Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 30 juli 2010
gepubliceerd op 03 september 2010

Koninklijk besluit tot wijziging van diverse reglementaire bepalingen die gelden voor de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen met biljetten, « Presto », « 21 », « Subito », « Bingo », « Astro », « Kop of Munt », « Presto XL », « Presto XXL », « Subito XL », « Subito XXL », « Quick Cash », « De Kat », « Super Monopoly » en « Magic Numbers » genaamd

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2010003399
pub.
03/09/2010
prom.
30/07/2010
ELI
eli/besluit/2010/07/30/2010003399/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

30 JULI 2010. - Koninklijk besluit tot wijziging van diverse reglementaire bepalingen die gelden voor de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen met biljetten, « Presto », « 21 », « Subito », « Bingo », « Astro », « Kop of Munt », « Presto XL », « Presto XXL », « Subito XL », « Subito XXL », « Quick Cash », « De Kat », « Super Monopoly » en « Magic Numbers » genaamd


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, artikel 3, § 1, eerste lid, en artikel 6, § 1, 1°, gewijzigd bij de Programmawet I van 24 december 2002;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 januari 2002 betreffende de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, « Presto » genaamd, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 januari 2002 betreffende de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, « 21 » genaamd, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 januari 2002 betreffende de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, « Subito » genaamd, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 januari 2002 betreffende de wijze van uitgifte van de loterij met biljetten, « Bingo » genaamd, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 januari 2002 betreffende de wijze van uitgifte van de loterij met biljetten, « Astro » genaamd, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 februari 2004 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Kop of Munt », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 mei 2006 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Presto XL », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 mei 2006 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Presto XXL », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 mei 2006 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Subito XL », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 mei 2006 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Subito XXL », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 januari 2007 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Quick Cash », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 februari 2008 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « De Kat », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 juni 2008 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Super Monopoly », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 januari 2009 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Magic Numbers », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij;

Gelet op advies 48.338/2 van de raad van State, gegeven op 23 juni 2010, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK I. - Wijzigingen aan het koninklijk besluit van 15 januari 2002 betreffende de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, « Presto » genaamd, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij

Artikel 1.Artikel 9 van het koninklijk besluit van 15 januari 2002 betreffende de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, « Presto » genaamd, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij, wordt vervangen als volgt : «

Art. 9.Vanaf de aankoop van de biljetten zijn de loten betaalbaar aan de houder tegen afgifte van de winnende biljetten, tot en met de laatste dag van een termijn van twaalf maanden, te rekenen vanaf de afsluitingsdatum van de verkoop van de uitgifte waartoe de biljetten behoren, onder de volgende voorwaarden : 1° onder voorbehoud van de bepalingen van het tweede lid zijn de loten betaalbaar in de door de Nationale Loterij erkende verkooppunten gedurende een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de afsluitingsdatum van de verkoop van de uitgifte waartoe de biljetten behoren;2° de loten zijn betaalbaar gedurende een termijn van tien extra maanden bovenop de in 1° bedoelde termijn, uitsluitend ten zetel van de Nationale Loterij of in haar regionale kantoren.De gegevens van die regionale kantoren staan op de website van de Nationale Loterij of kunnen bij haar worden verkregen.

De loten van 25.000 euro en 2.500 euro zijn uitsluitend betaalbaar ten zetel van de Nationale Loterij of in haar regionale kantoren. »

Art. 2.In artikel 11 van hetzelfde besluit worden de woorden « de in artikel 9 bepaalde termijn » vervangen door de woorden « de in artikel 9, eerste lid, bepaalde termijn van twaalf maanden ».

Art. 3.In artikel 12 van hetzelfde besluit worden de woorden « de in artikel 9 bedoelde termijn » vervangen door de woorden « de in artikel 9, eerste lid, bepaalde termijn van twaalf maanden ». HOOFDSTUK II. - Wijzigingen aan het koninklijk besluit van 15 januari 2002 betreffende de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, « 21 » genaamd, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij

Art. 4.Artikel 9 van het koninklijk besluit van 15 januari 2002 betreffende de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, « 21 » genaamd, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 21 april 2007, wordt vervangen als volgt : «

Art. 9.Vanaf de aankoop van de biljetten zijn de loten betaalbaar aan de houder tegen afgifte van de winnende biljetten, tot en met de laatste dag van een termijn van twaalf maanden, te rekenen vanaf de afsluitingsdatum van de verkoop van de uitgifte waartoe de biljetten behoren, onder de volgende voorwaarden : 1° onder voorbehoud van de bepalingen van het tweede lid zijn de loten betaalbaar in de door de Nationale Loterij erkende verkooppunten gedurende een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de afsluitingsdatum van de verkoop van de uitgifte waartoe de biljetten behoren;2° de loten zijn betaalbaar gedurende een termijn van tien extra maanden bovenop de in 1° bedoelde termijn, uitsluitend ten zetel van de Nationale Loterij of in haar regionale kantoren.De gegevens van die regionale kantoren staan op de website van de Nationale Loterij of kunnen bij haar worden verkregen.

De loten van 100.000 euro en 2.500 euro zijn uitsluitend betaalbaar ten zetel van de Nationale Loterij of in haar regionale kantoren. »

Art. 5.In artikel 11 van hetzelfde besluit worden de woorden « de in artikel 9 bepaalde termijn » vervangen door de woorden « de in artikel 9, eerste lid, bepaalde termijn van twaalf maanden ».

Art. 6.In artikel 12 van hetzelfde besluit worden de woorden « de in artikel 9 bedoelde termijn » vervangen door de woorden « de in artikel 9, eerste lid, bepaalde termijn van twaalf maanden ». HOOFDSTUK III. - Wijzigingen aan het koninklijk besluit van 15 januari 2002 betreffende de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, « Subito » genaamd, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij

Art. 7.Artikel 9 van het koninklijk besluit van 15 januari 2002 betreffende de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, « Subito » genaamd, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij, wordt vervangen als volgt : «

Art. 9.Vanaf de aankoop van de biljetten zijn de loten betaalbaar aan de houder tegen afgifte van de winnende biljetten, tot en met de laatste dag van een termijn van twaalf maanden, te rekenen vanaf de afsluitingsdatum van de verkoop van de uitgifte waartoe de biljetten behoren, onder de volgende voorwaarden : 1° onder voorbehoud van de bepalingen van het tweede lid zijn de loten betaalbaar in de door de Nationale Loterij erkende verkooppunten gedurende een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de afsluitingsdatum van de verkoop van de uitgifte waartoe de biljetten behoren;2° de loten zijn betaalbaar gedurende een termijn van tien extra maanden bovenop de in 1° bedoelde termijn, uitsluitend ten zetel van de Nationale Loterij of in haar regionale kantoren.De gegevens van die regionale kantoren staan op de website van de Nationale Loterij of kunnen bij haar worden verkregen.

De loten van 25.000 euro en 2.500 euro zijn uitsluitend betaalbaar ten zetel van de Nationale Loterij of in haar regionale kantoren. »

Art. 8.In artikel 11 van hetzelfde besluit worden de woorden « de in artikel 9 bepaalde termijn » vervangen door de woorden « de in artikel 9, eerste lid, bepaalde termijn van twaalf maanden ».

Art. 9.In artikel 12 van hetzelfde besluit worden de woorden « de in artikel 9 bedoelde termijn van twee maand » vervangen door de woorden « de in artikel 9, eerste lid, bepaalde termijn van twaalf maanden ». HOOFDSTUK IV. - Wijzigingen aan het koninklijk besluit van 15 januari 2002 betreffende de wijze van uitgifte van de loterij met biljetten, « Bingo » genaamd, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij

Art. 10.Artikel 9 van het koninklijk besluit van 15 januari 2002 betreffende de wijze van uitgifte van de loterij met biljetten, « Bingo » genaamd, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 30 augustus 2008, wordt vervangen als volgt : «

Art. 9.Vanaf de aankoop van de biljetten zijn de loten betaalbaar aan de houder tegen afgifte van de winnende biljetten, tot en met de laatste dag van een termijn van twaalf maanden, te rekenen vanaf de afsluitingsdatum van de verkoop van de uitgifte waartoe de biljetten behoren, onder de volgende voorwaarden : 1° onder voorbehoud van de bepalingen van het tweede lid zijn de loten betaalbaar in de door de Nationale Loterij erkende verkooppunten gedurende een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de afsluitingsdatum van de verkoop van de uitgifte waartoe de biljetten behoren;2° de loten zijn betaalbaar gedurende een termijn van tien extra maanden bovenop de in 1° bedoelde termijn, uitsluitend ten zetel van de Nationale Loterij of in haar regionale kantoren.De gegevens van die regionale kantoren staan op de website van de Nationale Loterij of kunnen bij haar worden verkregen.

De loten van 75.000 euro zijn uitsluitend betaalbaar ten zetel van de Nationale Loterij of in haar regionale kantoren. »

Art. 11.In artikel 11 van hetzelfde besluit worden de woorden « de in artikel 9 bepaalde termijn » vervangen door de woorden « de in artikel 9, eerste lid, bepaalde termijn van twaalf maanden ».

Art. 12.In artikel 12 van hetzelfde besluit worden de woorden « de in artikel 9 bedoelde termijn » vervangen door de woorden « de in artikel 9, eerste lid, bepaalde termijn van twaalf maanden ». HOOFDSTUK V. - Wijzigingen aan het koninklijk besluit van 15 januari 2002 betreffende de wijze van uitgifte van de loterij met biljetten, « Astro » genaamd, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij

Art. 13.Artikel 9 van het koninklijk besluit van 15 januari 2002 betreffende de wijze van uitgifte van de loterij met biljetten, « Astro » genaamd, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 18 januari 2008, wordt vervangen als volgt : «

Art. 9.Vanaf de aankoop van de biljetten zijn de loten betaalbaar aan de houder tegen afgifte van de winnende biljetten, tot en met de laatste dag van een termijn van twaalf maanden, te rekenen vanaf de afsluitingsdatum van de verkoop van de uitgifte waartoe de biljetten behoren, onder de volgende voorwaarden : 1° onder voorbehoud van de bepalingen van het tweede lid zijn de loten betaalbaar in de door de Nationale Loterij erkende verkooppunten gedurende een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de afsluitingsdatum van de verkoop van de uitgifte waartoe de biljetten behoren;2° de loten zijn betaalbaar gedurende een termijn van tien extra maanden bovenop de in 1° bedoelde termijn, uitsluitend ten zetel van de Nationale Loterij of in haar regionale kantoren.De gegevens van die regionale kantoren staan op de website van de Nationale Loterij of kunnen bij haar worden verkregen.

De loten van 40.000 euro zijn uitsluitend betaalbaar ten zetel van de Nationale Loterij of in haar regionale kantoren. De officiële verkooppunten zijn niet verplicht om de loten van 2.000 euro te betalen. Deze loten zijn ook betaalbaar ten zetel van de Nationale Loterij of in haar regionale kantoren. »

Art. 14.In artikel 11 van hetzelfde besluit worden de woorden « de in artikel 9 bepaalde termijn » vervangen door de woorden « de in artikel 9, eerste lid, bepaalde termijn van twaalf maanden ».

Art. 15.In artikel 12 van hetzelfde besluit worden de woorden « de in artikel 9 bedoelde termijn » vervangen door de woorden « de in artikel 9, eerste lid, bepaalde termijn van twaalf maanden ». HOOFDSTUK VI. - Wijzigingen aan het koninklijk besluit van 17 februari 2004 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Kop of Munt », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij

Art. 16.Artikel 8 van het koninklijk besluit van 17 februari 2004 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Kop of Munt », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij, wordt vervangen als volgt : «

Art. 8.Vanaf de aankoop van de biljetten zijn de loten betaalbaar aan de houder tegen afgifte van de winnende biljetten, tot en met de laatste dag van een termijn van twaalf maanden, te rekenen vanaf de afsluitingsdatum van de verkoop van de uitgifte waartoe de biljetten behoren, onder de volgende voorwaarden : 1° onder voorbehoud van de bepalingen van het tweede lid zijn de loten betaalbaar in de door de Nationale Loterij erkende verkooppunten gedurende een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de afsluitingsdatum van de verkoop van de uitgifte waartoe de biljetten behoren;2° de loten zijn betaalbaar gedurende een termijn van tien extra maanden bovenop de in 1° bedoelde termijn, uitsluitend ten zetel van de Nationale Loterij of in haar regionale kantoren.De gegevens van die regionale kantoren staan op de website van de Nationale Loterij of kunnen bij haar worden verkregen.

De loten van 10.000 euro zijn uitsluitend betaalbaar ten zetel van de Nationale Loterij of in haar regionale kantoren. »

Art. 17.In artikel 10 van hetzelfde besluit worden de woorden « de in artikel 8 vastgelegde termijn » vervangen door de woorden « de in artikel 8, eerste lid, bepaalde termijn van twaalf maanden ».

Art. 18.In artikel 11 van hetzelfde besluit worden de woorden « de in artikel 8 bedoelde termijn van twee maanden » vervangen door de woorden « de in artikel 8, eerste lid, bepaalde termijn van twaalf maanden ». HOOFDSTUK VII. - Wijzigingen aan het koninklijk besluit van 1 mei 2006 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Presto XL », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij

Art. 19.Artikel 8 van het koninklijk besluit van 1 mei 2006 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Presto XL », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij, gewijzigd bij het konklijk besluit van 18 mei 2008, wordt vervangen als volgt : «

Art. 8.Vanaf de aankoop van de biljetten zijn de loten betaalbaar aan de houder tegen afgifte van de winnende biljetten, tot en met de laatste dag van een termijn van twaalf maanden, te rekenen vanaf de afsluitingsdatum van de verkoop van de uitgifte waartoe de biljetten behoren, onder de volgende voorwaarden : 1° onder voorbehoud van de bepalingen van het tweede lid zijn de loten betaalbaar in de door de Nationale Loterij erkende verkooppunten gedurende een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de afsluitingsdatum van de verkoop van de uitgifte waartoe de biljetten behoren;2° de loten zijn betaalbaar gedurende een termijn van tien extra maanden bovenop de in 1° bedoelde termijn, uitsluitend ten zetel van de Nationale Loterij of in haar regionale kantoren.De gegevens van die regionale kantoren staan op de website van de Nationale Loterij of kunnen bij haar worden verkregen.

De loten van 100.000 euro en 5.000 euro zijn uitsluitend betaalbaar ten zetel van de Nationale Loterij of in haar regionale kantoren. »

Art. 20.In artikel 10 van hetzelfde besluit worden de woorden « de in artikel 8 vastgelegde termijn » vervangen door de woorden « de in artikel 8, eerste lid, bepaalde termijn van twaalf maanden ».

Art. 21.In artikel 11 van hetzelfde besluit worden de woorden « de in artikel 8 bedoelde termijn van twee maanden » vervangen door de woorden « de in artikel 8, eerste lid, bepaalde termijn van twaalf maanden ». HOOFDSTUK VIII. - Wijzigingen aan het koninklijk besluit van 1 mei 2006 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Presto XXL », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij

Art. 22.Artikel 8 van het koninklijk besluit van 1 mei 2006 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Presto XXL », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 18 mei 2008, wordt vervangen als volgt : «

Art. 8.Vanaf de aankoop van de biljetten zijn de loten betaalbaar aan de houder tegen afgifte van de winnende biljetten, tot en met de laatste dag van een termijn van twaalf maanden, te rekenen vanaf de afsluitingsdatum van de verkoop van de uitgifte waartoe de biljetten behoren, onder de volgende voorwaarden : 1° onder voorbehoud van de bepalingen van het tweede lid zijn de loten betaalbaar in de door de Nationale Loterij erkende verkooppunten gedurende een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de afsluitingsdatum van de verkoop van de uitgifte waartoe de biljetten behoren;2° de loten zijn betaalbaar gedurende een termijn van tien extra maanden bovenop de in 1° bedoelde termijn, uitsluitend ten zetel van de Nationale Loterij of in haar regionale kantoren.De gegevens van die regionale kantoren staan op de website van de Nationale Loterij of kunnen bij haar worden verkregen.

De loten van 250.000 euro en 10.000 euro zijn uitsluitend betaalbaar ten zetel van de Nationale Loterij of in haar regionale kantoren. »

Art. 23.In artikel 10 van hetzelfde besluit worden de woorden « de in artikel 8 vastgelegde termijn » vervangen door de woorden « de in artikel 8, eerste lid, bepaalde termijn van twaalf maanden ».

Art. 24.In artikel 11 van hetzelfde besluit worden de woorden « de in artikel 8 bedoelde termijn van twee maanden » vervangen door de woorden « de in artikel 8, eerste lid, bepaalde termijn van twaalf maanden ». HOOFDSTUK IX. - Wijzigingen aan het koninklijk besluit van 1 mei 2006 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Subito XL », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij

Art. 25.Artikel 8 van het koninklijk besluit van 1 mei 2006 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Subito XL », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 18 mei 2008, wordt vervangen als volgt : «

Art. 8.Vanaf de aankoop van de biljetten zijn de loten betaalbaar aan de houder tegen afgifte van de winnende biljetten, tot en met de laatste dag van een termijn van twaalf maanden, te rekenen vanaf de afsluitingsdatum van de verkoop van de uitgifte waartoe de biljetten behoren, onder de volgende voorwaarden : 1° onder voorbehoud van de bepalingen van het tweede lid zijn de loten betaalbaar in de door de Nationale Loterij erkende verkooppunten gedurende een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de afsluitingsdatum van de verkoop van de uitgifte waartoe de biljetten behoren;2° de loten zijn betaalbaar gedurende een termijn van tien extra maanden bovenop de in 1° bedoelde termijn, uitsluitend ten zetel van de Nationale Loterij of in haar regionale kantoren.De gegevens van die regionale kantoren staan op de website van de Nationale Loterij of kunnen bij haar worden verkregen.

De loten van 100.000 euro en 5.000 euro zijn uitsluitend betaalbaar ten zetel van de Nationale Loterij of in haar regionale kantoren. »

Art. 26.In artikel 10 van hetzelfde besluit worden de woorden « de in artikel 8 vastgelegde termijn » vervangen door de woorden « de in artikel 8, eerste lid, bepaalde termijn van twaalf maanden ».

Art. 27.In artikel 11 van hetzelfde besluit worden de woorden « de in artikel 8 bedoelde termijn van twee maanden » vervangen door de woorden « de in artikel 8, eerste lid, bepaalde termijn van twaalf maanden ». HOOFDSTUK X. - Wijzigingen aan het koninklijk besluit van 1 mei 2006 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Subito XXL », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij

Art. 28.Artikel 8 van het koninklijk besluit van 1 mei 2006 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Subito XXL », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 18 mei 2008, wordt vervangen als volgt : «

Art. 8.Vanaf de aankoop van de biljetten zijn de loten betaalbaar aan de houder tegen afgifte van de winnende biljetten, tot en met de laatste dag van een termijn van twaalf maanden, te rekenen vanaf de afsluitingsdatum van de verkoop van de uitgifte waartoe de biljetten behoren, onder de volgende voorwaarden : 1° onder voorbehoud van de bepalingen van het tweede lid zijn de loten betaalbaar in de door de Nationale Loterij erkende verkooppunten gedurende een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de afsluitingsdatum van de verkoop van de uitgifte waartoe de biljetten behoren;2° de loten zijn betaalbaar gedurende een termijn van tien extra maanden bovenop de in 1° bedoelde termijn, uitsluitend ten zetel van de Nationale Loterij of in haar regionale kantoren.De gegevens van die regionale kantoren staan op de website van de Nationale Loterij of kunnen bij haar worden verkregen.

De loten van 250.000 euro en 10.000 euro zijn uitsluitend betaalbaar ten zetel van de Nationale Loterij of in haar regionale kantoren. »

Art. 29.In artikel 10 van hetzelfde besluit worden de woorden « de in artikel 8 vastgelegde termijn » vervangen door de woorden « de in artikel 8, eerste lid, bepaalde termijn van twaalf maanden ».

Art. 30.In artikel 11 van hetzelfde besluit worden de woorden « de in artikel 8 bedoelde termijn van twee maanden » vervangen door de woorden « de in artikel 8, eerste lid, bepaalde termijn van twaalf maanden ». HOOFDSTUK XI. - Wijzigingen aan het koninklijk besluit van 26 januari 2007 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Quick Cash », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij

Art. 31.Artikel 9 van het koninklijk besluit van 26 januari 2007 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Quick Cash », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij, wordt vervangen als volgt : «

Art. 9.Vanaf de aankoop van de biljetten zijn de loten betaalbaar aan de houder tegen afgifte van de winnende biljetten, tot en met de laatste dag van een termijn van twaalf maanden, te rekenen vanaf de afsluitingsdatum van de verkoop van de uitgifte waartoe de biljetten behoren, onder de volgende voorwaarden : 1° onder voorbehoud van de bepalingen van het tweede lid zijn de loten betaalbaar in de door de Nationale Loterij erkende verkooppunten gedurende een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de afsluitingsdatum van de verkoop van de uitgifte waartoe de biljetten behoren;2° de loten zijn betaalbaar gedurende een termijn van tien extra maanden bovenop de in 1° bedoelde termijn, uitsluitend ten zetel van de Nationale Loterij of in haar regionale kantoren.De gegevens van die regionale kantoren staan op de website van de Nationale Loterij of kunnen bij haar worden verkregen.

De loten van 20.000 euro zijn uitsluitend betaalbaar ten zetel van de Nationale Loterij of in haar regionale kantoren. De officiële verkooppunten zijn niet verplicht om de loten van 2.000 euro te betalen. Deze loten zijn ook betaalbaar ten zetel van de Nationale Loterij of in haar regionale kantoren. »

Art. 32.In artikel 11 van hetzelfde besluit worden de woorden « de in artikel 9 vastgelegde termijn » vervangen door de woorden « de in artikel 9, eerste lid, bepaalde termijn van twaalf maanden ».

Art. 33.In artikel 12 van hetzelfde besluit worden de woorden « de in artikel 9 bedoelde termijn van twee maanden » vervangen door de woorden « de in artikel 9, eerste lid, bepaalde termijn van twaalf maanden ». HOOFDSTUK XII. - Wijzigingen aan het koninklijk besluit van 10 februari 2008 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « De Kat », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij

Art. 34.Artikel 8 van het koninklijk besluit van 10 februari 2008 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « De Kat », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij, wordt vervangen als volgt : «

Art. 8.Vanaf de aankoop van de biljetten zijn de loten betaalbaar aan de houder tegen afgifte van de winnende biljetten, tot en met de laatste dag van een termijn van twaalf maanden, te rekenen vanaf de afsluitingsdatum van de verkoop van de uitgifte waartoe de biljetten behoren, onder de volgende voorwaarden : 1° onder voorbehoud van de bepalingen van het tweede lid zijn de loten betaalbaar in de door de Nationale Loterij erkende verkooppunten gedurende een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de afsluitingsdatum van de verkoop van de uitgifte waartoe de biljetten behoren;2° de loten zijn betaalbaar gedurende een termijn van tien extra maanden bovenop de in 1° bedoelde termijn, uitsluitend ten zetel van de Nationale Loterij of in haar regionale kantoren.De gegevens van die regionale kantoren staan op de website van de Nationale Loterij of kunnen bij haar worden verkregen.

De loten van 10.000 euro zijn uitsluitend betaalbaar ten zetel van de Nationale Loterij of in haar regionale kantoren. »

Art. 35.In artikel 10 van hetzelfde besluit worden de woorden « de in artikel 8 vastgelegde termijn » vervangen door de woorden « de in artikel 8, eerste lid, bepaalde termijn van twaalf maanden ».

Art. 36.In artikel 11 van hetzelfde besluit worden de woorden « de in artikel 8 bedoelde termijn van twee maanden » vervangen door de woorden « de in artikel 8, eerste lid, bepaalde termijn van twaalf maanden ». HOOFDSTUK XIII. - Wijzigingen aan het koninklijk besluit van 29 juni 2008 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Super Monopoly », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij

Art. 37.Artikel 8 van het koninklijk besluit van 29 juni 2008 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Super Monopoly », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij, wordt vervangen als volgt : «

Art. 8.Vanaf de aankoop van de biljetten zijn de loten betaalbaar aan de houder tegen afgifte van de winnende biljetten, tot en met de laatste dag van een termijn van twaalf maanden, te rekenen vanaf de afsluitingsdatum van de verkoop van de uitgifte waartoe de biljetten behoren, onder de volgende voorwaarden : 1° onder voorbehoud van de bepalingen van het tweede lid zijn de loten betaalbaar in de door de Nationale Loterij erkende verkooppunten gedurende een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de afsluitingsdatum van de verkoop van de uitgifte waartoe de biljetten behoren;2° de loten zijn betaalbaar gedurende een termijn van tien extra maanden bovenop de in 1° bedoelde termijn, uitsluitend ten zetel van de Nationale Loterij of in haar regionale kantoren.De gegevens van die regionale kantoren staan op de website van de Nationale Loterij of kunnen bij haar worden verkregen.

De loten van 250.000 euro en 10.000 euro zijn uitsluitend betaalbaar ten zetel van de Nationale Loterij of in haar regionale kantoren. »

Art. 38.In artikel 10 van hetzelfde besluit worden de woorden « de in artikel 8 vastgelegde termijn » vervangen door de woorden « de in artikel 8, eerste lid, bepaalde termijn van twaalf maanden ».

Art. 39.In artikel 11 van hetzelfde besluit worden de woorden « de in artikel 8 bedoelde termijn van twee maanden » vervangen door de woorden « de in artikel 8, eerste lid, bepaalde termijn van twaalf maanden ». HOOFDSTUK XIV. - Wijzigingen aan het koninklijk besluit van 12 januari 2009 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Magic Numbers », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij

Art. 40.Artikel 8 van het koninklijk besluit van 12 januari 2009 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Magic Numbers », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij, wordt vervangen als volgt : «

Art. 8.Vanaf de aankoop van de biljetten zijn de loten betaalbaar aan de houder tegen afgifte van de winnende biljetten, tot en met de laatste dag van een termijn van twaalf maanden, te rekenen vanaf de afsluitingsdatum van de verkoop van de uitgifte waartoe de biljetten behoren, onder de volgende voorwaarden : 1° onder voorbehoud van de bepalingen van het tweede lid zijn de loten betaalbaar in de door de Nationale Loterij erkende verkooppunten gedurende een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de afsluitingsdatum van de verkoop van de uitgifte waartoe de biljetten behoren;2° de loten zijn betaalbaar gedurende een termijn van tien extra maanden bovenop de in 1° bedoelde termijn, uitsluitend ten zetel van de Nationale Loterij of in haar regionale kantoren.De gegevens van die regionale kantoren staan op de website van de Nationale Loterij of kunnen bij haar worden verkregen.

De loten van 40.000 euro en 2.500 euro zijn uitsluitend betaalbaar ten zetel van de Nationale Loterij of in haar regionale kantoren. »

Art. 41.In artikel 10 van hetzelfde besluit worden de woorden « de in artikel 8 vastgelegde termijn » vervangen door de woorden « de in artikel 8, eerste lid, bepaalde termijn van twaalf maanden ».

Art. 42.In artikel 11 van hetzelfde besluit worden de woorden « de in artikel 8 bedoelde termijn van twee maanden » vervangen door de woorden « de in artikel 8, eerste lid, bepaalde termijn van twaalf maanden ». HOOFDSTUK XV. - Slotbepalingen

Art. 43.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 44.De minister bevoegd voor de Nationale Loterij is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 30 juli 2010.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, D. REYNDERS

^