Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 16 september 2018
gepubliceerd op 11 oktober 2018

Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning

bron
federale overheidsdienst beleid en ondersteuning
numac
2018040712
pub.
11/10/2018
prom.
16/09/2018
ELI
eli/besluit/2018/09/16/2018040712/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

16 SEPTEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, inzonderheid artikel 43ter, § 4;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 september 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/09/2005 pub. 30/09/2005 numac 2005002107 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43ter van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoordineerd op 18 juli 1966, van de betrekkingen van de ambtenaren van de centrale diensten van de federale overheidsdiensten, die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen type koninklijk besluit prom. 19/09/2005 pub. 30/09/2005 numac 2005002106 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de klassen en de graden van de ambtenaren van bepaalde centrale diensten, die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen sluiten tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43ter van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de betrekkingen van de ambtenaren van de centrale diensten van de federale overheidsdiensten die eenzelfde taaltrap van de hiërarchie vormen;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/04/2013 pub. 30/04/2013 numac 2013002020 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie sluiten tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 juni 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/06/2013 pub. 18/06/2014 numac 2014002034 bron federale overheidsdienst informatie- en communicatietechnologie Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie sluiten tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 december 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/12/2015 pub. 09/02/2016 numac 2016003007 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole sluiten tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 oktober 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/10/2016 pub. 03/11/2016 numac 2016024212 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu sluiten tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 februari 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/02/2017 pub. 28/02/2017 numac 2017010836 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie federale overheidsdienst informatie- en communicatietechnologie federale overheidsdienst budget en beheerscontrole federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning sluiten houdende de oprichting van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning;

Aangezien er voldaan werd aan de voorschriften van artikel 54, tweede lid van voormelde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken;

Gelet op het advies van de Vaste commissie voor taaltoezicht, gegeven op 4 mei 2018;

Op de voordracht van de Minister van Digitale Agenda, de Minister van Volksgezondheid, de Minister belast met Ambtenarenzaken en de Minister van Begroting, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De opgerichte betrekkingen van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning worden in taalkaders verdeeld overeenkomstig de in bijlage van het koninklijk besluit van 18 april 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/04/2013 pub. 30/04/2013 numac 2013002020 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie sluiten tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie, van het koninklijk besluit van 17 juni 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/06/2013 pub. 18/06/2014 numac 2014002034 bron federale overheidsdienst informatie- en communicatietechnologie Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie sluiten tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie en van het koninklijk besluit van 18 december 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/12/2015 pub. 09/02/2016 numac 2016003007 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole sluiten tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole en van het koninklijk besluit van 25 oktober 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/10/2016 pub. 03/11/2016 numac 2016024212 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu sluiten tot vaststelling van de taalkaders van de Federale overheidsdienst Volksgezondheid, gevoegde tabellen.

Art. 2.De Minister bevoegd voor Digitale Agenda, de Minister bevoegd voor Volksgezondheid, de Minister bevoegd voor Ambtenarenzaken en de Minister bevoegd voor Begroting, zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, op 16 september 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Digitale Agenda, A. DE CROO De Minister van Volksgezondheid, M. DE BLOCK De Minister belast met Ambtenarenzaken, S. VANDEPUT De Minister van Begroting, S. WILMES

Taalkaders voor de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning

Cadre néerlandais - Nederlands kader

Cadre français - Frans kader

Degrés de la hiérarchie - Trappen van de hiërarchie

Pourcentage d'emplois - Percentage betrekkingen Pourcentage d'emplois - Percentage betrekkingen

1

50 %

50 %

2

50 %

50 %

3

50,18 %

49,82 %

4

50,16 %

49,84 %

5

50,10 %

49,90 %


FILIP Van Koningswege : De Minister van Digitale Agenda, A DE CROO De Minister van Volksgezondheid, M. DE BLOCK De Minister belast met Ambtenarenzaken, S. VANDEPUT De Minister van Begroting, S. WILMES

^