Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 23 december 2022

Notariaat Bij koninklijk besluit van 23 oktober 2022, dat heden in werking treedt, is aan de heer Denys P, op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Zwevegem. Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershal Bij ministeriële besluiten van 20 december 2022, - dat in werking treedt op 31 december 2022(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2022043104
pub.
23/12/2022
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Notariaat Bij koninklijk besluit van 23 oktober 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/10/2022 pub. 09/11/2022 numac 2022042531 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 december 2020 tot aanneming van de van toepassing zijnde vereisten op het rollend materieel voor het gebruik van rijpaden type koninklijk besluit prom. 23/10/2022 pub. 24/11/2022 numac 2022206301 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de Commissie Kunstenaars type koninklijk besluit prom. 23/10/2022 pub. 05/12/2022 numac 2022034040 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de rechtskundig bijzitter bij de provinciale Raad van de Orde van architecten van de provincie Antwerpen type koninklijk besluit prom. 23/10/2022 pub. 18/11/2022 numac 2022042530 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en NMBS gelden type koninklijk besluit prom. 23/10/2022 pub. 14/11/2022 numac 2022206513 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de Raad van Beheer van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 23/10/2022 pub. 23/11/2022 numac 2022206669 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de Raad van Beheer van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 23/10/2022 pub. 22/11/2022 numac 2022042725 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 14-53-5 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2022 bestemd voor de terugbetalingen aan de oorspronkelijke departementen van vergoedingen en werkings- en ontplooiingskosten aan militairen, aan leden van de Federale Politie, aan vertegenwoordigers van de magistratuur en aan personeelsleden van Justitie, van Buitenlandse Zaken, van Financiën en andere overheidsdiensten belast met zendingen in het buitenland of de planning en voorbereiding van zendingen in het kader van civiel crisisbeheer, te dekken sluiten, dat heden in werking treedt, is aan de heer Denys P, op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Zwevegem.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij ministeriële besluiten van 20 december 2022, - dat in werking treedt op 31 december 2022 is er een einde gesteld aan de aanstelling van de heer Willems K, geassocieerd notaris ter standplaats Staden, als lid in de associatie "KINT-VANDERMEERSCH-WILLEMS", ter standplaats Staden.

De heer Willems K. neemt de hoedanigheid terug in van kandidaat-notaris. - dat in werking treedt op datum van de eedaflegging van mevr. Celis A.-S. als geassocieerd notaris ter standplaats Antwerpen (grondgebied van het tweede kanton), is het verzoek tot uitbreiding van de associatie "Celis & Liesse" ter standplaats Antwerpen (grondgebied van het tweede kanton) van de heren Celis E., Celis F., Liesse F., Celis N. en mevr. Medaer B., notarissen ter standplaats Antwerpen (grondgebied van het tweede kanton), met mevr. Celis A.-S., kandidaat-notaris, goedgekeurd.

Mevr. Celis A.-S. is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats (Antwerpen (grondgebied van het tweede kanton). - dat in werking treedt op 1 januari 2023, is het verzoek tot associatie van mevr. Vandekerckhove G., notaris ter standplaats Antwerpen (grondgebied van het tweede kanton), en van de heer Mahieu M., kandidaat-notaris, om de associatie "VANDEKERCKHOVE - MAHIEU", ter standplaats Antwerpen (grondgebied van het tweede kanton) te vormen, goedgekeurd.

De heer Mahieu M. is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Antwerpen (grondgebied van het tweede kanton). - dat in werking treedt op 1 januari 2023, is het verzoek tot associatie van mevr. Steyaert M., notaris ter standplaats Gent (grondgebied van het eerste kanton), en van mevr. Claeys L., kandidaat-notaris, om de associatie "Mieke Steyaert & Laurence Claeys", ter standplaats Gent (grondgebied van het eerste kanton) te vormen, goedgekeurd.

Mevr. Claeys L. is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Gent (grondgebied van het eerste kanton). - dat in werking treedt op datum van de eedaflegging van mevr. Philips T. als geassocieerd notaris ter standplaats Merelbeke, is het verzoek tot associatie van de heer Vermeulen L., notaris ter standplaats Merelbeke, en van mevr. Philips T., kandidaat-notaris, om de associatie "VERMEULEN & PHILIPS" ter standplaats Merelbeke te vormen, goedgekeurd.

Mevr. Philips T. is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Merelbeke. - dat in werking treedt op 1 januari 2023, is het verzoek tot associatie van de heer Verschueren J., notaris ter standplaats Nazareth, en van de heer Desmet B., kandidaat-notaris, om de associatie "VERSCHUEREN & DESMET" ter standplaats Nazareth te vormen, goedgekeurd.

De heer Desmet B. is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Nazareth. - dat in werking treedt op 1 januari 2023, is het verzoek tot uitbreiding van de associatie "Notarissen Noord" met zetel ter standplaats Assenede van de heer Roegiers L., notaris ter standplaats Wachtebeke, de heer Sintobin A., notaris ter standplaats Zelzate, de heer Verstraeten J., notaris ter standplaats Assenede, de heer Vanden Broecke P., notaris ter standplaats Evergem, de heer D'Abioul K., notaris ter standplaats Zelzate, de heer Tack F., notaris ter standplaats Wachtebeke, met de heer Tuyteleers Th., kandidaat-notaris, goedgekeurd.

De heer Tuyteleers Th. is aangesteld als geassocieerd notaris en is verbonden aan de antenne ter standplaats Evergem. - dat in werking treedt op 1 januari 2023, is het verzoek tot associatie van de heren Maertens B., notaris ter standplaats Brugge (grondgebied van vierde kanton), en Kint Ch., notaris ter standplaats Staden, en van mevr. Vandermeersch I., geassocieerd notaris ter standplaats Staden, om de associatie "Kint-Maertens-Vandermeersch", afgekort "Brusta", met zetel ter standplaats Staden te vormen, goedgekeurd.

De associatie heeft een antenne ter standplaats Brugge (grondgebied van vierde kanton) en een antenne ter standplaats Staden.

Mevr. Vandermeersch I. is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Brugge (grondgebied van vierde kanton). - dat in werking treedt op 1 januari 2023, is het verzoek tot uitbreiding van de associatie "VADENOT" ter standplaats Jabbeke van de heren Van Hoestenberghe P. en Dewagtere F., notarissen ter standplaats Jabbeke, met mevr. De Wachter J., kandidaat-notaris, goedgekeurd.

Mevr. De Wachter J. is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Jabbeke. - dat in werking treedt op 1 januari 2023, is het verzoek tot associatie van mevr. Vandemaele M., notaris ter standplaats Dentergem, en van mevr. Ghekiere A., kandidaat-notaris, om de associatie "Notarissen Vandemaele & Ghekiere", ter standplaats Dentergem te vormen, goedgekeurd.

Mevr. Ghekiere A. is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Dentergem. - dat in werking treedt op 1 januari 2023, is het verzoek tot uitbreiding van de associatie "PRISMA NOTARISSEN" ter standplaats Menen van de heren Vermeulen N., Vandeputte J. en Muylle M., notarissen ter standplaats Menen, met mevr. Ockier J., kandidaat-notaris, goedgekeurd.

Mevr. Ockier J. is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Menen.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek "e-procedure" op de website van de Raad van State http://www.raadvst-consetat.be/).

^