Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 17 maart 2023
gepubliceerd op 07 september 2023

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juli 2021 houdende benoeming van de leden van de Raad van het Begrotingsfonds voor de kwaliteit van dierlijke en plantaardige producten

bron
waalse overheidsdienst
numac
2023044649
pub.
07/09/2023
prom.
17/03/2023
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 MAART 2023. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juli 2021Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/07/2021 pub. 06/08/2021 numac 2021032215 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot verlening van delegatie aan de Dienst Geschillen en Juridische Adviezen van het FOD Justitie voor de ontvangst van dagvaardingen en betekeningen in toepassing van de artikelen 42 en 705 van het Gerechtelijk Wetboek sluiten houdende benoeming van de leden van de Raad van het Begrotingsfonds voor de kwaliteit van dierlijke en plantaardige producten


De Minister van Landbouw, Gelet op het Waalse Landbouwwetboek, artikel D.191;

Gelet op het decreet van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2014 pub. 16/04/2014 numac 2014202349 bron waalse overheidsdienst Decreet tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de adviesorganen type decreet prom. 27/03/2014 pub. 16/04/2014 numac 2014202350 bron waalse overheidsdienst Decreet tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de adviesorganen, voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet sluiten tot bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen binnen de adviesorganen;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 19 april 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 19/04/2007 pub. 02/05/2007 numac 2007201324 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2004 tot benoeming van de voorzitter en de leden van de Raad voor opvoeding, onthaal en huisvesting van het "Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées" type besluit van de waalse regering prom. 19/04/2007 pub. 14/05/2007 numac 2007201551 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de Raad van het "Fonds budgétaire de la qualité des produits animaux et végétaux" sluiten betreffende de Raad van het Begrotingsfonds voor de kwaliteit van dierlijke en plantaardige producten, artikel 4;

Gelet op het verzoek van de "Fédération wallonne de l'Agriculture" (Waalse Landbouwbond) om de als gewoon lid aangewezen vertegenwoordiger van de algemene landbouworganisaties in de Raad van het Begrotingsfonds voor de kwaliteit van dierlijke en plantaardige producten te vervangen, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het besluit van 28 juli 2021 houdende benoeming van de leden van de Raad van het Begrotingsfonds voor de kwaliteit van dierlijke en plantaardige producten, wordt de naam van mevr. Marie-Laurence Semaille vervangen door de naam van mevr. Aline Lecollier, als gewoon lid voor de vertegenwoordigers van de algemene landbouworganisaties.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Namen, 17 maart 2023.

W. BORSUS

^