Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 07 december 2022

Buitenlandse carriere. - Overplaatsingen Bij ministerieel besluit van 2 september 2022 wordt Mevrouw Sophie Karlshausen ontheven uit haar functie bij het Hoofdbestuur. Zij wordt toegevoegd aan de Ambassade van België te Washington, als Adjunc Zij wordt eveneens aangewezen als zaakgelastigde ad interim bij afwezigheid van het posthoofd, gedu(...)

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2022042752
pub.
07/12/2022
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


Buitenlandse carriere. - Overplaatsingen Bij ministerieel besluit van 2 september 2022Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/09/2022 pub. 20/09/2022 numac 2022033253 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 5 jaar - 4 september 2022-2027, van de Staatsbon op 8 jaar - 4 september 2022-2030 en van de Staatsbon op 10 jaar - 4 september 2022-2032 type ministerieel besluit prom. 02/09/2022 pub. 30/09/2022 numac 2022205589 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot bepaling van sommige afwijkingen van de voorwaarden betreffende de vanggewassen voor het jaar 2022 type ministerieel besluit prom. 02/09/2022 pub. 26/09/2022 numac 2022042064 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot invoering van een tijdelijk verbod op visvangst in verscheidene waterlopen of waterloopsegmenten vanwege de hoge hitte en het uitzonderlijk lage waterpeil type ministerieel besluit prom. 02/09/2022 pub. 21/10/2022 numac 2022033397 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot hernieuwing van de erkenning van ATENAS BELGIUM vzw als een organisme voor de controle van andere dan huishoudelijke elektrische installaties op lage en zeer lage spanning bedoeld in Boek 1 en Boek 3, de controle van installaties in zones met ontploffingsgevaar bedoeld in Boek 1, Boek 2 en Boek 3 en de controle van hoogspanningsinstallaties uitgezonderd hoogspanningsluchtlijnen bedoeld in Boek 2 en Boek 3 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie sluiten wordt Mevrouw Sophie Karlshausen ontheven uit haar functie bij het Hoofdbestuur.

Zij wordt toegevoegd aan de Ambassade van België te Washington, als Adjunct posthoofd belast met het diplomatieke beleidsdomein.

Zij wordt eveneens aangewezen als zaakgelastigde ad interim bij afwezigheid van het posthoofd, gedurende de gehele periode van haar opdracht.

Bij ministerieel besluit van 2 september 2022Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/09/2022 pub. 20/09/2022 numac 2022033253 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 5 jaar - 4 september 2022-2027, van de Staatsbon op 8 jaar - 4 september 2022-2030 en van de Staatsbon op 10 jaar - 4 september 2022-2032 type ministerieel besluit prom. 02/09/2022 pub. 30/09/2022 numac 2022205589 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot bepaling van sommige afwijkingen van de voorwaarden betreffende de vanggewassen voor het jaar 2022 type ministerieel besluit prom. 02/09/2022 pub. 26/09/2022 numac 2022042064 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot invoering van een tijdelijk verbod op visvangst in verscheidene waterlopen of waterloopsegmenten vanwege de hoge hitte en het uitzonderlijk lage waterpeil type ministerieel besluit prom. 02/09/2022 pub. 21/10/2022 numac 2022033397 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot hernieuwing van de erkenning van ATENAS BELGIUM vzw als een organisme voor de controle van andere dan huishoudelijke elektrische installaties op lage en zeer lage spanning bedoeld in Boek 1 en Boek 3, de controle van installaties in zones met ontploffingsgevaar bedoeld in Boek 1, Boek 2 en Boek 3 en de controle van hoogspanningsinstallaties uitgezonderd hoogspanningsluchtlijnen bedoeld in Boek 2 en Boek 3 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie sluiten wordt de heer Julien Lecomte ontheven uit zijn functie van Ambassaderaad bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie (E.U.) te Brussel.

Hij wordt toegevoegd aan de Ambassade van België te Canberra, als Adjunct posthoofd belast met het diplomatieke beleidsdomein.

Hij wordt eveneens aangewezen als zaakgelastigde ad interim bij afwezigheid van het posthoofd, gedurende de gehele periode van zijn opdracht.

Bij ministerieel besluit van 2 september 2022Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/09/2022 pub. 20/09/2022 numac 2022033253 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 5 jaar - 4 september 2022-2027, van de Staatsbon op 8 jaar - 4 september 2022-2030 en van de Staatsbon op 10 jaar - 4 september 2022-2032 type ministerieel besluit prom. 02/09/2022 pub. 30/09/2022 numac 2022205589 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot bepaling van sommige afwijkingen van de voorwaarden betreffende de vanggewassen voor het jaar 2022 type ministerieel besluit prom. 02/09/2022 pub. 26/09/2022 numac 2022042064 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot invoering van een tijdelijk verbod op visvangst in verscheidene waterlopen of waterloopsegmenten vanwege de hoge hitte en het uitzonderlijk lage waterpeil type ministerieel besluit prom. 02/09/2022 pub. 21/10/2022 numac 2022033397 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot hernieuwing van de erkenning van ATENAS BELGIUM vzw als een organisme voor de controle van andere dan huishoudelijke elektrische installaties op lage en zeer lage spanning bedoeld in Boek 1 en Boek 3, de controle van installaties in zones met ontploffingsgevaar bedoeld in Boek 1, Boek 2 en Boek 3 en de controle van hoogspanningsinstallaties uitgezonderd hoogspanningsluchtlijnen bedoeld in Boek 2 en Boek 3 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie sluiten wordt Mevrouw Sophie Hottat, toegevoegd aan de Ambassade van België te Beijing, benoemd als Adjunct posthoofd belast met het diplomatieke beleidsdomein, vanaf 18 juni 2022.

Vanaf deze datum wordt zij eveneens aangewezen als zaakgelastigde ad interim bij afwezigheid van het posthoofd, gedurende de gehele periode van haar opdracht.

Bij ministerieel besluit van 6 september 2022Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/09/2022 pub. 21/10/2022 numac 2022033390 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van SUNESIS vzw als een organisme voor de controle van huishoudelijke installaties op lage en zeer lage spanning bedoeld in Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie sluiten wordt Mevrouw Lot Debruyne ontheven uit haar functie bij het Hoofdbestuur.

Zij wordt toegevoegd aan de Ambassade van België te Kinshasa, als Adjunct posthoofd belast met het diplomatieke beleidsdomein.

Zij wordt aangewezen als zaakgelastigde ad interim bij afwezigheid van het posthoofd, gedurende de gehele periode van haar opdracht.

Bij ministerieel besluit van 6 september 2022Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/09/2022 pub. 21/10/2022 numac 2022033390 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van SUNESIS vzw als een organisme voor de controle van huishoudelijke installaties op lage en zeer lage spanning bedoeld in Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie sluiten wordt Mevrouw Olga Cogen ontheven uit haar functie bij het Hoofdbestuur.

Zij wordt toegevoegd aan de Ambassade van België te Den Haag, als Adjunct posthoofd belast met het diplomatieke beleidsdomein.

Zij wordt aangewezen als zaakgelastigde ad interim bij afwezigheid van het posthoofd, gedurende de gehele periode van haar opdracht.

Bij ministerieel besluit van 6 september 2022Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/09/2022 pub. 21/10/2022 numac 2022033390 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van SUNESIS vzw als een organisme voor de controle van huishoudelijke installaties op lage en zeer lage spanning bedoeld in Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie sluiten wordt de heer Bart De Wolf ontheven uit zijn functie bij het Hoofdbestuur.

Hij wordt toegevoegd aan de Ambassade van België te Pretoria, als Adjunct posthoofd belast met het diplomatieke beleidsdomein.

Hij wordt aangewezen als zaakgelastigde ad interim bij afwezigheid van het posthoofd, gedurende de gehele periode van zijn opdracht.

Bij ministerieel besluit van 6 september 2022Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/09/2022 pub. 21/10/2022 numac 2022033390 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van SUNESIS vzw als een organisme voor de controle van huishoudelijke installaties op lage en zeer lage spanning bedoeld in Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie sluiten wordt de heer Philippe de Mûelenaere ontheven uit zijn functie van Ambassadesecretaris bij de Ambassade van België te Koeweit.

Hij wordt toegevoegd aan het Hoofdbestuur vanaf de dag na zijn aankomst in België.

Bij ministerieel besluit van 6 september 2022Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/09/2022 pub. 21/10/2022 numac 2022033390 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van SUNESIS vzw als een organisme voor de controle van huishoudelijke installaties op lage en zeer lage spanning bedoeld in Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie sluiten wordt de heer Frederik Develter ontheven uit zijn functie bij het Hoofdbestuur.

Hij wordt toegevoegd aan de Ambassade van België te Kiev, als medewerker belast met het diplomatieke en consulaire beleidsdomein en wordt benoemd als consulair ambtenaar bij de Ambassade van België te Kiev.

Bij ministerieel besluit van 6 september 2022Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/09/2022 pub. 21/10/2022 numac 2022033390 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van SUNESIS vzw als een organisme voor de controle van huishoudelijke installaties op lage en zeer lage spanning bedoeld in Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie sluiten wordt Mevrouw Marie Huberlant ontheven uit haar functie bij het Hoofdbestuur.

Zij wordt toegevoegd aan de Ambassade van België te Addis-Abeba, als medewerkster belast met het diplomatieke en consulaire beleidsdomein en wordt benoemd als consulair ambtenaar bij de Ambassade van België te Addis-Abeba.

Bij ministerieel besluit van 6 september 2022Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/09/2022 pub. 21/10/2022 numac 2022033390 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van SUNESIS vzw als een organisme voor de controle van huishoudelijke installaties op lage en zeer lage spanning bedoeld in Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie sluiten wordt de heer Jean Dricot ontheven uit zijn functie bij het Hoofdbestuur.

Hij wordt toegevoegd aan de Ambassade van België te Bujumbura, als medewerker belast met het consulaire beleidsdomein en wordt benoemd als consulair ambtenaar bij de Ambassade van België te Bujumbura.

Bij ministerieel besluit van 6 september 2022Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/09/2022 pub. 21/10/2022 numac 2022033390 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van SUNESIS vzw als een organisme voor de controle van huishoudelijke installaties op lage en zeer lage spanning bedoeld in Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie sluiten wordt de heer Bart Henderix ontheven uit zijn functie bij het Hoofdbestuur.

Hij wordt toegevoegd aan de Ambassade van België te Parijs, als medewerker belast met het consulaire beleidsdomein en wordt benoemd als consulair ambtenaar bij de Ambassade van België te Parijs.

Bij ministerieel van 6 september 2022 wordt Mevrouw Jasmien De Winne ontheven uit haar functie van Ambassadesecretaris bij de Ambassade van België te Dar es Salaam.

Zij wordt toegevoegd aan de Ambassade van België te Hanoi, als medewerkster belast met het consulaire beleidsdomein en wordt benoemd als consulair ambtenaar bij de Ambassade van België te Hanoi.

Bij ministerieel van 6 september 2022 wordt Mevrouw Eva Morre ontheven uit haar functie van Ambassadesecretaris bij de Ambassade van België te Seoel.

Zij wordt toegevoegd aan het Consulaat-Generaal van België te Hongkong, als medewerkster belast met het consulaire beleidsdomein en wordt benoemd als consulair ambtenaar bij het Consulaat-Generaal van België te Hongkong.

Bij ministerieel van 6 september 2022 wordt de heer Dries van Betten ontheven uit zijn functie van Ambassadesecretaris bij de Ambassade van België te Kinshasa.

Hij wordt toegevoegd aan de Ambassade van België te Nairobi, als medewerker belast met het consulaire beleidsdomein en wordt benoemd als consulair ambtenaar bij de Ambassade van België te Nairobi.

Bij ministerieel van 6 september 2022 wordt de heer Adrien Vernimmen ontheven uit zijn functie van Ambassadesecretaris bij de Ambassade van België te Wenen.

Hij wordt toegevoegd aan de Ambassade van België te Praag, als medewerker belast met het diplomatieke en consulaire beleidsdomein.

Hij wordt eveneens benoemd als consulair ambtenaar bij de Ambassade van België te Praag.

Bij ministerieel van 6 september 2022 wordt de heer Thomas Maes ontheven uit zijn functie van medewerker belast met het consulaire beleidsdomein bij het Consulaat-Generaal van België te Sao Paolo.

Hij wordt toegevoegd aan de Ambassade van België te Belgrado, als medewerker belast met het diplomatieke en consulaire beleidsdomein.

Hij wordt eveneens wordt benoemd als consulair ambtenaar bij de Ambassade van België te Belgrado.

Bij ministerieel van 6 september 2022 wordt Mevrouw Isabelle Fery ontheven uit haar functie van medewerkster met het consulaire beleidsdomein bij de Ambassade van België te Ouagadougou.

Zij wordt toegevoegd aan de Ambassade van België te Lima, als medewerkster belast met het consulaire beleidsdomein en wordt benoemd als consulair ambtenaar bij de Ambassade van België te Lima.

Bij ministerieel van 6 september 2022 wordt Mevrouw Cécile Crosset ontheven uit haar functie van medewerkster in het consulaire beleidsdomein bij de Ambassade van België te Abidjan.

Zij wordt toegevoegd aan de Ambassade van België te Rabat, als medewerkster belast met het consulaire beleidsdomein en wordt benoemd als consulair ambtenaar bij de Ambassade van België te Rabat.

Bij ministerieel van 6 september 2022 wordt Mevrouw Griet Brosens ontheven uit haar functie van Ambassadesecretaris bij de Ambassade van België te Pretoria.

Zij wordt toegevoegd aan de Ambassade van België te Kopenhagen, als medewerkster belast met het diplomatieke en consulaire beleidsdomein.

Zij wordt eveneens benoemd als consulair ambtenaar bij de Ambassade van België te Kopenhagen.

Bij ministerieel van 6 september 2022 wordt de heer Christian Bula Lokwa ontheven uit zijn functie bij het Hoofdbestuur.

Hij wordt toegevoegd aan de Ambassade van België te Abidjan, als medewerker belast met het consulaire beleidsdomein en wordt benoemd als consulair ambtenaar bij de Ambassade van België te Abidjan.

Bij ministerieel van 6 september 2022 wordt Mevrouw Ilse Lauwen ontheven uit haar functie van administratief hoofd consulaire Zaken bij de Ambassade van België te Nairobi.

Zij wordt toegevoegd aan de Ambassade van België te Kinshasa, als medewerkster belast met het consulaire beleidsdomein en wordt benoemd als consulair ambtenaar bij de Ambassade van België te Kinshasa.

Bij ministerieel van 6 september 2022 wordt de heer Tom Vander Elst, ontheven uit zijn functie bij het Hoofdbestuur.

Hij wordt toegevoegd aan de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie (E.U.) te Brussel, als medewerker belast met het beleidsdomein ontwikkelingssamenwerking.

Bij ministerieel van 6 september 2022 wordt de heer Filip De Maesschalck, ontheven uit zijn functie bij het Hoofdbestuur.

Hij wordt toegevoegd aan de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Organisatie van de Verenigde Naties (O.V.N.) te New York, als medewerker belast met het beleidsdomein ontwikkelingssamenwerking.

Bij ministerieel van 6 september 2022 wordt de heer Robin Thiers, ontheven uit zijn functie van Ambassadesecretaris bij de Ambassade van België te Bamako.

Hij wordt toegevoegd aan de Ambassade van België te Kigali, als medewerker belast met het beleidsdomein ontwikkelingssamen-werking.

Bij ministerieel van 6 september 2022 wordt de heer Andy Van Pachtenbeke, ontheven uit zijn functie van Ambassadesecretaris bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Internationale Instellingen te Parijs.

Hij wordt toegevoegd aan de Ambassade van België te Washington, als medewerker belast met het beleidsdomein ontwikkelingssamen-werking.

Bij ministerieel van 6 september 2022 wordt de heer Stefan Meersschaert, ontheven uit zijn functie van Ministerraad bij de Ambassade van België te Kinshasa.

Hij wordt toegevoegd aan de Ambassade van België te Rabat, als medewerker belast met het beleidsdomein ontwikkelingssamenwerking.

Bij ministerieel van 6 september 2022 wordt de heer Eric Willemaers, ontheven uit zijn functie van Ministerraad bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Organisatie van de Verenigde Naties (O.V.N.) te New York.

Hij wordt toegevoegd aan de Ambassade van België te Kinshasa, als Minister-Raad belast met het beleidsdomein ontwikkelingssamen-werking.

Bij ministerieel van 6 september 2022 wordt Mevrouw Fanny Heylen, ontheven uit haar functie van Ambassadesecretaris bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie (E.U.).

Zij wordt toegevoegd aan de Ambassade van België te Dar es Salaam, als medewerkster belast met het beleidsdomein ontwikkelings-samenwerking.

Bij ministeriële besluiten van 6 september 2022 worden de hiernavermelde stagiairs van de Buitenlandse carrière ontheven uit hun functie bij het Hoofdbestuur en worden toegevoegd aan de diplomatieke post vermeld onder hun naam, als medewerker belast met het diplomatieke beleidsdomein: Dumont Elisabeth: Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie te Brussel.

Waerzeggers Julie: Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie te Brussel. de Radzitzky d'Ostrowick Amédée: Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie te Brussel.

Meeus Martin: Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie te Brussel.

Philippet Manon: Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie te Brussel.

Bodson Benjamin: Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie te Brussel.

Gérard Sophie: Ambassade van België te Kinshasa.

Cornelis Mélissa: Ambassade van België te Luxemburg.

De Decker Pauline: Ambassade van België te Den Haag.

Ruys Marie: Ambassade van België te Lima.

Bij ministeriële besluiten van 6 september 2022 worden de hiernavermelde stagiairs van de Buitenlandse carrière ontheven uit hun functie bij het Hoofdbestuur en worden toegevoegd aan de diplomatieke post vermeld onder hun naam, als medewerker belast met het diplomatieke en consulaire beleidsdomein: Demartin Nicolas: Ambassade van België te Bamako.

El Madani Adil: Ambassade van België te Koweit.

El Ouaar Mounia: Ambassade van België te Helsinki.

Thillaye du Boullay Antoine: Ambassade van België te Luanda.

Bij ministeriële besluiten van 6 september 2022 worden de hiernavermelde stagiairs van de Buitenlandse carrière ontheven uit hun functie bij het Hoofdbestuur en worden toegevoegd aan de diplomatieke post vermeld onder hun naam, als medewerker belast met het diplomatieke en consulaire beleidsdomein: Pasô Benjamin: Ambassade van België te Beijing.

Pompetti Fabio: Ambassade van België te Manilla.

Barth Andrej: Ambassade van België te Riyadh.

Camps Mika: Ambassade van België te New Delhi.

Rasquinet Nathan: Ambassade van België te Kinshasa.

Herrero Ruiz Robin: Ambassade van België te Yaoundé.

Bij ministeriële besluiten van 6 september 2022 worden de hiernavermelde stagiairs van de Buitenlandse carrière ontheven uit hun functie bij het Hoofdbestuur en worden toegevoegd aan de diplomatieke post vermeld onder hun naam, als medewerker belast met het beleidsdomein ontwikkelingssamen-werking: Dejonckheere Clémence: Ambassade van België te Cotonou.

Delepaut Corentin: Ambassade van België te Bamako.

Bij ministerieel besluit van 6 september 2022Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/09/2022 pub. 21/10/2022 numac 2022033390 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van SUNESIS vzw als een organisme voor de controle van huishoudelijke installaties op lage en zeer lage spanning bedoeld in Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie sluiten wordt de heer Victor Stephany, stagiair van de buitenlandse carrière, ontheven uit zijn functie bij het Hoofdbestuur.

Hij wordt toegevoegd aan de Ambassade van België te Ouagadougou, als medewerker belast met het beleidsdomein ontwikkelingssamen-werking en het consulaire beleidsdomein.

Bij koninklijk besluit van 11 september 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/09/2022 pub. 17/10/2022 numac 2022033360 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2001 betreffende de weging van de management- en staffuncties in de federale overheidsdiensten en tot vaststelling van hun wedde type koninklijk besluit prom. 11/09/2022 pub. 29/09/2022 numac 2022033612 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de standaard van de speciale eenheden van de Federale Politie type koninklijk besluit prom. 11/09/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022033602 bron regie der gebouwen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 juli 1983 tot regeling van de eigendomsoverdracht door de Staat aan de Vlaamse Gemeenschap, van goederen van de rijkspsychiatrische ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 11/09/2022 pub. 16/09/2022 numac 2022021101 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen en tot wijziging van artikel 122sexiesdecies van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 11/09/2022 pub. 20/09/2022 numac 2022205258 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de codex over het welzijn op het werk wat het re-integratietraject voor arbeidsongeschikte werknemers betreft type koninklijk besluit prom. 11/09/2022 pub. 03/10/2022 numac 2022033636 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de nadere regels voor de bepaling van de kost voor de elektriciteitsbedrijven van de activiteiten inzake de verwarmingspremie, en van hun tussenkomst voor het ten laste nemen ervan, alsook desgevallend de in acht te nemen procedure voor het bekomen van een vergoeding, met inbegrip van de termijnen, de gevolgen bij overtreding en het bewijs dat dient geleverd te worden aan de commissie om aan te tonen dat zij voldoen aan de voorwaarden om te genieten van de betaling bedoeld in artikel 24, § 2 van de wet van 28 februari 2022 houdende diverse bepalingen inzake energie type koninklijk besluit prom. 11/09/2022 pub. 25/11/2022 numac 2022033457 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling dat de onmiddellijke in bezit name door skeyes van een terrein dat nodig is voor de bouw van een radioantenne onontbeerlijk is voor het algemeen nut sluiten wordt Mevrouw Fabienne Cheront ontheven uit haar functie van medewerkster met het consulaire beleidsdomein bij de Ambassade van België te Berlijn.

Zij wordt eveneens ontheven uit haar functie van Consul-Generaal van België in de Bondsrepubliek Duitsland.

Zij wordt toegevoegd aan het Hoofdbestuur vanaf de dag na haar aankomst in België.

Bij ministerieel besluit van 11 september 2022 wordt Mevrouw Delphine Charles toegevoegd aan de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Organisatie van de Verenigde Naties (O.V.N.) te Genève, als medewerkster belast met het diplomatieke beleidsdomein.

Bij ministerieel besluit van 12 september 2022Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/09/2022 pub. 19/09/2022 numac 2022041746 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk "B. Neurochirurgie" van de lijst en van de nominatieve lijsten, gevoegd als bijlagen 1 en 2 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type ministerieel besluit prom. 12/09/2022 pub. 20/09/2022 numac 2022033265 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 12/09/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022042180 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de centrales examencommissies voor de beroepsbekwaamheden type ministerieel besluit prom. 12/09/2022 pub. 20/09/2022 numac 2022033285 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 12/09/2022 pub. 20/09/2022 numac 2022033286 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 12/09/2022 pub. 20/09/2022 numac 2022033288 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 12/09/2022 pub. 20/09/2022 numac 2022033287 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 22 mei 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van radiofarmaceutische producten sluiten wordt de heer Sam Jozef Vanuytsel ontheven uit zijn functie van Ambassadesecretaris bij de Ambassade van België te Bamako.

Hij wordt toegevoegd aan het Hoofdbestuur vanaf de dag na zijn aankomst in België.

Bij ministerieel besluit van 12 september 2022Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/09/2022 pub. 19/09/2022 numac 2022041746 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk "B. Neurochirurgie" van de lijst en van de nominatieve lijsten, gevoegd als bijlagen 1 en 2 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type ministerieel besluit prom. 12/09/2022 pub. 20/09/2022 numac 2022033265 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 12/09/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022042180 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de centrales examencommissies voor de beroepsbekwaamheden type ministerieel besluit prom. 12/09/2022 pub. 20/09/2022 numac 2022033285 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 12/09/2022 pub. 20/09/2022 numac 2022033286 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 12/09/2022 pub. 20/09/2022 numac 2022033288 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 12/09/2022 pub. 20/09/2022 numac 2022033287 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 22 mei 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van radiofarmaceutische producten sluiten wordt de heer Arnaud Dusaucy ontheven uit zijn functie van Adjunct posthoofd bij de Ambassade van België te Canberra.

Hij wordt toegevoegd aan het Hoofdbestuur vanaf de dag na zijn aankomst in België.

Bij ministerieel besluit van 12 september 2022Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/09/2022 pub. 19/09/2022 numac 2022041746 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk "B. Neurochirurgie" van de lijst en van de nominatieve lijsten, gevoegd als bijlagen 1 en 2 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type ministerieel besluit prom. 12/09/2022 pub. 20/09/2022 numac 2022033265 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 12/09/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022042180 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de centrales examencommissies voor de beroepsbekwaamheden type ministerieel besluit prom. 12/09/2022 pub. 20/09/2022 numac 2022033285 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 12/09/2022 pub. 20/09/2022 numac 2022033286 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 12/09/2022 pub. 20/09/2022 numac 2022033288 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 12/09/2022 pub. 20/09/2022 numac 2022033287 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 22 mei 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van radiofarmaceutische producten sluiten wordt Mevrouw Astrid de Laminne de Bex ontheven uit haar functie van Ambassadesecretaris bij de Ambassade van België te Rabat.

Zij wordt toegevoegd aan het Hoofdbestuur vanaf de dag na haar aankomst in België.

Bij ministerieel besluit van 12 september 2022Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/09/2022 pub. 19/09/2022 numac 2022041746 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk "B. Neurochirurgie" van de lijst en van de nominatieve lijsten, gevoegd als bijlagen 1 en 2 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type ministerieel besluit prom. 12/09/2022 pub. 20/09/2022 numac 2022033265 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 12/09/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022042180 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de centrales examencommissies voor de beroepsbekwaamheden type ministerieel besluit prom. 12/09/2022 pub. 20/09/2022 numac 2022033285 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 12/09/2022 pub. 20/09/2022 numac 2022033286 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 12/09/2022 pub. 20/09/2022 numac 2022033288 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 12/09/2022 pub. 20/09/2022 numac 2022033287 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 22 mei 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van radiofarmaceutische producten sluiten wordt Mevrouw Aurélie Konen ontheven uit haar functie van Ambassadesecretaris bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie te Brussel.

Zij wordt toegevoegd aan het Hoofdbestuur vanaf de dag na haar vertrek van de Permanente Vertegenwoordiging.

Bij ministerieel besluit van 12 september 2022Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/09/2022 pub. 19/09/2022 numac 2022041746 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk "B. Neurochirurgie" van de lijst en van de nominatieve lijsten, gevoegd als bijlagen 1 en 2 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type ministerieel besluit prom. 12/09/2022 pub. 20/09/2022 numac 2022033265 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 12/09/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022042180 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de centrales examencommissies voor de beroepsbekwaamheden type ministerieel besluit prom. 12/09/2022 pub. 20/09/2022 numac 2022033285 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 12/09/2022 pub. 20/09/2022 numac 2022033286 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 12/09/2022 pub. 20/09/2022 numac 2022033288 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 12/09/2022 pub. 20/09/2022 numac 2022033287 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 22 mei 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van radiofarmaceutische producten sluiten wordt Mevrouw Hannelore Delcour ontheven uit haar functie bij het Hoofdbestuur.

Zij wordt toegevoegd aan de Ambassade van België te Dakar, als medewerkster belast met het diplomatieke beleidsdomein.

Bij ministerieel besluit van 16 september 2022Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/09/2022 pub. 28/09/2022 numac 2022033260 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 september 2020 tot erkenning van de inrichtingen, centra en de artsen die de opleiding geven zoals bedoeld in artikel 3, 4°, van het koninklijk besluit van 21 september 2020 waarbij aan personen die wettig niet bevoegd zijn de geneeskunde te beoefenen, in het kader van de coronavirus COVID-19 epidemie, toelating wordt verleend om bepaalde laboratoriumonderzoeken te verrichten type ministerieel besluit prom. 16/09/2022 pub. 27/09/2022 numac 2022205660 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot invoering van een tijdelijk verbod op visvangst in verscheidene waterlopen of waterloopsegmenten vanwege het uitzonderlijk lage waterpeil sluiten wordt de heer Jean-Michel Colas ontheven uit zijn functie van Ambassadesecretaris bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie te Brussel.

Hij wordt toegevoegd aan het Hoofdbestuur vanaf de dag na zijn vertrek van de Permanente Vertegenwoordiging.

Bij ministerieel besluit van 16 september 2022Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/09/2022 pub. 28/09/2022 numac 2022033260 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 september 2020 tot erkenning van de inrichtingen, centra en de artsen die de opleiding geven zoals bedoeld in artikel 3, 4°, van het koninklijk besluit van 21 september 2020 waarbij aan personen die wettig niet bevoegd zijn de geneeskunde te beoefenen, in het kader van de coronavirus COVID-19 epidemie, toelating wordt verleend om bepaalde laboratoriumonderzoeken te verrichten type ministerieel besluit prom. 16/09/2022 pub. 27/09/2022 numac 2022205660 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot invoering van een tijdelijk verbod op visvangst in verscheidene waterlopen of waterloopsegmenten vanwege het uitzonderlijk lage waterpeil sluiten wordt de heer Wouter Detavernier ontheven uit zijn functie van Ambassaderaad bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie te Brussel.

Hij wordt toegevoegd aan het Hoofdbestuur vanaf de dag na zijn vertrek van de Permanente Vertegenwoordiging.

Bij ministerieel besluit van 16 september 2022Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/09/2022 pub. 28/09/2022 numac 2022033260 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 september 2020 tot erkenning van de inrichtingen, centra en de artsen die de opleiding geven zoals bedoeld in artikel 3, 4°, van het koninklijk besluit van 21 september 2020 waarbij aan personen die wettig niet bevoegd zijn de geneeskunde te beoefenen, in het kader van de coronavirus COVID-19 epidemie, toelating wordt verleend om bepaalde laboratoriumonderzoeken te verrichten type ministerieel besluit prom. 16/09/2022 pub. 27/09/2022 numac 2022205660 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot invoering van een tijdelijk verbod op visvangst in verscheidene waterlopen of waterloopsegmenten vanwege het uitzonderlijk lage waterpeil sluiten wordt Mevrouw Emmanuelle de Foy ontheven uit haar functie van Eerste Ambassaderaad bij de Ambassade van België te Luxemburg.

Zij wordt toegevoegd aan het Hoofdbestuur vanaf de dag na haar aankomst in België.

Bij ministerieel besluit van 16 september 2022Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/09/2022 pub. 28/09/2022 numac 2022033260 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 september 2020 tot erkenning van de inrichtingen, centra en de artsen die de opleiding geven zoals bedoeld in artikel 3, 4°, van het koninklijk besluit van 21 september 2020 waarbij aan personen die wettig niet bevoegd zijn de geneeskunde te beoefenen, in het kader van de coronavirus COVID-19 epidemie, toelating wordt verleend om bepaalde laboratoriumonderzoeken te verrichten type ministerieel besluit prom. 16/09/2022 pub. 27/09/2022 numac 2022205660 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot invoering van een tijdelijk verbod op visvangst in verscheidene waterlopen of waterloopsegmenten vanwege het uitzonderlijk lage waterpeil sluiten wordt Mevrouw Marie Neyrinck ontheven uit haar functie van Ambassadesecretaris bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie te Brussel.

Zij wordt toegevoegd aan het Hoofdbestuur vanaf de dag na haar vertrek van de Permanente Vertegenwoordiging.

Bij ministerieel besluit van 16 september 2022Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/09/2022 pub. 28/09/2022 numac 2022033260 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 september 2020 tot erkenning van de inrichtingen, centra en de artsen die de opleiding geven zoals bedoeld in artikel 3, 4°, van het koninklijk besluit van 21 september 2020 waarbij aan personen die wettig niet bevoegd zijn de geneeskunde te beoefenen, in het kader van de coronavirus COVID-19 epidemie, toelating wordt verleend om bepaalde laboratoriumonderzoeken te verrichten type ministerieel besluit prom. 16/09/2022 pub. 27/09/2022 numac 2022205660 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot invoering van een tijdelijk verbod op visvangst in verscheidene waterlopen of waterloopsegmenten vanwege het uitzonderlijk lage waterpeil sluiten wordt de heer Peter Ponjaert ontheven uit zijn functie van Ambassadesecretaris bij de Ambassade van België te Rabat.

Hij wordt toegevoegd aan het Hoofdbestuur vanaf de dag na zijn aankomst in België.

Bij ministerieel besluit van 16 september 2022Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/09/2022 pub. 28/09/2022 numac 2022033260 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 september 2020 tot erkenning van de inrichtingen, centra en de artsen die de opleiding geven zoals bedoeld in artikel 3, 4°, van het koninklijk besluit van 21 september 2020 waarbij aan personen die wettig niet bevoegd zijn de geneeskunde te beoefenen, in het kader van de coronavirus COVID-19 epidemie, toelating wordt verleend om bepaalde laboratoriumonderzoeken te verrichten type ministerieel besluit prom. 16/09/2022 pub. 27/09/2022 numac 2022205660 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot invoering van een tijdelijk verbod op visvangst in verscheidene waterlopen of waterloopsegmenten vanwege het uitzonderlijk lage waterpeil sluiten wordt de heer Ivan Feys ontheven uit zijn functie van Ambassadesecretaris bij de Ambassade van België te Nairobi.

Hij wordt toegevoegd aan het Hoofdbestuur vanaf de dag na zijn aankomst in België.

Bij ministerieel besluit van 16 september 2022Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/09/2022 pub. 28/09/2022 numac 2022033260 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 september 2020 tot erkenning van de inrichtingen, centra en de artsen die de opleiding geven zoals bedoeld in artikel 3, 4°, van het koninklijk besluit van 21 september 2020 waarbij aan personen die wettig niet bevoegd zijn de geneeskunde te beoefenen, in het kader van de coronavirus COVID-19 epidemie, toelating wordt verleend om bepaalde laboratoriumonderzoeken te verrichten type ministerieel besluit prom. 16/09/2022 pub. 27/09/2022 numac 2022205660 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot invoering van een tijdelijk verbod op visvangst in verscheidene waterlopen of waterloopsegmenten vanwege het uitzonderlijk lage waterpeil sluiten wordt de heer Jean-Jacques Dohogne ontheven uit zijn functie van Ambassadesecretaris bij de Ambassade van België te Den Haag.

Hij wordt toegevoegd aan het Hoofdbestuur vanaf de dag na zijn aankomst in België.

Bij ministerieel besluit van 16 september 2022Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/09/2022 pub. 28/09/2022 numac 2022033260 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 september 2020 tot erkenning van de inrichtingen, centra en de artsen die de opleiding geven zoals bedoeld in artikel 3, 4°, van het koninklijk besluit van 21 september 2020 waarbij aan personen die wettig niet bevoegd zijn de geneeskunde te beoefenen, in het kader van de coronavirus COVID-19 epidemie, toelating wordt verleend om bepaalde laboratoriumonderzoeken te verrichten type ministerieel besluit prom. 16/09/2022 pub. 27/09/2022 numac 2022205660 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot invoering van een tijdelijk verbod op visvangst in verscheidene waterlopen of waterloopsegmenten vanwege het uitzonderlijk lage waterpeil sluiten wordt de heer Joris Beckers ontheven uit zijn functie van Ambassadesecretaris bij de Ambassade van België te Sofia.

Hij wordt toegevoegd aan het Hoofdbestuur vanaf de dag na zijn aankomst in België.

Bij ministerieel besluit van 16 september 2022Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/09/2022 pub. 28/09/2022 numac 2022033260 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 september 2020 tot erkenning van de inrichtingen, centra en de artsen die de opleiding geven zoals bedoeld in artikel 3, 4°, van het koninklijk besluit van 21 september 2020 waarbij aan personen die wettig niet bevoegd zijn de geneeskunde te beoefenen, in het kader van de coronavirus COVID-19 epidemie, toelating wordt verleend om bepaalde laboratoriumonderzoeken te verrichten type ministerieel besluit prom. 16/09/2022 pub. 27/09/2022 numac 2022205660 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot invoering van een tijdelijk verbod op visvangst in verscheidene waterlopen of waterloopsegmenten vanwege het uitzonderlijk lage waterpeil sluiten wordt de heer Pierre Steverlynck ontheven uit zijn functie van medewerker belast met het consulaire beleidsdomein bij de Ambassade van België te Parijs.

Hij wordt toegevoegd aan het Hoofdbestuur vanaf de dag na zijn aankomst in België.

Bij ministerieel besluit van 16 september 2022Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/09/2022 pub. 28/09/2022 numac 2022033260 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 september 2020 tot erkenning van de inrichtingen, centra en de artsen die de opleiding geven zoals bedoeld in artikel 3, 4°, van het koninklijk besluit van 21 september 2020 waarbij aan personen die wettig niet bevoegd zijn de geneeskunde te beoefenen, in het kader van de coronavirus COVID-19 epidemie, toelating wordt verleend om bepaalde laboratoriumonderzoeken te verrichten type ministerieel besluit prom. 16/09/2022 pub. 27/09/2022 numac 2022205660 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot invoering van een tijdelijk verbod op visvangst in verscheidene waterlopen of waterloopsegmenten vanwege het uitzonderlijk lage waterpeil sluiten wordt de heer Lucas Muylle ontheven uit zijn functie van medewerker belast met het consulaire beleidsdomein bij de Ambassade van België te New Delhi.

Hij wordt toegevoegd aan het Hoofdbestuur vanaf de dag na zijn aankomst in België.

Bij ministerieel besluit van 16 september 2022Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/09/2022 pub. 28/09/2022 numac 2022033260 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 september 2020 tot erkenning van de inrichtingen, centra en de artsen die de opleiding geven zoals bedoeld in artikel 3, 4°, van het koninklijk besluit van 21 september 2020 waarbij aan personen die wettig niet bevoegd zijn de geneeskunde te beoefenen, in het kader van de coronavirus COVID-19 epidemie, toelating wordt verleend om bepaalde laboratoriumonderzoeken te verrichten type ministerieel besluit prom. 16/09/2022 pub. 27/09/2022 numac 2022205660 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot invoering van een tijdelijk verbod op visvangst in verscheidene waterlopen of waterloopsegmenten vanwege het uitzonderlijk lage waterpeil sluiten wordt de heer Mark Neel ontheven uit zijn functie van administratief hoofd consulaire Zaken bij de Ambassade van België te Hanoi.

Hij wordt toegevoegd aan het Hoofdbestuur vanaf de dag na zijn aankomst in België.

^