Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 26 januari 2022

Buitenlandse carrière. - Overplaatsingen Bij ministerieel besluit van 22 juli 2021 wordt Mevrouw Séverine de POTTER de ten BROECK ontheven uit haar functie bij het Hoofdbestuur. Zij wordt bij toegevoegd bij het Diplomatiek Bureau van België te M Bij ministerieel besluit van 28 juli 2021 wordt de heer Francis SOBRY ontheven uit zijn functie(...)

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2021043477
pub.
26/01/2022
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


Buitenlandse carrière. - Overplaatsingen Bij ministerieel besluit van 22 juli 2021Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/07/2021 pub. 09/08/2021 numac 2021021633 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 december 2020 betreffende de machtiging voor het aangaan van leningen of voor het beheer van de staatsschuld aan bepaalde personeelsleden van het Federaal Agentschap van de Schuld sluiten wordt Mevrouw Séverine de POTTER de ten BROECK ontheven uit haar functie bij het Hoofdbestuur.

Zij wordt bij toegevoegd bij het Diplomatiek Bureau van België te Maputo, als Hoofd Diplomatiek Bureau belast met het diplomatiek beleidsdomein.

Bij ministerieel besluit van 28 juli 2021Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/07/2021 pub. 06/08/2021 numac 2021032215 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot verlening van delegatie aan de Dienst Geschillen en Juridische Adviezen van het FOD Justitie voor de ontvangst van dagvaardingen en betekeningen in toepassing van de artikelen 42 en 705 van het Gerechtelijk Wetboek sluiten wordt de heer Francis SOBRY ontheven uit zijn functie bij het Hoofdbestuur. Hij wordt toegevoegd aan de Ambassade van België te Buenos Aires, als medewerker belast met het diplomatiek beleidsdomein.

Bij ministerieel besluit van 13 augustus 2021Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/08/2021 pub. 26/08/2021 numac 2021204003 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van een gedeelte van de niet-gereserveerde bijkomende groene certificaten sluiten wordt Mevrouw Delphine PERREMANS ontheven uit haar functie van Zaakgelastigde en pied bij de Ambassade van België te Conakry.

Zij wordt toegevoegd aan het Hoofdbestuur vanaf de dag na haar aankomst in België.

Bij ministerieel besluit van 30 augustus 2021Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/08/2021 pub. 14/09/2021 numac 2021032797 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Directieraad van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België type ministerieel besluit prom. 30/08/2021 pub. 14/09/2021 numac 2021032800 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Directieraad van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie type ministerieel besluit prom. 30/08/2021 pub. 07/09/2021 numac 2021032722 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit betreffende de organisatie van een bekwaamheidsproef met het oog op de erkenning als diamantdeskundige type ministerieel besluit prom. 30/08/2021 pub. 06/09/2021 numac 2021032703 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van negen leden van de Bijzondere raadgevende commissie Mededinging sluiten wordt de heer Benjamin STURTEWAGEN ontheven uit zijn functie bij het Hoofdbestuur. Hij wordt toegevoegd aan het Diplomatiek Bureau van België te Sarajevo, als Hoofd Diplomatiek Bureau.

Bij ministerieel besluit van 30 augustus 2021Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/08/2021 pub. 14/09/2021 numac 2021032797 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Directieraad van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België type ministerieel besluit prom. 30/08/2021 pub. 14/09/2021 numac 2021032800 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Directieraad van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie type ministerieel besluit prom. 30/08/2021 pub. 07/09/2021 numac 2021032722 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit betreffende de organisatie van een bekwaamheidsproef met het oog op de erkenning als diamantdeskundige type ministerieel besluit prom. 30/08/2021 pub. 06/09/2021 numac 2021032703 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van negen leden van de Bijzondere raadgevende commissie Mededinging sluiten wordt de heer Koenraad STEVENS ontheven uit zijn functie van medewerker belast met het consulair beleidsdomein bij de Ambassade van België te Amman. Hij wordt toegevoegd aan de Ambassade van België te Athene, als medewerker belast met het diplomatiek beleidsdomein.

Bij ministerieel besluit van 30 augustus 2021Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/08/2021 pub. 14/09/2021 numac 2021032797 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Directieraad van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België type ministerieel besluit prom. 30/08/2021 pub. 14/09/2021 numac 2021032800 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Directieraad van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie type ministerieel besluit prom. 30/08/2021 pub. 07/09/2021 numac 2021032722 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit betreffende de organisatie van een bekwaamheidsproef met het oog op de erkenning als diamantdeskundige type ministerieel besluit prom. 30/08/2021 pub. 06/09/2021 numac 2021032703 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van negen leden van de Bijzondere raadgevende commissie Mededinging sluiten wordt de heer Laurent FREDERICKX ontheven uit zijn functie van Administratief assistent consulaire zaken bij de Ambassade van België te Athene. Hij wordt toegevoegd aan het Consulaat-Generaal van België te New York, als medewerker belast met het consulair beleidsdomein en wordt benoemd als consulair ambtenaar bij het Consulaat-Generaal van België te New York.

Bij ministerieel besluit van 30 augustus 2021Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/08/2021 pub. 14/09/2021 numac 2021032797 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Directieraad van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België type ministerieel besluit prom. 30/08/2021 pub. 14/09/2021 numac 2021032800 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Directieraad van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie type ministerieel besluit prom. 30/08/2021 pub. 07/09/2021 numac 2021032722 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit betreffende de organisatie van een bekwaamheidsproef met het oog op de erkenning als diamantdeskundige type ministerieel besluit prom. 30/08/2021 pub. 06/09/2021 numac 2021032703 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van negen leden van de Bijzondere raadgevende commissie Mededinging sluiten wordt de heer Arthur d'ANETHAN ontheven uit zijn functie van Ambassadesecretaris bij de Ambassade van België te Yaoundé. Hij wordt toegevoegd aan de Ambassade van België te Warschau, als medewerker belast met het diplomatiek beleidsdomein.

Bij ministerieel besluit van 30 augustus 2021Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/08/2021 pub. 14/09/2021 numac 2021032797 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Directieraad van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België type ministerieel besluit prom. 30/08/2021 pub. 14/09/2021 numac 2021032800 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Directieraad van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie type ministerieel besluit prom. 30/08/2021 pub. 07/09/2021 numac 2021032722 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit betreffende de organisatie van een bekwaamheidsproef met het oog op de erkenning als diamantdeskundige type ministerieel besluit prom. 30/08/2021 pub. 06/09/2021 numac 2021032703 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van negen leden van de Bijzondere raadgevende commissie Mededinging sluiten wordt Mevrouw Marie-Adélaïde MATHECK ontheven uit haar functie van Ambassadesecretaris bij het Consulaat van België te Shanghai. Zij wordt toegevoegd aan de Permanente Vertegenwoordiging van België te New York, als medewerkster belast met het diplomatiek beleidsdomein.

Bij koninklijk besluit van 2 september 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/09/2021 pub. 01/10/2021 numac 2021033058 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 december 2002 tot vaststelling van de procedureregels en de modaliteiten van betaling van de administratieve boetes ingevolge controles die zijn uitgevoerd met toepassing van de wetgeving betreffende de voedselveiligheid en tot inwerkingstelling van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 22 februari 2001 houdende organisatie van de controles die worden verricht door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot wijziging van diverse wettelijke bepalingen en tot opheffing van het Koninklijk besluit van 23 januari 2003 tot aanduiding van de commissarissen van de administratieve boetes belast met het voorstellen van een administratieve boete aan de daders van inbreuken op de voedingswetgeving type koninklijk besluit prom. 02/09/2021 pub. 16/09/2021 numac 2021033036 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van leden van de nationale raad van de Orde van architecten type koninklijk besluit prom. 02/09/2021 pub. 14/09/2021 numac 2021204333 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de Administratieve Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie type koninklijk besluit prom. 02/09/2021 pub. 07/09/2021 numac 2021032685 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot eenmalige verlenging van de toepassingsperiode van de steunzones rondom Genk, Turnhout en Zaventem-Vilvoorde type koninklijk besluit prom. 02/09/2021 pub. 07/09/2021 numac 2021032684 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot eenmalige verlenging van de toepassingsperiode van de steunzones rondom de sites van Arcelor Mittal, Saint Gobain Sekurit, Caterpillar en Doosan sluiten wordt de heer Koenraad LENAERTS ontheven uit zijn functie van Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur van België in de Republiek Peru, in de Republiek Ecuador en in de Plurinationale Staat Bolivia, met standplaats te Lima, alsook uit zijn functie van Consul-Generaal van België in deze Staten.

Hij wordt toegevoegd aan het Hoofdbestuur vanaf de dag na zijn aankomst in België.

Bij koninklijk besluit van 2 september 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/09/2021 pub. 01/10/2021 numac 2021033058 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 december 2002 tot vaststelling van de procedureregels en de modaliteiten van betaling van de administratieve boetes ingevolge controles die zijn uitgevoerd met toepassing van de wetgeving betreffende de voedselveiligheid en tot inwerkingstelling van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 22 februari 2001 houdende organisatie van de controles die worden verricht door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot wijziging van diverse wettelijke bepalingen en tot opheffing van het Koninklijk besluit van 23 januari 2003 tot aanduiding van de commissarissen van de administratieve boetes belast met het voorstellen van een administratieve boete aan de daders van inbreuken op de voedingswetgeving type koninklijk besluit prom. 02/09/2021 pub. 16/09/2021 numac 2021033036 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van leden van de nationale raad van de Orde van architecten type koninklijk besluit prom. 02/09/2021 pub. 14/09/2021 numac 2021204333 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de Administratieve Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie type koninklijk besluit prom. 02/09/2021 pub. 07/09/2021 numac 2021032685 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot eenmalige verlenging van de toepassingsperiode van de steunzones rondom Genk, Turnhout en Zaventem-Vilvoorde type koninklijk besluit prom. 02/09/2021 pub. 07/09/2021 numac 2021032684 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot eenmalige verlenging van de toepassingsperiode van de steunzones rondom de sites van Arcelor Mittal, Saint Gobain Sekurit, Caterpillar en Doosan sluiten wordt de heer Bart DE GROOF ontheven uit zijn functie van Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur van België in de Staat Qatar, met standplaats te Doha, alsook uit zijn functie van Consul-Generaal van België in deze Staat.

Hij wordt toegevoegd aan het Hoofdbestuur vanaf de dag na zijn aankomst in België.

Bij koninklijk besluit van 2 september 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/09/2021 pub. 01/10/2021 numac 2021033058 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 december 2002 tot vaststelling van de procedureregels en de modaliteiten van betaling van de administratieve boetes ingevolge controles die zijn uitgevoerd met toepassing van de wetgeving betreffende de voedselveiligheid en tot inwerkingstelling van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 22 februari 2001 houdende organisatie van de controles die worden verricht door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot wijziging van diverse wettelijke bepalingen en tot opheffing van het Koninklijk besluit van 23 januari 2003 tot aanduiding van de commissarissen van de administratieve boetes belast met het voorstellen van een administratieve boete aan de daders van inbreuken op de voedingswetgeving type koninklijk besluit prom. 02/09/2021 pub. 16/09/2021 numac 2021033036 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van leden van de nationale raad van de Orde van architecten type koninklijk besluit prom. 02/09/2021 pub. 14/09/2021 numac 2021204333 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de Administratieve Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie type koninklijk besluit prom. 02/09/2021 pub. 07/09/2021 numac 2021032685 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot eenmalige verlenging van de toepassingsperiode van de steunzones rondom Genk, Turnhout en Zaventem-Vilvoorde type koninklijk besluit prom. 02/09/2021 pub. 07/09/2021 numac 2021032684 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot eenmalige verlenging van de toepassingsperiode van de steunzones rondom de sites van Arcelor Mittal, Saint Gobain Sekurit, Caterpillar en Doosan sluiten wordt de heer Hugo BRAUWERS ontheven uit zijn functie van Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur van België in het Koninkrijk Zweden en in de Republiek Letland, met standplaats te Stockholm, alsook uit zijn functie van Consul-Generaal van België in deze Staten.

Hij wordt toegevoegd aan het Hoofdbestuur vanaf de dag na zijn aankomst in België.

Bij koninklijk besluit van 2 september 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/09/2021 pub. 01/10/2021 numac 2021033058 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 december 2002 tot vaststelling van de procedureregels en de modaliteiten van betaling van de administratieve boetes ingevolge controles die zijn uitgevoerd met toepassing van de wetgeving betreffende de voedselveiligheid en tot inwerkingstelling van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 22 februari 2001 houdende organisatie van de controles die worden verricht door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot wijziging van diverse wettelijke bepalingen en tot opheffing van het Koninklijk besluit van 23 januari 2003 tot aanduiding van de commissarissen van de administratieve boetes belast met het voorstellen van een administratieve boete aan de daders van inbreuken op de voedingswetgeving type koninklijk besluit prom. 02/09/2021 pub. 16/09/2021 numac 2021033036 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van leden van de nationale raad van de Orde van architecten type koninklijk besluit prom. 02/09/2021 pub. 14/09/2021 numac 2021204333 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de Administratieve Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie type koninklijk besluit prom. 02/09/2021 pub. 07/09/2021 numac 2021032685 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot eenmalige verlenging van de toepassingsperiode van de steunzones rondom Genk, Turnhout en Zaventem-Vilvoorde type koninklijk besluit prom. 02/09/2021 pub. 07/09/2021 numac 2021032684 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot eenmalige verlenging van de toepassingsperiode van de steunzones rondom de sites van Arcelor Mittal, Saint Gobain Sekurit, Caterpillar en Doosan sluiten wordt de heer Andy DETAILLE ontheven uit zijn functie van Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur van België in de Republiek Singapore en in het Sultanaat Brunei Darussalam, met standplaats te Singapore, alsook uit zijn functie van Consul-Generaal van België in deze Staten.

Hij wordt toegevoegd aan het Hoofdbestuur vanaf de dag na zijn aankomst in België.

Bij koninklijk besluit van 2 september 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/09/2021 pub. 01/10/2021 numac 2021033058 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 december 2002 tot vaststelling van de procedureregels en de modaliteiten van betaling van de administratieve boetes ingevolge controles die zijn uitgevoerd met toepassing van de wetgeving betreffende de voedselveiligheid en tot inwerkingstelling van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 22 februari 2001 houdende organisatie van de controles die worden verricht door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot wijziging van diverse wettelijke bepalingen en tot opheffing van het Koninklijk besluit van 23 januari 2003 tot aanduiding van de commissarissen van de administratieve boetes belast met het voorstellen van een administratieve boete aan de daders van inbreuken op de voedingswetgeving type koninklijk besluit prom. 02/09/2021 pub. 16/09/2021 numac 2021033036 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van leden van de nationale raad van de Orde van architecten type koninklijk besluit prom. 02/09/2021 pub. 14/09/2021 numac 2021204333 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de Administratieve Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie type koninklijk besluit prom. 02/09/2021 pub. 07/09/2021 numac 2021032685 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot eenmalige verlenging van de toepassingsperiode van de steunzones rondom Genk, Turnhout en Zaventem-Vilvoorde type koninklijk besluit prom. 02/09/2021 pub. 07/09/2021 numac 2021032684 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot eenmalige verlenging van de toepassingsperiode van de steunzones rondom de sites van Arcelor Mittal, Saint Gobain Sekurit, Caterpillar en Doosan sluiten wordt de heer Michel DEWEZ ontheven uit zijn functie van Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur van België in de Republieken Panama, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua en El Salvador, met standplaats te Panama City, alsook uit zijn functie van Consul-Generaal van België in deze Staten.

Hij wordt toegevoegd aan het Hoofdbestuur vanaf de dag na zijn aankomst in België.

Bij koninklijk besluit van 2 september 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/09/2021 pub. 01/10/2021 numac 2021033058 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 december 2002 tot vaststelling van de procedureregels en de modaliteiten van betaling van de administratieve boetes ingevolge controles die zijn uitgevoerd met toepassing van de wetgeving betreffende de voedselveiligheid en tot inwerkingstelling van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 22 februari 2001 houdende organisatie van de controles die worden verricht door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot wijziging van diverse wettelijke bepalingen en tot opheffing van het Koninklijk besluit van 23 januari 2003 tot aanduiding van de commissarissen van de administratieve boetes belast met het voorstellen van een administratieve boete aan de daders van inbreuken op de voedingswetgeving type koninklijk besluit prom. 02/09/2021 pub. 16/09/2021 numac 2021033036 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van leden van de nationale raad van de Orde van architecten type koninklijk besluit prom. 02/09/2021 pub. 14/09/2021 numac 2021204333 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de Administratieve Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie type koninklijk besluit prom. 02/09/2021 pub. 07/09/2021 numac 2021032685 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot eenmalige verlenging van de toepassingsperiode van de steunzones rondom Genk, Turnhout en Zaventem-Vilvoorde type koninklijk besluit prom. 02/09/2021 pub. 07/09/2021 numac 2021032684 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot eenmalige verlenging van de toepassingsperiode van de steunzones rondom de sites van Arcelor Mittal, Saint Gobain Sekurit, Caterpillar en Doosan sluiten wordt de heer Hans TIMBREMONT ontheven uit zijn functie van Consul-Generaal van België te Sint-Petersburg met als ressort de Autonome stad van Sint-Petersburg, de Autonoom District van Nenetskiy, de Oblasten van Arkhangel'skaya, Kaliningradshaya, Leningradskaya, Murmanskaya, Novgorodskaya, Pskovskaya en Vologodskaya alsook de Republieken van Kareliya en Komi, met standplaats te Sint-Petersburg.

Hij wordt toegevoegd aan het Hoofdbestuur vanaf de dag na zijn aankomst in België.

Bij koninklijk besluit van 2 september 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/09/2021 pub. 01/10/2021 numac 2021033058 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 december 2002 tot vaststelling van de procedureregels en de modaliteiten van betaling van de administratieve boetes ingevolge controles die zijn uitgevoerd met toepassing van de wetgeving betreffende de voedselveiligheid en tot inwerkingstelling van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 22 februari 2001 houdende organisatie van de controles die worden verricht door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot wijziging van diverse wettelijke bepalingen en tot opheffing van het Koninklijk besluit van 23 januari 2003 tot aanduiding van de commissarissen van de administratieve boetes belast met het voorstellen van een administratieve boete aan de daders van inbreuken op de voedingswetgeving type koninklijk besluit prom. 02/09/2021 pub. 16/09/2021 numac 2021033036 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van leden van de nationale raad van de Orde van architecten type koninklijk besluit prom. 02/09/2021 pub. 14/09/2021 numac 2021204333 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de Administratieve Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie type koninklijk besluit prom. 02/09/2021 pub. 07/09/2021 numac 2021032685 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot eenmalige verlenging van de toepassingsperiode van de steunzones rondom Genk, Turnhout en Zaventem-Vilvoorde type koninklijk besluit prom. 02/09/2021 pub. 07/09/2021 numac 2021032684 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot eenmalige verlenging van de toepassingsperiode van de steunzones rondom de sites van Arcelor Mittal, Saint Gobain Sekurit, Caterpillar en Doosan sluiten wordt de heer Jean-Ludovic de LHONEUX ontheven uit zijn functie van Ambassadesecretaris bij de Ambassade van België te Brasilia, alsook uit zijn functie van Consul-Generaal van België in deze Staat, met als ressort de Districto Federal en de Staten Acre, Amapss, Amazonas, Goisss, Mato Grosso, Parss, Rondônia, Roraima en Tocantins, met standplaats te Brasilia.

Bij ministerieel besluit van 2 september 2021Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/09/2021 pub. 29/09/2021 numac 2021204381 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot intrekking van de erkenning van het sociaal secretariaat "Sobumid vzw", te 8800 Roeselare type ministerieel besluit prom. 02/09/2021 pub. 23/09/2021 numac 2021032877 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage aan Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 mei 2013 betreffende de erkenning van de verenigingen voor de fokkerij van paardachtigen type ministerieel besluit prom. 02/09/2021 pub. 24/11/2021 numac 2021043026 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de wijziging van taxonomische groepen en namen van bepaalde soorten zaden en onkruid verbonden aan de ontwikkeling van wetenschappelijke en technische kennis aan te passen sluiten wordt de heer de LHONEUX toegevoegd aan de Ambassade van België te Amman, als medewerker belast met het diplomatiek beleidsdomein.

Bij koninklijk besluit van 23 september 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/09/2021 pub. 15/10/2021 numac 2021204002 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende vaststelling van de taalkaders van de Federale Interneauditdienst type koninklijk besluit prom. 23/09/2021 pub. 29/10/2021 numac 2021204944 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 4 juli 2016 waarbij, met het oog op de toepassing van artikel 43ter van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, de betrekkingen van de personeelsleden van de Federale Interneauditdienst die een zelfde trap van de hiërarchie vormen, worden vastgesteld sluiten wordt de heer Karl VANDEPITTE ontheven uit zijn functie van Consul-Generaal van België bij de Ambassade van België te Mexico.

Bij ministerieel besluit van 23 september 2021Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/09/2021 pub. 28/09/2021 numac 2021021948 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 september 2021 tot vaststelling van het referentiescenario voor de veiling in 2022 overeenkomstig artikel 3, § 7, van het koninklijk besluit van 28 april 2021 tot vaststelling van de parameters waarmee het volume aan te kopen capaciteit wordt bepaald, inclusief hun berekeningsmethode, en van de andere parameters die nodig zijn voor de organisatie van de veilingen, alsook de methode en voorwaarden tot het verkrijgen van individuele uitzonderingen op de toepassing van de intermediaire prijslimiet in het kader van het capaciteitsvergoedingsmechanisme type ministerieel besluit prom. 23/09/2021 pub. 06/10/2021 numac 2021033282 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 november 2009 tot vaststelling van de praktische organisatie van de bepalingen van de wet van 21 april 2007 tot aanwijzing van de vertegenwoordigers van de thuisverpleegkundigen in de overeenkomstencommissie verpleegkundigen - verzekeringsinstellingen type ministerieel besluit prom. 23/09/2021 pub. 07/10/2021 numac 2021033357 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 maart 2001 tot vaststelling van de vergoedingen en het presentiegeld waarop de leden en deskundigen van het Wetenschappelijk Comité en de deskundigen van het Raadgevend Comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen recht hebben sluiten wordt de heer VANDEPITTE toegevoegd aan het Consulaat-Generaal van België te Marseille, als medewerker belast met het consulair beleidsdomein en wordt benoemd als consulair ambtenaar bij het Consulaat-Generaal van België te Marseille.

Bij koninklijk besluit van 23 september 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/09/2021 pub. 15/10/2021 numac 2021204002 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende vaststelling van de taalkaders van de Federale Interneauditdienst type koninklijk besluit prom. 23/09/2021 pub. 29/10/2021 numac 2021204944 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 4 juli 2016 waarbij, met het oog op de toepassing van artikel 43ter van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, de betrekkingen van de personeelsleden van de Federale Interneauditdienst die een zelfde trap van de hiërarchie vormen, worden vastgesteld sluiten wordt de heer Herman DECLERCQ ontheven uit zijn functie van Consul van België bij de Consulaat van België te Santa Cruz de Tenerife, met als ressort de Canarische Eilanden.

Bij ministerieel besluit van 23 september 2021Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/09/2021 pub. 28/09/2021 numac 2021021948 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 september 2021 tot vaststelling van het referentiescenario voor de veiling in 2022 overeenkomstig artikel 3, § 7, van het koninklijk besluit van 28 april 2021 tot vaststelling van de parameters waarmee het volume aan te kopen capaciteit wordt bepaald, inclusief hun berekeningsmethode, en van de andere parameters die nodig zijn voor de organisatie van de veilingen, alsook de methode en voorwaarden tot het verkrijgen van individuele uitzonderingen op de toepassing van de intermediaire prijslimiet in het kader van het capaciteitsvergoedingsmechanisme type ministerieel besluit prom. 23/09/2021 pub. 06/10/2021 numac 2021033282 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 november 2009 tot vaststelling van de praktische organisatie van de bepalingen van de wet van 21 april 2007 tot aanwijzing van de vertegenwoordigers van de thuisverpleegkundigen in de overeenkomstencommissie verpleegkundigen - verzekeringsinstellingen type ministerieel besluit prom. 23/09/2021 pub. 07/10/2021 numac 2021033357 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 maart 2001 tot vaststelling van de vergoedingen en het presentiegeld waarop de leden en deskundigen van het Wetenschappelijk Comité en de deskundigen van het Raadgevend Comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen recht hebben sluiten wordt de heer DECLERCQ toegevoegd aan de Ambassade van België te Bangkok, als medewerker belast met het consulair beleidsdomein en wordt benoemd als consulair ambtenaar bij de Ambassade van België te Bangkok.

Bij ministerieel besluit van 30 september 2021Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/09/2021 pub. 13/10/2021 numac 2021022047 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit ter uitvoering van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 juli 2021 tot instelling van een huurtoelage type ministerieel besluit prom. 30/09/2021 pub. 06/12/2021 numac 2021205088 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Regering van 30 september 2021 tot invoering van een premieregeling om de energie-efficiëntie van woongebouwen te verhogen sluiten wordt de heer Marc HEIRMAN ontheven uit zijn functie van Eerste Ambassaderaad bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Organisatie van de Verenigde Naties te Geneva. Hij wordt toegevoegd aan het Hoofdbestuur vanaf 11 augustus 2020.

^