Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 09 februari 2018
gepubliceerd op 03 april 2018

Ministerieel besluit tot intrekking van de hoedanigheid van controlearts van de Franse Gemeenschap

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2018011587
pub.
03/04/2018
prom.
09/02/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 FEBRUARI 2018. - Ministerieel besluit tot intrekking van de hoedanigheid van controlearts van de Franse Gemeenschap


De Minister belast met de strijd tegen doping, Gelet op het decreet van 20 oktober 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/10/2011 pub. 16/12/2011 numac 2011029598 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de strijd tegen doping sluiten betreffende de strijd tegen doping in de Franse Gemeenschap, artikel 12, § 1, derde lid;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 oktober 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/10/2015 pub. 30/11/2015 numac 2015029591 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 20 oktober 2011 betreffende de strijd tegen doping sluiten tot uitvoering van het decreet van 20 oktober 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/10/2011 pub. 16/12/2011 numac 2011029598 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de strijd tegen doping sluiten betreffende de strijd tegen doping, artikel 17, § 5, 4° en § 6;

Gelet op het ministerieel besluit van 23 november 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/11/2016 pub. 30/11/2016 numac 2016029577 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanwijzing van twee controleartsen van de Franse Gemeenschap sluiten tot aanwijzing van twee controleartsen van de Franse Gemeenschap Gelet op de naleving van de procedure bedoeld in artikel 17, § 5, 4° en § 6, van het bovenvermelde besluit van 21 oktober 2015 ;

Gelet op de gemotiveerde beslissing, genomen overeenkomstig artikel 17, § 6, derde lid, van het bovenvermelde besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 oktober 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/10/2015 pub. 30/11/2015 numac 2015029591 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 20 oktober 2011 betreffende de strijd tegen doping sluiten en persoonlijk en vertrouwelijk meegedeeld aan de betrokken controlearts, Besluit :

Artikel 1.De hoedanigheid van controlearts van de Franse Gemeenschap toegekend aan Dr. Saiful ALAM wordt, met toepassing van artikel 17, § 5, 4°, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 oktober 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/10/2015 pub. 30/11/2015 numac 2015029591 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 20 oktober 2011 betreffende de strijd tegen doping sluiten tot uitvoering van het decreet van 20 oktober 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/10/2011 pub. 16/12/2011 numac 2011029598 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de strijd tegen doping sluiten betreffende de strijd tegen doping, ingetrokken.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het bekendgemaakt wordt.

Brussel, 9 februari 2018.

R. MADRANE

^