Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 29 maart 2018
gepubliceerd op 17 april 2018

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2017 houdende benoeming van de leden van de Technische Commissie voor Verpleegkunde

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2018040018
pub.
17/04/2018
prom.
29/03/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 MAART 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/12/2017 pub. 01/02/2018 numac 2018010028 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Technische Commissie voor Verpleegkunde sluiten houdende benoeming van de leden van de Technische Commissie voor Verpleegkunde


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, artikel 55;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 december 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/12/2017 pub. 01/02/2018 numac 2018010028 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Technische Commissie voor Verpleegkunde sluiten houdende benoeming van de leden van de Technische Commissie voor Verpleegkunde;

Overwegende de wet van 20 juli 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, artikel 2, gewijzigd bij de wet van 17 juli 1997, en artikel 2bis, ingevoegd bij de wet van 17 juli 1997 en gewijzigd bij de wet van 3 mei 2003;

Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 1, 1°, a, iii, van het koninklijk besluit van 22 december 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/12/2017 pub. 01/02/2018 numac 2018010028 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Technische Commissie voor Verpleegkunde sluiten houdende benoeming van de leden van de Technische Commissie voor Verpleegkunde worden de woorden "Mevr. Van Hoeck Mariette, 2300 Turnhout" vervangen door de woorden "Mevr. Van Hoek Mariette, 2300 Turnhout".

Art. 2.In artikel 1, 1°, a, xi, van het koninklijk besluit van 22 december 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/12/2017 pub. 01/02/2018 numac 2018010028 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Technische Commissie voor Verpleegkunde sluiten houdende benoeming van de leden van de Technische Commissie voor Verpleegkunde worden de woorden "Mevr. Vindevogel Marijke, 9820 Merelbeke" vervangen door de woorden "Mevr. Vindevoghel Marijke, 9820 Merelbeke".

Art. 3.In artikel 1, 2°, a, iii, van het koninklijk besluit van 22 december 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/12/2017 pub. 01/02/2018 numac 2018010028 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Technische Commissie voor Verpleegkunde sluiten houdende benoeming van de leden van de Technische Commissie voor Verpleegkunde worden de woorden "De heer Vanopdenbosch Ludo, 9630 Zwalm" vervangen door de woorden "De heer Vanopdenbosch Ludo, 8200 Brugge".

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag van zijn bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Art. 5.De minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 29 maart 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, M. DE BLOCK

^