Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 17 september 2012

Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 5 juli 2012, wordt de BVBA « Vanheede Environnemental Services » vanaf 5 juli 2012 voor vijf jaar erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën, PCB/PCT, ziekenhuis- en Bij ministerieel besluit van 5 juli 2012, wordt de BVBA « Vanheede Environnemental Services »(...)

bron
waalse overheidsdienst
numac
2012205045
pub.
17/09/2012
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

WAALSE OVERHEIDSDIENST


Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 5 juli 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/07/2012 pub. 02/08/2012 numac 2012029297 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 juli 2007 waarbij de « Haute Ecole de la Province de Liège » opgericht wordt en waarbij de opleidingen georganiseerd door deze hogeschool erkend worden en voor subsidies in aanmerking worden genomen type ministerieel besluit prom. 05/07/2012 pub. 02/08/2012 numac 2012029293 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 waarbij de opleidingen georganiseerd door de « Haute Ecole EPHEC » vanaf het academiejaar 2006-2007 erkend worden en voor subsidies in aanmerking worden genomen type ministerieel besluit prom. 05/07/2012 pub. 02/08/2012 numac 2012029294 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 waarbij de opleidingen georganiseerd door de « Haute Ecole FRANCISCO FERRER de la Ville de Bruxelles » vanaf het academiejaar 2006-2007 erkend worden en voor subsidies in aanmerking worden genomen type ministerieel besluit prom. 05/07/2012 pub. 02/08/2012 numac 2012029292 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 april 2009 houdende oprichting van de "Haute Ecole provinciale de Hainaut - Condorcet" en waarbij de opleidingen georganiseerd door die hogeschool erkend worden en voor subsidies in aanmerking worden genomen type ministerieel besluit prom. 05/07/2012 pub. 02/08/2012 numac 2012029295 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 juni 2008 tot oprichting van de « Haute Ecole libre mosane », afgekort : « HELMO », waarbij de opleidingen georganiseerd door de hogeschool erkend worden en voor subsidies in aanmerking worden genomen type ministerieel besluit prom. 05/07/2012 pub. 06/08/2012 numac 2012204235 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 juli 2011 tot erkenning van centra voor varkens ter uitvoering van artikelen 35 en 59, § 2, van het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010, wat betreft de opheffing van de erkenning van Bart Thienpont en Jos Frantsen als centrum voor de winning en opslag van sperma van varkens, de erkenning van Bart Thienpont als centrum voor de opslag van sperma van varkens en de wijziging van de gegevens van de centra Bropa Bvba, Bvba Peter Bonny, cv VKIV- Bevel, Erwin Daelman en Luc Ingels sluiten, wordt de BVBA « Vanheede Environnemental Services » vanaf 5 juli 2012 voor vijf jaar erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën, PCB/PCT, ziekenhuis- en gezondheidszorgafval van klasse B2.

Bij ministerieel besluit van 5 juli 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/07/2012 pub. 02/08/2012 numac 2012029297 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 juli 2007 waarbij de « Haute Ecole de la Province de Liège » opgericht wordt en waarbij de opleidingen georganiseerd door deze hogeschool erkend worden en voor subsidies in aanmerking worden genomen type ministerieel besluit prom. 05/07/2012 pub. 02/08/2012 numac 2012029293 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 waarbij de opleidingen georganiseerd door de « Haute Ecole EPHEC » vanaf het academiejaar 2006-2007 erkend worden en voor subsidies in aanmerking worden genomen type ministerieel besluit prom. 05/07/2012 pub. 02/08/2012 numac 2012029294 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 waarbij de opleidingen georganiseerd door de « Haute Ecole FRANCISCO FERRER de la Ville de Bruxelles » vanaf het academiejaar 2006-2007 erkend worden en voor subsidies in aanmerking worden genomen type ministerieel besluit prom. 05/07/2012 pub. 02/08/2012 numac 2012029292 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 april 2009 houdende oprichting van de "Haute Ecole provinciale de Hainaut - Condorcet" en waarbij de opleidingen georganiseerd door die hogeschool erkend worden en voor subsidies in aanmerking worden genomen type ministerieel besluit prom. 05/07/2012 pub. 02/08/2012 numac 2012029295 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 juni 2008 tot oprichting van de « Haute Ecole libre mosane », afgekort : « HELMO », waarbij de opleidingen georganiseerd door de hogeschool erkend worden en voor subsidies in aanmerking worden genomen type ministerieel besluit prom. 05/07/2012 pub. 06/08/2012 numac 2012204235 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 juli 2011 tot erkenning van centra voor varkens ter uitvoering van artikelen 35 en 59, § 2, van het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010, wat betreft de opheffing van de erkenning van Bart Thienpont en Jos Frantsen als centrum voor de winning en opslag van sperma van varkens, de erkenning van Bart Thienpont als centrum voor de opslag van sperma van varkens en de wijziging van de gegevens van de centra Bropa Bvba, Bvba Peter Bonny, cv VKIV- Bevel, Erwin Daelman en Luc Ingels sluiten, wordt de BVBA « Vanheede Environnemental Services » vanaf 5 juli 2012 voor vijf jaar erkend als ophaler en vervoerder van dierlijke afval van de categorieën 1, 2 en 3.

Bij ministerieel besluit van 9 juli 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/07/2012 pub. 08/08/2012 numac 2012035887 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende wijziging van de bijlage bij het ministerieel besluit van 17 september 2010 betreffende de verstrekking van melk en bepaalde zuivelproducten aan leerlingen in onderwijsinstellingen sluiten, dat op 9 juli 2012 in werking treedt, wordt het ministerieel besluit van 9 april 2010 gewijzigd waarbij de NV Revada Transports, vroeger Vandecasteele Jean-Pierre, erkend werd als ophaler en vervoerder van dierlijke afval van categorie 3 en van gespecificeerde risicomaterialen.

Bij ministerieel besluit van 10 juli 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/07/2012 pub. 03/08/2012 numac 2012024258 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 mei 2008 houdende aanwijzing van de voorzitter, van zijn plaatsvervanger en van de externe leden van de jury van het Centrum voor onderzoek in diergeneeskunde en agrochemie type ministerieel besluit prom. 10/07/2012 pub. 23/08/2012 numac 2012029332 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Algemene Overlegraad voor het gespecialiseerd onderwijs type ministerieel besluit prom. 10/07/2012 pub. 03/09/2012 numac 2012009284 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende de bekrachtiging van de programma's van het examen inzake beroepsbekwaamheid en van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage type ministerieel besluit prom. 10/07/2012 pub. 25/07/2012 numac 2012018309 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit houdende beschermende maatregelen voor pluimvee en andere in gevangenschap gehouden vogels, alsook hun producten, bij het uitbreken van hoogpathogene aviaire influenza van het subtype H5N1 bij wilde vogels type ministerieel besluit prom. 10/07/2012 pub. 16/04/2013 numac 2012000425 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende de weging en de indeling in klassen van de ambten van het niveau A van het administratief en logistiek kader van de federale politie type ministerieel besluit prom. 10/07/2012 pub. 16/04/2013 numac 2012000569 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende de weging en de indeling in klassen van de ambten van het niveau A van het administratief en logistiek kader van de federale politie sluiten, dat in werking treedt op 10 juli 2012, wordt artikel 19, § 1, van het ministerieel besluit van 23 januari 2012 gewijzigd, waarbij de heer Serge Claus erkend werd als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 10 juli 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/07/2012 pub. 03/08/2012 numac 2012024258 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 mei 2008 houdende aanwijzing van de voorzitter, van zijn plaatsvervanger en van de externe leden van de jury van het Centrum voor onderzoek in diergeneeskunde en agrochemie type ministerieel besluit prom. 10/07/2012 pub. 23/08/2012 numac 2012029332 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Algemene Overlegraad voor het gespecialiseerd onderwijs type ministerieel besluit prom. 10/07/2012 pub. 03/09/2012 numac 2012009284 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende de bekrachtiging van de programma's van het examen inzake beroepsbekwaamheid en van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage type ministerieel besluit prom. 10/07/2012 pub. 25/07/2012 numac 2012018309 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit houdende beschermende maatregelen voor pluimvee en andere in gevangenschap gehouden vogels, alsook hun producten, bij het uitbreken van hoogpathogene aviaire influenza van het subtype H5N1 bij wilde vogels type ministerieel besluit prom. 10/07/2012 pub. 16/04/2013 numac 2012000425 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende de weging en de indeling in klassen van de ambten van het niveau A van het administratief en logistiek kader van de federale politie type ministerieel besluit prom. 10/07/2012 pub. 16/04/2013 numac 2012000569 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende de weging en de indeling in klassen van de ambten van het niveau A van het administratief en logistiek kader van de federale politie sluiten, dat in werking treedt op 10 juli 2012, wordt de door de BVBA "DBT Logistics" aangevraagde erkenning als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen geweigerd.

Bij ministerieel besluit van 10 juli 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/07/2012 pub. 03/08/2012 numac 2012024258 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 mei 2008 houdende aanwijzing van de voorzitter, van zijn plaatsvervanger en van de externe leden van de jury van het Centrum voor onderzoek in diergeneeskunde en agrochemie type ministerieel besluit prom. 10/07/2012 pub. 23/08/2012 numac 2012029332 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Algemene Overlegraad voor het gespecialiseerd onderwijs type ministerieel besluit prom. 10/07/2012 pub. 03/09/2012 numac 2012009284 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende de bekrachtiging van de programma's van het examen inzake beroepsbekwaamheid en van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage type ministerieel besluit prom. 10/07/2012 pub. 25/07/2012 numac 2012018309 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit houdende beschermende maatregelen voor pluimvee en andere in gevangenschap gehouden vogels, alsook hun producten, bij het uitbreken van hoogpathogene aviaire influenza van het subtype H5N1 bij wilde vogels type ministerieel besluit prom. 10/07/2012 pub. 16/04/2013 numac 2012000425 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende de weging en de indeling in klassen van de ambten van het niveau A van het administratief en logistiek kader van de federale politie type ministerieel besluit prom. 10/07/2012 pub. 16/04/2013 numac 2012000569 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende de weging en de indeling in klassen van de ambten van het niveau A van het administratief en logistiek kader van de federale politie sluiten wordt de NV "De Neef Chemichal Recycling" vanaf 10 juli 2012 voor drie jaar erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 10 juli 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/07/2012 pub. 03/08/2012 numac 2012024258 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 mei 2008 houdende aanwijzing van de voorzitter, van zijn plaatsvervanger en van de externe leden van de jury van het Centrum voor onderzoek in diergeneeskunde en agrochemie type ministerieel besluit prom. 10/07/2012 pub. 23/08/2012 numac 2012029332 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Algemene Overlegraad voor het gespecialiseerd onderwijs type ministerieel besluit prom. 10/07/2012 pub. 03/09/2012 numac 2012009284 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende de bekrachtiging van de programma's van het examen inzake beroepsbekwaamheid en van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage type ministerieel besluit prom. 10/07/2012 pub. 25/07/2012 numac 2012018309 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit houdende beschermende maatregelen voor pluimvee en andere in gevangenschap gehouden vogels, alsook hun producten, bij het uitbreken van hoogpathogene aviaire influenza van het subtype H5N1 bij wilde vogels type ministerieel besluit prom. 10/07/2012 pub. 16/04/2013 numac 2012000425 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende de weging en de indeling in klassen van de ambten van het niveau A van het administratief en logistiek kader van de federale politie type ministerieel besluit prom. 10/07/2012 pub. 16/04/2013 numac 2012000569 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende de weging en de indeling in klassen van de ambten van het niveau A van het administratief en logistiek kader van de federale politie sluiten wordt de NV Gielen Containerservice vanaf 10 juli 2012 voor drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 10 juli 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/07/2012 pub. 03/08/2012 numac 2012024258 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 mei 2008 houdende aanwijzing van de voorzitter, van zijn plaatsvervanger en van de externe leden van de jury van het Centrum voor onderzoek in diergeneeskunde en agrochemie type ministerieel besluit prom. 10/07/2012 pub. 23/08/2012 numac 2012029332 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Algemene Overlegraad voor het gespecialiseerd onderwijs type ministerieel besluit prom. 10/07/2012 pub. 03/09/2012 numac 2012009284 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende de bekrachtiging van de programma's van het examen inzake beroepsbekwaamheid en van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage type ministerieel besluit prom. 10/07/2012 pub. 25/07/2012 numac 2012018309 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit houdende beschermende maatregelen voor pluimvee en andere in gevangenschap gehouden vogels, alsook hun producten, bij het uitbreken van hoogpathogene aviaire influenza van het subtype H5N1 bij wilde vogels type ministerieel besluit prom. 10/07/2012 pub. 16/04/2013 numac 2012000425 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende de weging en de indeling in klassen van de ambten van het niveau A van het administratief en logistiek kader van de federale politie type ministerieel besluit prom. 10/07/2012 pub. 16/04/2013 numac 2012000569 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende de weging en de indeling in klassen van de ambten van het niveau A van het administratief en logistiek kader van de federale politie sluiten wordt de NV « Rendac C.E.S. » vanaf 10 juli 2012 voor vijf jaar erkend als vervoerder van dierlijke afval van de categorieën 1, 2 en 3.

Bij ministerieel besluit van 10 juli 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/07/2012 pub. 03/08/2012 numac 2012024258 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 mei 2008 houdende aanwijzing van de voorzitter, van zijn plaatsvervanger en van de externe leden van de jury van het Centrum voor onderzoek in diergeneeskunde en agrochemie type ministerieel besluit prom. 10/07/2012 pub. 23/08/2012 numac 2012029332 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Algemene Overlegraad voor het gespecialiseerd onderwijs type ministerieel besluit prom. 10/07/2012 pub. 03/09/2012 numac 2012009284 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende de bekrachtiging van de programma's van het examen inzake beroepsbekwaamheid en van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage type ministerieel besluit prom. 10/07/2012 pub. 25/07/2012 numac 2012018309 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit houdende beschermende maatregelen voor pluimvee en andere in gevangenschap gehouden vogels, alsook hun producten, bij het uitbreken van hoogpathogene aviaire influenza van het subtype H5N1 bij wilde vogels type ministerieel besluit prom. 10/07/2012 pub. 16/04/2013 numac 2012000425 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende de weging en de indeling in klassen van de ambten van het niveau A van het administratief en logistiek kader van de federale politie type ministerieel besluit prom. 10/07/2012 pub. 16/04/2013 numac 2012000569 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende de weging en de indeling in klassen van de ambten van het niveau A van het administratief en logistiek kader van de federale politie sluiten, dat op 10 juli 2012 in werking treedt, wordt artikel 1 van het ministerieel besluit van 13 oktober 2010 gewijzigd waarbij de NV Revada erkend werd als ophaler en vervoerder van dierlijke afval van categorie 3 en van gespecificeerde risicomaterialen.

Bij ministerieel besluit van 16 juli 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/07/2012 pub. 06/09/2012 numac 2012204751 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de subsidiëringswijze van de diensten voor gastopvang type ministerieel besluit prom. 16/07/2012 pub. 27/07/2012 numac 2012035863 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de vaststelling van de toegestane tekens voor de lijstnamen voor de lokale en provinciale verkiezingen sluiten wordt de NV « Haesaerts Intermodal » vanaf 16 juli 2012 voor drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 16 juli 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/07/2012 pub. 06/09/2012 numac 2012204751 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de subsidiëringswijze van de diensten voor gastopvang type ministerieel besluit prom. 16/07/2012 pub. 27/07/2012 numac 2012035863 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de vaststelling van de toegestane tekens voor de lijstnamen voor de lokale en provinciale verkiezingen sluiten : - wordt Mevr. Véronique Rouxhet op 16 juli 2012 ontheven uit haar ambt van erkende verantwoordelijke voor de verrichtingen m.b.t. de voorbehandeling van gevaarlijke afvalstoffen en afgewerkte oliën binnen de exploitatiezetel van de N.V. Recyfuel te Engis; - wordt de heer Grégory Hodchamps vanaf 16 juli 2012 voor vijf jaar erkend als verantwoordelijke voor de verrichtingen m.b.t. de voorbehandeling van gevaarlijke afvalstoffen en afgewerkte oliën binnen de exploitatiezetel van de N.V. Recyfuel te Engis.

Bij ministerieel besluit van 16 juli 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/07/2012 pub. 06/09/2012 numac 2012204751 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de subsidiëringswijze van de diensten voor gastopvang type ministerieel besluit prom. 16/07/2012 pub. 27/07/2012 numac 2012035863 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de vaststelling van de toegestane tekens voor de lijstnamen voor de lokale en provinciale verkiezingen sluiten wordt de GmbH Seiler vanaf 16 juli 2012 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 26 juli 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/07/2012 pub. 12/09/2012 numac 2012021116 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende delegatie van bevoegdheden en handtekeningen type ministerieel besluit prom. 26/07/2012 pub. 16/08/2012 numac 2012022320 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van een bedrijfsrevisor bij de Pensioendienst voor de Overheidssector sluiten wordt de heer Eddy Pagnin vanaf 26 juli 2012 voor vijf jaar erkend als verantwoordelijke voor de handelingen tot valorisatie van gevaarlijke afvalstoffen die uitgevoerd worden binnen de exploitatiezetel van de vennootschap « Chemviron Carbon » te Feluy.

Bij ministerieel besluit van 26 juli 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/07/2012 pub. 12/09/2012 numac 2012021116 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende delegatie van bevoegdheden en handtekeningen type ministerieel besluit prom. 26/07/2012 pub. 16/08/2012 numac 2012022320 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van een bedrijfsrevisor bij de Pensioendienst voor de Overheidssector sluiten wordt de SARL « Horsch Entsorgung » vanaf 26 juli 2012 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën en pcb/pct's.

Bij ministerieel besluit van 26 juli 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/07/2012 pub. 12/09/2012 numac 2012021116 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende delegatie van bevoegdheden en handtekeningen type ministerieel besluit prom. 26/07/2012 pub. 16/08/2012 numac 2012022320 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van een bedrijfsrevisor bij de Pensioendienst voor de Overheidssector sluiten, dat in werking treedt op 26 juli 2012, wordt de bij ministerieel besluit van 18 augustus 2011 aan de BVBA « Kippenafvaltransport » verleende erkenning als vervoerder van dierlijke afval van categorie 3 geschorst.

Bij ministerieel besluit van 26 juli 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/07/2012 pub. 12/09/2012 numac 2012021116 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende delegatie van bevoegdheden en handtekeningen type ministerieel besluit prom. 26/07/2012 pub. 16/08/2012 numac 2012022320 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van een bedrijfsrevisor bij de Pensioendienst voor de Overheidssector sluiten wordt de BVBA « S.D.C. Trans » vanaf 26 juli 2012 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 6 augustus 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/08/2012 pub. 28/08/2012 numac 2012014331 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 15 op de spoorlijn nr. 90, baanvak Y-Jurbeke-Aat, gelegen te Brugelette, ter hoogte van de kilometerpaal 58.402 type ministerieel besluit prom. 06/08/2012 pub. 28/08/2012 numac 2012014332 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 3bis op de spoorlijn nr. 21A, baanvak Genk Goederen-As, gelegen te Genk, ter hoogte van de kilometerpaal 20.442 sluiten wordt de NV "Fonderie & Manufacture de Métaux" vanaf 6 augustus 2012 voor drie jaar erkend als ophaler van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 6 augustus 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/08/2012 pub. 28/08/2012 numac 2012014331 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 15 op de spoorlijn nr. 90, baanvak Y-Jurbeke-Aat, gelegen te Brugelette, ter hoogte van de kilometerpaal 58.402 type ministerieel besluit prom. 06/08/2012 pub. 28/08/2012 numac 2012014332 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 3bis op de spoorlijn nr. 21A, baanvak Genk Goederen-As, gelegen te Genk, ter hoogte van de kilometerpaal 20.442 sluiten wordt de NV "Lhoest Frères" vanaf 6 augustus 2012 voor drie jaar erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 6 augustus 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/08/2012 pub. 28/08/2012 numac 2012014331 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 15 op de spoorlijn nr. 90, baanvak Y-Jurbeke-Aat, gelegen te Brugelette, ter hoogte van de kilometerpaal 58.402 type ministerieel besluit prom. 06/08/2012 pub. 28/08/2012 numac 2012014332 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 3bis op de spoorlijn nr. 21A, baanvak Genk Goederen-As, gelegen te Genk, ter hoogte van de kilometerpaal 20.442 sluiten wordt de SCRIS Mediclean vanaf 6 augustus 2012 voor vijf jaar erkend als ophaler en vervoerder van ziekenhuis- en gezondheidszorgafval van klasse B2.

Bij ministerieel besluit van 6 augustus 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/08/2012 pub. 28/08/2012 numac 2012014331 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 15 op de spoorlijn nr. 90, baanvak Y-Jurbeke-Aat, gelegen te Brugelette, ter hoogte van de kilometerpaal 58.402 type ministerieel besluit prom. 06/08/2012 pub. 28/08/2012 numac 2012014332 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 3bis op de spoorlijn nr. 21A, baanvak Genk Goederen-As, gelegen te Genk, ter hoogte van de kilometerpaal 20.442 sluiten wordt de NV « Trans-Leuzoise » vanaf 6 augustus 2012 voor drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën en pcb/pct's.

Bij ministerieel besluit van 21 augustus 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/08/2012 pub. 27/08/2012 numac 2012031659 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het verbod van het gebruik van sommige letterwoorden of logo's voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 type ministerieel besluit prom. 21/08/2012 pub. 12/09/2012 numac 2012007246 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie ingesteld bij artikel 4 van het koninklijk besluit van 19 september 1985 tot vaststelling van de wijze waarop de Staat door bemiddeling van het Instituut voor veteranen. - Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers voorziet in de kosteloze verzorging van de oorlogsinvaliden en gelijkgestelden alsmede van de oorlogswezen sluiten wordt de BVBA "Achêne Recyclage" vanaf 21 augustus 2012 voor vijf jaar erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 21 augustus 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/08/2012 pub. 27/08/2012 numac 2012031659 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het verbod van het gebruik van sommige letterwoorden of logo's voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 type ministerieel besluit prom. 21/08/2012 pub. 12/09/2012 numac 2012007246 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie ingesteld bij artikel 4 van het koninklijk besluit van 19 september 1985 tot vaststelling van de wijze waarop de Staat door bemiddeling van het Instituut voor veteranen. - Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers voorziet in de kosteloze verzorging van de oorlogsinvaliden en gelijkgestelden alsmede van de oorlogswezen sluiten wordt de BVBA Adensol vanaf 21 augustus 2012 voor drie jaar erkend als ophaler van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 21 augustus 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/08/2012 pub. 27/08/2012 numac 2012031659 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het verbod van het gebruik van sommige letterwoorden of logo's voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 type ministerieel besluit prom. 21/08/2012 pub. 12/09/2012 numac 2012007246 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie ingesteld bij artikel 4 van het koninklijk besluit van 19 september 1985 tot vaststelling van de wijze waarop de Staat door bemiddeling van het Instituut voor veteranen. - Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers voorziet in de kosteloze verzorging van de oorlogsinvaliden en gelijkgestelden alsmede van de oorlogswezen sluiten wordt de NV Cogetrina vanaf 21 augustus 2012 voor vijf jaar erkend als ophaler en vervoerder van dierlijk afval van categorie 3.

Bij ministerieel besluit van 21 augustus 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/08/2012 pub. 27/08/2012 numac 2012031659 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het verbod van het gebruik van sommige letterwoorden of logo's voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 type ministerieel besluit prom. 21/08/2012 pub. 12/09/2012 numac 2012007246 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie ingesteld bij artikel 4 van het koninklijk besluit van 19 september 1985 tot vaststelling van de wijze waarop de Staat door bemiddeling van het Instituut voor veteranen. - Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers voorziet in de kosteloze verzorging van de oorlogsinvaliden en gelijkgestelden alsmede van de oorlogswezen sluiten wordt de NV Cogetrina vanaf 21 augustus 2012 voor vijf jaar erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën, PCB/PCT's, ziekenhuis- en gezondheidszorgafval van klasse B2.

Bij ministerieel besluit van 21 augustus 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/08/2012 pub. 27/08/2012 numac 2012031659 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het verbod van het gebruik van sommige letterwoorden of logo's voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 type ministerieel besluit prom. 21/08/2012 pub. 12/09/2012 numac 2012007246 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie ingesteld bij artikel 4 van het koninklijk besluit van 19 september 1985 tot vaststelling van de wijze waarop de Staat door bemiddeling van het Instituut voor veteranen. - Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers voorziet in de kosteloze verzorging van de oorlogsinvaliden en gelijkgestelden alsmede van de oorlogswezen sluiten wordt de heer Pierre-François Bareel vanaf 21 augustus 2012 voor vijf jaar erkend als verantwoordelijke voor de verrichtingen inzake voorbehandeling van gevaarlijke afvalstoffen die binnen de NV « Comet Traitement » plaatsvinden.

Bij ministerieel besluit van 21 augustus 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/08/2012 pub. 27/08/2012 numac 2012031659 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het verbod van het gebruik van sommige letterwoorden of logo's voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 type ministerieel besluit prom. 21/08/2012 pub. 12/09/2012 numac 2012007246 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie ingesteld bij artikel 4 van het koninklijk besluit van 19 september 1985 tot vaststelling van de wijze waarop de Staat door bemiddeling van het Instituut voor veteranen. - Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers voorziet in de kosteloze verzorging van de oorlogsinvaliden en gelijkgestelden alsmede van de oorlogswezen sluiten wordt de BVBA Dentrans vanaf 21 augustus 2012 voor vijf jaar erkend als ophaler en vervoerder van dierlijk afval van categorie 3.

Bij ministerieel besluit van 21 augustus 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/08/2012 pub. 27/08/2012 numac 2012031659 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het verbod van het gebruik van sommige letterwoorden of logo's voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 type ministerieel besluit prom. 21/08/2012 pub. 12/09/2012 numac 2012007246 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie ingesteld bij artikel 4 van het koninklijk besluit van 19 september 1985 tot vaststelling van de wijze waarop de Staat door bemiddeling van het Instituut voor veteranen. - Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers voorziet in de kosteloze verzorging van de oorlogsinvaliden en gelijkgestelden alsmede van de oorlogswezen sluiten : - wordt de heer Ferdinand Doyen op 21 augustus 2012 ontheven uit zijn ambt van verantwoordelijke voor de verrichtingen m.b.t. tot de valorisatie van gevaarlijke afvalstoffen die uitgevoerd worden binnen de exploitatiezetel van de NV Erachem Comilog te Tertre; - wordt de heer Michel Steenberger vanaf 21 augustus 2012 voor vijf jaar erkend als verantwoordelijke voor de handelingen tot valorisatie van gevaarlijke afvalstoffen die uitgevoerd worden binnen de exploitatiezetel van de NV Erachem Comilog te Tertre.

Bij ministerieel besluit van 21 augustus 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/08/2012 pub. 27/08/2012 numac 2012031659 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het verbod van het gebruik van sommige letterwoorden of logo's voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 type ministerieel besluit prom. 21/08/2012 pub. 12/09/2012 numac 2012007246 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie ingesteld bij artikel 4 van het koninklijk besluit van 19 september 1985 tot vaststelling van de wijze waarop de Staat door bemiddeling van het Instituut voor veteranen. - Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers voorziet in de kosteloze verzorging van de oorlogsinvaliden en gelijkgestelden alsmede van de oorlogswezen sluiten wordt de CVBA ICDI vanaf 21 augustus 2012 voor drie jaar erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 21 augustus 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/08/2012 pub. 27/08/2012 numac 2012031659 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het verbod van het gebruik van sommige letterwoorden of logo's voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 type ministerieel besluit prom. 21/08/2012 pub. 12/09/2012 numac 2012007246 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie ingesteld bij artikel 4 van het koninklijk besluit van 19 september 1985 tot vaststelling van de wijze waarop de Staat door bemiddeling van het Instituut voor veteranen. - Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers voorziet in de kosteloze verzorging van de oorlogsinvaliden en gelijkgestelden alsmede van de oorlogswezen sluiten wordt de heer Rudy Vanloocke vanaf 21 augustus 2012 voor vijf jaar erkend als verantwoordelijke voor de handelingen tot valorisatie van gevaarlijke afvalstoffen die uitgevoerd worden binnen de exploitatiezetel van de NV "Kubler Lubrication Benelux" te Dottenijs.

Bij ministerieel besluit van 21 augustus 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/08/2012 pub. 27/08/2012 numac 2012031659 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het verbod van het gebruik van sommige letterwoorden of logo's voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 type ministerieel besluit prom. 21/08/2012 pub. 12/09/2012 numac 2012007246 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie ingesteld bij artikel 4 van het koninklijk besluit van 19 september 1985 tot vaststelling van de wijze waarop de Staat door bemiddeling van het Instituut voor veteranen. - Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers voorziet in de kosteloze verzorging van de oorlogsinvaliden en gelijkgestelden alsmede van de oorlogswezen sluiten wordt de GmbH "Meuche Transport" vanaf 21 augustus 2012 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 21 augustus 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/08/2012 pub. 27/08/2012 numac 2012031659 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het verbod van het gebruik van sommige letterwoorden of logo's voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 type ministerieel besluit prom. 21/08/2012 pub. 12/09/2012 numac 2012007246 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie ingesteld bij artikel 4 van het koninklijk besluit van 19 september 1985 tot vaststelling van de wijze waarop de Staat door bemiddeling van het Instituut voor veteranen. - Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers voorziet in de kosteloze verzorging van de oorlogsinvaliden en gelijkgestelden alsmede van de oorlogswezen sluiten wordt de GmbH "Nordtank Spedition" vanaf 21 augustus 2012 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 21 augustus 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/08/2012 pub. 27/08/2012 numac 2012031659 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het verbod van het gebruik van sommige letterwoorden of logo's voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 type ministerieel besluit prom. 21/08/2012 pub. 12/09/2012 numac 2012007246 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie ingesteld bij artikel 4 van het koninklijk besluit van 19 september 1985 tot vaststelling van de wijze waarop de Staat door bemiddeling van het Instituut voor veteranen. - Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers voorziet in de kosteloze verzorging van de oorlogsinvaliden en gelijkgestelden alsmede van de oorlogswezen sluiten wordt de BV "Post Hardewijk" vanaf 21 augustus 2012 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 21 augustus 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/08/2012 pub. 27/08/2012 numac 2012031659 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het verbod van het gebruik van sommige letterwoorden of logo's voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 type ministerieel besluit prom. 21/08/2012 pub. 12/09/2012 numac 2012007246 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie ingesteld bij artikel 4 van het koninklijk besluit van 19 september 1985 tot vaststelling van de wijze waarop de Staat door bemiddeling van het Instituut voor veteranen. - Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers voorziet in de kosteloze verzorging van de oorlogsinvaliden en gelijkgestelden alsmede van de oorlogswezen sluiten wordt de NV "Recyc-Oil" van 21 augustus 2012 tot 5 maart 2017 erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen en afgewerkte oliën.

Bij ministerieel besluit van 21 augustus 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/08/2012 pub. 27/08/2012 numac 2012031659 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het verbod van het gebruik van sommige letterwoorden of logo's voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 type ministerieel besluit prom. 21/08/2012 pub. 12/09/2012 numac 2012007246 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie ingesteld bij artikel 4 van het koninklijk besluit van 19 september 1985 tot vaststelling van de wijze waarop de Staat door bemiddeling van het Instituut voor veteranen. - Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers voorziet in de kosteloze verzorging van de oorlogsinvaliden en gelijkgestelden alsmede van de oorlogswezen sluiten wordt de CVBA "Ressourcerie de la Dyle" vanaf 21 augustus 2012 voor drie jaar erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 21 augustus 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/08/2012 pub. 27/08/2012 numac 2012031659 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het verbod van het gebruik van sommige letterwoorden of logo's voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 type ministerieel besluit prom. 21/08/2012 pub. 12/09/2012 numac 2012007246 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie ingesteld bij artikel 4 van het koninklijk besluit van 19 september 1985 tot vaststelling van de wijze waarop de Staat door bemiddeling van het Instituut voor veteranen. - Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers voorziet in de kosteloze verzorging van de oorlogsinvaliden en gelijkgestelden alsmede van de oorlogswezen sluiten wordt de CVBA Retrival vanaf 21 augustus 2012 voor drie jaar erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 21 augustus 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/08/2012 pub. 27/08/2012 numac 2012031659 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het verbod van het gebruik van sommige letterwoorden of logo's voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 type ministerieel besluit prom. 21/08/2012 pub. 12/09/2012 numac 2012007246 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie ingesteld bij artikel 4 van het koninklijk besluit van 19 september 1985 tot vaststelling van de wijze waarop de Staat door bemiddeling van het Instituut voor veteranen. - Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers voorziet in de kosteloze verzorging van de oorlogsinvaliden en gelijkgestelden alsmede van de oorlogswezen sluiten wordt de NV Revada vanaf 21 augustus 2012 voor vijf jaar erkend als ophaler en vervoerder van dierlijk afval van de categorieën 1, 2 en 3.

Bij ministerieel besluit van 21 augustus 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/08/2012 pub. 27/08/2012 numac 2012031659 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het verbod van het gebruik van sommige letterwoorden of logo's voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 type ministerieel besluit prom. 21/08/2012 pub. 12/09/2012 numac 2012007246 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie ingesteld bij artikel 4 van het koninklijk besluit van 19 september 1985 tot vaststelling van de wijze waarop de Staat door bemiddeling van het Instituut voor veteranen. - Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers voorziet in de kosteloze verzorging van de oorlogsinvaliden en gelijkgestelden alsmede van de oorlogswezen sluiten wordt de NV "Skanks Brussels-Brabant" vanaf 21 augustus 2012 voor drie jaar erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 21 augustus 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/08/2012 pub. 27/08/2012 numac 2012031659 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het verbod van het gebruik van sommige letterwoorden of logo's voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 type ministerieel besluit prom. 21/08/2012 pub. 12/09/2012 numac 2012007246 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie ingesteld bij artikel 4 van het koninklijk besluit van 19 september 1985 tot vaststelling van de wijze waarop de Staat door bemiddeling van het Instituut voor veteranen. - Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers voorziet in de kosteloze verzorging van de oorlogsinvaliden en gelijkgestelden alsmede van de oorlogswezen sluiten : - wordt de heer Maël Briguet vanaf 21 augustus 2012 voor vijf jaar erkend als verantwoordelijke voor de handelingen tot hergroepering van gevaarlijke afvalstoffen en afgewerkte oliën die worden uitgevoerd binnen de exploitatiezetel van de NV "Shanks Liège Luxembourg" te Seraing; - wordt de heer Nicolas Magette vanaf 21 augustus 2012 voor vijf jaar erkend als verantwoordelijke voor de handelingen tot wegwerking van gevaarlijke afvalstoffen en voorbehandeling van afgewerkte oliën die worden uitgevoerd binnen de exploitatiezetel van de NV "Shanks Liège Luxembourg" te Seraing.

Bij ministerieel besluit van 21 augustus 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/08/2012 pub. 27/08/2012 numac 2012031659 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het verbod van het gebruik van sommige letterwoorden of logo's voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 type ministerieel besluit prom. 21/08/2012 pub. 12/09/2012 numac 2012007246 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie ingesteld bij artikel 4 van het koninklijk besluit van 19 september 1985 tot vaststelling van de wijze waarop de Staat door bemiddeling van het Instituut voor veteranen. - Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers voorziet in de kosteloze verzorging van de oorlogsinvaliden en gelijkgestelden alsmede van de oorlogswezen sluiten wordt artikel 1, § 2, van het ministerieel besluit van 24 januari 2011 gewijzigd waarbij de BV "Veurink International" als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen erkend werd.

Bij ministerieel besluit van 21 augustus 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/08/2012 pub. 27/08/2012 numac 2012031659 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het verbod van het gebruik van sommige letterwoorden of logo's voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 type ministerieel besluit prom. 21/08/2012 pub. 12/09/2012 numac 2012007246 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie ingesteld bij artikel 4 van het koninklijk besluit van 19 september 1985 tot vaststelling van de wijze waarop de Staat door bemiddeling van het Instituut voor veteranen. - Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers voorziet in de kosteloze verzorging van de oorlogsinvaliden en gelijkgestelden alsmede van de oorlogswezen sluiten wordt de NV "Weltjens Transport" vanaf 21 augustus 2012 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

^