Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 28 juli 2021

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/07/2021 pub. 06/08/2021 numac 2021032215 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot verlening van delegatie aan de Dienst Geschillen en Juridische Adviezen van het FOD Justitie voor de ontvangst van dagvaardingen en betekeningen in toepassing van de artikelen 42 en 705 van het Gerechtelijk Wetboek

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 28/07/2021 pub. 03/08/2021 numac 2021032129 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de overstromingen die hebben plaatsgevonden van 14 tot 16 juli 2021 als een algemene natuurramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type besluit van de waalse regering prom. 28/07/2021 pub. 03/08/2021 numac 2021032130 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van het bedrag van de belasting die verschuldigd is krachtens artikel 6 van het fiscaal decreet van 22 maart 2007 tot bevordering van afvalpreventie en -valorisatie in het Waalse Gewest en tot wijziging van het decreet van 6 mei 1999 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake de directe gewestelijke belastingen, van toepassing op afvalstoffen die zijn ontstaan als gevolg van de overstromingen die Walloni√ę in de loop van de maand juli 2021 hebben geteisterd
^