Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 18 november 2022
gepubliceerd op 27 januari 2023

Ministerieel besluit tot verlenging van de aanstelling van een controlearts van de Franse Gemeenschap

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2022034316
pub.
27/01/2023
prom.
18/11/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 NOVEMBER 2022. - Ministerieel besluit tot verlenging van de aanstelling van een controlearts van de Franse Gemeenschap


De minister bevoegd voor dopingbestrijding, Gelet op het decreet van 14 juli 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/07/2021 pub. 26/07/2021 numac 2021021544 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 10 juni 2021 tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest betreffende het gebruik van de vaccinatiestelsels tegen COVID-19 voor personen jonger dan 18 jaar type decreet prom. 14/07/2021 pub. 31/08/2021 numac 2021032560 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de dopingbestrijding en -preventie sluiten betreffende de strijd tegen en de preventie van doping, artikel 15;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 december 2021Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/12/2021 pub. 24/12/2021 numac 2021043488 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 14 juli 2021 betreffende de dopingbestrijding en -preventie sluiten tot uitvoering van het decreet van 14 juli 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/07/2021 pub. 26/07/2021 numac 2021021544 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 10 juni 2021 tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest betreffende het gebruik van de vaccinatiestelsels tegen COVID-19 voor personen jonger dan 18 jaar type decreet prom. 14/07/2021 pub. 31/08/2021 numac 2021032560 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de dopingbestrijding en -preventie sluiten betreffende de strijd tegen en de preventie van doping, artikel 23, § 1, tweede lid, en § 5 en de artikelen 70 en 74;

Gelet op het ministerieel besluit van 23 november 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/11/2016 pub. 30/11/2016 numac 2016029577 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanwijzing van twee controleartsen van de Franse Gemeenschap sluiten tot aanwijzing van twee controleartsen van de Franse Gemeenschap;

Gelet op het ministerieel besluit van 9 februari 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/02/2018 pub. 03/04/2018 numac 2018011587 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot intrekking van de hoedanigheid van controlearts van de Franse Gemeenschap sluiten tot intrekking van het statuut van een controlearts van de Franse Gemeenschap;

Gelet op het ministerieel besluit van 26 november 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/11/2018 pub. 07/12/2018 numac 2018015100 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende verlenging van de aanwijzing van een controlearts van de Franse Gemeenschap sluiten tot verlenging van de aanstelling van een controlearts van de Franse Gemeenschap;

Gelet op het ministerieel besluit van 17 december 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/12/2020 pub. 12/03/2021 numac 2021040898 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot verlenging van de aanwijzing van een controlearts van de Franse Gemeenschap sluiten tot verlenging van de aanstelling van een controlearts van de Franse Gemeenschap;

Overwegende dat Doctor Ottman AZOUGAGH krachtens voornoemd ministerieel besluit van 23 november 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/11/2016 pub. 30/11/2016 numac 2016029577 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanwijzing van twee controleartsen van de Franse Gemeenschap sluiten voor een periode van 2 jaar is aangewezen als controlearts van de Franse Gemeenschap;

Overwegende dat voornoemde aanwijzing van Doctor Ottman AZOUGAGH bij voornoemde ministeriële besluiten van 26 november 2018 en 17 december 2020 is verlengd, telkens voor een periode van 2 jaar;

Overwegende dat de bovengenoemde aanwijzing van Doctor Ottman AZOUGAGH komt te vervallen op 16 december 2022 om middernacht;

Overwegende dat krachtens artikel 23, § 5, eerste lid, van voornoemd regeringsbesluit van 16 december 2021, een aangewezen of erkende controlearts een verlenging van zijn aanwijzing of erkenning kan verkrijgen, telkens voor een periode van twee jaar, mits aan verschillende voorwaarden is voldaan;

Overwegende dat Doctor Ottman AZOUGAGH voldoet aan de voorwaarden van artikel 23, § 5, van voornoemd regeringsbesluit van 16 december 2021;

Voor het overige overwegende dat Doctor Ottman AZOUGAGH eveneens voldoet aan de voorwaarden van artikel 23, § 1, tweede lid, van hetzelfde regeringsbesluit van 16 december 2021;

Besluit :

Artikel 1.De benoeming van Doctor Ottman AZOUGAGH tot controlearts van de Franse Gemeenschap wordt met twee jaar verlengd.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 17 december 2022.

Brussel, 18 november 2022.

V. GLATIGNY

^