Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 23 november 2016
gepubliceerd op 30 november 2016

Ministerieel besluit tot aanwijzing van twee controleartsen van de Franse Gemeenschap

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2016029577
pub.
30/11/2016
prom.
23/11/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


23 NOVEMBER 2016. - Ministerieel besluit tot aanwijzing van twee controleartsen van de Franse Gemeenschap


Bij ministerieel besluit van 23 november 2016, wordt Dr. Saiful ALAM als controlearts van de Franse Gemeenschap aangewezen, voor een periode van 2 jaar.

Bij ministerieel besluit van 23 november 2016, wordt Dr. Ottman AZOUGAGH als controlearts van de Franse Gemeenschap aangewezen, voor een periode van 2 jaar.

De inwerkingtreding wordt vastgesteld op de datum van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

^