Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 29 november 2013

Plaatselijke besturen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 11 februari 2013 : - wordt de hiernavermelde persoon benoemd tot Officier in de Leopoldsorde : De heer Christian Delaere, gemeentesecretaris bij de gemeente Moeskroen; De heer Michel Jacquinet, gemeenteontvanger bij de stad Herve; De heer Christian Vanhoutte, afde(...)

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en waalse overheidsdienst
numac
2013027255
pub.
29/11/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER EN WAALSE OVERHEIDSDIENST


Plaatselijke besturen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 11 februari 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/02/2013 pub. 21/02/2013 numac 2013201074 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Administratieve Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie type koninklijk besluit prom. 11/02/2013 pub. 22/02/2013 numac 2013000115 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten betreffende de loonschalen van de aspirant-inspecteur van politie type koninklijk besluit prom. 11/02/2013 pub. 25/02/2013 numac 2013011092 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van leden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. 11/02/2013 pub. 20/02/2013 numac 2013000117 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 14 en 15 juli 2012 op het grondgebied van de provincie Antwerpen als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. 11/02/2013 pub. 26/02/2013 numac 2013200280 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij, voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk ressorteren, de maximumduur van sommige regelingen van gedeeltelijke arbeid wordt vastgesteld (1) type koninklijk besluit prom. 11/02/2013 pub. 20/02/2013 numac 2013000118 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de windhoos en de rukwinden met een lokaal karakter die hebben plaatsgevonden op 7 juni 2012 op het grondgebied van de provincie Limburg als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. 11/02/2013 pub. 20/02/2013 numac 2013000119 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de overstromingen die hebben plaatsgevonden van 5 tot 7 maart 2012 op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend sluiten : - wordt de hiernavermelde persoon benoemd tot Officier in de Leopoldsorde : De heer Christian Delaere, gemeentesecretaris bij de gemeente Moeskroen; - worden de volgende personen benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde : De heer Michel Jacquinet, gemeenteontvanger bij de stad Herve;

De heer Christian Vanhoutte, afdelingshoofd bij de stad Moeskroen.

Bij koninklijk besluit van 11 februari 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/02/2013 pub. 21/02/2013 numac 2013201074 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Administratieve Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie type koninklijk besluit prom. 11/02/2013 pub. 22/02/2013 numac 2013000115 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten betreffende de loonschalen van de aspirant-inspecteur van politie type koninklijk besluit prom. 11/02/2013 pub. 25/02/2013 numac 2013011092 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van leden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. 11/02/2013 pub. 20/02/2013 numac 2013000117 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 14 en 15 juli 2012 op het grondgebied van de provincie Antwerpen als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. 11/02/2013 pub. 26/02/2013 numac 2013200280 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij, voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk ressorteren, de maximumduur van sommige regelingen van gedeeltelijke arbeid wordt vastgesteld (1) type koninklijk besluit prom. 11/02/2013 pub. 20/02/2013 numac 2013000118 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de windhoos en de rukwinden met een lokaal karakter die hebben plaatsgevonden op 7 juni 2012 op het grondgebied van de provincie Limburg als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. 11/02/2013 pub. 20/02/2013 numac 2013000119 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de overstromingen die hebben plaatsgevonden van 5 tot 7 maart 2012 op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend sluiten : - wordt de hiernavermelde persoon benoemd tot Officier in de Orde van Leopold II : De heer Charles Rohonyi, gemeentesecretaris bij de gemeente Waterloo; - worden de volgende personen benoemd tot Ridder in de Orde van Leopold II : Mevr. Joëlle Hubert, kribbedirectrice bij de gemeente Terhulpen;

De heer Luc Jadot, burgemeester bij de gemeente Hamois;

De heer Reiner Langer, gemeenteontvanger bij de gemeente Bütgenbach;

De heer Marc Sarlette, gemeenteontvanger bij de gemeente Sankt-Vith;

De heer Pierre Sodoye, gemeenteraadslid bij de stad Zinnik;

De heer Marc Verslype, schepen bij de stad Zinnik; - wordt de Gouden Medaille der Orde van Leopold II verleend aan de volgende personen : De heer Joseph Assent, geschoolde arbeider bij de gemeente Eupen;

Mevr. Françoise Bruyère, kantoorbediende bij de gemeente Flémalle;

De heer Georges Dumont, geschoolde arbeider bij de gemeente Eigenbrakel;

Mevr. Gabrielle Heinen, dienstchef bij de gemeente Bütgenbach;

Mevr. Annette Mathelot, kantoorbediende bij de gemeente Herve;

De heer Jean Midrolet, brigadier bij de gemeente Trooz;

Mevr. Olivia Minchella, kantoorbediende bij de gemeente Waterloo;

De heer Philippe Nahon, geschoolde arbeider bij de gemeente Flémalle;

Mevr. Arlette Noelmans, kantoorbediende bij de gemeente Flémalle;

De heer René Spoden, administratief dienstchef bij de gemeente Bütgenbach;

De heer Pierre Stevens, opzichter bij de gemeente Welkenraedt;

De heer Francis Tomasetig, geschoolde arbeider bij de gemeente Flémalle;

De heer André Vigne, geschoolde arbeider bij de gemeente Waterloo;

De heer Edgar Willems, geschoolde arbeider bij de stad Eupen; - wordt de Zilveren Medaille der Orde van Leopold II verleend aan : De heer Helmuth Benker, geschoolde arbeider bij de gemeente Bütgenbach;

De heer Dominique Coster, geschoolde arbeider bij de gemeente Bitsingen;

Mevr. Annick Dister, kinderverzorgster bij de gemeente Terhulpen;

De heer Karl-Heinz Haas, geschoolde arbeider bij de gemeente Sankt-Vith;

De heer Erich Hansen, geschoolde arbeider bij de gemeente Sankt-Vith;

Mevr. Danièle Josse, kinderverzorgster bij de gemeente Terhulpen;

De heer Werner Niessen, geschoolde arbeider bij de gemeente Bütgenbach;

Mevr. Cornelia Reuter, kantoorbediende bij de gemeente Bütgenbach;

Mevr. Joëlle Symons, kinderverzorgster bij de gemeente Terhulpen;

De heer Otto Veithen, geschoolde arbeider bij de gemeente Bütgenbach; - wordt de Bronzen Medaille der Orde van Leopold II verleend aan : De heer Eddy Coppin, arbeider bij de gemeente Waterloo;

De heer Alain Norga, ongeschoolde arbeider bij de stad Verviers;

De heer Pascal Pierard, ongeschoolde arbeider pour travaux lourds bij de gemeente Flémalle.

Bij koninklijk besluit van 14 april 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/04/2013 pub. 13/05/2013 numac 2013003122 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 1970 houdende reglementering van de postdienst type koninklijk besluit prom. 14/04/2013 pub. 27/05/2013 numac 2013000204 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van verschillende teksten betreffende de rechtspositie van het personeel van de politiediensten aangaande de eerste aanwijzing van de personeelsleden van het operationeel kader type koninklijk besluit prom. 14/04/2013 pub. 18/04/2013 numac 2013022202 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van een lid van de Ombudsdienst pensioenen type koninklijk besluit prom. 14/04/2013 pub. 18/04/2013 numac 2013022204 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van een lid van de Ombudsdienst pensioenen type koninklijk besluit prom. 14/04/2013 pub. 25/04/2013 numac 2012201670 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 102 van 5 oktober 2011, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij wijziging van werkgever ten gevolge van een gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag type koninklijk besluit prom. 14/04/2013 pub. 18/04/2013 numac 2013022203 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit waarbij aan de Federale Verzekering, Vereniging van Onderlinge Levensverzekeringen erkenning wordt verleend om de verzekeringsactiviteiten uit te oefenen zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende de toekenning van buitenwettelijke voordelen aan de werknemers bedoeld bij koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers en aan de personen bedoeld in artikel 32, eerste lid, 1° en 2° van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992, tewerkgesteld buiten een arbeidsovereenkomst type koninklijk besluit prom. 14/04/2013 pub. 23/04/2013 numac 2013011201 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van een lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven sluiten : - wordt de hiernavermelde persoon benoemd tot Ridder in de Kroonorde : Mevr. Martine Eloye, gemeentesecretaresse bij de gemeente Dison; - worden de Gouden Palmen der Kroonorde verleend aan de volgende personen : De heer Emile Cugini, gemeenteraadslid bij de gemeente Dison;

Mevr. Catherine Demarche, gemeenteontvanger bij de gemeente Soumagne;

De heer Alain Gilles, brigadier bij de stad Verviers;

Mevr. Pascale Verbeke, technisch beambte bij de stad Moeskroen; - worden de Zilveren Palmen der Kroonorde verleend aan : De heer Philippe Boydens, geschoolde arbeider bij de stad Moeskroen;

Mevr. Corine Delahaye, kantoorbediende bij de stad Moeskroen;

Mevr. Véronique Desreumaux kantoorbediende bij de stad Moeskroen;

De heer Jean-Pierre Marivoet, geschoolde arbeider bij de stad Moeskroen;

De heer Paul Tanghe, technisch beambte bij de stad Moeskroen;

De heer Patrick Vanhaverbeke, geschoolde arbeider bij de stad Moeskroen; - wordt de Gouden Medaille der Kroonorde verleend aan : De heer Didier Dubois, geschoolde arbeider bij de stad Verviers;

De heer Joël Ferret, geschoolde arbeider bij de stad Moeskroen;

De heer Yves Fraiture, geschoolde arbeider bij de stad Verviers;

De heer Rudy Ghesquière, kantoorbediende bij de stad Moeskroen;

Mevr. Marie-José Magermans, administratief dienstchef bij de stad Herve;

De heer Bruno Matton, geschoolde arbeider bij de stad Moeskroen;

De heer Philippe Rousseaux, geschoolde arbeider bij de stad Verviers;

De heer Jean-Luc Wehr, geschoolde arbeider bij de stad Verviers.

Bij koninklijk besluit van 14 april 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/04/2013 pub. 13/05/2013 numac 2013003122 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 1970 houdende reglementering van de postdienst type koninklijk besluit prom. 14/04/2013 pub. 27/05/2013 numac 2013000204 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van verschillende teksten betreffende de rechtspositie van het personeel van de politiediensten aangaande de eerste aanwijzing van de personeelsleden van het operationeel kader type koninklijk besluit prom. 14/04/2013 pub. 18/04/2013 numac 2013022202 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van een lid van de Ombudsdienst pensioenen type koninklijk besluit prom. 14/04/2013 pub. 18/04/2013 numac 2013022204 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van een lid van de Ombudsdienst pensioenen type koninklijk besluit prom. 14/04/2013 pub. 25/04/2013 numac 2012201670 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 102 van 5 oktober 2011, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij wijziging van werkgever ten gevolge van een gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag type koninklijk besluit prom. 14/04/2013 pub. 18/04/2013 numac 2013022203 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit waarbij aan de Federale Verzekering, Vereniging van Onderlinge Levensverzekeringen erkenning wordt verleend om de verzekeringsactiviteiten uit te oefenen zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende de toekenning van buitenwettelijke voordelen aan de werknemers bedoeld bij koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers en aan de personen bedoeld in artikel 32, eerste lid, 1° en 2° van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992, tewerkgesteld buiten een arbeidsovereenkomst type koninklijk besluit prom. 14/04/2013 pub. 23/04/2013 numac 2013011201 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van een lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven sluiten : - wordt de hiernavermelde persoon bevorderd tot Officier in de Orde van Leopold II : De heer Serge Rocquerelle, afdelingshoofd bij de stad Moeskroen; - wordt de Bronzen Medaille der Orde van Leopold II verleend aan : De heer Baudouin Timmermans, ongeschoolde arbeider bij de stad Verviers.

Bij koninklijk besluit van 7 mei 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/05/2013 pub. 02/12/2013 numac 2013012164 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij : a) ingetrokken wordt het koninklijk besluit van 19 juli 2011 tot algemeen verbindend verklaring de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 februari 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de bijdrage van de werkgevers in de verplaatsingskosten van de arbeiders; b) algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 februari 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de bijdrage van de werkgevers in de verplaatsingskosten van de arbeiders type koninklijk besluit prom. 07/05/2013 pub. 17/09/2013 numac 2013012162 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden en de andere arbeidsmodaliteiten in de aanvullende subsector van glasindustrie type koninklijk besluit prom. 07/05/2013 pub. 10/06/2013 numac 2013024212 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende ontslag en aanwijzing van magistraten belast met het bijwonen van Raden van de Orde der dierenartsen type koninklijk besluit prom. 07/05/2013 pub. 17/09/2013 numac 2013012160 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 april 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende de vaststelling van het bedrag en de wijze van toekenning en uitkering van de aanvullende sociale voordelen door het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de stoffering en de houtbewerking" type koninklijk besluit prom. 07/05/2013 pub. 12/09/2013 numac 2013202288 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, houdende maatregelen voor de lonen, de opleiding en de arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 07/05/2013 pub. 02/12/2013 numac 2013012163 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 maart 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, tot invoering van een sectoraal aanvullend pensioenstelsel type koninklijk besluit prom. 07/05/2013 pub. 17/09/2013 numac 2013012161 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de vaststelling van het kwartaalbedrag van de forfaitaire bijdrage aan het « Fonds voor bestaanszekerheid van de werklieden uit het bouwbedrijf » - fbz-fse Constructiv sluiten : - wordt de hiernavermelde persoon benoemd tot Ridder in de Orde van Leopold II : De heer Eric Pirard, speciefiek attaché bij de stad Andenne; - wordt de Gouden Medaille der Orde van Leopold II verleend aan : De heer Firmin Bauche, meestergast bij de gemeente Villers-le-Bouillet; - wordt de Bronzen Medaille der Orde van Leopold II verleend aan : De heer Jean-Marie Rouchet, ongeschoolde arbeider bij de stad Verviers.

^