Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 24 september 2012
gepubliceerd op 02 oktober 2012

Ministerieel besluit houdende benoemingen van leden voor Commissies van Toezicht

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2012009399
pub.
02/10/2012
prom.
24/09/2012
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 SEPTEMBER 2012. - Ministerieel besluit houdende benoemingen van leden voor Commissies van Toezicht


De Minister van Justitie, Gelet op het koninklijk besluit van 21 mei 1965 houdende het algemeen reglement van de strafinrichtingen;

Gelet op het koninklijk besluit van 4 april 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009447 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 mei 1965 houdende algemeen reglement van de strafinrichtingen sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 mei 1965 houdende het algemeen reglement van de strafinrichtingen, inzonderheid de nieuwe artikelen 138bis dat bij elke gevangenis een Commissie van Toezicht opricht en 138quinquies betreffende de benoeming van de leden van de Commissies van Toezicht;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 september 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/09/2005 pub. 27/10/2005 numac 2005009823 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 mei 1965 houdende algemeen reglement van de strafinrichtingen sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 mei 1965 houdende het algemeen reglement van de strafinrichtingen, Besluit :

Artikel 1.Mevr. Aline Bauwens wordt benoemd tot lid van de Commissie van Toezicht ingesteld bij de Gevangenis van Sint-Gilles.

Art. 2.De heer Philippe Kennes wordt benoemd tot lid van de Commissie van Toezicht ingesteld bij de gevangenis van Sint-Gillis.

Art. 3.De heer Bart Claes wordt benoemd tot lid van de Commissie van Toezicht ingesteld bij de gevangenis van Sint-Gillis.

Brussel, 24 septembre 2012.

Mevr. A. TURTELBOOM

^