Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 17 december 2020
gepubliceerd op 12 maart 2021

Ministerieel besluit tot verlenging van de aanwijzing van een controlearts van de Franse Gemeenschap

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2021040898
pub.
12/03/2021
prom.
17/12/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 DECEMBER 2020. - Ministerieel besluit tot verlenging van de aanwijzing van een controlearts van de Franse Gemeenschap


De Minister bevoegd voor de strijd tegen doping, Gelet op het decreet van 20 oktober 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/10/2011 pub. 16/12/2011 numac 2011029598 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de strijd tegen doping sluiten betreffende de strijd tegen doping, artikel 12;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 oktober 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/10/2015 pub. 30/11/2015 numac 2015029591 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 20 oktober 2011 betreffende de strijd tegen doping type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/10/2015 pub. 17/11/2015 numac 2015029569 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 april 2003 houdende toepassing van artikel 18 van het koninklijk besluit van 29 juni 1984 betreffende de organisatie van het secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/10/2015 pub. 19/11/2015 numac 2015029575 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toepassing van artikel 4, § 2 van het decreet van 12 juli 2012 tot regeling van de kwalificatie uitgedrukt in eenheden van leerresultaten in het secundair kwalificatieonderwijs sluiten tot uitvoering van het decreet van 20 oktober 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/10/2011 pub. 16/12/2011 numac 2011029598 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de strijd tegen doping sluiten betreffende de strijd tegen doping, artikel 17, § 1, tweede lid, 2° tot 7°, en § 4, eerste lid ;

Gelet op het ministerieel besluit van 23 november 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/11/2016 pub. 30/11/2016 numac 2016029577 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanwijzing van twee controleartsen van de Franse Gemeenschap sluiten tot aanwijzing van twee controleartsen van de Franse Gemeenschap ;

Gelet op het ministerieel besluit van 9 februari 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/02/2018 pub. 03/04/2018 numac 2018011587 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot intrekking van de hoedanigheid van controlearts van de Franse Gemeenschap sluiten tot intrekking van de hoedanigheid van controlearts van de Franse Gemeenschap;

Overwegende dat dokter Ottman AZOUGAGH aangewezen werd tot controlearts van de Franse Gemeenschap voor een periode van 2 jaar overeenkomstig het bovenvermelde ministerieel besluit van 23 november 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/11/2016 pub. 30/11/2016 numac 2016029577 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanwijzing van twee controleartsen van de Franse Gemeenschap sluiten;

Overwegende dat de voornoemde aanwijzing van dokter Ottman AZOUGAGH verlengd werd voor een periode van 2 jaar overeenkomstig het ministerieel besluit van 26 november 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/11/2018 pub. 07/12/2018 numac 2018015100 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende verlenging van de aanwijzing van een controlearts van de Franse Gemeenschap sluiten houdende verlenging van de aanwijzing van een controlearts van de Franse Gemeenschap;

Overwegende dat, overeenkomstig artikel 17, § 4, eerste lid, van het bovenvermelde besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 oktober 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/10/2015 pub. 30/11/2015 numac 2015029591 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 20 oktober 2011 betreffende de strijd tegen doping type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/10/2015 pub. 17/11/2015 numac 2015029569 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 april 2003 houdende toepassing van artikel 18 van het koninklijk besluit van 29 juni 1984 betreffende de organisatie van het secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/10/2015 pub. 19/11/2015 numac 2015029575 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toepassing van artikel 4, § 2 van het decreet van 12 juli 2012 tot regeling van de kwalificatie uitgedrukt in eenheden van leerresultaten in het secundair kwalificatieonderwijs sluiten, een controlearts een verlenging van zijn aanwijzing telkens voor een periode van twee jaar kan bekomen, mits naleving van verschillende voorwaarden;

Overwegende dat dokter Ottman AZOUGAGH de voorwaarden bepaald in artikel 17, § 4, van het bovenvermelde besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 oktober 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/10/2015 pub. 30/11/2015 numac 2015029591 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 20 oktober 2011 betreffende de strijd tegen doping type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/10/2015 pub. 17/11/2015 numac 2015029569 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 april 2003 houdende toepassing van artikel 18 van het koninklijk besluit van 29 juni 1984 betreffende de organisatie van het secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/10/2015 pub. 19/11/2015 numac 2015029575 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toepassing van artikel 4, § 2 van het decreet van 12 juli 2012 tot regeling van de kwalificatie uitgedrukt in eenheden van leerresultaten in het secundair kwalificatieonderwijs sluiten naleeft ;

Overwegende dat bovendien dokter Ottman AZOUGAGH ook de voorwaarden bepaald in artikel 17, § 1, tweede lid, 2° tot 7°, van hetzelfde voornoemde besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 oktober 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/10/2015 pub. 30/11/2015 numac 2015029591 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 20 oktober 2011 betreffende de strijd tegen doping type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/10/2015 pub. 17/11/2015 numac 2015029569 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 april 2003 houdende toepassing van artikel 18 van het koninklijk besluit van 29 juni 1984 betreffende de organisatie van het secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/10/2015 pub. 19/11/2015 numac 2015029575 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toepassing van artikel 4, § 2 van het decreet van 12 juli 2012 tot regeling van de kwalificatie uitgedrukt in eenheden van leerresultaten in het secundair kwalificatieonderwijs sluiten naleeft, Besluit :

Artikel 1.De aanwijzing van dokter Ottman AZOUGAGH als controlearts van de Franse Gemeenschap, wordt voor een periode van twee jaar verlengd.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Brussel, 17 december 2020.

V. GLATIGNY

^