Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 21 augustus 2012
gepubliceerd op 27 augustus 2012

Ministerieel besluit houdende het verbod van het gebruik van sommige letterwoorden of logo's voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2012031659
pub.
27/08/2012
prom.
21/08/2012
ELI
eli/besluit/2012/08/21/2012031659/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

21 AUGUSTUS 2012. - Ministerieel besluit houdende het verbod van het gebruik van sommige letterwoorden of logo's voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012


De Minister belast met Plaatselijke Besturen, Gelet op het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek, vastgesteld bij ordonnantie van 16 februari 2006 tot wijziging van de gemeentekieswet, artikel 22bis, § 2, vervangen bij de ordonnantie van 16 december 2011;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/07/2000 pub. 04/08/2000 numac 2000031263 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering sluiten tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering, artikel 5, gewijzigd bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 30 maart 2006, Besluit :

Artikel 1.Worden verboden voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 : 1° op het gemotiveerd verzoek van de partij Groen, de letterwoorden of logo's AGALEV, GROEN!, Spirit en SLP; 2° op het gemotiveerd verzoek van de partij Open Vld, het letterwoord of logo P.V.V.; 3° op het gemotiveerd verzoek van de partij Les Fédérales Démocratiques Francophones, de letterwoorden of logo's FDF-RW, FDF-PPW, PRL-FDF, FDF-CFE, ERE-FDF, FDF-ERE, FDF-RJ, FDF-ARK en MR-FDF;4° op het gemotiveerd verzoek van de partij Mouvement Réformateur, de letterwoorden of logo's PLP, PL, PLPW, PRLW, PRL, PRL-PFF, PRL-FDF, PFF-PRL en PRL-MCC;5° op het gemotiveerd verzoek van de partij Centre démocrate humaniste, de letterwoorden of logo's PSC, PPE, PSC-PPE, PPE-PSC, CSP-PSC en PSC-CSP;6° op het gemotiveerd verzoek van de partij ECOLO, de letterwoorden of logo's ECOLO-VERTS, ECOLO-V en VERTS; 7° op het gemotiveerd verzoek van de partij Parti Socialiste, de letterwoorden of logo's P.S.B., S.P.B. en POB; 8° op het gemotiveerd verzoek van de partij Vlaams Belang, de letterwoorden of logo's VL.BLOK en VLAAMS BLOK; 9° op het gemotiveerd verzoek van de partij Nieuw-Vlaamse Alliantie, de letterwoorden of logo's VU, VU-EVA en VU-ID; 10° op het gemotiveerd verzoek van de partij Christendemocratisch & Vlaams, de letterwoorden of logo's C.V.P. en E.V.P; 11° op het gemotiveerd verzoek van de partij Socialistische Partij Anders, de letterwoorden of logo's BSP, SP et sp.a-spirit;

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 21 augustus 2012.

De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking, Ch. PICQUE

^