Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 23 oktober 2022
gepubliceerd op 09 november 2022

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 december 2020 tot aanneming van de van toepassing zijnde vereisten op het rollend materieel voor het gebruik van rijpaden

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2022042531
pub.
09/11/2022
prom.
23/10/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 OKTOBER 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 december 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/12/2020 pub. 13/01/2021 numac 2020016460 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot aanneming van de van toepassing zijnde vereisten op het rollend materieel voor het gebruik van rijpaden type koninklijk besluit prom. 06/12/2020 pub. 25/01/2021 numac 2021030235 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot aanneming van de van toepassing zijnde vereisten op het rollend materieel voor het gebruik van rijpaden type koninklijk besluit prom. 06/12/2020 pub. 15/02/2021 numac 2021040385 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot aanneming van de van toepassing zijnde vereisten op het rollend materieel voor het gebruik van rijpaden sluiten tot aanneming van de van toepassing zijnde vereisten op het rollend materieel voor het gebruik van rijpaden


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Spoorcodex, artikel 68, § 2, 1°, c);

Gelet op het koninklijk besluit van 6 december 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/12/2020 pub. 13/01/2021 numac 2020016460 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot aanneming van de van toepassing zijnde vereisten op het rollend materieel voor het gebruik van rijpaden type koninklijk besluit prom. 06/12/2020 pub. 25/01/2021 numac 2021030235 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot aanneming van de van toepassing zijnde vereisten op het rollend materieel voor het gebruik van rijpaden type koninklijk besluit prom. 06/12/2020 pub. 15/02/2021 numac 2021040385 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot aanneming van de van toepassing zijnde vereisten op het rollend materieel voor het gebruik van rijpaden sluiten tot aanneming van de van toepassing zijnde vereisten op het rollend materieel voor het gebruik van rijpaden;

Gelet op de raadpleging van de spoorwegondernemingen, de houders, de infrastructuurbeheerder en de fabrikanten;

Gelet op de voorlegging van dit besluit aan het Bureau en de Europese Commissie voor onderzoek;

Gelet op de betrokkenheid van de gewestregeringen;

Gelet op advies nr. 72.185/4 van de Raad van State, gegeven op 10 oktober 2022, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het koninklijk besluit van 6 december 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/12/2020 pub. 13/01/2021 numac 2020016460 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot aanneming van de van toepassing zijnde vereisten op het rollend materieel voor het gebruik van rijpaden type koninklijk besluit prom. 06/12/2020 pub. 25/01/2021 numac 2021030235 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot aanneming van de van toepassing zijnde vereisten op het rollend materieel voor het gebruik van rijpaden type koninklijk besluit prom. 06/12/2020 pub. 15/02/2021 numac 2021040385 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot aanneming van de van toepassing zijnde vereisten op het rollend materieel voor het gebruik van rijpaden sluiten tot aanneming van de van toepassing zijnde vereisten op het rollend materieel voor het gebruik van rijpaden in zijn bijlagen A en B voorziet in de uitdienstneming van het nationale systeem TBL1 voor het gehele Belgische netwerk vanaf 11 december 2022;

Overwegende dat de uitdienstneming van het nationale systeem TBL1 intrinsiek verbonden is met de indienststelling van een nieuw veiligheidssysteem ETCS;

Overwegende dat de installatie van het veiligheidssysteem ETCS op de lijn L96N tussen de inrit/uitrit van HSL1 (BK 16765) en de perrons 1 tot 6 van Brussel-Zuid (BK 0554-L96N), waarop het behoud van het nationale systeem TBL1 is toegelaten tot 10 december 2022, vertraging oploopt;

Overwegende dat als gevolg van die vertraging deze baanvakken niet meer kunnen worden uitgerust met het nationale systeem TBL1 overeenkomstig het koninklijk besluit van 6 december 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/12/2020 pub. 13/01/2021 numac 2020016460 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot aanneming van de van toepassing zijnde vereisten op het rollend materieel voor het gebruik van rijpaden type koninklijk besluit prom. 06/12/2020 pub. 25/01/2021 numac 2021030235 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot aanneming van de van toepassing zijnde vereisten op het rollend materieel voor het gebruik van rijpaden type koninklijk besluit prom. 06/12/2020 pub. 15/02/2021 numac 2021040385 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot aanneming van de van toepassing zijnde vereisten op het rollend materieel voor het gebruik van rijpaden sluiten zoals het nu geformuleerd is maar zij ook niet zullen worden uitgerust met het nieuwe veiligheidssysteem ETCS;

Overwegende dat het spoorverkeer op deze baanvakken dus niet zal gedekt zijn door een adequaat veiligheidssysteem;

Overwegende dat het bijgevolg nodig is de datum voor de uitdienstneming van het nationale systeem TBL1 uit te stellen zodat dit laatste toegelaten is op de betrokken baanvakken totdat het veiligheidssysteem ETCS in dienst zal worden gesteld;

Overwegende dat gezien de infrastructuurbeheerder een bijkomend jaar nodig heeft voor de voltooiing van de installatie van het veiligheidssysteem ETCS op de betrokken baanvakken, het nodig is om de uitdienstneming van het nationale systeem TBL1 uit te stellen tot 10 december 2023.

Op de voordracht van de Minister van Mobiliteit, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In de bijlage A bij het koninklijk besluit van 6 december 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/12/2020 pub. 13/01/2021 numac 2020016460 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot aanneming van de van toepassing zijnde vereisten op het rollend materieel voor het gebruik van rijpaden type koninklijk besluit prom. 06/12/2020 pub. 25/01/2021 numac 2021030235 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot aanneming van de van toepassing zijnde vereisten op het rollend materieel voor het gebruik van rijpaden type koninklijk besluit prom. 06/12/2020 pub. 15/02/2021 numac 2021040385 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot aanneming van de van toepassing zijnde vereisten op het rollend materieel voor het gebruik van rijpaden sluiten tot aanneming van de van toepassing zijnde vereisten op het rollend materieel voor het gebruik van rijpaden, wordt een punt 12.2.1.c bis, ingevoegd in overeenstemming met de bijlage.

Art. 2.In de bijlage B bij hetzelfde besluit, wordt een punt 12.2.1.c bis, ingevoegd in overeenstemming met de bijlage.

Art. 3.In de punten 12.2.1.d van de bijlagen A en B van hetzelfde besluit, wordt de titel van de derde kolom vervangen als volgt: « Informatie voor de IG's en bijkomende vereisten voor de IB, van toepassing vanaf 11 december 2023 tot en met 13 december 2025".

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 10 december 2022.

Art. 5.De minister bevoegd voor het spoorwegvervoer is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 23 oktober 2022.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Mobiliteit, G. GILKINET

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^