Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 29 juni 2012
gepubliceerd op 13 juli 2012

Ministerieel besluit tot erkenning van twee coöperatieve vennootschappen

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2012011271
pub.
13/07/2012
prom.
29/06/2012
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 JUNI 2012. - Ministerieel besluit tot erkenning van twee coöperatieve vennootschappen


De Minister van Economie, Gelet op de wet van 20 juli 1955 houdende instelling van een Nationale Raad voor de Coöperatie, artikel 5;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1962 tot vaststelling van de voorwaarden tot erkenning van nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van de coöperatieve vennootschappen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 24 september 1986, 25 februari 1996 en 10 november 1996, Besluit :

Artikel 1.Wordt erkend in de commissie der dienstencoöperaties met ingang van 1 mei 2012, de volgende coöperatieve vennootschap :

5108

Limburgs Klimaatfonds CVBA


Te Houthalen-Helchteren


Ondernemingsnummer : Numéro d'entreprise :

0843.811.017


Art. 2.Wordt erkend in de commissie der landbouwcoöperaties met ingang van 1 mei 2012, de volgende coöperatieve vennootschap :

5114

Terre-en-vue SCRL FS


A Louvain-la-Neuve


Ondernemingsnummer : Numéro d'entreprise :

0845.451.604


Art. 3.De erkenningen in de vorige artikelen vermeld blijven geldig tot 31 mei 2015 voor zover de bedoelde coöperatieve vennootschappen niet het voorwerp zijn van een schrapping overeenkomstig de artikelen 7 en 8 van het koninklijk besluit van 8 januari 1962 tot vaststelling van de voorwaarden tot erkenning van nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van coöperatieve vennootschappen.

Brussel, 29 juni 2012.

J. VANDE LANOTTE

^