Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 14 april 2013
gepubliceerd op 23 april 2013

Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van een lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2013011201
pub.
23/04/2013
prom.
14/04/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 APRIL 2013. - Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van een lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 20 september 1948Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende organisatie van het bedrijfsleven. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende organisatie van het bedrijfsleven, artikel 2, gewijzigd bij de wetten van 26 maart 1999 en 30 december 2009, en artikel 3;

Gelet op het besluit van de Regent van 28 december 1948 houdende vaststelling van het aantal leden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en bepaling der modaliteiten van hun voordracht, artikel 4;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 mei 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/05/2010 pub. 28/05/2010 numac 2010011232 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven sluiten tot benoeming van de leden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven;

Overwegende dat een dubbele lijst van kandidaten aan de Minister van Economie, Consumentenzaken en Noordzee werd voorgelegd;

Op de voordracht van de Minister van Economie, Consumentenzaken en Noordzee, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Aan de heer Etienne Lebeau, te Rixensart, wordt op zijn verzoek ontslag verleend uit zijn mandaat van werkend lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven.

Art. 2.De heer Nabil Sheikh Hassan, te Brussel, wordt tot werkend lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven benoemd, ter vervanging van de heer Lebeau, van wie hij het mandaat zal beëindigen.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4.De minister bevoegd voor Economie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 14 april 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Economie, Consumentenzaken en Noordzee, J. VANDE LANOTTE

^