Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 13 november 2020
gepubliceerd op 26 november 2020

Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 16 juni 2020 tot benoeming van de leden van de Hogere Raad voor Cultuur

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2020016171
pub.
26/11/2020
prom.
13/11/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 NOVEMBER 2020. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 16 juni 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/06/2020 pub. 02/07/2020 numac 2020031077 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Hogere Raad voor Cultuur sluiten tot benoeming van de leden van de Hogere Raad voor Cultuur


De Minister van Cultuur, Gelet op het decreet van 3 april 2014 tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen;

Gelet op het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur, de artikelen 3, 4, 20 en 21;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 juni 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/06/2014 pub. 13/10/2014 numac 2014029621 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende uitvoering van het decreet van 3 april 2014 tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen sluiten houdende uitvoering van het decreet van 3 april 2014 tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019041204 bron ministerie van de franse gemeenschap 8 MEI 2019 - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur;

Overwegende de aanwijzing door de politieke partijen van twee vertegenwoordigers met een hoge mate van transversale expertise op het gebied van het cultuurbeleid, met een parlementaire groep die erkend is in het Parlement van de Franse Gemeenschap, overeenkomstig artikel 20, 6 ° van het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten;

Overwegende dat ten gevolge van de ontslagneming, op 31 augustus 2020, van Mevrouw Martine Lahaye, werkend vertegenwoordigster van de Parti socialiste, het mandaat van plaatsvervangend lid van Mevrouw Julie Hanique werkend wordt;

Overwegende dat derhalve een nieuwe plaatsvervangster benoemd moet worden;

Overwegende de aanwijzing van Mevr. Patricia GIARGERI door de Parti socialiste, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het ministerieel besluit van 16 juni 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/06/2020 pub. 02/07/2020 numac 2020031077 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Hogere Raad voor Cultuur sluiten tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor Cultuur worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) de woorden "LAHAYE Martine" worden vervangen door "HANIQUE Julie";b) de woorden "HANIQUE Julie" worden vervangen door "GIARGERI Patricia".

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van de datum van ondertekening ervan.

Brussel, 13 november 2020.

B. LINARD

^