Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 28 juli 2021
gepubliceerd op 06 augustus 2021

Ministerieel besluit tot verlening van delegatie aan de Dienst Geschillen en Juridische Adviezen van het FOD Justitie voor de ontvangst van dagvaardingen en betekeningen in toepassing van de artikelen 42 en 705 van het Gerechtelijk Wetboek

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2021032215
pub.
06/08/2021
prom.
28/07/2021
ELI
eli/besluit/2021/07/28/2021032215/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

28 JULI 2021. - Ministerieel besluit tot verlening van delegatie aan de Dienst Geschillen en Juridische Adviezen van het FOD Justitie voor de ontvangst van dagvaardingen en betekeningen in toepassing van de artikelen 42 en 705 van het Gerechtelijk Wetboek


De Minister van Justitie, Gelet op het Gerechtelijk Wetboek, artikelen 42, 1° en 705, eerste lid;

Gelet of het ministerieel besluit Artikel 705 van het Gerechtelijk Wetboek van 2 maart 2020, Besluit :

Artikel 1.De Belgische Staat, departement van Justitie, ontvangt alle betekeningen en alle dagvaardingen bij de Dienst Geschillen en Juridische Adviezen, die daartoe door de Minister van Justitie is aangewezen.

Deze dienst heeft zijn kantoren bij de Federale Overheidsdienst Justitie op Waterloolaan, 115 te 1000 Brussel.

Art. 2.Het ministerieel besluit Artikel 705 van het Gerechtelijk Wetboek van 2 maart 2020 wordt opgeheven.

Gegeven te Brussel, 28 juli 2021.

V. VAN QUICKENBORNE

^