Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 22 maart 2011

Plaatselijke besturen. - Nationale Orden PROVINCIE LUIK. - Bij koninklijk besluit van 16 december 2010 : - wordt de heer Christian Petry, directeur-generaal, bevorderd tot Commandeur in de Orde van Leopold II; - worden de volgende personen de heer Robert Carabin, hoofddirecteur; de heer Jean-Marie Delleuze, eerste directeur; de hee(...)

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en waalse overheidsdienst
numac
2011027063
pub.
22/03/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER EN WAALSE OVERHEIDSDIENST


Plaatselijke besturen. - Nationale Orden PROVINCIE LUIK. - Bij koninklijk besluit van 16 december 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/12/2010 pub. 04/02/2011 numac 2010012330 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 16/12/2010 pub. 20/01/2011 numac 2010205178 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de beursvennootschappen, betreffende de werkzekerheid type koninklijk besluit prom. 16/12/2010 pub. 18/01/2011 numac 2010205245 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, tot wijziging en coördinatie van de statuten van het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de metaalverwerkende nijverheid" type koninklijk besluit prom. 16/12/2010 pub. 18/01/2011 numac 2010205252 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juni 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende het conventioneel brugpensioen vanaf de leeftijd van 58 jaar type koninklijk besluit prom. 16/12/2010 pub. 17/01/2011 numac 2010205601 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 mei 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de notarisbedienden, betreffende het aanvullend pensioen voor de notarisbedienden gefinancierd door middel van repartitie type koninklijk besluit prom. 16/12/2010 pub. 18/01/2011 numac 2010205250 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende het conventioneel brugpensioen vanaf 58 jaar type koninklijk besluit prom. 16/12/2010 pub. 18/01/2011 numac 2010205598 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende het conventioneel brugpensioen vanaf 60 jaar type koninklijk besluit prom. 16/12/2010 pub. 01/04/2011 numac 2010011513 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid. - Beschutte werkplaatsen. - Sociale werkplaatsen type koninklijk besluit prom. 16/12/2010 pub. 20/01/2011 numac 2010205609 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 maart 2007 tot vaststelling van de parameters voor een eenvormige berekening van de verplaatsingstijd van de vestigingsplaats van de werkgever naar de eerste werf en de terugkeer van de laatste werf type koninklijk besluit prom. 16/12/2010 pub. 04/02/2011 numac 2010012326 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend worden verklaard : a) de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, tot invoering van een sectorale hospitalisatieverzekering voor officieren ingeschreven op de Poollijst, zoals bedoeld in artikel 1bis, 1° van de besluitwet van 7 februari 1945 betreffende de maatschappelijke veiligheid van de zeelieden ter koopvaardij; b) de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 mei 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2009, gesloten in het Paritair Comit voor de koopvaardij, tot invoering van een sectorale hospitalisatieverzekering voor officieren ingeschreven op de Poollijst, zoals bedoeld in artikel 1bis, 1° van de besluitwet van 7 februari 1945 betreffende de maatschappelijke veiligheid van de zeelieden ter koopvaardij type koninklijk besluit prom. 16/12/2010 pub. 20/01/2011 numac 2010205605 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen type koninklijk besluit prom. 16/12/2010 pub. 18/01/2011 numac 2010205603 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 januari 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde arbeiders met nachtprestaties indien zij worden ontslagen (1) sluiten : - wordt de heer Christian Petry, directeur-generaal, bevorderd tot Commandeur in de Orde van Leopold II; - worden de volgende personen benoemd tot Commandeur in de Orde van Leopold II : de heer Robert Carabin, hoofddirecteur; de heer Jean-Marie Delleuze, eerste directeur; de heer Bruno Demoulin, directeur-generaal; de heer Albert Denoël, directeur; de heer Jacques Tricnont, provincieontvanger; - worden de volgende personen benoemd tot Officier in de Orde van Leopold II : de heer Guy Boevinger, attaché;

Mevr. Marie-Louise Chabot, attachée; de heer Albert Chauvin, universitaire animator; de heer Jean-Jacques Counet, geneesheer; de heer Philippe Denotte, attaché;

Mevr. Bernadette Dewez, universitaire animator; de heer Paul Donneaux, attaché; de heer Jean-Charles Dresse, afdelingshoofd; de heer Guy Frankignoul, bureauchef; de heer Rudy Graindorge, bureauchef; de heer José Lamaille, afdelingshoofd; de heer Francis Lavenne, psycholoog;

Mevr. Christiane Ledouppe, bureauchef bibliothecaresse;

Mevr. Georgette Lelarge, psycholoog;

Mevr. Jacqueline Martin, bureauchef;

Mevr. Geneviève Miessen, psycholoog; de heer Didier Moisse, technisch bureauchef;

Mevr. Claudine Moreau, attachée; de heer Jean-Marie Moureau, hoofdanimator; de heer Philippe Pirard, ingenieur-architect; de heer Philippe Snoeck, bureauchef;

Mevr. Josiane Soumagne, afdelingshoofd; de heer Marc Vanbergen, eerste attaché landbouwkundig ingenieur; de heer Dominique Vanvyve, eerste attaché landbouwkundig laboratoriumhoofd;

Mevr. Geneviève Voisin, bureauchef; de heer Léo Weling, attaché; de heer Jean-Claude Xhenseval, afdelingshoofd; - worden de volgende personen benoemd tot Ridder in de Orde van Leopold II : de heer Gabriel Ancia, hoofdmeesterknecht;

Mevr. Jeannine Baj, bibliothecaris-documentalist;

Mevr. Madalena Balbinot, administratief diensthoofd; de heer Guy Barbette, apotheekassistent; de heer Guy Beck, meesterknecht; de heer Luc Beine, technisch hoofdbeambte; de heer José Bodson, administratief diensthoofd;

Mevr. Danielle Bonjean, gegradueerde verpleegkundige; de heer André Bury, administratief diensthoofd Mevr. Jeannine Defays, administratief diensthoofd;

Mevr. Anny-Rose Delvaux, kinesitherapeut;

Mevr. Annick De Quirini, gegradueerde laboratorium assistente; de heer Didier Devilers, technisch hoofdbeambte; de heer Paul Dubart, technisch beambte;

Mevr. Michelle Dupuis, gegradueerde verpleegkundige;

Mevr. Yvette Felten, kantoorbediende; de heer François Fontaine, gegradueerde bibliothecaris;

Mevr. Simone Gaspar, verpleegkundige met brevet;

Mevr. Michelle Gendebien, administratief diensthoofd;

Mevr. Marie-Jeanne Gilles, laboratoriumassistente; de heer Christian Houbart, meesterknecht;

Mevr. Bernadette Jeanpierre, maatschappelijk werkster; de heer Noël Jehotte, technisch beambte;

Mevr. Véronika Jenniges, gegradueerde bibliothecaris;

Mevr. Danielle Joie, kantoorbediende;

Mevr. Micheline Kindermans, kantoorbediende;

Mevr. Françoise Klinkers, gegradueerde bibliothecaris; de heer Casimir Krupa, technisch hoofdbeambte;

Mevr. Annie-Rose Lansival, gegradueerde verpleegkundige;

Mevr. Christiane Leclerc, gegradueerde bibliothecaris;

Mevr. Ginette Leclercq, gegradueerde verpleegkundige; de heer Francis Lejeune, verpleegkundige met brevet;

Mevr. Michèle Lodomez, kinesitherapeut;

Mevr. Gisèle Louis, kantoorbediende; de heer Claude Marquet, verpleegkundige met brevet; de heer André Massart, kantoorbediende;

Mevr. Héloïse Noël, kantoorbediende; de heer Christian Paquot, schilder-glazenmaker; de heer Daniel Pirotte, gegradueerde laboratoriumassistent; de heer François Pirotte, geschoold arbeider;

Mevr. Geneviève Radelet, kantoorbediende; de heer Guy Rigo, gegradueerde bibliothecaris; de heer Claude Salmon, gegradueerde assistent; de heer Robert Samray, verpleegkundige met brevet;

Mevr. Bernadette Sterpin, gegradueerde verpleegkundige;

Mevr. Dominique Stille, administratief diensthoofd; de heer André-Marie Thomassin, gegradueerde bibliothecaris;

Mevr. Elisabeth Vantroyen, gegradueerde maatschappelijke verpleegkundige; de heer Jean-Jacques Vigneron, geschoold arbeider;

Mevr. Antoinette Virone, gegradueerde bibliothecaris; - wordt de Gouden Medaille der Orde van Leopold II verleend aan : Mevr. Jeannine Dessart, professionele medewerkster;

Mevr. Marie-Louise Elen, professionele medewerkster;

Mevr. Rosalia Franco, professionele medewerkster;

Mevr. Annita Lazzoni, professionele medewerkster;

Mevr. Armande Simon, professionele medewerkster.

PROVINCIE LUIK. - Bij koninklijk besluit van 16 december 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/12/2010 pub. 04/02/2011 numac 2010012330 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 16/12/2010 pub. 20/01/2011 numac 2010205178 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de beursvennootschappen, betreffende de werkzekerheid type koninklijk besluit prom. 16/12/2010 pub. 18/01/2011 numac 2010205245 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, tot wijziging en coördinatie van de statuten van het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de metaalverwerkende nijverheid" type koninklijk besluit prom. 16/12/2010 pub. 18/01/2011 numac 2010205252 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juni 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende het conventioneel brugpensioen vanaf de leeftijd van 58 jaar type koninklijk besluit prom. 16/12/2010 pub. 17/01/2011 numac 2010205601 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 mei 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de notarisbedienden, betreffende het aanvullend pensioen voor de notarisbedienden gefinancierd door middel van repartitie type koninklijk besluit prom. 16/12/2010 pub. 18/01/2011 numac 2010205250 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende het conventioneel brugpensioen vanaf 58 jaar type koninklijk besluit prom. 16/12/2010 pub. 18/01/2011 numac 2010205598 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende het conventioneel brugpensioen vanaf 60 jaar type koninklijk besluit prom. 16/12/2010 pub. 01/04/2011 numac 2010011513 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid. - Beschutte werkplaatsen. - Sociale werkplaatsen type koninklijk besluit prom. 16/12/2010 pub. 20/01/2011 numac 2010205609 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 maart 2007 tot vaststelling van de parameters voor een eenvormige berekening van de verplaatsingstijd van de vestigingsplaats van de werkgever naar de eerste werf en de terugkeer van de laatste werf type koninklijk besluit prom. 16/12/2010 pub. 04/02/2011 numac 2010012326 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend worden verklaard : a) de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, tot invoering van een sectorale hospitalisatieverzekering voor officieren ingeschreven op de Poollijst, zoals bedoeld in artikel 1bis, 1° van de besluitwet van 7 februari 1945 betreffende de maatschappelijke veiligheid van de zeelieden ter koopvaardij; b) de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 mei 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2009, gesloten in het Paritair Comit voor de koopvaardij, tot invoering van een sectorale hospitalisatieverzekering voor officieren ingeschreven op de Poollijst, zoals bedoeld in artikel 1bis, 1° van de besluitwet van 7 februari 1945 betreffende de maatschappelijke veiligheid van de zeelieden ter koopvaardij type koninklijk besluit prom. 16/12/2010 pub. 20/01/2011 numac 2010205605 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen type koninklijk besluit prom. 16/12/2010 pub. 18/01/2011 numac 2010205603 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 januari 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde arbeiders met nachtprestaties indien zij worden ontslagen (1) sluiten : - worden de volgende personen bevorderd tot Commandeur in de Kroonorde : de heer Jean-François Delvaux, eerste directeur; de heer Ludovicus Spruyt, eerste directeur-geneesheer; - worden de volgende personen benoemd tot Commandeur in de Kroonorde : de heer Jacques Piron, hoofdirecteur-ingenieur;

Mevr. Arlette Remacle, bibliothecaris-hoofddirecteur; de heer Jean Robert, technisch directeur; - wordt de heer Jean-Louis Xhonneux, afdelingshoofd, bevorderd tot Officier in de Kroonorde - worden de volgende personen benoemd tot Officier in de Kroonorde : Mevr. Marie-Luce Micha, afdelingshoofd-bibliothecaris;

Mevr. Eliane Rentier, afdelingshoofd; - wordt de heer Edgard De Brogniez, technisch hoofdbeambte, benoemd tot Ridder in de Kroonorde - worden de volgende personen benoemd tot Ridder in de Kroonorde : de heer Eric Bertrand, universitaire animator; de heer Freddy Brugmans, hoofdmeesterknecht; de heer Wolodymyr Bylyna, technisch hoofdbeambte; de heer Christian Cornu, ergotherapeut; de heer Charles Damoiseau, hoofdmeesterknecht; de heer Claude Delfosse, technisch hoofdbeambte;

Mevr. Marie-Madeleine Dethier, gegradueerde bibliothecaris; de heer Jacques Duchesne, hoofdmeesterknecht; de heer Marc Gabriel, bureauchef; de heer Xavier Gernay, zenuwarts; de heer Raymond Kog, hoofdassistent klinisch laboratorium; de heer Jacques Lambiotte, gegradueerde animator;

Mevr. Christiane Lejeune, hoofdverpleegkundige;

Mevr. Jacqueline Martin, gegradueerde bibliothecaris; de heer Jacques Philippe, dienstchef 1e klasse nursing; de heer Robert Pirotte, hoofdmeesterknecht; de heer Pierre Schrouben, administratief diensthoofd.

Mevr. Danièle Servais, hoofdverpleegkundige; de heer Joseph Therer, hoofdverpleegkundige; de heer Jean-Marie Tourbach, hoofdverpleegkundige; - worden de Gouden Palmen der Kroonorde verleend aan : Mevr. Anne-Marie Chode, bibliotheekbediende; de heer Joseph Adam, geschoold arbeider;

Mevr. Christiane André, kantoorbediende;

Mevr. Dominique Barbette, maatschappelijk werkster;

Mevr. Chantal Baronheid, verpleegkundige met brevet;

Mevr. Chantalle Bawin, kantoorbediende;

De heerJoël Bertho, technisch beambte;

Mevr. Véronique Bonhomme, kantoorbediende; de heer Vivian Bormans, kantoorbediende; de heer Christian Bougnet, geschoold arbeider;

Mevr. Mary Calomme, kantoorbediende;

Mevr. Francisca Caltabellotta, kantoorbediende; de heer Jean-Marie Capier, geschoold arbeider;

Mevr. Francine Careme, verpleegkundige met brevet;

Mevr. Béatrice Danse, kantoorbediende; de heer Yves Delbrassine, technisch beambte;

Mevr. Patricia Delhaxhe, kantoorbediende;

Mevr. Yvette Delizée, kantoorbediende;

Mevr. Viviane Devalet, gegradueerde verpleegkundige;

Mevr. Anna Dorbolo, kantoorbediende; de heer Paul Dusart, bibliotheekbediende; de heer Jean-Marie Falla, technisch beambte;

Mevr. Sandra Ferraretto, administratief diensthoofd;

Mevr. Anne-Marie Fogar, bibliotheekbediende;

Mevr. Dominique Frischen, gegradueerde verpleegkundige;

Mevr. Michèle Hartigan, studiemeesteres-opvoedster in een internaat;

Mevr. Cécile Houbrechts, gegradueerde maatschappelijke verpleegkundige;

Mevr. Colette Hourand, kantoorbediende; de heer Eric Hupkens, technisch beambte; de heer Jean-Paul Janssens, bibliothecaris;

Mevr. Denise Lallemand, kantoorbediende; de heer Marcel Laurent, geschoold arbeider; de heer Joseph Léonard, gediplomeerde verpleeghulp;

Mevr. Marie-Christine Léonard, gegradueerde animator;

Mevr. Myriam Limme, kantoorbediende; de heer Léon Lugens, geschoold arbeider; de heer Gérard Maquet, gegradueerde bibliothecaris; de heer Jean-Marie Martens, geschoold arbeider;

Mevr. Anitas Midrez, kantoorbediende;

Mevr. Marie-Rose Minguet, brigadier; de heer Bernard Monfort, gediplomeerde verpleeghulp; de heer Francis Pairoux, gediplomeerde verpleeghulp;

Mevr. Maryse Pauque, maatschappelijk werkster; de heer Philippe Pieters, gegradueerde programmeur;

Mevr. Nadine Pinkers, kantoorbediende; de heer Arthur Pinsart, directiesecretaris;

Mevr. Claire Pirotton, administratief diensthoofd;

Mevr. Jacqueline Renaerts, kantoorbediende;

Mevr. Arlette Schrayen, kantoorbediende;

Mevr. Colette Schutz, kantoorbediende; de heer Philippe Sluse, geschoold arbeider;

Mevr. Julita Suarez Alvarez, gegradueerde verpleegkundige;

Mevr. Elise Thielen, kantoorbediende;

Mevr. Francine Trisman, kantoorbediende;

Mevr. Dominique Trokay, gegradueerde bibliothecaris; de heer Freddy Vandermaes, meesterknecht; de heer Joseph Van der Weegh, geschoold arbeider;

Mevr. Maryse Voneche, brigadier; de heer Alain Voos, geschoold arbeider;

Mevr. Michèle Vroonen, kantoorbediende; de heer Eric Warnant, bibliotheekbediende; de heer Arthur Wery, geschoold arbeider;

Mevr. Marie-Thérèse Wuidar, verpleegkundige met brevet;

Mevr. Joanna Zimmermann, bibliotheekbediende; - worden de Zilveren Palmen der Kroonorde verleend aan : Mevr. Eliane Albert, gediplomeerde verpleeghulp; de heer Gaston Bastin, gediplomeerde verpleeghulp; de heer Georges Deblond, koker; de heer Marc Deglaire, gediplomeerde verpleeghulp;

Mevr. Marie-France Dejeneffe, kinderverzorgster;

Mevr. Rose-Marie Delhalle, brigadier;

Mevr. Danielle Delloye, brigadier;

Mevr. Gisèle Deneumostier, kantoorassistente; de heer Philippe Dewaelheyns, geschoold arbeider;

Mevr. Bernadette Falise, kantoorbediende;

Mevr. Marie-Jeanne Georges, gediplomeerde verpleeghulp; de heer Guy Heyden, geschoold arbeider; de heer Daniel Hincourt, assistent in een bibliotheek;

Mevr. Danièle Keriny, gediplomeerde verpleeghulp; de heer Antoine Klysz, geschoold arbeider;

Mevr. Christine Knuts, gediplomeerde verpleeghulp;

Mevr. Paula Maréchal, gediplomeerde verpleeghulp;

Mevr. Francine Martin, gediplomeerde verpleeghulp;

Mevr. Colette Meunier, brigadier;

Mevr. Bertha Minet, gediplomeerde verpleeghulp;

Mevr. Viviane Pairoux, gediplomeerde verpleeghulp; de heer Jacques Parmentier, geschoold arbeider; de heer Eric Piette, geschoold arbeider-wegwerker;

Mevr. Martine Rener, kinderverzorgster; - wordt de Zilveren Medaille der Kroonorde verleend aan : de heer Achille Bottin, gediplomeerde verpleeghulp; - wordt de Bronzen Medaille der Kroonorde verleend aan : Mevr. Josiane Calande, beroepshelpster;

Mevr. Lucienne Darimont, beroepshelpster;

Mevr. Marie-Ange Deridder, beroepshelpster;

Mevr. Myriam Dombret, beroepshelpster;

Mevr. Christiane Dupain, beroepshelpster;

Mevr. Rose-Marie Dupont, beroepshelpster;

Mevr. Nicole Evrard, beroepshelpster;

Mevr. Jocelyne Fourneau, beroepshelpster;

Mevr. Josiane Gelissen, beroepshelpster;

Mevr. Nicole Gemis, beroepshelpster; de heer Nicolas Hebrans, beroepshelper;

Mevr. Diana Janski, beroepshelpster;

Mevr. Marie Jansen, beroepshelpster;

Mevr. Marie-Jeanne Lebeau, beroepshelpster;

Mevr. Jacqueline Lion, beroepshelpster;

Mevr. Andrée Louvrier, beroepshelpster;

Mevr. Jeanine Monseur, beroepshelpster;

Mevr. Christiane Neuville, beroepshelpster;

Mevr. Christiane Petrasch, beroepshelpster;

Mevr. Monique Roth, beroepshelpster;

Mevr. Benilde Serafini, beroepshelpster;

Mevr. Christine Seret, beroepshelpster;

Mevr. Jenny Stache, beroepshelpster;

Mevr. Chantal Tillière, beroepshelpster;

Mevr. Catherine Vaes, beroepshelpster;

Mevr. Chantal Vrancken, beroepshelpster;

Mevr. Annie Wuidar, beroepshelpster;

Mevr. Bernadette Zinzen, beroepshelpster.

PROVINCIE LUIK. - Bij koninklijk besluit van 16 december 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/12/2010 pub. 04/02/2011 numac 2010012330 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 16/12/2010 pub. 20/01/2011 numac 2010205178 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de beursvennootschappen, betreffende de werkzekerheid type koninklijk besluit prom. 16/12/2010 pub. 18/01/2011 numac 2010205245 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, tot wijziging en coördinatie van de statuten van het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de metaalverwerkende nijverheid" type koninklijk besluit prom. 16/12/2010 pub. 18/01/2011 numac 2010205252 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juni 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende het conventioneel brugpensioen vanaf de leeftijd van 58 jaar type koninklijk besluit prom. 16/12/2010 pub. 17/01/2011 numac 2010205601 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 mei 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de notarisbedienden, betreffende het aanvullend pensioen voor de notarisbedienden gefinancierd door middel van repartitie type koninklijk besluit prom. 16/12/2010 pub. 18/01/2011 numac 2010205250 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende het conventioneel brugpensioen vanaf 58 jaar type koninklijk besluit prom. 16/12/2010 pub. 18/01/2011 numac 2010205598 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende het conventioneel brugpensioen vanaf 60 jaar type koninklijk besluit prom. 16/12/2010 pub. 01/04/2011 numac 2010011513 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid. - Beschutte werkplaatsen. - Sociale werkplaatsen type koninklijk besluit prom. 16/12/2010 pub. 20/01/2011 numac 2010205609 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 maart 2007 tot vaststelling van de parameters voor een eenvormige berekening van de verplaatsingstijd van de vestigingsplaats van de werkgever naar de eerste werf en de terugkeer van de laatste werf type koninklijk besluit prom. 16/12/2010 pub. 04/02/2011 numac 2010012326 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend worden verklaard : a) de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, tot invoering van een sectorale hospitalisatieverzekering voor officieren ingeschreven op de Poollijst, zoals bedoeld in artikel 1bis, 1° van de besluitwet van 7 februari 1945 betreffende de maatschappelijke veiligheid van de zeelieden ter koopvaardij; b) de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 mei 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2009, gesloten in het Paritair Comit voor de koopvaardij, tot invoering van een sectorale hospitalisatieverzekering voor officieren ingeschreven op de Poollijst, zoals bedoeld in artikel 1bis, 1° van de besluitwet van 7 februari 1945 betreffende de maatschappelijke veiligheid van de zeelieden ter koopvaardij type koninklijk besluit prom. 16/12/2010 pub. 20/01/2011 numac 2010205605 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen type koninklijk besluit prom. 16/12/2010 pub. 18/01/2011 numac 2010205603 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 januari 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde arbeiders met nachtprestaties indien zij worden ontslagen (1) sluiten : - worden de volgende personen bevorderd tot Officier in de Leopoldsorde : de heer Paul-Emile Mottard, bestendig afgevaardigde;

De heer Georges Pire, bestendig afgevaardigde; de heer Jean Teheux, directeur; de heer Erich Warland, provincieraadslid; - worden de volgende personen benoemd tot Officier in de Leopoldsorde : de heer Pierre Alleman, eerste attaché dierenarts; de heer Bernard Balon, eerste directeur; de heer Gérard Delaunois, eerste directeur;

Mevr. Julia Duchesne, directrice; de heer Jacques Laurent, apotheker; de heer Claude Mawet, eerste directeur;

Mevr. Monique Moise, afdelingshoofd; de heer Jean-François Ohles, eerste directeur; de heer Roger Reynkens, technisch afdelingshoofd; de heer Daniel Schurmans, eerste attaché geneesheer-diensthoofd;

Mevr. Danielle Thiry, bibliothecaresse-directrice; de heer Lino Tonon, attaché; de heer Pol Wotquenne, eerste directeur-geneesheer; - worden de volgende personen benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde : Mevr. Myriam Abad-Perick, provincieraadslid;

Mevr. Anne Chevalier, provincieraadslid; de heer Abel Desmit, ondervoorzitter van de provincieraad; de heer Philippe Dodrimont, provincieraadslid; de heer Georges Faniel, secretaris van de provincieraad;

De heerMiguel Fernandez, provincieraadslid; de heer Olivier Hamal, bestendig afgevaardigde;

Mevr. Marie-Thérèse Lejoly, hoofdverpleegkundige; de heer Victor Massin, provincieraadslid; de heer Julien Mestrez, bestendig afgevaardigde;

Mevr. Françoise Moureau, provincieraadslid; de heer Antoine Nivard, provincieraadslid; de heer Jules Piette, hoofdverpleegkundige.

FLEMALLE. - Bij koninklijk besluit van 18 augustus 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/08/2010 pub. 03/09/2010 numac 2010000489 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen type koninklijk besluit prom. 18/08/2010 pub. 22/10/2010 numac 2010021098 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit betreffende de uitvoering van de artikelen 5 en 6 van de archiefwet van 24 juni 1955. - Addendum type koninklijk besluit prom. 18/08/2010 pub. 15/10/2010 numac 2010011359 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg, ministerie van landsverdediging en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België en van de ster van Cadet van de Arbeid van België. - Defensie type koninklijk besluit prom. 18/08/2010 pub. 23/09/2010 numac 2010021090 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikelen 1, 5 en 6bis van de archiefwet van 24 juni 1955 type koninklijk besluit prom. 18/08/2010 pub. 22/10/2010 numac 2010021097 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit in uitvoering van artikelen 1, 5 en 6bis van de archiefwet van 24 juni 1955 type koninklijk besluit prom. 18/08/2010 pub. 03/09/2010 numac 2010000488 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 houdende vaststelling van bepaalde elementen van de procedure die dienen gevolgd te worden door de dienst van de Dienst Vreemdelingenzaken die belast is met het onderzoek van de asielaanvragen op basis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 18/08/2010 pub. 25/08/2010 numac 2010011327 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het stagereglement en het reglement van beroepsplichten vastgesteld door de Nationale Raad van de Orde van Architecten sluiten wordt de Gouden Medaille der Kroonorde verleend aan Mevr. Christine Braibant, administratief diensthoofd.

FLEMALLE. - Bij koninklijk besluit van 18 augustus 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/08/2010 pub. 03/09/2010 numac 2010000489 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen type koninklijk besluit prom. 18/08/2010 pub. 22/10/2010 numac 2010021098 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit betreffende de uitvoering van de artikelen 5 en 6 van de archiefwet van 24 juni 1955. - Addendum type koninklijk besluit prom. 18/08/2010 pub. 15/10/2010 numac 2010011359 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg, ministerie van landsverdediging en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België en van de ster van Cadet van de Arbeid van België. - Defensie type koninklijk besluit prom. 18/08/2010 pub. 23/09/2010 numac 2010021090 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikelen 1, 5 en 6bis van de archiefwet van 24 juni 1955 type koninklijk besluit prom. 18/08/2010 pub. 22/10/2010 numac 2010021097 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit in uitvoering van artikelen 1, 5 en 6bis van de archiefwet van 24 juni 1955 type koninklijk besluit prom. 18/08/2010 pub. 03/09/2010 numac 2010000488 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 houdende vaststelling van bepaalde elementen van de procedure die dienen gevolgd te worden door de dienst van de Dienst Vreemdelingenzaken die belast is met het onderzoek van de asielaanvragen op basis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 18/08/2010 pub. 25/08/2010 numac 2010011327 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het stagereglement en het reglement van beroepsplichten vastgesteld door de Nationale Raad van de Orde van Architecten sluiten wordt de Gouden Medaille der Orde van Leopold II verleend aan : de heer Raymond Henrotte, geschoold arbeider; de heer Charles Mathes, geschoold arbeider; de heer Louis Mercier, geschoold arbeider; de heer Michel Pagnoul, geschoold arbeider; de heer Jean-Claude Warenghien, geschoold arbeider.

^