Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 25 april 2018

Centrale Diensten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 29 maart 2018 wordt op datum van 30 november 2017 's avonds aan Mevr. Evelyne FREMAUX ontslag verleend uit haar functie van attaché bij de Centrale Diensten van de Federale Overheidsdienst

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2018040136
pub.
25/04/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode
^