Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 23 januari 2013

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/01/2013 numac 2012000610 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Afwijking Bij koninklijk besluit van 18 december 2012 wordt de heer Luc DONNAY, Auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om de cursussen « Mise en oeuvre des arrêts du Conseil d'Etat » aan de R(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/01/2013 numac 2012000619 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Afwijking Bij koninklijk besluit van 18 december 2012 wordt Mevr. Laurence VANCRAYEBECK, Auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om enerzijds vanaf het academiejaar 2012-2013 een mandaat als assistente type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/01/2013 numac 2012000637 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Afwijking Bij koninklijk besluit van 18 december 2012 wordt de heer Denis DELVAX, Auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om bij de « Université libre de Bruxelles », vanaf het academiejaar 2012-2013, d type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/01/2013 numac 2012000667 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Afwijking Bij koninklijk besluit van 18 december 2012 wordt de heer Philippe BROUWERS, Eerste Referendaris-afdelingshoofd bij de Raad van State, gemachtigd om aan de « Haute Ecole ICHEC », vanaf het academ type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/01/2013 numac 2012000718 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Afwijking Bij koninklijk besluit van 19 december 2012 wordt de heer Jacques JAUMOTTE, Staatsraad, gemachtigd om bij de « Université libre de Bruxelles », vanaf het jaar 2013, de cursus « Droit internationa type koninklijk besluit prom. 21/12/2012 pub. 23/01/2013 numac 2012012115 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincie Henegouwen en voor de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant, betreffende de tewerkstelling van personen behorende tot de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 21/12/2012 pub. 23/01/2013 numac 2012012118 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant, betreffende het brugpensioen op 56 jaar met 40 jaar beroepsverleden, de witzandexploitaties uitgezonderd type koninklijk besluit prom. 21/12/2012 pub. 23/01/2013 numac 2012012133 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen, betreffende het brugpensioen op 56 jaar mits 40 jaren beroepsverleden type koninklijk besluit prom. 21/12/2012 pub. 23/01/2013 numac 2012012137 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen, betreffende de toekenning van maaltijdscheques type koninklijk besluit prom. 21/12/2012 pub. 23/01/2013 numac 2012012149 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincie Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant, betreffende het conventioneel brugpensioen op 58 jaar type koninklijk besluit prom. 21/12/2012 pub. 23/01/2013 numac 2012206437 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 augustus 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, tot vaststelling van het statuut van de vakbondsafvaardiging type koninklijk besluit prom. 21/12/2012 pub. 23/01/2013 numac 2012012135 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 april 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen, betreffende de tewerkstelling van personen behorend tot risicogroepen type koninklijk besluit prom. 21/12/2012 pub. 23/01/2013 numac 2012012143 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot vaststelling van specifieke bepalingen met betrekking tot de tewerkstelling van arbeiders in de ondernemingen waarvan de gewone activiteit bestaat in het uitvoeren van baggerwerken type koninklijk besluit prom. 21/12/2012 pub. 23/01/2013 numac 2012012147 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant, betreffende het conventioneel brugpensioen op 58 jaar type koninklijk besluit prom. 21/12/2012 pub. 23/01/2013 numac 2012206427 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 september 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de syndicale vorming voor de werknemers tewerkgesteld in de ondernemingen van het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en/of van de goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 21/12/2012 pub. 23/01/2013 numac 2012206440 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant, betreffende het conventioneel brugpensioen op 56 jaar type koninklijk besluit prom. 21/12/2012 pub. 23/01/2013 numac 2012206451 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel, betreffende een tussentijdse regeling inzake conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 15/01/2013 pub. 23/01/2013 numac 2013018045 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het wetenschappelijk comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 19/12/2012 pub. 23/01/2013 numac 2013022007 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot regeling van de zeegewenning aan boord van zeeschepen en tot vaststelling van de uitvoeringsmodaliteiten van de inning en invordering van de solidariteitsbijdrage voor de zeegewenning door de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden type koninklijk besluit prom. 10/01/2013 pub. 23/01/2013 numac 2013022012 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 11, § 2, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 10/01/2013 pub. 23/01/2013 numac 2013022011 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 14, g), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 10/01/2013 pub. 23/01/2013 numac 2013022014 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 3, § 1, B, 11, §§ 1 en 5, en 20, § 1, a), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 10/01/2013 pub. 23/01/2013 numac 2013022013 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 12, § 1, e), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 14/01/2013 pub. 23/01/2013 numac 2013022018 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 12, § 1, d), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 14/01/2013 pub. 23/01/2013 numac 2013022020 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 14, g), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 14/01/2013 pub. 23/01/2013 numac 2013022019 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 14, h), § 1, I, 4° , van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/01/2013 numac 2013014001 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Aanstelling. - Personeel. - Voorlopige aanstelling in de hoedanigheid van directeur-generaal a.i. van het Directoraat-generaal Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Bij ministerieel besluit van Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/01/2013 numac 2013014000 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Einde van aanstelling. - Personeel. - Einde van voorlopige aanstelling in de hoedanigheid van directeur a.i. van de Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Bij ministerieel type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/01/2013 numac 2013014011 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Einde van voorlopige aanstelling in de hoedanigheid van directeur-generaal a.i. van het Directoraat-generaal Vervoer te Land bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Bij ministerieel besluit van 20 december 2012 wordt type ministerieel besluit prom. 14/12/2012 pub. 23/01/2013 numac 2013035019 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de wijze waarop een vereniging waar armen het woord nemen haar activiteiten en de bereikte doelgroep registreert en betreffende de in te zetten methodieken voor de uitwerking van een kwaliteitsbeleid type ministerieel besluit prom. 07/01/2013 pub. 23/01/2013 numac 2013200244 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de adviescommissie zorgboerderijen type ministerieel besluit prom. 10/01/2013 pub. 23/01/2013 numac 2013200245 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de adviescommissie zorgboerderijen type ministerieel besluit prom. 28/12/2012 pub. 23/01/2013 numac 2013200246 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de adviescommissie zorgboerderijen

arrest

type arrest prom. -- pub. 23/01/2013 numac 2012206893 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 144/2012 van 22 november 2012 Rolnummers 4563, 4592, 4608, 4613, 4625 en 4627 / 4589 / 4614 / 4618 en 4621 / 4619 / 4620, 4622, 4624 en 4628 / 4626 / 4673, 4674, 4675, 4678, 4682, 4683, 4706, 4707 en 4708 In zake : Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters R. Henneuse en M. Bossuyt, en de rechter(...)

decreet

type decreet prom. 21/12/2012 pub. 23/01/2013 numac 2013035036 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen met betrekking tot de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/11/2012 pub. 23/01/2013 numac 2013031023 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende mededeling van de datums van de schoolvakanties voor het schooljaar 2013-2014

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 07/12/2012 pub. 23/01/2013 numac 2013035006 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 juli 1970 houdende de algemene verordening betreffende de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen en van het koninklijk besluit van 9 januari 1995 ter uitvoering van de wet van 27 december 1994 tot goedkeuring van het Verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, ondertekend te Brussel op 9 februari 1994 door de Regeringen van het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, en tot invoering van een Eurovignet, overeenkomstig richtlijn 93/89/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 25 oktober 1993, wat betreft de modaliteiten van het rittenblad type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2012 pub. 23/01/2013 numac 2013035009 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de nadere regels voor de koppeling van geografische gegevensbronnen en geografische diensten in beheer van een derde partij aan het netwerk, vermeld in artikel 26 van het GDI-decreet en de toegang tot en het gebruik ervan door instanties type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2012 pub. 23/01/2013 numac 2013035011 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende contractuele betrekkingen en samenwerking in de sector melk en zuivelproducten type besluit van de vlaamse regering prom. 07/12/2012 pub. 23/01/2013 numac 2013035012 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de organisatie van een open oproep rond sociale innovatie type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2012 pub. 23/01/2013 numac 2013035017 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de invoering van een puntensysteem voor ernstige inbreuken in de zeevisserij type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2012 pub. 23/01/2013 numac 2013035034 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende laatste herverdeling 2012 van het provisioneel krediet JB0/1JB-G-2-Z/PR tot dekking van de uitgaven in het kader van de adequate aanpak van problemen betreffende de werkzekerheid en voor de uitgaven in het kader van het werkgelegenheids- en investeringsplan type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2012 pub. 23/01/2013 numac 2013035069 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot het niet-toepasselijk verklaren van het koninklijk besluit van 4 juni 1958 betreffende de vrije stroken langs de autosnelwegen op het tramlijnproject Livan 1

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 10/01/2013 pub. 23/01/2013 numac 2013200189 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 31 januari 2008 tot aanwijzing van de leden van de « Conseil wallon de l'Egalité entre Hommes et Femmes »

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2012 pub. 23/01/2013 numac 2013200200 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering ter uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid

erratum

type erratum prom. -- pub. 23/01/2013 numac 2013009042 bron federale overheidsdienst justitie Adreswijziging politieparket Oudenaarde. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 21 januari 2013, editie 2, pagina 2640, akte 2013/09028 dient « Westering » te worden vervangen door « Westerring ». type erratum prom. 17/12/2012 pub. 23/01/2013 numac 2013024046 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen. - Erratum type erratum prom. 01/10/2012 pub. 23/01/2013 numac 2013200117 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot algemeen verbindend verklaring van de beslissing van het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel betreffende de vervanging van feestdagen in 2013. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/01/2013 numac 2013000035 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 19 december 2012 wordt de heer Hugo Verloes benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Centrale Diensten, Nederlands taalkader met ingang van Bij koninklijk besluit van 19 december 2012 wordt Mevr. Lynn Van Der Veken benoemd tot rijksamb(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/01/2013 numac 2013011030 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 27 december 2012, wordt de heer ANTHUENIS, Tom, tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integrati Bij koninklijk besluit van 6 december 2012, wordt Mevr. BEX, Helena, tot rijksambtenaar benoemd(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 23/01/2013 numac 2013200380 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van **** commissarissen voor de **** De vergelijkende selectie van **** commissarissen voor de **** (niveau ****) voor de **** **** (****12152) werd (...) Er zijn 9 geslaagden.

document

type document prom. -- pub. 23/01/2013 numac 2013200356 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Arbeidsrechtbank te Luik Op 15 januari 2013 werd de heer Leclercq, Marcel, rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij de arbeidsrechtbank te Luik, door de voorzitter van deze rechtbank aangewezen om het ambt va
^