Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 08 mei 2013

Personeel en Organisatie. - Pensioneringen Bij koninklijk besluit van 14 april 2013 wordt aan de heer Michel ALLARDIN, adviseur bij de Algemene Directie Regulering en Organisatie van de Markt, met ingang van 1 januari 2014 eervol ontslag uit zij De heer ALLARDIN wordt ertoe gemachtigd de titel van adviseur eershalve te voeren. Bij konin(...)

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2013011200
pub.
08/05/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Personeel en Organisatie. - Pensioneringen Bij koninklijk besluit van 14 april 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/04/2013 pub. 13/05/2013 numac 2013003122 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 1970 houdende reglementering van de postdienst type koninklijk besluit prom. 14/04/2013 pub. 23/04/2013 numac 2013011201 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van een lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven sluiten wordt aan de heer Michel ALLARDIN, adviseur bij de Algemene Directie Regulering en Organisatie van de Markt, met ingang van 1 januari 2014 eervol ontslag uit zijn functies verleend en wordt hij gerechtigd aanspraak te maken op een rustpensioen ten laste van de Openbare Schatkist.

De heer ALLARDIN wordt ertoe gemachtigd de titel van adviseur eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 14 april 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/04/2013 pub. 13/05/2013 numac 2013003122 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 1970 houdende reglementering van de postdienst type koninklijk besluit prom. 14/04/2013 pub. 23/04/2013 numac 2013011201 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van een lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven sluiten wordt aan de heer Gabriel MICHAUX, attaché bij de Algemene Directie Energie, met ingang van 1 juli 2013 eervol ontslag uit zijn functies verleend en wordt hij gerechtigd aanspraak te maken op een rustpensioen ten laste van de Openbare Schatkist.

De heer MICHAUX wordt ertoe gemachtigd de titel van attaché eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 14 april 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/04/2013 pub. 13/05/2013 numac 2013003122 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 1970 houdende reglementering van de postdienst type koninklijk besluit prom. 14/04/2013 pub. 23/04/2013 numac 2013011201 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van een lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven sluiten wordt aan de heer Jacques VERTESSEN, attaché bij de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid, met ingang van 1 januari 2014 eervol ontslag uit zijn functies verleend en wordt hij gerechtigd aanspraak te maken op een rustpensioen ten laste van de Openbare Schatkist.

De heer VERTESSEN wordt ertoe gemachtigd de titel van attaché eershalve te voeren.

^