Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 27 september 2022

Aardgasvervoersleidingen Vervoersvergunning A329-4178 Bij ministerieel besluit van 2 september 2022 wordt een verlenging van de vervoersvergunning A322-595 van 19 januari 1973 voor het vervoer van aardgas door middel van leidingen, verleend a

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2022042020
pub.
27/09/2022
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Aardgasvervoersleidingen Vervoersvergunning A329-4178 Bij ministerieel besluit van 2 september 2022Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/09/2022 pub. 20/09/2022 numac 2022033253 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 5 jaar - 4 september 2022-2027, van de Staatsbon op 8 jaar - 4 september 2022-2030 en van de Staatsbon op 10 jaar - 4 september 2022-2032 type ministerieel besluit prom. 02/09/2022 pub. 26/09/2022 numac 2022042064 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot invoering van een tijdelijk verbod op visvangst in verscheidene waterlopen of waterloopsegmenten vanwege de hoge hitte en het uitzonderlijk lage waterpeil sluiten wordt een verlenging van de vervoersvergunning A322-595 van 19 januari 1973 voor het vervoer van aardgas door middel van leidingen, verleend aan de nv Fluxys Belgium, met ondernemingsnummer 0402.954.628, voor de leiding Verlaine - Les Awirs.

^