Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 08 maart 2023

Personeel. - Bevordering. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 10 januari 2023, moet de Nederlandse en Franse tekst betreffende het benoemingsbesluit van Mevrouw Colette VOSTIER op bladzijde 4310 gelezen worden als volgt: Bij koninklijk besluit van 21 april 2022, wordt mevrouw Colette VOSTIER, bevorderd door overgang na(...)

bron
federale overheidsdienst beleid en ondersteuning
numac
2023030505
pub.
08/03/2023
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING


Personeel. - Bevordering. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 10 januari 2023, moet de Nederlandse en Franse tekst betreffende het benoemingsbesluit van Mevrouw Colette VOSTIER op bladzijde 4310 gelezen worden als volgt: Bij koninklijk besluit van 21 april 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/04/2022 pub. 29/04/2022 numac 2022031819 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de modaliteiten van het gebruik van het Klimaat, transitie en relancefonds, met betrekking tot As 1 "Klimaat, duurzaamheid en innovatie", Component 1.2 "Opkomende energietechnologieën", ID I-1.15 "Een industriële waardeketen voor de waterstofeconomie" type koninklijk besluit prom. 21/04/2022 pub. 03/05/2022 numac 2022202391 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de Raad van Beheer van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 21/04/2022 pub. 15/06/2022 numac 2022040933 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een handicap sluiten, wordt mevrouw Colette VOSTIER, bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A1, met de titel van Attaché, via federale mobiliteit, bij Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning, in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang van 1ste april 2022.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat, 33 te 1040 BRUSSEL te worden toegezonden.

^