Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 07 december 2012

Gezondheid Bij ministerieel besluit van 22 februari 2012 wordt het bedrijf « Ath Ambu » vanaf 22 februari 2012 voor zes maanden erkend als dienst voor medisch-sanitair vervoer . Bij ministerieel besluit van (...) Bij ministerieel besluit van 23 februari 2012 wordt de erkenning nr. 090 als dienst voor medisc(...)

bron
waalse overheidsdienst
numac
2012206944
pub.
07/12/2012
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

WAALSE OVERHEIDSDIENST


Gezondheid Bij ministerieel besluit van 22 februari 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/02/2012 pub. 01/03/2012 numac 2012011066 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vaststelling voor het jaar 2012 van de begindatum van het examen voor inschrijving in het register van erkende gemachtigden bedoeld in artikel 60, § 1, 7°, van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien en van de begindatum van de bekwaamheidsproef bedoeld in artikel 19ter van het koninklijk besluit van 24 oktober 1988 betreffende de samenstelling en werking van de Commissie tot erkenning van de gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien en de inschrijving en doorhaling in het register van de erkende gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien sluiten7 wordt het bedrijf « Ath Ambu » vanaf 22 februari 2012 voor zes maanden erkend als dienst voor medisch-sanitair vervoer (tijdelijke erkenning nr. 136).

Bij ministerieel besluit van 22 februari 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/02/2012 pub. 01/03/2012 numac 2012011066 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vaststelling voor het jaar 2012 van de begindatum van het examen voor inschrijving in het register van erkende gemachtigden bedoeld in artikel 60, § 1, 7°, van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien en van de begindatum van de bekwaamheidsproef bedoeld in artikel 19ter van het koninklijk besluit van 24 oktober 1988 betreffende de samenstelling en werking van de Commissie tot erkenning van de gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien en de inschrijving en doorhaling in het register van de erkende gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien sluiten7 wordt het bedrijf « Assist ASBL » vanaf 22 februari 2012 voor zes maanden erkend als dienst voor medisch-sanitair vervoer (tijdelijke erkenning nr. 137).

Bij ministerieel besluit van 23 februari 2012 wordt de erkenning nr. 090 als dienst voor medisch-sanitair vervoer die verleend werd aan het bedrijf « JS Ambu SPRL » met één jaar verlengd (van 7 december 2011 tot 6 december 2012).

Bij ministerieel besluit van 27 februari 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/02/2012 pub. 01/03/2012 numac 2012011066 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vaststelling voor het jaar 2012 van de begindatum van het examen voor inschrijving in het register van erkende gemachtigden bedoeld in artikel 60, § 1, 7°, van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien en van de begindatum van de bekwaamheidsproef bedoeld in artikel 19ter van het koninklijk besluit van 24 oktober 1988 betreffende de samenstelling en werking van de Commissie tot erkenning van de gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien en de inschrijving en doorhaling in het register van de erkende gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien sluiten wordt de VZW « Géo Secours » vanaf 28 december 2011 voor vier jaar erkend als dienst voor medisch-sanitair vervoer (erkenning nr. 084).

Bij ministerieel besluit van 19 maart 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/03/2012 pub. 11/09/2012 numac 2012027136 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. 28 tot toekenning van de erkenning als certificeerder PEB voor bestaande woongebouwen type ministerieel besluit prom. 19/03/2012 pub. 11/09/2012 numac 2012027133 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. 16 tot toekenning van de erkenning als auteur van haalbaarheidsonderzoeken type ministerieel besluit prom. 19/03/2012 pub. 03/04/2012 numac 2012011132 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van de keuringsinstelling AIB-Vinçotte Belgium VZW, voor de controle van productie-installaties van elektriciteit, opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen sluiten wordt de erkenning nr. 016 als dienst voor medisch-sanitair vervoer die verleend werd aan het bedrijf « Ambulances Eurosamu » VZW vanaf 23 april 2012 met vijf jaar verlengd.

Bij ministerieel besluit van 2 april 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/02/2012 pub. 01/03/2012 numac 2012011066 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vaststelling voor het jaar 2012 van de begindatum van het examen voor inschrijving in het register van erkende gemachtigden bedoeld in artikel 60, § 1, 7°, van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien en van de begindatum van de bekwaamheidsproef bedoeld in artikel 19ter van het koninklijk besluit van 24 oktober 1988 betreffende de samenstelling en werking van de Commissie tot erkenning van de gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien en de inschrijving en doorhaling in het register van de erkende gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien sluiten4 wordt de « SPRL AMS-Dimmogest » voor vijf jaar (11 september 2011 tot 10 september 2016) erkend als dienst voor medisch-sanitair vervoer (erkenning nr. 133).

Bij ministerieel besluit van 2 april 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/02/2012 pub. 01/03/2012 numac 2012011066 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vaststelling voor het jaar 2012 van de begindatum van het examen voor inschrijving in het register van erkende gemachtigden bedoeld in artikel 60, § 1, 7°, van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien en van de begindatum van de bekwaamheidsproef bedoeld in artikel 19ter van het koninklijk besluit van 24 oktober 1988 betreffende de samenstelling en werking van de Commissie tot erkenning van de gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien en de inschrijving en doorhaling in het register van de erkende gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien sluiten4 wordt de erkenning nr. 044 als dienst voor medisch-sanitair vervoer die verleend werd aan de VZW « Centre hospitalier de Jolimont-Lobbes (locatie Jolimont) » met vijf jaar verlengd (van 23 april 2012 tot 22 april 2017).

Bij ministerieel besluit van 19 april 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/02/2012 pub. 01/03/2012 numac 2012011066 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vaststelling voor het jaar 2012 van de begindatum van het examen voor inschrijving in het register van erkende gemachtigden bedoeld in artikel 60, § 1, 7°, van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien en van de begindatum van de bekwaamheidsproef bedoeld in artikel 19ter van het koninklijk besluit van 24 oktober 1988 betreffende de samenstelling en werking van de Commissie tot erkenning van de gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien en de inschrijving en doorhaling in het register van de erkende gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien sluiten6 wordt het bedrijf « Ambulance tournaisienne SPRL » vanaf 19 april 2012 voor zes maanden erkend als dienst voor medisch-sanitair vervoer (tijdelijke erkenning nr. 138).

Bij ministerieel besluit van 26 april 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/04/2012 pub. 11/06/2012 numac 2012024217 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de arbeidgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 26/04/2012 pub. 10/05/2012 numac 2012035496 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage I bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaigranen type ministerieel besluit prom. 26/04/2012 pub. 05/06/2012 numac 2012014185 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 10 op de spoorlijn nr. 49, baanvak Herbestal-Eupen, gelegen te Kettenis, ter hoogte van de kilometerpaal 6.821 type ministerieel besluit prom. 26/04/2012 pub. 05/06/2012 numac 2012014188 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 4 op de spoorlijn nr. 49, baanvak Herbestal-Eupen, gelegen te Kettenis, ter hoogte van de kilometerpaal 3.396 type ministerieel besluit prom. 26/04/2012 pub. 05/06/2012 numac 2012014187 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 2 op de spoorlijn nr. 49, baanvak Herbestal-Eupen, gelegen te Kettenis, ter hoogte van de kilometerpaal 2.785 type ministerieel besluit prom. 26/04/2012 pub. 05/06/2012 numac 2012014186 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 1 op de spoorlijn nr. 49, baanvak Herbestal-Eupen, gelegen te Lontzen, ter hoogte van de kilometerpaal 0.860 type ministerieel besluit prom. 26/04/2012 pub. 05/06/2012 numac 2012014189 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 8 op de spoorlijn nr. 49, baanvak Herbestal-Eupen, gelegen te Eupen, ter hoogte van de kilometerpaal 4.524 sluiten wordt de erkenning als dienst voor medisch-sanitair vervoer die verleend werd aan het bedrijf « C.J.P. Ambulances » vanaf 26 mei 2011 met twee jaar verlengd.

Bij ministerieel besluit van 30 april 2012 wordt het bedrijf « JL Ambulances SPRL » voor één jaar (van 11 september 2011 tot 10 september 2012) erkend als dienst voor medisch-sanitair vervoer (erkenning nr. 082).

Bij ministerieel besluit van 7 mei 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/02/2012 pub. 01/03/2012 numac 2012011066 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vaststelling voor het jaar 2012 van de begindatum van het examen voor inschrijving in het register van erkende gemachtigden bedoeld in artikel 60, § 1, 7°, van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien en van de begindatum van de bekwaamheidsproef bedoeld in artikel 19ter van het koninklijk besluit van 24 oktober 1988 betreffende de samenstelling en werking van de Commissie tot erkenning van de gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien en de inschrijving en doorhaling in het register van de erkende gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien sluiten2 wordt de erkenning nr. 134 als dienst voor medisch-sanitair vervoer die verleend werd aan het bedrijf « Ambulance Horizon » met zes maanden verlengd (van 29 februari 2012 tot 28 augustus 2012).

Bij ministerieel besluit van 24 mei 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/02/2012 pub. 01/03/2012 numac 2012011066 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vaststelling voor het jaar 2012 van de begindatum van het examen voor inschrijving in het register van erkende gemachtigden bedoeld in artikel 60, § 1, 7°, van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien en van de begindatum van de bekwaamheidsproef bedoeld in artikel 19ter van het koninklijk besluit van 24 oktober 1988 betreffende de samenstelling en werking van de Commissie tot erkenning van de gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien en de inschrijving en doorhaling in het register van de erkende gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien sluiten1 wordt de erkenning nr. 007 als dienst voor medisch-sanitair vervoer die verleend werd aan het bedrijf « Maison Burg-Rollinger SPRL » vanaf 23 april 2012 met vijf jaar verlengd.

Bij ministerieel besluit van 24 mei 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/02/2012 pub. 01/03/2012 numac 2012011066 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vaststelling voor het jaar 2012 van de begindatum van het examen voor inschrijving in het register van erkende gemachtigden bedoeld in artikel 60, § 1, 7°, van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien en van de begindatum van de bekwaamheidsproef bedoeld in artikel 19ter van het koninklijk besluit van 24 oktober 1988 betreffende de samenstelling en werking van de Commissie tot erkenning van de gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien en de inschrijving en doorhaling in het register van de erkende gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien sluiten1 wordt het bedrijf « Ambulances Joannes-Docquier » voor vijf jaar (van 23 april 2012 tot 22 april 2017) erkend als dienst voor medisch-sanitair vervoer (erkenning nr. 041).

Bij ministerieel besluit van 24 mei 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/02/2012 pub. 01/03/2012 numac 2012011066 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vaststelling voor het jaar 2012 van de begindatum van het examen voor inschrijving in het register van erkende gemachtigden bedoeld in artikel 60, § 1, 7°, van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien en van de begindatum van de bekwaamheidsproef bedoeld in artikel 19ter van het koninklijk besluit van 24 oktober 1988 betreffende de samenstelling en werking van de Commissie tot erkenning van de gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien en de inschrijving en doorhaling in het register van de erkende gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien sluiten1 wordt de erkenning nr. 043 als dienst voor medisch-sanitair vervoer die verleend werd aan het bedrijf « New Ambu-Semois » vanaf 23 april 2012 met vijf jaar verlengd.

Bij ministerieel besluit van 24 mei 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/02/2012 pub. 01/03/2012 numac 2012011066 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vaststelling voor het jaar 2012 van de begindatum van het examen voor inschrijving in het register van erkende gemachtigden bedoeld in artikel 60, § 1, 7°, van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien en van de begindatum van de bekwaamheidsproef bedoeld in artikel 19ter van het koninklijk besluit van 24 oktober 1988 betreffende de samenstelling en werking van de Commissie tot erkenning van de gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien en de inschrijving en doorhaling in het register van de erkende gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien sluiten1 wordt de erkenning nr. 052 als dienst voor medisch-sanitair vervoer die verleend werd aan het bedrijf « Croix-Rouge de Belgique - Zone Luxembourg » vanaf 23 april 2012 met vijf jaar verlengd.

Bij ministerieel besluit van 24 mei 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/02/2012 pub. 01/03/2012 numac 2012011066 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vaststelling voor het jaar 2012 van de begindatum van het examen voor inschrijving in het register van erkende gemachtigden bedoeld in artikel 60, § 1, 7°, van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien en van de begindatum van de bekwaamheidsproef bedoeld in artikel 19ter van het koninklijk besluit van 24 oktober 1988 betreffende de samenstelling en werking van de Commissie tot erkenning van de gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien en de inschrijving en doorhaling in het register van de erkende gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien sluiten1 wordt de erkenning nr. 056 als dienst voor medisch-sanitair vervoer die verleend werd aan het bedrijf « SPRL Ambu Ardennes » vanaf 23 april 2012 met vijf jaar verlengd.

Bij ministerieel besluit van 24 mei 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/02/2012 pub. 01/03/2012 numac 2012011066 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vaststelling voor het jaar 2012 van de begindatum van het examen voor inschrijving in het register van erkende gemachtigden bedoeld in artikel 60, § 1, 7°, van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien en van de begindatum van de bekwaamheidsproef bedoeld in artikel 19ter van het koninklijk besluit van 24 oktober 1988 betreffende de samenstelling en werking van de Commissie tot erkenning van de gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien en de inschrijving en doorhaling in het register van de erkende gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien sluiten1 wordt de erkenning nr. 093 als dienst voor medisch-sanitair vervoer die verleend werd aan de « SRI de Malmedy » vanaf 10 maart 2012 met vijf jaar verlengd.

Bij ministerieel besluit van 30 mei 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/02/2012 pub. 01/03/2012 numac 2012011066 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vaststelling voor het jaar 2012 van de begindatum van het examen voor inschrijving in het register van erkende gemachtigden bedoeld in artikel 60, § 1, 7°, van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien en van de begindatum van de bekwaamheidsproef bedoeld in artikel 19ter van het koninklijk besluit van 24 oktober 1988 betreffende de samenstelling en werking van de Commissie tot erkenning van de gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien en de inschrijving en doorhaling in het register van de erkende gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien sluiten0 wordt het bedrijf « Hautes-Fagnes Ambu SPRL » vanaf 30 mei 2012 voor zes maanden erkend als dienst voor medisch-sanitair vervoer (tijdelijke erkenning nr. 139).

Bij ministerieel besluit van 30 mei 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/02/2012 pub. 01/03/2012 numac 2012011066 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vaststelling voor het jaar 2012 van de begindatum van het examen voor inschrijving in het register van erkende gemachtigden bedoeld in artikel 60, § 1, 7°, van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien en van de begindatum van de bekwaamheidsproef bedoeld in artikel 19ter van het koninklijk besluit van 24 oktober 1988 betreffende de samenstelling en werking van de Commissie tot erkenning van de gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien en de inschrijving en doorhaling in het register van de erkende gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien sluiten0 wordt het bedrijf « Medic-Assistance ASBL » vanaf 30 mei 2012 voor zes maanden erkend als dienst voor medisch-sanitair vervoer (tijdelijke erkenning nr. 140).

Bij ministerieel besluit van 30 mei 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/02/2012 pub. 01/03/2012 numac 2012011066 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vaststelling voor het jaar 2012 van de begindatum van het examen voor inschrijving in het register van erkende gemachtigden bedoeld in artikel 60, § 1, 7°, van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien en van de begindatum van de bekwaamheidsproef bedoeld in artikel 19ter van het koninklijk besluit van 24 oktober 1988 betreffende de samenstelling en werking van de Commissie tot erkenning van de gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien en de inschrijving en doorhaling in het register van de erkende gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien sluiten0 wordt de erkenning nr. 064 als dienst voor medisch-sanitair vervoer die verleend werd aan het « CHU de Liège » vanaf 23 april 2012 met vijf jaar verlengd.

Bij ministerieel besluit van 6 juni 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/02/2012 pub. 01/03/2012 numac 2012011066 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vaststelling voor het jaar 2012 van de begindatum van het examen voor inschrijving in het register van erkende gemachtigden bedoeld in artikel 60, § 1, 7°, van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien en van de begindatum van de bekwaamheidsproef bedoeld in artikel 19ter van het koninklijk besluit van 24 oktober 1988 betreffende de samenstelling en werking van de Commissie tot erkenning van de gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien en de inschrijving en doorhaling in het register van de erkende gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien sluiten3 wordt het « CHC Clinique de l'Espérance » vanaf 6 juni 2012 voor zes maanden erkend als dienst voor medisch-sanitair vervoer (tijdelijke erkenning nr. 141).

Bij ministerieel besluit van 29 juni 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/06/2012 pub. 13/07/2012 numac 2012011271 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van twee coöperatieve vennootschappen sluiten wordt de erkenning nr. 006 als dienst voor medisch-sanitair vervoer die verleend werd aan de « SPRL UMS Ambulances » vanaf 24 augustus 2012 met vijf jaar verlengd.

Bij ministerieel besluit van 29 juni 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/06/2012 pub. 13/07/2012 numac 2012011271 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van twee coöperatieve vennootschappen sluiten wordt de erkenning nr. 031 als dienst voor medisch-sanitair vervoer die verleend werd aan de « SCRL SOS Ambulances » vanaf 23 april 2012 met vijf jaar verlengd.

Bij ministerieel besluit van 10 juli 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/07/2012 pub. 23/08/2012 numac 2012029332 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Algemene Overlegraad voor het gespecialiseerd onderwijs type ministerieel besluit prom. 10/07/2012 pub. 03/08/2012 numac 2012024258 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 mei 2008 houdende aanwijzing van de voorzitter, van zijn plaatsvervanger en van de externe leden van de jury van het Centrum voor onderzoek in diergeneeskunde en agrochemie type ministerieel besluit prom. 10/07/2012 pub. 25/07/2012 numac 2012018309 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit houdende beschermende maatregelen voor pluimvee en andere in gevangenschap gehouden vogels, alsook hun producten, bij het uitbreken van hoogpathogene aviaire influenza van het subtype H5N1 bij wilde vogels sluiten wordt de « SPRL Appel Ambulance » voor vijf jaar (van 12 oktober 2012 tot 11 oktober 2017) erkend als dienst voor medisch-sanitair vervoer (erkenning nr. 091).

Bij ministerieel besluit van 17 juli 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/02/2012 pub. 01/03/2012 numac 2012011066 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vaststelling voor het jaar 2012 van de begindatum van het examen voor inschrijving in het register van erkende gemachtigden bedoeld in artikel 60, § 1, 7°, van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien en van de begindatum van de bekwaamheidsproef bedoeld in artikel 19ter van het koninklijk besluit van 24 oktober 1988 betreffende de samenstelling en werking van de Commissie tot erkenning van de gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien en de inschrijving en doorhaling in het register van de erkende gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien sluiten9 wordt de erkenning nr. 025 als dienst voor medisch-sanitair vervoer die verleend werd aan de « SPRL Sud-Assistance » met vijf jaar verlengd (van 23 april 2012 tot 22 april 2017).

Bij ministerieel besluit van 20 juli 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/07/2012 pub. 10/08/2012 numac 2012011328 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een coöperatieve vennootschap type ministerieel besluit prom. 20/07/2012 pub. 10/08/2012 numac 2012011329 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een coöperatieve vennootschap type ministerieel besluit prom. 20/07/2012 pub. 08/08/2012 numac 2012014309 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot erkenning van instellingen die opleidingscursussen verstrekken voor veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen van de klasse 2 type ministerieel besluit prom. 20/07/2012 pub. 27/08/2012 numac 2012031632 bron brussels instituut voor milieubeheer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 september 2007 houdende delegatie van bevoegdheden aan de leidende ambtenaren van het Brussels Instituut voor Milieubeheer inzake personeelsbeheer sluiten wordt de erkenning nr. 048 als dienst voor medisch-sanitair vervoer die verleend werd aan het bedrijf « Ambulances Jean-Marie Moreau » met vijf jaar verlengd (van 12 oktober 2012 tot 11 oktober 2017).

Bij ministerieel besluit van 20 juli 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/07/2012 pub. 10/08/2012 numac 2012011328 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een coöperatieve vennootschap type ministerieel besluit prom. 20/07/2012 pub. 10/08/2012 numac 2012011329 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een coöperatieve vennootschap type ministerieel besluit prom. 20/07/2012 pub. 08/08/2012 numac 2012014309 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot erkenning van instellingen die opleidingscursussen verstrekken voor veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen van de klasse 2 type ministerieel besluit prom. 20/07/2012 pub. 27/08/2012 numac 2012031632 bron brussels instituut voor milieubeheer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 september 2007 houdende delegatie van bevoegdheden aan de leidende ambtenaren van het Brussels Instituut voor Milieubeheer inzake personeelsbeheer sluiten wordt de erkenning nr. 051 als dienst voor medisch-sanitair vervoer die verleend werd aan de « Croix Rouge de Belgique - Zone Brabant wallon » met vijf jaar verlengd (van 24 april 2012 tot 23 april 2017).

Bij ministerieel besluit van 20 juli 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/07/2012 pub. 10/08/2012 numac 2012011328 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een coöperatieve vennootschap type ministerieel besluit prom. 20/07/2012 pub. 10/08/2012 numac 2012011329 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een coöperatieve vennootschap type ministerieel besluit prom. 20/07/2012 pub. 08/08/2012 numac 2012014309 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot erkenning van instellingen die opleidingscursussen verstrekken voor veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen van de klasse 2 type ministerieel besluit prom. 20/07/2012 pub. 27/08/2012 numac 2012031632 bron brussels instituut voor milieubeheer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 september 2007 houdende delegatie van bevoegdheden aan de leidende ambtenaren van het Brussels Instituut voor Milieubeheer inzake personeelsbeheer sluiten wordt de erkenning nr. 053 als dienst voor medisch-sanitair vervoer die verleend werd aan de « Croix Rouge de Belgique - Zone Namur » met vijf jaar verlengd (van 24 april 2012 tot 23 april 2017).

Bij ministerieel besluit van 20 juli 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/07/2012 pub. 10/08/2012 numac 2012011328 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een coöperatieve vennootschap type ministerieel besluit prom. 20/07/2012 pub. 10/08/2012 numac 2012011329 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een coöperatieve vennootschap type ministerieel besluit prom. 20/07/2012 pub. 08/08/2012 numac 2012014309 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot erkenning van instellingen die opleidingscursussen verstrekken voor veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen van de klasse 2 type ministerieel besluit prom. 20/07/2012 pub. 27/08/2012 numac 2012031632 bron brussels instituut voor milieubeheer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 september 2007 houdende delegatie van bevoegdheden aan de leidende ambtenaren van het Brussels Instituut voor Milieubeheer inzake personeelsbeheer sluiten wordt de erkenning nr. 054 als dienst voor medisch-sanitair vervoer die verleend werd aan de « Croix Rouge de Belgique - Zone Hainaut » met vijf jaar verlengd (van 24 april 2012 tot 23 april 2017).

Bij ministerieel besluit van 20 juli 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/07/2012 pub. 10/08/2012 numac 2012011328 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een coöperatieve vennootschap type ministerieel besluit prom. 20/07/2012 pub. 10/08/2012 numac 2012011329 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een coöperatieve vennootschap type ministerieel besluit prom. 20/07/2012 pub. 08/08/2012 numac 2012014309 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot erkenning van instellingen die opleidingscursussen verstrekken voor veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen van de klasse 2 type ministerieel besluit prom. 20/07/2012 pub. 27/08/2012 numac 2012031632 bron brussels instituut voor milieubeheer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 september 2007 houdende delegatie van bevoegdheden aan de leidende ambtenaren van het Brussels Instituut voor Milieubeheer inzake personeelsbeheer sluiten wordt het « ISPPC-CHU Charleroi et Vésale » voor vijf jaar (van 20 september 2012 tot 19 september 2017) erkend als dienst voor medisch-sanitair vervoer (erkenning nr. 057).

Bij ministerieel besluit van 23 juli 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/07/2012 pub. 28/09/2012 numac 2012204960 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikelen 1, 3 en 4 van het ministerieel besluit van 8 maart 2007 betreffende de herverdeling van de steunbedragen via de reserve type ministerieel besluit prom. 23/07/2012 pub. 08/08/2012 numac 2012011310 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 23/07/2012 pub. 02/08/2012 numac 2012021102 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten type ministerieel besluit prom. 23/07/2012 pub. 30/07/2012 numac 2012204340 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van de artikelen 38bis, 54, 60, 70, 71 en 75bis van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering in het kader van de versterkte degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen type ministerieel besluit prom. 23/07/2012 pub. 20/08/2012 numac 2012024272 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een effectief lid van het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk sluiten wordt de VZW « Assist ASBL » voor vijf jaar (van 22 augustus 2012 tot 21 augustus 2017) erkend als dienst voor medisch-sanitair vervoer (erkenning nr. 137).

Bij ministerieel besluit van 23 juli 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/07/2012 pub. 28/09/2012 numac 2012204960 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikelen 1, 3 en 4 van het ministerieel besluit van 8 maart 2007 betreffende de herverdeling van de steunbedragen via de reserve type ministerieel besluit prom. 23/07/2012 pub. 08/08/2012 numac 2012011310 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 23/07/2012 pub. 02/08/2012 numac 2012021102 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten type ministerieel besluit prom. 23/07/2012 pub. 30/07/2012 numac 2012204340 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van de artikelen 38bis, 54, 60, 70, 71 en 75bis van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering in het kader van de versterkte degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen type ministerieel besluit prom. 23/07/2012 pub. 20/08/2012 numac 2012024272 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een effectief lid van het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk sluiten wordt de erkenning nr. 028 als dienst voor medisch-sanitair vervoer die verleend werd aan de « Mutualité libérale » met vijf jaar verlengd (van 1 september 2012 tot 31 augustus 2017).

Bij ministerieel besluit van 29 augustus 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/02/2012 pub. 01/03/2012 numac 2012011066 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vaststelling voor het jaar 2012 van de begindatum van het examen voor inschrijving in het register van erkende gemachtigden bedoeld in artikel 60, § 1, 7°, van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien en van de begindatum van de bekwaamheidsproef bedoeld in artikel 19ter van het koninklijk besluit van 24 oktober 1988 betreffende de samenstelling en werking van de Commissie tot erkenning van de gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien en de inschrijving en doorhaling in het register van de erkende gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien sluiten8 wordt het bedrijf « Ambulance Horizon » voor vijf jaar (van 29 augustus 2012 tot 28 augustus 2017) erkend als dienst voor medisch-sanitair vervoer (erkenning nr. 134).

Bij ministerieel besluit van 24 september 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/09/2012 pub. 27/09/2012 numac 2012003288 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 december 1992 waarbij uitstel wordt verleend voor de betaling van accijns type ministerieel besluit prom. 24/09/2012 pub. 02/10/2012 numac 2012009399 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoemingen van leden voor Commissies van Toezicht sluiten wordt de SPRL « Hautes Fagnes Ambu » voor vijf jaar (van 1 december 2012 tot 30 november 2017) erkend als dienst voor medisch-sanitair vervoer (erkenning nr. 139).

Bij ministerieel besluit van 24 september 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/09/2012 pub. 27/09/2012 numac 2012003288 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 december 1992 waarbij uitstel wordt verleend voor de betaling van accijns type ministerieel besluit prom. 24/09/2012 pub. 02/10/2012 numac 2012009399 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoemingen van leden voor Commissies van Toezicht sluiten wordt de VZW « Medic-Assistance » voor vijf jaar (van 1 december 2012 tot 30 november 2017) erkend als dienst voor medisch-sanitair vervoer (erkenning nr. 140).

Bij ministerieel besluit van 24 september 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/09/2012 pub. 27/09/2012 numac 2012003288 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 december 1992 waarbij uitstel wordt verleend voor de betaling van accijns type ministerieel besluit prom. 24/09/2012 pub. 02/10/2012 numac 2012009399 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoemingen van leden voor Commissies van Toezicht sluiten wordt de erkenning nr. 050 als dienst voor medisch-sanitair vervoer die verleend werd aan de « Croix Rouge de Belgique - Zone Liège » met vijf jaar verlengd (van 24 april 2012 tot 23 april 2017).

Bij ministerieel besluit van 24 september 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/09/2012 pub. 27/09/2012 numac 2012003288 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 december 1992 waarbij uitstel wordt verleend voor de betaling van accijns type ministerieel besluit prom. 24/09/2012 pub. 02/10/2012 numac 2012009399 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoemingen van leden voor Commissies van Toezicht sluiten wordt de hernieuwing van de erkenning nr. 003 als dienst voor medisch-sanitair vervoer van de vennootschap « Chris Ambu » geweigerd.

Bij ministerieel besluit van 24 september 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/09/2012 pub. 27/09/2012 numac 2012003288 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 december 1992 waarbij uitstel wordt verleend voor de betaling van accijns type ministerieel besluit prom. 24/09/2012 pub. 02/10/2012 numac 2012009399 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoemingen van leden voor Commissies van Toezicht sluiten wordt de hernieuwing van de erkenning nr. 009 als dienst voor medisch-sanitair vervoer van de vennootschap « Ambulances Bergine » geweigerd.

Bij ministerieel besluit van 24 september 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/09/2012 pub. 27/09/2012 numac 2012003288 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 december 1992 waarbij uitstel wordt verleend voor de betaling van accijns type ministerieel besluit prom. 24/09/2012 pub. 02/10/2012 numac 2012009399 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoemingen van leden voor Commissies van Toezicht sluiten wordt de hernieuwing van de erkenning nr. 075 als dienst voor medisch-sanitair vervoer van de vennootschap « Hainaut Samu » geweigerd.

Bij ministerieel besluit van 27 september 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/02/2012 pub. 01/03/2012 numac 2012011066 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vaststelling voor het jaar 2012 van de begindatum van het examen voor inschrijving in het register van erkende gemachtigden bedoeld in artikel 60, § 1, 7°, van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien en van de begindatum van de bekwaamheidsproef bedoeld in artikel 19ter van het koninklijk besluit van 24 oktober 1988 betreffende de samenstelling en werking van de Commissie tot erkenning van de gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien en de inschrijving en doorhaling in het register van de erkende gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien sluiten5 wordt de erkenning nr. 135 als dienst voor medisch-sanitair vervoer die verleend werd aan het bedrijf « Oxa Ambulances » met zes maanden verlengd (van 3 augustus 2012 tot 2 februari 2013).

Bij ministerieel besluit van 27 september 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/02/2012 pub. 01/03/2012 numac 2012011066 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vaststelling voor het jaar 2012 van de begindatum van het examen voor inschrijving in het register van erkende gemachtigden bedoeld in artikel 60, § 1, 7°, van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien en van de begindatum van de bekwaamheidsproef bedoeld in artikel 19ter van het koninklijk besluit van 24 oktober 1988 betreffende de samenstelling en werking van de Commissie tot erkenning van de gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien en de inschrijving en doorhaling in het register van de erkende gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien sluiten5 wordt de erkenning nr. 033 als dienst voor medisch-sanitair vervoer die verleend werd aan de vennootschap « Ambulances Verhulst » met vijf jaar verlengd (van 1 september 2012 tot 31 augustus 2017).

Bij ministerieel besluit van 16 oktober 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/10/2012 pub. 26/10/2012 numac 2012018392 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 februari 2000 tot vaststelling van maatregelen om te beletten dat Ralstonia solanacearum Yabuuchi et al. zich verspreidt type ministerieel besluit prom. 16/10/2012 pub. 24/10/2012 numac 2012014467 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 4 op de spoorlijn nr. 48, baanvak Raeren - Duitse grens, gelegen te Raeren, ter hoogte van de kilometerpaal 18.642 type ministerieel besluit prom. 16/10/2012 pub. 24/10/2012 numac 2012014468 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 5 op de spoorlijn nr. 48, baanvak Raeren - Duitse grens, gelegen te Raeren, ter hoogte van de kilometerpaal 19.507 sluiten wordt de erkenning nr. 136 als dienst voor medisch-sanitair vervoer die verleend werd aan de vennootschap « Ath Ambu » met zes maanden verlengd (van 23 augustus 2012 tot 22 februari 2013).

Bij ministerieel besluit van 16 oktober 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/10/2012 pub. 26/10/2012 numac 2012018392 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 februari 2000 tot vaststelling van maatregelen om te beletten dat Ralstonia solanacearum Yabuuchi et al. zich verspreidt type ministerieel besluit prom. 16/10/2012 pub. 24/10/2012 numac 2012014467 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 4 op de spoorlijn nr. 48, baanvak Raeren - Duitse grens, gelegen te Raeren, ter hoogte van de kilometerpaal 18.642 type ministerieel besluit prom. 16/10/2012 pub. 24/10/2012 numac 2012014468 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 5 op de spoorlijn nr. 48, baanvak Raeren - Duitse grens, gelegen te Raeren, ter hoogte van de kilometerpaal 19.507 sluiten wordt de erkenning nr. 012 als dienst voor medisch-sanitair vervoer die verleend werd aan de vennootschap « Amicale des Corps de Sauvetage » met vijf jaar verlengd (van 1 september 2012 tot 31 augustus 2017).

Bij ministerieel besluit van 16 oktober 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/10/2012 pub. 26/10/2012 numac 2012018392 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 februari 2000 tot vaststelling van maatregelen om te beletten dat Ralstonia solanacearum Yabuuchi et al. zich verspreidt type ministerieel besluit prom. 16/10/2012 pub. 24/10/2012 numac 2012014467 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 4 op de spoorlijn nr. 48, baanvak Raeren - Duitse grens, gelegen te Raeren, ter hoogte van de kilometerpaal 18.642 type ministerieel besluit prom. 16/10/2012 pub. 24/10/2012 numac 2012014468 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 5 op de spoorlijn nr. 48, baanvak Raeren - Duitse grens, gelegen te Raeren, ter hoogte van de kilometerpaal 19.507 sluiten wordt de erkenning nr. 015 als dienst voor medisch-sanitair vervoer die verleend werd aan de « SPRL BHN Ambu » met vijf jaar verlengd (van 25 september 2012 tot 24 september 2017).

Bij ministerieel besluit van 26 oktober 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/10/2012 pub. 07/11/2012 numac 2012014487 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 127 op de spoorlijn nr. 15, baanvak Mol-Hasselt, gelegen te Leopoldsburg, ter hoogte van de kilometerpaal 69.618 type ministerieel besluit prom. 26/10/2012 pub. 14/11/2012 numac 2012014491 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 132 op de spoorlijn nr. 15, baanvak Mol - Hasselt, gelegen te Beringen, ter hoogte van de kilometerpaal 75.553 type ministerieel besluit prom. 26/10/2012 pub. 09/11/2012 numac 2012011433 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit houdende toekenning van een toelage tot dekking van een deel van de kosten betreffende de uitvoering van het project « Versterking van de meerjarige sensibilisatiecampagne tewerkstelling van oudere werknemers » van as 2 van het Operationeel Programma « Doelstelling Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid » van de Federale Overheid - ESF 2007-2013 type ministerieel besluit prom. 26/10/2012 pub. 14/11/2012 numac 2012014488 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 128 op de spoorlijn nr. 15, baanvak Mol - Hasselt, gelegen te Leopoldsburg, ter hoogte van de kilometerpaal 70.568 type ministerieel besluit prom. 26/10/2012 pub. 07/11/2012 numac 2012014486 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 126 op de spoorlijn nr. 15, baanvak Mol-Hasselt, gelegen te Leopoldsburg, ter hoogte van de kilometerpaal 69.233 type ministerieel besluit prom. 26/10/2012 pub. 14/11/2012 numac 2012014489 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 129 op de spoorlijn nr. 15, baanvak Mol - Hasselt, gelegen te Leopoldsburg, ter hoogte van de kilometerpaal 71.305 type ministerieel besluit prom. 26/10/2012 pub. 14/11/2012 numac 2012014492 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 134 op de spoorlijn nr. 15, baanvak Mol - Hasselt, gelegen te Heusden - Zolder, ter hoogte van de kilometerpaal 79.626 sluiten wordt de erkenning nr. 008 als dienst voor medisch-sanitair vervoer die verleend werd aan de vennootschap « Solidarité et Sécurité ASBL » hernieuwd. Deze erkenning wordt vanaf 22 april 2012 voor één jaar verleend op voorwaarde dat de heer Philippe Chuat geen TMS-diensten meer verstrekt tijdens zijn opleidingsperiode en dat de vennootschap « Solidarité et Sécurité » het bewijs levert dat de heer Chuat geslaagd is na afloop van die opleiding.

Bij ministerieel besluit van 26 oktober 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/10/2012 pub. 07/11/2012 numac 2012014487 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 127 op de spoorlijn nr. 15, baanvak Mol-Hasselt, gelegen te Leopoldsburg, ter hoogte van de kilometerpaal 69.618 type ministerieel besluit prom. 26/10/2012 pub. 14/11/2012 numac 2012014491 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 132 op de spoorlijn nr. 15, baanvak Mol - Hasselt, gelegen te Beringen, ter hoogte van de kilometerpaal 75.553 type ministerieel besluit prom. 26/10/2012 pub. 09/11/2012 numac 2012011433 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit houdende toekenning van een toelage tot dekking van een deel van de kosten betreffende de uitvoering van het project « Versterking van de meerjarige sensibilisatiecampagne tewerkstelling van oudere werknemers » van as 2 van het Operationeel Programma « Doelstelling Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid » van de Federale Overheid - ESF 2007-2013 type ministerieel besluit prom. 26/10/2012 pub. 14/11/2012 numac 2012014488 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 128 op de spoorlijn nr. 15, baanvak Mol - Hasselt, gelegen te Leopoldsburg, ter hoogte van de kilometerpaal 70.568 type ministerieel besluit prom. 26/10/2012 pub. 07/11/2012 numac 2012014486 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 126 op de spoorlijn nr. 15, baanvak Mol-Hasselt, gelegen te Leopoldsburg, ter hoogte van de kilometerpaal 69.233 type ministerieel besluit prom. 26/10/2012 pub. 14/11/2012 numac 2012014489 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 129 op de spoorlijn nr. 15, baanvak Mol - Hasselt, gelegen te Leopoldsburg, ter hoogte van de kilometerpaal 71.305 type ministerieel besluit prom. 26/10/2012 pub. 14/11/2012 numac 2012014492 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 134 op de spoorlijn nr. 15, baanvak Mol - Hasselt, gelegen te Heusden - Zolder, ter hoogte van de kilometerpaal 79.626 sluiten wordt de erkenning nr. 059 als dienst voor medisch-sanitair vervoer die verleend werd aan de « DHM Ambulances » met twee jaar verlengd (van 1 september 2012 tot 31 augustus 2014).

Bij ministerieel besluit van 26 oktober 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/10/2012 pub. 07/11/2012 numac 2012014487 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 127 op de spoorlijn nr. 15, baanvak Mol-Hasselt, gelegen te Leopoldsburg, ter hoogte van de kilometerpaal 69.618 type ministerieel besluit prom. 26/10/2012 pub. 14/11/2012 numac 2012014491 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 132 op de spoorlijn nr. 15, baanvak Mol - Hasselt, gelegen te Beringen, ter hoogte van de kilometerpaal 75.553 type ministerieel besluit prom. 26/10/2012 pub. 09/11/2012 numac 2012011433 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit houdende toekenning van een toelage tot dekking van een deel van de kosten betreffende de uitvoering van het project « Versterking van de meerjarige sensibilisatiecampagne tewerkstelling van oudere werknemers » van as 2 van het Operationeel Programma « Doelstelling Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid » van de Federale Overheid - ESF 2007-2013 type ministerieel besluit prom. 26/10/2012 pub. 14/11/2012 numac 2012014488 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 128 op de spoorlijn nr. 15, baanvak Mol - Hasselt, gelegen te Leopoldsburg, ter hoogte van de kilometerpaal 70.568 type ministerieel besluit prom. 26/10/2012 pub. 07/11/2012 numac 2012014486 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 126 op de spoorlijn nr. 15, baanvak Mol-Hasselt, gelegen te Leopoldsburg, ter hoogte van de kilometerpaal 69.233 type ministerieel besluit prom. 26/10/2012 pub. 14/11/2012 numac 2012014489 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 129 op de spoorlijn nr. 15, baanvak Mol - Hasselt, gelegen te Leopoldsburg, ter hoogte van de kilometerpaal 71.305 type ministerieel besluit prom. 26/10/2012 pub. 14/11/2012 numac 2012014492 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 134 op de spoorlijn nr. 15, baanvak Mol - Hasselt, gelegen te Heusden - Zolder, ter hoogte van de kilometerpaal 79.626 sluiten wordt de erkenning nr. 068 als dienst voor medisch-sanitair vervoer die verleend werd aan de vennootschap « Ambulances Detheux SPRL » hernieuwd.

Deze erkenning wordt vanaf 23 augustus 2012 voor hoogstens één jaar verleend op voorwaarde dat de bedienden Laurent Tilkin, Philippe Libert, Erwin Kallam, Sébastien Micheli en Nicole Piron geen TMS-diensten meer verstrekken tijdens hun opleidingsperiode en dat de heer Tamburini geen TMS-diensten meer verstrekt tot het einde van het contract dat hem aan de vennootschap « Ambulances Detheux » bindt.

Bij ministerieel besluit van 26 oktober 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/10/2012 pub. 07/11/2012 numac 2012014487 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 127 op de spoorlijn nr. 15, baanvak Mol-Hasselt, gelegen te Leopoldsburg, ter hoogte van de kilometerpaal 69.618 type ministerieel besluit prom. 26/10/2012 pub. 14/11/2012 numac 2012014491 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 132 op de spoorlijn nr. 15, baanvak Mol - Hasselt, gelegen te Beringen, ter hoogte van de kilometerpaal 75.553 type ministerieel besluit prom. 26/10/2012 pub. 09/11/2012 numac 2012011433 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit houdende toekenning van een toelage tot dekking van een deel van de kosten betreffende de uitvoering van het project « Versterking van de meerjarige sensibilisatiecampagne tewerkstelling van oudere werknemers » van as 2 van het Operationeel Programma « Doelstelling Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid » van de Federale Overheid - ESF 2007-2013 type ministerieel besluit prom. 26/10/2012 pub. 14/11/2012 numac 2012014488 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 128 op de spoorlijn nr. 15, baanvak Mol - Hasselt, gelegen te Leopoldsburg, ter hoogte van de kilometerpaal 70.568 type ministerieel besluit prom. 26/10/2012 pub. 07/11/2012 numac 2012014486 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 126 op de spoorlijn nr. 15, baanvak Mol-Hasselt, gelegen te Leopoldsburg, ter hoogte van de kilometerpaal 69.233 type ministerieel besluit prom. 26/10/2012 pub. 14/11/2012 numac 2012014489 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 129 op de spoorlijn nr. 15, baanvak Mol - Hasselt, gelegen te Leopoldsburg, ter hoogte van de kilometerpaal 71.305 type ministerieel besluit prom. 26/10/2012 pub. 14/11/2012 numac 2012014492 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 134 op de spoorlijn nr. 15, baanvak Mol - Hasselt, gelegen te Heusden - Zolder, ter hoogte van de kilometerpaal 79.626 sluiten wordt de hernieuwing van de erkenning nr. 034 als dienst voor medisch-sanitair vervoer van de vennootschap « Trans Ambu SCRL » geweigerd.

^