Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 16 juni 2020
gepubliceerd op 02 juli 2020

Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Hogere Raad voor Cultuur

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2020031077
pub.
02/07/2020
prom.
16/06/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 JUNI 2020. - Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Hogere Raad voor Cultuur


De Minister van Cultuur, Gelet op het decreet van 3 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/04/2014 pub. 18/06/2014 numac 2014029351 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen sluiten tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen ;

Gelet op het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur, de artikelen 3, 4, 20 en 21 ;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 juni 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/06/2014 pub. 13/10/2014 numac 2014029621 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende uitvoering van het decreet van 3 april 2014 tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen sluiten houdende uitvoering van het decreet van 3 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/04/2014 pub. 18/06/2014 numac 2014029351 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen sluiten tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019041204 bron ministerie van de franse gemeenschap 8 MEI 2019 - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur ;

Gelet op de oproep tot kandidaten bekendgemaakt op 27 juni 2019 ; (...) Overwegende de aanwijzing door de politieke partijen van tweetal vertegenwoordigers met een hoge mate van transversale expertise op het gebied van het cultuurbeleid, met een parlementaire groep die erkend is in het Parlement van de Franse Gemeenschap, overeenkomstig artikel 20, 6 ° van het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten;

Overwegende dat met betrekking tot de elementen vermeld in de tabel gevoegd bij dit besluit, de voorwaarden voor benoeming en voorzien in de artikelen 3, 4 en 20, 5 ° van het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten en in artikel 5 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019041204 bron ministerie van de franse gemeenschap 8 MEI 2019 - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur, door de volgende personen worden vervuld : - BISET Sébastien - BONNIER Bernadette - BRAHY Rachel - COYETTE Olivier - DEMOULIN Bruno - PASTECCHIA Sonia - SCHOOS Benjamin - SERRON Dominique - SOTIAUX Daniel - VERBERT Christian Dat deze hierna vermelde personen geldig kunnen worden aangesteld, Besluit :

Artikel 1.Worden benoemd tot lid van de Hogere Raad voor Cultuur voor een periode van vijf jaar :

Werkende leden

Plaatsvervangende leden

1) Als deskundige(n)...

a) uit het onderwijswereld

BISET Sébastien

DEMOULIN Bruno

b) die als kunstenaar werkzaam zijn

SCHOOS Benjamin SERRON Dominique (f)

COYETTE Olivier PASTECCHIA Sonia

c) met een grondige kennis van het cultuurbeleid van de Vlaamse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap of een land dat lid is van de Internationale Organisatie van de Francophonie

VERBERT Christian

SOTIAUX Daniel

d) wiens profiel een aanvulling vormt op het onder a) tot en met c) bedoelde profiel

BRAHY Rachel

BONNIER Bernadette

2) Als vertegenwoordiger van een ideologische en filosofische strekking

PSMREcoloPTBcdH

LAHAYE Martine LEGROS Vincent BRATZLAVSKY Carine DI LENA Alberto PROVOST Séverine

HANIQUE Julie BENKOSKI Henri DE GAND Anne RIEBERGHE Daniel ESTENNE Arianne


Art.2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van de datum waarop het ondertekend wordt.

Brussel, 16 juni 2020.

B. LINARD

^