Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 12 maart 2023
gepubliceerd op 21 april 2023

Koninklijk besluit houdende ontslagen en benoeming van leden van de Technische Commissie voor Verpleegkunde

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2023041176
pub.
21/04/2023
prom.
12/03/2023
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 MAART 2023. - Koninklijk besluit houdende ontslagen en benoeming van leden van de Technische Commissie voor Verpleegkunde


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, artikel 55, § 2 en § 6;

Gelet op de wet van 20 juli 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, artikel 2, gewijzigd bij de wet van 17 juli 1997, en artikel 2bis, ingevoegd bij de wet van 17 juli 1997 en gewijzigd bij de wet van 3 mei 2003;

Overwegende het koninklijk besluit van 22 december 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/12/2017 pub. 01/02/2018 numac 2018010028 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Technische Commissie voor Verpleegkunde sluiten houdende benoeming van de leden van de Technische Commissie voor Verpleegkunde;

Overwegende het koninklijk besluit van 29 maart 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/03/2018 pub. 17/04/2018 numac 2018040017 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende ontslagen en benoeming van leden van de Technische Commissie voor Verpleegkunde type koninklijk besluit prom. 29/03/2018 pub. 17/04/2018 numac 2018040018 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2017 houdende benoeming van de leden van de Technische Commissie voor Verpleegkunde sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/12/2017 pub. 01/02/2018 numac 2018010028 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Technische Commissie voor Verpleegkunde sluiten houdende benoeming van de leden van de Technische Commissie voor Verpleegkunde;

Overwegende het koninklijk besluit van 29 maart 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/03/2018 pub. 17/04/2018 numac 2018040017 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende ontslagen en benoeming van leden van de Technische Commissie voor Verpleegkunde type koninklijk besluit prom. 29/03/2018 pub. 17/04/2018 numac 2018040018 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2017 houdende benoeming van de leden van de Technische Commissie voor Verpleegkunde sluiten houdende ontslagen en benoeming van leden van de Technische Commissie voor Verpleegkunde;

Overwegende het koninklijk besluit van 4 mei 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/05/2018 pub. 28/05/2018 numac 2018012131 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende ontslagen en benoeming van leden van de Technische Commissie voor Verpleegkunde sluiten houdende ontslagen en benoeming van leden van de Technische Commissie voor Verpleegkunde;

Overwegende het koninklijk besluit van 13 juni 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/06/2018 pub. 29/06/2018 numac 2018012853 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter en de ondervoorzitter van de Technische Commissie voor Verpleegkunde sluiten houdende benoeming van de voorzitter en de ondervoorzitter van de Technische Commissie voor Verpleegkunde;

Overwegende het koninklijk besluit van 15 juli 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/07/2018 pub. 02/08/2018 numac 2018040539 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende ontslagen en benoeming van leden van de Technische Commissie voor Verpleegkunde sluiten houdende ontslagen en benoeming van leden van de Technische Commissie voor Verpleegkunde;

Overwegende het koninklijk besluit van 15 oktober 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/10/2018 pub. 08/11/2018 numac 2018014524 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2017 houdende benoeming van de leden van de Technische Commissie voor Verpleegkunde en tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 juni 2018 houdende benoeming van de voorzitter en de ondervoorzitter van de Technische Commissie voor Verpleegkunde sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/12/2017 pub. 01/02/2018 numac 2018010028 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Technische Commissie voor Verpleegkunde sluiten houdende benoeming van de leden van de Technische Commissie voor Verpleegkunde en tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 juni 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/06/2018 pub. 29/06/2018 numac 2018012853 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter en de ondervoorzitter van de Technische Commissie voor Verpleegkunde sluiten houdende benoeming van de voorzitter en de ondervoorzitter van de Technische Commissie voor Verpleegkunde;

Overwegende het koninklijk besluit van 2 oktober 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/10/2019 pub. 19/11/2019 numac 2019030934 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende ontslagen en benoeming van leden van de Technische Commissie voor Verpleegkunde sluiten houdende ontslagen en benoeming van leden van de Technische Commissie voor Verpleegkunde;

Overwegende het koninklijk besluit van 2 april 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/04/2021 pub. 14/04/2021 numac 2021030957 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de leden en de ondervoorzitter van de Technische Commissie voor Verpleegkunde sluiten houdende ontslag en benoeming van de leden en de ondervoorzitter van de Technische Commissie voor Verpleegkunde;

Overwegende het koninklijk besluit van 27 mei 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/12/2017 pub. 01/02/2018 numac 2018010028 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Technische Commissie voor Verpleegkunde sluiten0 houdende ontslag en benoeming van leden van de Technische Commissie voor Verpleegkunde;

Overwegende het koninklijk besluit van 16 november 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/11/2021 pub. 02/12/2021 numac 2021033896 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende ontslagen en benoeming van leden van de Technische Commissie voor Verpleegkunde sluiten houdende ontslag en benoeming van leden van de Technische Commissie voor Verpleegkunde;

Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid,

Artikel 1.Wordt benoemd als effectief lid op voordracht van de representatieve beroepsverenigingen en organisaties die de beoefenaars van verpleegkunde vertegenwoordigen, Mevrouw Neefs Amber, 2640 Mortsel, ter vervanging van de heer Vlaemynck Joris, 8310 Brugge, wiens mandaat zij zal voleindigen.

Art. 2.Wordt benoemd als plaatsvervangend lid op voordracht van de representatieve beroepsverenigingen en organisaties die de beoefenaars van verpleegkunde vertegenwoordigen, Mevrouw Luminita Elena Bunea, 1040 Etterbeek, ter vervanging van Mevrouw Cordero Toscano Marie-Thérèse, 1600 Sint-Pieters-Leeuw, wiens mandaat zij zal voleindigen.

Art. 3.De minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 12 maart 2023.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, F. VANDENBROUCKE

^