Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 16 december 2015
gepubliceerd op 22 december 2015

Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling van de interparastatale beroepscommissie inzake evaluatie

bron
federale overheidsdienst personeel en organisatie
numac
2015002036
pub.
22/12/2015
prom.
16/12/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 DECEMBER 2015. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling van de interparastatale beroepscommissie inzake evaluatie


De Minister belast met Ambtenarenzaken, Gelet op de wet van 20 juli 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, gewijzigd bij de wetten van 17 juli 1997 en 3 mei 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 september 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/09/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013002046 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de evaluatie in het federaal openbaar ambt sluiten betreffende de evaluatie in het federaal openbaar ambt, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 23 november 2015, de artikelen 25, 26 en 27;

Gelet op het ministerieel besluit van 21 januari 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/01/2014 pub. 30/01/2014 numac 2013002077 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling van de interparastatale beroepscommissie inzake evaluatie type ministerieel besluit prom. 21/01/2014 pub. 30/01/2014 numac 2013002078 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling van de gemeenschappelijke beroepscommissie inzake evaluatie type ministerieel besluit prom. 21/01/2014 pub. 30/01/2014 numac 2013002076 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling van de interdepartementale beroepscommissie inzake evaluatie sluiten tot vaststelling van de samenstelling van de interparastatale beroepscommissie inzake evaluatie, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 2 april 2015;

Gelet op de aanwijzingen voorgesteld door het College van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid op 29 oktober 2015 en door de representatieve valorganisaties, Besluit :

Artikel 1.§ 1. Worden aangewezen om te zetelen in de Franstalige afdeling van de interparastatale beroepscommissie inzake evaluatie : 1° In de hoedanigheid van voorzitter, Mevr.Anne Kirsch, adjunct- administrateur-generaal van de RSZ; 2° In de hoedanigheid van plaatsvervangende voorzitter, de heer Marc Trifin, adjunct-administrateur-generaal van de RSVZ;3° In de hoedanigheid van effectieve leden : - Mevr.Jocelyne Julémont, adjunct-administrateur-generaal van de RJV, en, - Mevr. Sarah Scaillet, administrateur-generaal van de RVP; 4° In de hoedanigheid van plaatsvervangende leden : - Mevr.Anne Ottevaere, adjunct-administrateur-generaal van FAMIFED, en, - de heer Eric Teunkens, adjunct-administrateur-generaal van de HZIV. § 2. Worden erkend om te zetelen in de Franstalige afdeling van de interparastatale beroepscommissie inzake evaluatie : 1° In de hoedanigheid van effectieve leden aangewezen door de representatieve vakorganisaties : - voor de Algemene Centrale der Openbare Diensten, de heer Marceau Verhaege (RSVZ); - voor het ACV - Openbare Diensten, de heer Christian Kips; - voor het Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt, de heer Halit Alimani (FBZ); 2° In de hoedanigheid van plaatsvervangende leden aangewezen door de representatieve vakorganisaties : - voor de Algemene Centrale der Openbare Diensten, de heer Claude Franc (RVA); - voor het ACV - Openbare Diensten, Mevr. Isabelle Duroy; - voor het Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt, de heer Laurent Tenteniez.

Art. 2.§ 1. Worden aangewezen om te zetelen in de Nederlandstalige afdeling van de interparastatale beroepscommissie inzake evaluatie : 1° In de hoedanigheid van voorzitter, Mevr.Claudette De Koninck, adjunct-administrateur-generaal van de RVA, en, 2° In de hoedanigheid van plaatsvervangende voorzitter, de heer Luc Meerkens, adjunct-administrateur-generaal van de HVW;3° In de hoedanigheid van effectieve leden : - de heer Pierre Pots, adjunct-administrateur-generaal van het FAO, en, - de heer Marc De Durpel, directeur-generaal van de RVP;4° In de hoedanigheid van plaatsvervangende leden : - Mevr.Anne Vanderstappen, administrateur-generaal van het RSVZ, en, - de heer Jona Ceuppens, adviseur ONSS. § 2. Worden erkend om te zetelen in de Nederlandstalige afdeling van de interparastatale beroepscommissie inzake evaluatie : 1° In de hoedanigheid van effectieve leden aangewezen door de representatieve vakorganisaties : - voor de Algemene Centrale der Openbare Diensten, de heer Dirk De Ganck (RSZ); - voor het ACV - Openbare Diensten, de heer Yves De Putter; - voor het Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt, de heer Claude De Waegeneire; 2° In de hoedanigheid van plaatsvervangend leden aangewezen door de representatieve vakorganisaties : - voor de Algemene Centrale der Openbare Diensten, Mevr.Saskia Demia (RIZIV); - voor het ACV - Openbare Diensten, Mevr. Martine Maertens; - voor het Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt, de heer Rob Hillary.

Art. 3.Het ministerieel besluit van 21 januari 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/01/2014 pub. 30/01/2014 numac 2013002077 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling van de interparastatale beroepscommissie inzake evaluatie type ministerieel besluit prom. 21/01/2014 pub. 30/01/2014 numac 2013002078 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling van de gemeenschappelijke beroepscommissie inzake evaluatie type ministerieel besluit prom. 21/01/2014 pub. 30/01/2014 numac 2013002076 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling van de interdepartementale beroepscommissie inzake evaluatie sluiten tot vaststelling van de samenstelling van de interparastatale beroepscommissie inzake evaluatie, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 2 april 2015, wordt opgeheven.

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2015.

Brussel, 16 december 2015.

S. VANDEPUT

^