Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 30 april 2013

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Profielencommissie voor de verstrekkingen die in een ziekenhuis worden verricht en de verpleegdagen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een li Bij koninklijk besluit van 14 april 2013, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt(...)

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2013022228
pub.
30/04/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Profielencommissie voor de verstrekkingen die in een ziekenhuis worden verricht en de verpleegdagen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 14 april 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/04/2013 pub. 24/04/2013 numac 2013022222 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging voor de betaling van vaccins in het kader van preventieprogramma's met een nationaal karakter voor het jaar 2013 type koninklijk besluit prom. 14/04/2013 pub. 23/04/2013 numac 2013011201 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van een lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. 14/04/2013 pub. 19/04/2013 numac 2013022209 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van dieetvoeding voor medisch gebruik sluiten, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt eervol ontslag uit zijn functies van plaatsvervangend lid bij de Profielencommissie voor de verstrekkingen die in een ziekenhuis worden verricht en de verpleegdagen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, verleend aan de heer Goemaere, Dieter.

Bij hetzelfde besluit wordt de heer Van Brempt, Sean, benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid bij genoemde commissie, als vertegenwoordiger van een representatieve vereniging van de ziekenhuizen, ter vervanging van de heer Goemaere, Dieter, voor een termijn verstrijkend op 30 november 2017.

^