Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 18 juli 2021
gepubliceerd op 02 augustus 2021

Koninklijk besluit houdende benoeming van leden van de nationale raad van de Orde van architecten

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2021032028
pub.
02/08/2021
prom.
18/07/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 JULI 2021. - Koninklijk besluit houdende benoeming van leden van de nationale raad van de Orde van architecten


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 26 juni 1963Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/06/1963 pub. 25/07/2011 numac 2011000469 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de aanmoediging van de lichamelijke opvoeding, de sport en het openluchtleven en het toezicht op de ondernemingen die wedstrijden van weddenschappen op sportuitslagen inrichten. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie sluiten tot instelling van een Orde van architecten, artikel 34, eerste lid, c) en d), gewijzigd bij de wet van 8 juni 2008, en artikel 35, tweede lid, gewijzigd bij de wet van 24 juli 2008;

Gelet op de oproep tot kandidaten voor mandaten bij de nationale raad en bij de Franstalige en Duitstalige Raad van de Orde van architecten, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 24 november 2020;

Gelet op de kandidatuur van mevrouw Marcelle Rabinowicz voor het mandaat als lid van het onderwijzend personeel van de gesubsidieerde vrije scholen voor bouwkunde, ontvangen op 15 december 2020;

Gelet op de kandidatuur van de heer Nicolas Van Oost voor het mandaat als ingenieur architect of burgerlijk bouwkundig ingenieur en als professor aan een universiteit voor het vrij onderwijs, ontvangen op 22 december 2020;

Gelet op de kandidatuur van de heer Pascal Simoens voor het mandaat als lid van het onderwijzend personeel van de rijksscholen voor bouwkunde, ontvangen op 23 december 2020;

Gelet op de kandidatuur van mevrouw Nathalie Abrassart voor het mandaat als lid van het onderwijzend personeel van de rijksscholen voor bouwkunde, ontvangen op 23 december 2020;

Overwegende dat mevrouw Nathalie Abrassart op 28 mei 2021 te kennen heeft geven dat ze haar kandidatuur wenst in te trekken en dat zij als gevolg daarvan niet in aanmerking komt bij de toewijzing van de mandaten;

Gelet op de door de kandidaten meegedeelde informatie over hun titels, vaardigheden en troeven die verband houden met de functie, alsook de elementen die toelaten hun motivatie voor de functie na te gaan;

Overwegende dat er na de intrekking van de kandidatuur van mevrouw Nathalie Abrassart voor elk van de te voorziene mandaten slechts een kandidaat is;

Overwegende dat alle kandidaten voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden;

Overwegende dat alle kandidaten over relevante vaardigheden beschikken;

Overwegende dat het niet noodzakelijk is de titels en verdiensten te vergelijken voor wat betreft de kandidaturen voor deze mandaten en dat de mandaten dus aan de afzonderlijke kandidaten kunnen toegewezen worden;

Op de voordracht van de Minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO's, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Worden voor een termijn van zes jaar benoemd tot lid van de nationale raad van de Orde van architecten als leden van het onderwijzend personeel van de scholen voor bouwkunde: voor de rijksscholen voor bouwkunde: de heer Pascal Simoens; voor de gesubsidieerde vrije scholen voor bouwkunde: mevrouw Marcelle Rabinowicz.

Art. 2.Wordt voor een termijn van zes jaar benoemd tot lid van de nationale raad van de Orde van architecten als ingenieur-architect of burgerlijk bouwkundig ingenieur, professor aan een universiteit voor het vrij onderwijs, de heer Nicolas Van Oost.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4.De minister bevoegd voor Middenstand is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 juli 2021.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO's, D. CLARINVAL

^