de heer Erik De Bom, wiens mandaat zij zal voleindigen.

Art. 2.De minister bevoegd voor Zelfstandigen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 april 2022 FILIP Van Koningswege : De Minister van Zelfstandigen, D. CLARINVAL

^