Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 15 juni 2022

Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 21 april 2022, wordt de heer Marc HUBIN, rijksambtenaar bij Federal overheidsdienst Sociale Zekerheid in de klasse A4 met de titel van Adviseur-generaal, eervol ontslag uit zijn ambt verlee De heer Marc HUBIN mag zijn pensioenaanspraken doen gelden en is gemachtigd om de titel van Adviseu(...)

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2022031970
pub.
15/06/2022
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 21 april 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/04/2022 pub. 03/05/2022 numac 2022202391 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de Raad van Beheer van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 21/04/2022 pub. 15/06/2022 numac 2022040933 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een handicap type koninklijk besluit prom. 21/04/2022 pub. 29/04/2022 numac 2022031819 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de modaliteiten van het gebruik van het Klimaat, transitie en relancefonds, met betrekking tot As 1 "Klimaat, duurzaamheid en innovatie", Component 1.2 "Opkomende energietechnologieën", ID I-1.15 "Een industriële waardeketen voor de waterstofeconomie" sluiten, wordt de heer Marc HUBIN, rijksambtenaar bij Federal overheidsdienst Sociale Zekerheid in de klasse A4 met de titel van Adviseur-generaal, eervol ontslag uit zijn ambt verleend met ingang van 1 mei 2022.

De heer Marc HUBIN mag zijn pensioenaanspraken doen gelden en is gemachtigd om de titel van Adviseur-generaal eershalve te voeren.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat, 33 te 1040 BRUSSEL te worden toegezonden.

^