Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 16 september 2022
gepubliceerd op 27 september 2022

Ministerieel besluit tot invoering van een tijdelijk verbod op visvangst in verscheidene waterlopen of waterloopsegmenten vanwege het uitzonderlijk lage waterpeil

bron
waalse overheidsdienst
numac
2022205660
pub.
27/09/2022
prom.
16/09/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 SEPTEMBER 2022. - Ministerieel besluit tot invoering van een tijdelijk verbod op visvangst in verscheidene waterlopen of waterloopsegmenten vanwege het uitzonderlijk lage waterpeil


De Minister van Visvangst, Gelet op het decreet van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014203411 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de riviervisserij, het visbeleid en de visserijstructuren sluiten betreffende de riviervisserij, het visbeleid en de visserijstructuren, inzonderheid op artikel 10, § 4, 2°;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 8 december 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 08/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016027335 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de voorwaarden voor de opening en de nadere regels voor de beoefening van de visvangst sluiten betreffende de voorwaarden voor de opening en de nadere regels voor de beoefening van de visvangst, inzonderheid op artikel 7, 2°, e) en f);

Gelet op het ministerieel besluit van 2 september 2022Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/09/2022 pub. 26/09/2022 numac 2022042064 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot invoering van een tijdelijk verbod op visvangst in verscheidene waterlopen of waterloopsegmenten vanwege de hoge hitte en het uitzonderlijk lage waterpeil sluiten tot invoering van een tijdelijk verbod op visvangst in verscheidene waterlopen of waterloopsegmenten vanwege het uitzonderlijk lage waterpeil;

Gelet op het gunstige advies van de erkende hengelfederatie van het deelstroomgebied van de Maas Bovenmaas, overgemaakt op 11 september 2022;

Gelet op de gunstige adviezen van de erkende hengelfederaties van de deelstroomgebieden van de Amel, de Lesse, de Maas stroomopwaarts en de Vesder, overgemaakt op 12 september 2022;

Gelet op de gunstige adviezen van de erkende hengelfederaties van de deelstroomgebieden van de Haine, de Moesel, de Oise en de Samber, overgemaakt op 13 september 2022;

Gelet op het gunstige advies van de erkende hengelfederatie van het deelstroomgebied van de Smois-Chiers, overgemaakt op 14 september 2022;

Gelet op het ongunstige advies van de erkende hengelfederatie van het deelstroomgebied van de Ourthe, overgemaakt op 11 september 2022;

Gelet op het ongunstige advies van de erkende hengelfederatie van het deelstroomgebied van de Dijle-Gete, overgemaakt op 12 september 2022;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat het gebrek aan neerslag en de hoge temperaturen van de afgelopen maanden in de meeste Waalse waterlopen hebben geleid tot een sterke daling van het waterpeil en een stijging van de temperatuur ervan;

Overwegende dat de neerslag van de laatste dagen niet homogeen is gevallen op het grondgebied en lokaal onvoldoende is om het waterpeil te laten stijgen en het debiet van de waterlopen te laten verhogen;

Overwegende dat deze omstandigheden inzake lage waterstanden voor de vissen een stress-situatie veroorzaken en hun samenscholen in diepere waterplassen bevorderen;

Overwegende dat de beoefening van de visvangst een extra bron van stress kan vormen voor vispopulaties die reeds door deze extreme weersomstandigheden zijn getroffen;

Overwegende dat het raadzaam is de rust van de vissen te bevorderen om hun overleving tijdens deze periode van ernstig laag water te verzekeren;

Overwegende dat het naderen van de paaitijd van de zalmachtigen een bijkomend motief is om de rust te verzekeren na deze periode van stress in verband met extreem lage waterstanden;

Overwegende dat deze voorzorgsmaatregelen door alle houders van een visvergunning moeten worden toegepast;

Besluit :

Artikel 1.§ 1. In de deelstroomgebieden van de Haine, de Lesse, de Maas stroomafwaarts, de Moezel en de Vesder is het vissen tijdelijk verboden in de gebieden met levendige en gemengde wateren. § 2. In het deelstroomgebied van de Oise en de Samber is het vissen tijdelijk verboden in het gebied met levendige wateren. § 3. In het deelstroomgebied van de Amel is het vissen tijdelijk verboden op de Salm. § 4. In het deelstroomgebied van de Maas stroomopwaarts is het vissen tijdelijk verboden in het gebied met levendige wateren, met uitzondering van de beek de Leffe en de Bocq. § 5. In het deelstroomgebied van de Semois-Chiers is het vissen tijdelijk verboden in de gebieden met gemengde en levendige wateren met uitzondering van de Ton en de Chevratte.

Art. 2.Het ministerieel besluit van 2 september 2022Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/09/2022 pub. 26/09/2022 numac 2022042064 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot invoering van een tijdelijk verbod op visvangst in verscheidene waterlopen of waterloopsegmenten vanwege de hoge hitte en het uitzonderlijk lage waterpeil sluiten tot invoering van een tijdelijk verbod op visvangst in verscheidene waterlopen of waterloopsegmenten vanwege het uitzonderlijk lage waterpeil wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 17 september en is van toepassing tot 30 september 2022.

Namen, 16 september 2022.

W. BORSUS

^