Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 02 september 2022
gepubliceerd op 26 september 2022

Ministerieel besluit tot invoering van een tijdelijk verbod op visvangst in verscheidene waterlopen of waterloopsegmenten vanwege de hoge hitte en het uitzonderlijk lage waterpeil

bron
waalse overheidsdienst
numac
2022042064
pub.
26/09/2022
prom.
02/09/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 SEPTEMBER 2022. - Ministerieel besluit tot invoering van een tijdelijk verbod op visvangst in verscheidene waterlopen of waterloopsegmenten vanwege de hoge hitte en het uitzonderlijk lage waterpeil


De Minister van Visvangst, Gelet op het decreet van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014203411 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de riviervisserij, het visbeleid en de visserijstructuren sluiten betreffende de riviervisserij, het visbeleid en de visserijstructuren, inzonderheid op artikel 10, § 4, 2° ;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 8 december 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 08/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016027335 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de voorwaarden voor de opening en de nadere regels voor de beoefening van de visvangst sluiten betreffende de voorwaarden voor de opening en de nadere regels voor de beoefening van de visvangst, inzonderheid op artikel 7, 2°, e) en f);

Gelet op het gunstige advies van de erkende hengelfederatie van het deelstroomgebied van de Lesse, overgemaakt op 15 juli 2022 en bevestigt op 5 augustus 2022;

Gelet op het gunstige advies van de erkende hengelfederatie van het deelstroomgebied van de Moezel, overgemaakt op 18 juli 2022;

Gelet op het gunstige advies van de erkende hengelfederatie van het deelstroomgebied van de Vesder, overgemaakt op 18 juli 2022 en bevestigt op 5 augustus 2022;

Gelet op de gunstige adviezen van de erkende hengelfederaties van de deelstroomgebieden van de Maas stroomafwaarts, de Maas stroomopwaarts, overgemaakt op 18 juli 2022 en respectievelijk aangepast op 5 en 8 augustus 2022;

Gelet op de gunstige adviezen van de erkende hengelfederaties van de deelstroomgebieden van de Haine en de Samber, overgemaakt op 19 juli 2022;

Gelet op het gunstige advies van de erkende hengelfederatie van het deelstroomgebied van de Semois-Chiers, overgemaakt op 19 juli 2022 en bevestigt op 8 augustus 2022;

Gelet op het gunstige advies van de erkende hengelfederatie van het deelstroomgebied van de Oise, overgemaakt op 4 augustus 2022;

Gelet op het gunstige advies van de erkende hengelfederatie van het deelstroomgebied van de Amblève, overgemaakt op 9 augustus 2022;

Gelet op het ongunstige advies van de erkende hengelfederatie van het deelstroomgebied van de Ourthe, overgemaakt op 16 juli 2022;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat het gebrek aan neerslag en de hoge temperaturen van de afgelopen maanden in de meeste Waalse waterlopen hebben geleid tot een sterke daling van het waterpeil en een stijging van de temperatuur ervan;

Overwegende dat deze omstandigheden volgens de KMI-voorspellingen nog ten minste 15 dagen zullen aanhouden;

Overwegende dat deze omstandigheden voor de vissen een stresssituatie opleveren en hun samenkomst in diepere waterlagen bevorderen;

Overwegende dat de beoefening van de visvangst een extra bron van stress kan vormen voor vispopulaties die reeds door deze extreme weersomstandigheden zijn getroffen;

Overwegende dat het raadzaam is de rust van de vissen te bevorderen om hun overleving tijdens deze periode van ernstig laag water te verzekeren;

Overwegende dat deze voorzorgsmaatregelen door alle houders van een visvergunning moeten worden toegepast, zonder uitzondering;

Overwegende dat het debiet van de Ourthe in Nisramont momenteel onder het voor dit station berekende 05-percentiel (0,40m3/s) ligt;

Overwegende voorts dat de situatie van de waterlopen in het gebied met gemengde wateren en in het gebied met levendige wateren van het deelstroomgebied van de Ourthe objectief gezien niet verschilt van die welke in de andere bovengenoemde deelstroomgebieden is geconstateerd, Besluit :

Artikel 1.§ 1 In de deelstroomgebieden van de Amblève, de Haine, de Lesse, de Maas stroomopwaarts, de Maas stroomafwaarts, de Moezel, de Ourthe en de Vesder is het vissen tijdelijk verboden in de gebieden met levendige en gemengde wateren. § 2. In het deelstroomgebied van de Oise en de Samber is het vissen tijdelijk verboden in het gebied met levendige wateren. § 3. In het deelstroomgebied van de Semois-Chiers is het vissen tijdelijk verboden in de gebieden met gemengde en levendige wateren met uitzondering van de Ton en de Chevratte.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 5 september en is van toepassing tot en met 18 september 2022.

Namen, 2 september 2022.

W. BORSUS

^