Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 13 november 2019
gepubliceerd op 28 november 2019

Ministerieel besluit tot aanwijzing van de deskundigen belast met de schatting van dieren voor het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2019042520
pub.
28/11/2019
prom.
13/11/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 NOVEMBER 2019. - Ministerieel besluit tot aanwijzing van de deskundigen belast met de schatting van dieren voor het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten


De Minister van Landbouw, Gelet op de dierengezondheidswet van 24 maart 1987, artikel 8, eerste lid, 3° en 4°, en tweede lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 november 1991 betreffende de schatting en de vergoeding van de runderen geslacht in het kader van de gezondheidspolitie van de huisdieren, artikel 4, § 1;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 november 1994 betreffende de bestrijding van de ziekte van Newcastle, artikel 19, § 1;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 maart 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/03/2004 pub. 22/03/2004 numac 2004022188 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de bestrijding van Afrikaanse varkenspest sluiten betreffende de bestrijding van Afrikaanse varkenspest, artikel 16;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 oktober 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/10/2005 pub. 17/10/2005 numac 2005022850 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de bestrijding van mond- en klauwzeer sluiten betreffende de bestrijding van mond- en klauwzeer, artikel 77;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 mei 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/05/2008 pub. 09/05/2008 numac 2008024199 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de bestrijding van aviaire influenza sluiten betreffende de bestrijding van aviaire influenza, artikel 61, § 4, vervangen bij het koninklijk besluit van 8 mei 2013;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 oktober 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/10/2010 pub. 10/11/2010 numac 2010024407 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de bestrijding van de ziekte van Aujeszky sluiten betreffende de bestrijding van de ziekte van Aujeszky, artikel 24, § 1;

Gelet op het ministerieel besluit van 7 januari 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/03/1997 pub. 07/06/1997 numac 1997022291 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van economische zaken Koninklijk besluit inzake batterijen en accu's die gevaarlijke stoffen bevatten sluiten0 tot aanwijzing van de deskundigen die de schatting van dieren uitvoeren voor het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 september 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/09/2016 pub. 17/10/2016 numac 2016024202 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit houdende de preventie en de bestrijding van de hondsdolheid sluiten houdende de preventie en de bestrijding van de hondsdolheid, artikel 25, § 4;

Gelet op het advies van de Raad van het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten, gegeven op 27 juni 2019;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 1 augustus 2019;

Gelet op het overleg tussen de Gewestregeringen en de Federale Overheid van 5 augustus 2019;

Overwegende het koninklijk besluit van 6 december 1978 betreffende de bestrijding van runderbrucellose;

Overwegende het koninklijk besluit van 10 september 1981 houdende maatregelen van diergeneeskundige politie betreffende de klassieke varkenspest en Afrikaanse varkenspest;

Overwegende het koninklijk besluit van 16 december 1991 betreffende de bestrijding van runderleucose;

Overwegende het koninklijk besluit van 17 maart 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/03/1997 pub. 07/06/1997 numac 1997022291 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van economische zaken Koninklijk besluit inzake batterijen en accu's die gevaarlijke stoffen bevatten sluiten houdende organisatie van het epidemiologisch toezicht op overdraagbare spongiforme encephalopathie bij herkauwers;

Overwegende de wet van 23 maart 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 bron ministerie van middenstand en landbouw Wet betreffende de oprichting van een Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten sluiten betreffende de oprichting van een Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten, artikel 4, eerste lid, 1° ;

Overwegende het koninklijk besluit van 17 oktober 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/10/2002 pub. 14/03/2003 numac 2003022000 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de bestrijding van rundertuberculose sluiten betreffende de bestrijding van rundertuberculose;

Overwegende het koninklijk besluit van 7 mei 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/05/2008 pub. 09/05/2008 numac 2008024203 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de bestrijding en uitroeiing van blauwtong sluiten betreffende de bestrijding en uitroeiing van blauwtong;

Overwegende het koninklijk besluit van 30 augustus 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/08/2016 pub. 07/10/2016 numac 2016024189 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit houdende maatregelen betreffende de bestrijding van bepaalde exotische dierziekten sluiten houdende maatregelen betreffende de bestrijding van bepaalde exotische dierziekten, Besluit :

Artikel 1.In de bijlage bij dit besluit bevindt zich de lijst van de deskundigen belast met de schatting van dieren voor het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten.

Art. 2.Het ministerieel besluit van 7 januari 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/03/1997 pub. 07/06/1997 numac 1997022291 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van economische zaken Koninklijk besluit inzake batterijen en accu's die gevaarlijke stoffen bevatten sluiten0 tot aanwijzing van de deskundigen belast met de schatting van dieren voor het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten wordt opgeheven.

Brussel, 13 november 2019.

D. DUCARME

BIJLAGE bij het ministerieel besluit van 13 november 2019 tot aanwijzing van de deskundigen belast met de schatting van dieren voor het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten.

LIJST VAN FRANSTALIGE DESKUNDIGEN

Province

Nom

Prénom

Bovins

Petits ruminants

Porcs

Volailles

HAI

FALYS

Hughes

Bovins Charolais


HAI

LUCHTENS

Michel

Bovins


LIE

BOLKAERTS

Benoit

Ovins


LIE

MARCOURT

Jean-Pierre

Bovins


LIE

VROMAN

Norbert

Poules pondeuses

LUX

DEGLIN

Henri

Bovins


LUX

DEGROS

Michel

Bovins


LUX

GOOSSE

René

Bovins


LUX

VANDENBUSSCHE

Pauline

Porcs


LUX

VINCENT

Michel

Bovins BBB


NAM

COLOT

Catherine

Volailles

NAM

DANIAUX

Christel

caprins


NAM

GEORGES

Vincent

Bovins laitiers


NAM

JACQUET

Michel

Poulets de chair

NAM

LADOUCE

René

Porcs


NAM

MAURY

Christophe

Bovins Blonde d'Aquitaine


NAM

PILET

Olivier

Bovins

Poulets de chair

NAM

RABEUX

Vincent

Bovins limousins


NAM

REMY

Marc

Ovins


LIJST VAN NEDERLANDSTALIGE DESKUNDIGEN

Provincie

Naam

Voornaam

Runderen

Kleine Herkauwers

Varkens

Pluimvee

ANTW

AKKERMANS

Jan

Runderen


ANTW

VAN DE VELDE

Luc

Schapen/Geiten


ANTW

VAN DE WOESTYNE

Karel

Runderen

Schapen/Geiten


ANTW

VAN OEVELEN

Luc

Runderen

Schapen/Geiten


ANTW

VAN THIELEN

Jos

Runderen

Schapen/ Geiten

Varkens

Pluimvee

LIM

COENEGRACHTS

Pierre

Runderen


LIM

COOPMANS

Pieter

Schapen/Geiten


LIM

COUCKE

Dirk

Runderen

Schapen/Geiten

Varkens

Pluimvee

LIM

DE BUSSCHOP

André

Runderen


LIM

KELDERMANS

Valère

Runderen

Schapen


LIM

PEETERS

Jan

Runderen

Varkens

Pluimvee

LIM

VRANCKEN

Mathieu

Runderen


OVL

CERPENTIER

Paul

Runderen

Varkens


OVL

DEMEULEMEESTER

Erwin

Runderen


OVL

MEYSMANS

Filip

Runderen

Varkens

Pluimvee

OVL

OSSELAER

Peter

Runderen


OVL

VAN EECKE

Jos

Runderen

Schapen/Geiten

Varkens


OVL

VANCAMELBEKE

Bernard

Schapen

Varkens


OVL

VANDERSTUYFT

Norma

Runderen


OVL

VERBERCKMOES

Steven

Schapen/Geiten


OVL

VERVAECK

Johan

Runderen

Schapen/ Geiten

Varkens

Pluimvee

OVL

WEYENS

Pierre

Runderen

Schapen/Geiten


VLBR

CASTEELS

Frederik

Schapen/Geiten


VLBR

BOONE

Luc

Geiten


VLBR

LEROY

André

Runderen


VLBR

MEURRENS

Jean

Runderen

Schapen

Varkens


VLBR

NIJS

Benny

Schapen


VLBR

STIERS

Hubert

Schapen


VLBR

VAN DE PLAS

Ludo

Schapen/Geiten


WVL

BOUSSERY

Eric

Runderen


WVL

CLAEYS

Rik

Runderen (melktype)

Schapen/Geiten

Varkens


WVL

DEJONCKHEERE

Franck

Runderen


WVL

HALEWYCK

Geert

Runderen

Schapen/Geiten

Varkens

Pluimvee

WVL

LOOTVOET

Ignace

Schapen/Geiten


WVL

PAUWELYN

Jan

Runderen

Schapen/Geiten


WVL

ROELENS

Carlos

Runderen

Schapen


WVL

RYCKEWAERT

Andre

Runderen

Schapen

Varkens


WVL

SCHILLEWAERT

Inge

Schapen/Geiten


WVL

STRAGIER

Lode

Schapen


WVL

TYLLEMAN

Achiel

Runderen

Schapen/Geiten

Varkens

Pluimvee

WVL

VAN DE WEGHE

Peter

Varkens


WVL

VANDEWIELE

Christiaan

Runderen

Schapen/Geiten

Varkens

Pluimvee


Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 13 november 2019 tot aanwijzing van de deskundigen belast met de schatting van dieren voor het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten.

De Minister van Landbouw, D. DUCARME

^