Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 29 maart 2018
gepubliceerd op 04 april 2018

Koninklijk besluit genomen in uitvoering van artikel 51, § 2, van de wet van 25 december 2017 tot wijziging van diverse bepalingen teneinde de gerechtelijke kantons te hervormen en houdende wijziging van diverse koninklijke besluiten naar aanleiding van die inwerkingtredingen

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2018011498
pub.
04/04/2018
prom.
29/03/2018
ELI
eli/besluit/2018/03/29/2018011498/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

29 MAART 2018. - Koninklijk besluit genomen in uitvoering van artikel 51, § 2, van de wet van 25 december 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017032124 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van diverse bepalingen teneinde de gerechtelijke kantons te hervormen sluiten tot wijziging van diverse bepalingen teneinde de gerechtelijke kantons te hervormen en houdende wijziging van diverse koninklijke besluiten naar aanleiding van die inwerkingtredingen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, artikel 108;

Gelet op het Gerechtelijk Wetboek, artikel 66, § 1, eerste lid, vervangen bij de wet van 1 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/12/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013009534 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde sluiten en gewijzigd bij de wet van 6 juli 2017, artikel 72, eerste lid, vervangen bij de wet van 1 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/12/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013009534 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde sluiten en gewijzigd bij de wet van 19 oktober 2015, artikel 157, tweede lid, vervangen bij de wet van 25 april 2007, artikel 186, § 1, negende lid, ingevoegd bij de wet van 25 maart 1999 en gewijzigd bij de wet van 25 december 2016 en artikel 522, § 1, vervangen bij de wet van 7 januari 2014;

Gelet op de wet van 1 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/12/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013009534 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde sluiten tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde, artikel 143/1, tweede lid, ingevoegd bij de wet van 21 maart 2014;

Gelet op de wet van 25 december 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017032124 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van diverse bepalingen teneinde de gerechtelijke kantons te hervormen sluiten tot wijziging van diverse bepalingen teneinde de gerechtelijke kantons te hervormen, artikel 51, § 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 november 1976 tot vaststelling van het tarief voor akten van gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en handelszaken en van het tarief van sommige toelagen;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 juni 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/06/1999 pub. 04/08/1999 numac 1999009677 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende bepaling van het gebied binnen welk elke zetel van een vredegerechtskanton met meerdere zetels zijn rechtsmacht uitoefent sluiten houdende bepaling van het gebied binnen welk elke zetel van een vredegerechtskanton met meerdere zetels zijn rechtsmacht uitoefent;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 augustus 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 17/08/2001 numac 2001009705 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het aantal, de dagen en de duur van de gewone zittingen van de vredegerechten en van de politierechtbanken van het Rijk type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 17/08/2001 numac 2001009706 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de dagen en de uren waarop de griffies van de hoven en de rechtbanken open zijn sluiten tot vaststelling van het aantal, de dagen en de duur van de gewone zittingen van de vredegerechten en van de politierechtbanken van het Rijk;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 augustus 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 17/08/2001 numac 2001009705 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het aantal, de dagen en de duur van de gewone zittingen van de vredegerechten en van de politierechtbanken van het Rijk type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 17/08/2001 numac 2001009706 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de dagen en de uren waarop de griffies van de hoven en de rechtbanken open zijn sluiten tot vaststelling van de dagen en de uren waarop de griffies van de hoven en de rechtbanken open zijn;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 september 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/09/2003 pub. 24/09/2003 numac 2003009727 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Beauraing van het vredegerecht van het kanton Beauraing-Dinant-Gedinne naar Dinant sluiten tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Beauraing van het vredegerecht van het kanton Beauraing-Dinant-Gedinne naar Dinant;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 oktober 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/10/2015 pub. 20/11/2015 numac 2015009564 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Florenville van het vredegerecht van het kanton Virton, Florenville en Etalle naar Virton sluiten tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Florenville van het vredegerecht van het kanton Virton, Florenville en Etalle naar Virton;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 februari 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/02/2016 pub. 29/02/2016 numac 2016009085 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Etalle van het vredegerecht van het kanton Virton, Florenville en Etalle naar Virton sluiten tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Etalle van het vredegerecht van het kanton Virton, Florenville en Etalle naar Virton;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 februari 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/02/2016 pub. 02/03/2016 numac 2016009097 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Eghezée van het vredegerecht van het kanton Gembloers en Eghezée naar Gembloers sluiten tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Eghezée van het vredegerecht van het kanton Gembloers en Eghezée naar Gembloers;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 maart 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/03/2016 pub. 22/03/2016 numac 2016009134 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Lommel van het vredegerecht van het kanton Neerpelt en Lommel naar Neerpelt sluiten tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Lommel van het vredegerecht van het kanton Neerpelt en Lommel naar Neerpelt;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 april 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/04/2016 pub. 18/04/2016 numac 2016009156 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Perwijs van het vredegerecht van het kanton Geldenaken en Perwijs naar Geldenaken type koninklijk besluit prom. 10/04/2016 pub. 06/06/2016 numac 2016009157 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Komen-Waasten van het vredegerecht van het kanton Moeskroen en Komen-Waasten naar Moeskroen sluiten tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Perwijs van het vredegerecht van het kanton Geldenaken en Perwijs naar Geldenaken;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 april 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/04/2016 pub. 18/04/2016 numac 2016009156 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Perwijs van het vredegerecht van het kanton Geldenaken en Perwijs naar Geldenaken type koninklijk besluit prom. 10/04/2016 pub. 06/06/2016 numac 2016009157 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Komen-Waasten van het vredegerecht van het kanton Moeskroen en Komen-Waasten naar Moeskroen sluiten tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Komen-Waasten van het vredegerecht van het kanton Moeskroen en Komen-Waasten naar Moeskroen;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 mei 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017032124 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van diverse bepalingen teneinde de gerechtelijke kantons te hervormen sluiten0 tot tijdelijke verplaatsing van de zetel van het vredegerecht van 8ste kanton Antwerpen naar de zetel van het vredegerecht Kontich;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 mei 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017032124 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van diverse bepalingen teneinde de gerechtelijke kantons te hervormen sluiten1 tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Rochefort van het vredegerecht van het kanton Ciney en Rochefort naar Ciney;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 juli 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017032124 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van diverse bepalingen teneinde de gerechtelijke kantons te hervormen sluiten2 tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Philippeville van het vredegerecht van het kanton Couvin en Philippeville naar Couvin;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 september 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017032124 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van diverse bepalingen teneinde de gerechtelijke kantons te hervormen sluiten3 tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Gedinne van het vredegerecht van het kanton Beauraing-Dinant-Gedinne naar Dinant;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 oktober 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017032124 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van diverse bepalingen teneinde de gerechtelijke kantons te hervormen sluiten4 tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Walcourt van het vredegerecht van het kanton Florennes-Walcourt naar Florennes;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 24 januari 2018;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d. 15 februari 2018;

Gelet op het advies 63.012/36 van de Raad van State, gegeven op 16 maart 2018, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Justitie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK 1. - Wijziging van het koninklijk besluit van 30 november 1976 tot vaststelling van het tarief voor akten van gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en handelszaken en van het tarief van sommige toelagen

Artikel 1.In artikel 15, 4°, van het koninklijk besluit van 30 november 1976 tot vaststelling van het tarief voor akten van gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en handelszaken en van het tarief van sommige toelagen, vervangen bij het koninklijk besluit van 25 april 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden "twaalf kantons van Antwerpen of in de kantons" worden vervangen door de woorden "zeven kantons van Antwerpen of in de kantons Merksem, Deurne," en het woord "Schilde" wordt opgeheven;2° de woorden "zes kantons van Brussel" worden vervangen door de woorden "vier kantons van Brussel";3° de woorden "Geldenaken-Perwijs" worden vervangen door het woord "Geldenaken";4° de woorden "Moeskroen-Komen-Waasten" worden vervangen door het woord "Moeskroen";5° de woorden "Neerpelt-Lommel" worden vervangen door het woord "Neerpelt";6° de woorden "Bilzen, Borgloon, Bree, Genk, Maaseik, Maasmechelen of Tongeren-Voeren" worden vervangen door de woorden "Bilzen, Bree, Genk, Maasmechelen of Tongeren";7° de woorden "of Virton-Florenville-Etalle" worden vervangen door de woorden "of Virton";8° de woorden "Beauraing-Dinant-Gedinne, Ciney-Rochefort, Couvin-Philippeville of Florennes-Walcourt" worden vervangen door de woorden "Dinant, Ciney of Philippeville";9° de woorden "Gembloux-Eghezée" worden vervangen door het woord "Gembloers". HOOFDSTUK 2. - Wijziging van het koninklijk besluit van 3 juni 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/06/1999 pub. 04/08/1999 numac 1999009677 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende bepaling van het gebied binnen welk elke zetel van een vredegerechtskanton met meerdere zetels zijn rechtsmacht uitoefent sluiten houdende bepaling van het gebied binnen welk elke zetel van een vredegerechtskanton met meerdere zetels zijn rechtsmacht uitoefent

Art. 2.In het het koninklijk besluit van 3 juni 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/06/1999 pub. 04/08/1999 numac 1999009677 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende bepaling van het gebied binnen welk elke zetel van een vredegerechtskanton met meerdere zetels zijn rechtsmacht uitoefent sluiten houdende bepaling van het gebied binnen welk elke zetel van een vredegerechtskanton met meerdere zetels zijn rechtsmacht uitoefent worden de artikelen 1 tot 3, 20, 25 tot 29, 33 en 35 opgeheven. HOOFDSTUK 3. - Wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 17/08/2001 numac 2001009705 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het aantal, de dagen en de duur van de gewone zittingen van de vredegerechten en van de politierechtbanken van het Rijk type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 17/08/2001 numac 2001009706 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de dagen en de uren waarop de griffies van de hoven en de rechtbanken open zijn sluiten tot vaststelling van de dagen en de uren waarop de griffies van de hoven en de rechtbanken open zijn

Art. 3.In artikel 1, c), van het koninklijk besluit van 10 augustus 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 17/08/2001 numac 2001009705 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het aantal, de dagen en de duur van de gewone zittingen van de vredegerechten en van de politierechtbanken van het Rijk type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 17/08/2001 numac 2001009706 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de dagen en de uren waarop de griffies van de hoven en de rechtbanken open zijn sluiten tot vaststelling van de dagen en de uren waarop de griffies van de hoven en de rechtbanken open zijn, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 18 juli 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) de bepaling onder 1° wordt opgeheven;b) de bepalingen onder 24° en 25° worden opgeheven;c) de bepaling onder 26° wordt vervangen als volgt : "26° de griffies van de zetels Couvin en Florennes van het vredegerecht Philippeville die open zijn alle werkdagen van 8 u.30 m. tot 12 u. 30 m."; d) de bepalingen onder 27°, 32° en 37° worden opgeheven. HOOFDSTUK 4. - Opheffingsbepaling

Art. 4.Worden opgeheven : 1° het koninklijk besluit van 10 augustus 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 17/08/2001 numac 2001009705 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het aantal, de dagen en de duur van de gewone zittingen van de vredegerechten en van de politierechtbanken van het Rijk type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 17/08/2001 numac 2001009706 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de dagen en de uren waarop de griffies van de hoven en de rechtbanken open zijn sluiten tot vaststelling van het aantal, de dagen en de duur van de gewone zittingen van vredegerechten en van de politierechtbanken van het Rijk, gewijzigd bij de koninklijk besluiten van 13 juli 2006, 12 juni 2016, 3 augustus 2016 en 14 september 2017;2° het koninklijk besluit van 7 september 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/09/2003 pub. 24/09/2003 numac 2003009727 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Beauraing van het vredegerecht van het kanton Beauraing-Dinant-Gedinne naar Dinant sluiten tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Beauraing van het vredegerecht van het kanton Beauraing-Dinant-Gedinne naar Dinant;3° het koninklijk besluit van 30 oktober 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/10/2015 pub. 20/11/2015 numac 2015009564 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Florenville van het vredegerecht van het kanton Virton, Florenville en Etalle naar Virton sluiten tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Florenville van het vredegerecht van het kanton Virton, Florenville en Etalle naar Virton;4° het koninklijk besluit van 16 februari 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/02/2016 pub. 29/02/2016 numac 2016009085 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Etalle van het vredegerecht van het kanton Virton, Florenville en Etalle naar Virton sluiten tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Etalle van het vredegerecht van het kanton Virton, Florenville en Etalle naar Virton;5° het koninklijk besluit van 24 februari 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/02/2016 pub. 02/03/2016 numac 2016009097 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Eghezée van het vredegerecht van het kanton Gembloers en Eghezée naar Gembloers sluiten tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Eghezée van het vredegerecht van het kanton Gembloers en Eghezée naar Gembloers;6° het koninklijk besluit van 7 maart 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/03/2016 pub. 22/03/2016 numac 2016009134 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Lommel van het vredegerecht van het kanton Neerpelt en Lommel naar Neerpelt sluiten tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Lommel van het vredegerecht van het kanton Neerpelt en Lommel naar Neerpelt;7° het koninklijk besluit van 10 april 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/04/2016 pub. 18/04/2016 numac 2016009156 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Perwijs van het vredegerecht van het kanton Geldenaken en Perwijs naar Geldenaken type koninklijk besluit prom. 10/04/2016 pub. 06/06/2016 numac 2016009157 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Komen-Waasten van het vredegerecht van het kanton Moeskroen en Komen-Waasten naar Moeskroen sluiten tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Perwijs van het vredegerecht van het kanton Geldenaken en Perwijs naar Geldenaken;8° het koninklijk besluit van 10 april 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/04/2016 pub. 18/04/2016 numac 2016009156 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Perwijs van het vredegerecht van het kanton Geldenaken en Perwijs naar Geldenaken type koninklijk besluit prom. 10/04/2016 pub. 06/06/2016 numac 2016009157 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Komen-Waasten van het vredegerecht van het kanton Moeskroen en Komen-Waasten naar Moeskroen sluiten tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Komen-Waasten van het vredegerecht van het kanton Moeskroen en Komen-Waasten naar Moeskroen;9° het koninklijk besluit van 1 mei 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017032124 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van diverse bepalingen teneinde de gerechtelijke kantons te hervormen sluiten0 tot tijdelijke verplaatsing van de zetel van het vredegerecht van 8ste kanton Antwerpen naar de zetel van het vredegerecht Kontich;10° het koninklijk besluit van 20 mei 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017032124 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van diverse bepalingen teneinde de gerechtelijke kantons te hervormen sluiten1 tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Rochefort van het vredegerecht van het kanton Ciney en Rochefort naar Ciney;11° het koninklijk besluit van 11 juli 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017032124 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van diverse bepalingen teneinde de gerechtelijke kantons te hervormen sluiten2 tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Philippeville van het vredegerecht van het kanton Couvin en Philippeville naar Couvin;12° het koninklijk besluit van 1 september 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017032124 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van diverse bepalingen teneinde de gerechtelijke kantons te hervormen sluiten3 tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Gedinne van het vredegerecht van het kanton Beauraing-Dinant-Gedinne naar Dinant;13° het koninklijk besluit van 3 oktober 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017032124 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van diverse bepalingen teneinde de gerechtelijke kantons te hervormen sluiten4 tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Walcourt van het vredegerecht van het kanton Florennes-Walcourt naar Florennes. HOOFDSTUK 5. - Inwerkingtredings- en uitvoeringsbepalingen

Art. 5.In de wet van 25 december 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017032124 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van diverse bepalingen teneinde de gerechtelijke kantons te hervormen sluiten tot wijziging van diverse bepalingen teneinde de gerechtelijke kantons te hervormen, treden in werking op 1 mei 2018 : a) de artikelen 5, 1°, 7, 1°, 10, 3° en 7°, 11, 10° en 13° ;b) artikel 29, voor zover het in de eerste afdeling van artikel 1 van het bijvoegsel bij het Gerechtelijk Wetboek de kantons Antwerpen 1 tot Antwerpen 12 en de kantons Boom, Brasschaat, Kapellen, Kontich, Schilde, Zandhoven, Mechelen en Willebroek vervangt door afdeling 1, 1.tot 14., 17. en 18.; c) artikel 30; d) artikel 31, voor zover het in afdeling 3 van artikel 1 van het bijvoegsel bij het Gerechtelijk Wetboek het kanton Geldenaken-Perwijs en het eerste en tweede kanton Waver vervangt door afdeling 3, 2., 4. en 5.; e) artikel 32, voor zover het in afdeling 4 van artikel 1 van het bijvoegsel bij het Gerechtelijk Wetboek het eerste gerechtelijk kanton Anderlecht, het kanton Oudergem, het eerste, tweede, derde, vierde, vijfde en zesde kanton Brussel, de kantons Etterbeek, Vorst, Elsene, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Gillis, Sint-Joost-ten-Node, het eerste en tweede kanton Schaarbeek en de kantons Ukkel en Sint-Pieters-Woluwe vervangt door afdeling 4, 1., 3. tot 10. en 13. tot 19.; f) artikel 37, voor zover het in afdeling 9 van artikel 1 van het bijvoegsel bij het Gerechtelijk Wetboek het kanton Virton-Florenville-Etalle vervangt door afdeling 9, 2.; g) artikel 38; h) artikel 39, voor zover het in afdeling 11 van artikel 1 van het bijvoegsel bij het Gerechtelijk Wetboek de kantons Binche, Seneffe, La Louvière en Moeskroen-Komen-Waasten vervangt door afdeling 11, 2., 8., 12. en 17.; i) de artikelen 40, a), 41, a) en 41, f);j) artikel 46.

Art. 6.Dit besluit treedt in werking op 1 mei 2018.

Art. 7.De minister bevoegd voor Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 29 maart 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie, K. GEENS

^