Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 13 juni 2016

Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 3 mei 2016, wordt de bij ministerieel besluit van 21 augustus 2012 aan de NV Revada verleende erkenning als ophaler van dierlijke afval van de categorieën 1, 2 en 3 op haar verzoek ingetrokken. Bij hetz Bij ministerieel besluit van 3 mei 2016 wordt de "SA Gefco Benelux" vanaf 3 mei 2016 (...)

bron
waalse overheidsdienst
numac
2016203019
pub.
13/06/2016
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

WAALSE OVERHEIDSDIENST


Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 3 mei 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/05/2016 pub. 09/05/2016 numac 2016031355 bron brussels hoofdstedelijk gewest en franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot samenstelling van een wervingsreserve en tot bepaling van de bijzondere voorwaarden voor de werving van Franstalige en Nederlandstalige brandweermannen voor de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp type ministerieel besluit prom. 03/05/2016 pub. 27/01/2017 numac 2017200383 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 10 en programma 04 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 sluiten, wordt de bij ministerieel besluit van 21 augustus 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/08/2012 pub. 27/08/2012 numac 2012031659 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het verbod van het gebruik van sommige letterwoorden of logo's voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 type ministerieel besluit prom. 21/08/2012 pub. 12/09/2012 numac 2012007246 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie ingesteld bij artikel 4 van het koninklijk besluit van 19 september 1985 tot vaststelling van de wijze waarop de Staat door bemiddeling van het Instituut voor veteranen. - Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers voorziet in de kosteloze verzorging van de oorlogsinvaliden en gelijkgestelden alsmede van de oorlogswezen sluiten aan de NV Revada verleende erkenning als ophaler van dierlijke afval van de categorieën 1, 2 en 3 op haar verzoek ingetrokken.

Bij hetzelfde besluit wordt bepaald dat de bij ministerieel besluit van 21 augustus 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/08/2012 pub. 27/08/2012 numac 2012031659 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het verbod van het gebruik van sommige letterwoorden of logo's voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 type ministerieel besluit prom. 21/08/2012 pub. 12/09/2012 numac 2012007246 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie ingesteld bij artikel 4 van het koninklijk besluit van 19 september 1985 tot vaststelling van de wijze waarop de Staat door bemiddeling van het Instituut voor veteranen. - Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers voorziet in de kosteloze verzorging van de oorlogsinvaliden en gelijkgestelden alsmede van de oorlogswezen sluiten aan de NV Revada verleende erkenning als vervoerder van dierlijke afval van de categorieën 1, 2 en 3 uitwerking blijft hebben.

Bij ministerieel besluit van 3 mei 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/05/2016 pub. 09/05/2016 numac 2016031355 bron brussels hoofdstedelijk gewest en franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot samenstelling van een wervingsreserve en tot bepaling van de bijzondere voorwaarden voor de werving van Franstalige en Nederlandstalige brandweermannen voor de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp type ministerieel besluit prom. 03/05/2016 pub. 27/01/2017 numac 2017200383 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 10 en programma 04 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 sluiten wordt de "SA Gefco Benelux" vanaf 3 mei 2016 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 3 mei 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/05/2016 pub. 09/05/2016 numac 2016031355 bron brussels hoofdstedelijk gewest en franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot samenstelling van een wervingsreserve en tot bepaling van de bijzondere voorwaarden voor de werving van Franstalige en Nederlandstalige brandweermannen voor de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp type ministerieel besluit prom. 03/05/2016 pub. 27/01/2017 numac 2017200383 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 10 en programma 04 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 sluiten wordt de "SPRL Fisse Transports" vanaf 3 mei 2016 voor drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 6 mei 2016, dat in werking treedt op 6 mei 2016, wordt de schorsing van de bij ministerieel besluit van 19 november 2015 aan de "SA Euro-Services" verleende erkenning als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, opgeheven.

Bij ministerieel besluit van 6 mei 2016 wordt de BVBA Transportbedrijf A.D.S. vanaf 6 mei 2016 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 6 mei 2016 wordt de heer Raoul Peteau vanaf 6 mei 2016 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 11 mei 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/05/2016 pub. 20/05/2016 numac 2016022216 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit dat delegaties van handtekeningen aan bepaalde ambtenaren van de Federale Pensioendienst toekent in de sector van de vergoedingspensioenen type ministerieel besluit prom. 11/05/2016 pub. 10/06/2016 numac 2016035931 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage I en II bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2007 betreffende de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken, en de minimumeisen voor dat onderzoek type ministerieel besluit prom. 11/05/2016 pub. 20/06/2016 numac 2016035900 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de bepaling van de voorwaarden waaraan een niet-fiscale vordering moet beantwoorden om als oninbaar te kunnen worden afgeboekt sluiten wordt de "SRO Carlog" vanaf 11 mei 2016 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 13 mei 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/05/2016 pub. 22/06/2016 numac 2016203252 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 juni 2009 tot instelling van de "Commission consultative de recours des attractions touristiques" type ministerieel besluit prom. 13/05/2016 pub. 23/05/2016 numac 2016031378 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 maart 2012 tot vaststelling van de vereiste bekwaamheid van de te werven ambtenaren en van het programma van het wervingsexamen voor Franstalige en Nederlandstalige brandweermannen en onderluitenanten voor de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp type ministerieel besluit prom. 13/05/2016 pub. 31/05/2016 numac 2016003177 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit waarbij aan rijksambtenaren behorende tot de Federale Overheidsdienst Financiën, een bezoldigd verlof gelijkgesteld met dienstactiviteit type ministerieel besluit prom. 13/05/2016 pub. 09/09/2016 numac 2016009436 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de vertegenwoordigers van de directeur van de Stafdienst Personeel en Organisatie en van de directeur-generaal van het Directoraat- generaal Penitentiaire Inrichtingen van de Federale Overheidsdienst Justitie in het selectiecomité voor de assessoren in de strafuitvoeringsrechtbank sluiten, dat in werking treedt op 13 mei 2016, wordt artikel 1, § 2, van het ministerieel besluit van 22 juni 2012 gewijzigd waarbij de "SA Wilmet" erkend werd als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 13 mei 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/05/2016 pub. 22/06/2016 numac 2016203252 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 juni 2009 tot instelling van de "Commission consultative de recours des attractions touristiques" type ministerieel besluit prom. 13/05/2016 pub. 23/05/2016 numac 2016031378 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 maart 2012 tot vaststelling van de vereiste bekwaamheid van de te werven ambtenaren en van het programma van het wervingsexamen voor Franstalige en Nederlandstalige brandweermannen en onderluitenanten voor de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp type ministerieel besluit prom. 13/05/2016 pub. 31/05/2016 numac 2016003177 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit waarbij aan rijksambtenaren behorende tot de Federale Overheidsdienst Financiën, een bezoldigd verlof gelijkgesteld met dienstactiviteit type ministerieel besluit prom. 13/05/2016 pub. 09/09/2016 numac 2016009436 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de vertegenwoordigers van de directeur van de Stafdienst Personeel en Organisatie en van de directeur-generaal van het Directoraat- generaal Penitentiaire Inrichtingen van de Federale Overheidsdienst Justitie in het selectiecomité voor de assessoren in de strafuitvoeringsrechtbank sluiten wordt de NV Deme Environmental Contractors vanaf 13 mei 2016 voor drie jaar erkend als ophaler van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 13 mei 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/05/2016 pub. 22/06/2016 numac 2016203252 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 juni 2009 tot instelling van de "Commission consultative de recours des attractions touristiques" type ministerieel besluit prom. 13/05/2016 pub. 23/05/2016 numac 2016031378 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 maart 2012 tot vaststelling van de vereiste bekwaamheid van de te werven ambtenaren en van het programma van het wervingsexamen voor Franstalige en Nederlandstalige brandweermannen en onderluitenanten voor de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp type ministerieel besluit prom. 13/05/2016 pub. 31/05/2016 numac 2016003177 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit waarbij aan rijksambtenaren behorende tot de Federale Overheidsdienst Financiën, een bezoldigd verlof gelijkgesteld met dienstactiviteit type ministerieel besluit prom. 13/05/2016 pub. 09/09/2016 numac 2016009436 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de vertegenwoordigers van de directeur van de Stafdienst Personeel en Organisatie en van de directeur-generaal van het Directoraat- generaal Penitentiaire Inrichtingen van de Federale Overheidsdienst Justitie in het selectiecomité voor de assessoren in de strafuitvoeringsrechtbank sluiten wordt de "SARL CL.L." vanaf 13 mei 2016 voor drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 13 mei 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/05/2016 pub. 22/06/2016 numac 2016203252 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 juni 2009 tot instelling van de "Commission consultative de recours des attractions touristiques" type ministerieel besluit prom. 13/05/2016 pub. 23/05/2016 numac 2016031378 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 maart 2012 tot vaststelling van de vereiste bekwaamheid van de te werven ambtenaren en van het programma van het wervingsexamen voor Franstalige en Nederlandstalige brandweermannen en onderluitenanten voor de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp type ministerieel besluit prom. 13/05/2016 pub. 31/05/2016 numac 2016003177 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit waarbij aan rijksambtenaren behorende tot de Federale Overheidsdienst Financiën, een bezoldigd verlof gelijkgesteld met dienstactiviteit type ministerieel besluit prom. 13/05/2016 pub. 09/09/2016 numac 2016009436 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de vertegenwoordigers van de directeur van de Stafdienst Personeel en Organisatie en van de directeur-generaal van het Directoraat- generaal Penitentiaire Inrichtingen van de Federale Overheidsdienst Justitie in het selectiecomité voor de assessoren in de strafuitvoeringsrechtbank sluiten wordt de "KG Lindenschmidt" vanaf 13 mei 2016 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen en afgewerkte oliën.

Bij ministerieel besluit van 13 mei 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/05/2016 pub. 22/06/2016 numac 2016203252 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 juni 2009 tot instelling van de "Commission consultative de recours des attractions touristiques" type ministerieel besluit prom. 13/05/2016 pub. 23/05/2016 numac 2016031378 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 maart 2012 tot vaststelling van de vereiste bekwaamheid van de te werven ambtenaren en van het programma van het wervingsexamen voor Franstalige en Nederlandstalige brandweermannen en onderluitenanten voor de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp type ministerieel besluit prom. 13/05/2016 pub. 31/05/2016 numac 2016003177 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit waarbij aan rijksambtenaren behorende tot de Federale Overheidsdienst Financiën, een bezoldigd verlof gelijkgesteld met dienstactiviteit type ministerieel besluit prom. 13/05/2016 pub. 09/09/2016 numac 2016009436 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de vertegenwoordigers van de directeur van de Stafdienst Personeel en Organisatie en van de directeur-generaal van het Directoraat- generaal Penitentiaire Inrichtingen van de Federale Overheidsdienst Justitie in het selectiecomité voor de assessoren in de strafuitvoeringsrechtbank sluiten wordt de "GmbH Horstkotter Logistik" vanaf 13 mei 2016 voor drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen en afgewerkte oliën.

Bij ministerieel besluit van 13 mei 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/05/2016 pub. 22/06/2016 numac 2016203252 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 juni 2009 tot instelling van de "Commission consultative de recours des attractions touristiques" type ministerieel besluit prom. 13/05/2016 pub. 23/05/2016 numac 2016031378 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 maart 2012 tot vaststelling van de vereiste bekwaamheid van de te werven ambtenaren en van het programma van het wervingsexamen voor Franstalige en Nederlandstalige brandweermannen en onderluitenanten voor de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp type ministerieel besluit prom. 13/05/2016 pub. 31/05/2016 numac 2016003177 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit waarbij aan rijksambtenaren behorende tot de Federale Overheidsdienst Financiën, een bezoldigd verlof gelijkgesteld met dienstactiviteit type ministerieel besluit prom. 13/05/2016 pub. 09/09/2016 numac 2016009436 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de vertegenwoordigers van de directeur van de Stafdienst Personeel en Organisatie en van de directeur-generaal van het Directoraat- generaal Penitentiaire Inrichtingen van de Federale Overheidsdienst Justitie in het selectiecomité voor de assessoren in de strafuitvoeringsrechtbank sluiten wordt de BVBA All Car Paints vanaf 13 mei 2016 voor vijf jaar erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

^