Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 12 september 2018
gepubliceerd op 12 oktober 2018

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 2003 betreffende het statuut van de militairen van het reservekader van de Krijgsmacht

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2018014020
pub.
12/10/2018
prom.
12/09/2018
ELI
eli/besluit/2018/09/12/2018014020/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

12 SEPTEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/05/2003 pub. 11/07/2003 numac 2003007175 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende het statuut van de militairen van het reservekader van de Krijgsmacht sluiten betreffende het statuut van de militairen van het reservekader van de Krijgsmacht


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 16 mei 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001007141 bron ministerie van landsverdediging Wet houdende statuut van de militairen van het reservekader van de krijgsmacht sluiten houdende statuut van de militairen van het reservekader van de krijgsmacht, artikel 15, eerste lid, vervangen bij de wet van 30 december 2008, artikel 18, eerste lid, gewijzigd bij de wet van 30 december 2008, artikel 19, § 3, vervangen bij de wet van 19 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/07/2018 pub. 31/08/2018 numac 2018040552 bron ministerie van landsverdediging Wet tot wijzing van de wet van diverse bepalingen betreffende het statuut van de militairen van het reservekader van de Krijgsmacht sluiten, de artikelen 23 en 25, § 2, tweede lid, vervangen bij de wet van 30 december 2008, artikel 26, vervangen bij de wet van 19 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/07/2018 pub. 31/08/2018 numac 2018040552 bron ministerie van landsverdediging Wet tot wijzing van de wet van diverse bepalingen betreffende het statuut van de militairen van het reservekader van de Krijgsmacht sluiten, artikel 29, derde lid, gewijzigd bij de wet van 19 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/07/2018 pub. 31/08/2018 numac 2018040552 bron ministerie van landsverdediging Wet tot wijzing van de wet van diverse bepalingen betreffende het statuut van de militairen van het reservekader van de Krijgsmacht sluiten, artikel 30, eerste lid, vervangen bij de wet van 30 december 2008 en gewijzigd bij de wet van 19 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/07/2018 pub. 31/08/2018 numac 2018040552 bron ministerie van landsverdediging Wet tot wijzing van de wet van diverse bepalingen betreffende het statuut van de militairen van het reservekader van de Krijgsmacht sluiten, artikel 32, § 2, gewijzigd bij de wet van 19 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/07/2018 pub. 31/08/2018 numac 2018040552 bron ministerie van landsverdediging Wet tot wijzing van de wet van diverse bepalingen betreffende het statuut van de militairen van het reservekader van de Krijgsmacht sluiten, en § 4 ingevoegd bij de wet van 19 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/07/2018 pub. 31/08/2018 numac 2018040552 bron ministerie van landsverdediging Wet tot wijzing van de wet van diverse bepalingen betreffende het statuut van de militairen van het reservekader van de Krijgsmacht sluiten, artikel 33, § 1 en § 2, tweede lid, gewijzigd bij de wet van 19 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/07/2018 pub. 31/08/2018 numac 2018040552 bron ministerie van landsverdediging Wet tot wijzing van de wet van diverse bepalingen betreffende het statuut van de militairen van het reservekader van de Krijgsmacht sluiten, artikel 33bis, ingevoegd bij de wet van 19 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/07/2018 pub. 31/08/2018 numac 2018040552 bron ministerie van landsverdediging Wet tot wijzing van de wet van diverse bepalingen betreffende het statuut van de militairen van het reservekader van de Krijgsmacht sluiten, artikel 34, § 1, tweede lid, gewijzigd bij de wetten van 30 december 2008 en 19 juli 2018, de artikelen 36, eerste lid, 37, eerste lid, en 39, eerste lid, gewijzigd bij de wet van 19 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/07/2018 pub. 31/08/2018 numac 2018040552 bron ministerie van landsverdediging Wet tot wijzing van de wet van diverse bepalingen betreffende het statuut van de militairen van het reservekader van de Krijgsmacht sluiten, de artikelen 42, 43 en 45, derde lid, gewijzigd bij de wetten van 30 december 2008 en 19 juli 2018, de artikelen 47, 50 en 52, vervangen bij de wet van 19 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/07/2018 pub. 31/08/2018 numac 2018040552 bron ministerie van landsverdediging Wet tot wijzing van de wet van diverse bepalingen betreffende het statuut van de militairen van het reservekader van de Krijgsmacht sluiten, artikel 53, artikel 55, artikel 60, eerste lid, gewijzigd bij de wet van 28 februari 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 bron ministerie van landsverdediging Wet tot vaststelling van het statuut van de militairen van het actief kader van de Krijgsmacht sluiten, artikel 61, gewijzigd bij de wetten van 30 december 2008 en 19 juli 2018, artikel 61bis, eerste lid, ingevoegd bij de wet van 19 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/07/2018 pub. 31/08/2018 numac 2018040552 bron ministerie van landsverdediging Wet tot wijzing van de wet van diverse bepalingen betreffende het statuut van de militairen van het reservekader van de Krijgsmacht sluiten, artikel 62, vervangen bij de wet van 19 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/07/2018 pub. 31/08/2018 numac 2018040552 bron ministerie van landsverdediging Wet tot wijzing van de wet van diverse bepalingen betreffende het statuut van de militairen van het reservekader van de Krijgsmacht sluiten, artikel 62bis, ingevoegd bij de wet van 19 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/07/2018 pub. 31/08/2018 numac 2018040552 bron ministerie van landsverdediging Wet tot wijzing van de wet van diverse bepalingen betreffende het statuut van de militairen van het reservekader van de Krijgsmacht sluiten, artikel 63, gewijzigd bij de wet van 19 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/07/2018 pub. 31/08/2018 numac 2018040552 bron ministerie van landsverdediging Wet tot wijzing van de wet van diverse bepalingen betreffende het statuut van de militairen van het reservekader van de Krijgsmacht sluiten, de artikelen 65bis en 65ter, derde lid, ingevoegd bij de wet van 30 december 2008 en gewijzigd bij de wet van 19 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/07/2018 pub. 31/08/2018 numac 2018040552 bron ministerie van landsverdediging Wet tot wijzing van de wet van diverse bepalingen betreffende het statuut van de militairen van het reservekader van de Krijgsmacht sluiten, de artikelen 65quinquies, 65sexies, 65septies, tweede en vierde lid, ingevoegd bij de wet van 19 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/07/2018 pub. 31/08/2018 numac 2018040552 bron ministerie van landsverdediging Wet tot wijzing van de wet van diverse bepalingen betreffende het statuut van de militairen van het reservekader van de Krijgsmacht sluiten, artikel 68, gewijzigd bij de wetten van 30 december 2008 en 19 juli 2018, artikel 69, gewijzigd bij de wetten van 27 maart 2003 en 19 juli 2018, artikel 71/3, ingevoegd bij de wet van 19 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/07/2018 pub. 31/08/2018 numac 2018040552 bron ministerie van landsverdediging Wet tot wijzing van de wet van diverse bepalingen betreffende het statuut van de militairen van het reservekader van de Krijgsmacht sluiten, artikel 72, derde lid, gewijzigd bij de wet van 19 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/07/2018 pub. 31/08/2018 numac 2018040552 bron ministerie van landsverdediging Wet tot wijzing van de wet van diverse bepalingen betreffende het statuut van de militairen van het reservekader van de Krijgsmacht sluiten, artikel 73, tweede lid, vervangen bij de wet van 28 februari 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 bron ministerie van landsverdediging Wet tot vaststelling van het statuut van de militairen van het actief kader van de Krijgsmacht sluiten en gewijzigd bij de wet van 19 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/07/2018 pub. 31/08/2018 numac 2018040552 bron ministerie van landsverdediging Wet tot wijzing van de wet van diverse bepalingen betreffende het statuut van de militairen van het reservekader van de Krijgsmacht sluiten, en artikel 74, gewijzigd bij de wet van 19 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/07/2018 pub. 31/08/2018 numac 2018040552 bron ministerie van landsverdediging Wet tot wijzing van de wet van diverse bepalingen betreffende het statuut van de militairen van het reservekader van de Krijgsmacht sluiten;

Gelet op de wet van 28 februari 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 bron ministerie van landsverdediging Wet tot vaststelling van het statuut van de militairen van het actief kader van de Krijgsmacht sluiten tot vaststelling van het statuut van de militairen en kandidaat-militairen van het actief kader van de krijgsmacht, de artikelen 5, § 2, vierde lid, 12, eerste lid, 5°, 38, 40, tweede lid, 41, tweede lid, 119 en 119/1, vervangen bij de wet van 31 juli 2013, en artikel 119/2, vervangen bij de wet van 31 juli 2013 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 april 2014;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 mei 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/05/2003 pub. 11/07/2003 numac 2003007175 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende het statuut van de militairen van het reservekader van de Krijgsmacht sluiten betreffende het statuut van de militairen van het reservekader van de krijgsmacht;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 september 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/09/2003 pub. 29/10/2003 numac 2003007270 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de werving van de militairen sluiten betreffende de werving van de militairen;

Gelet op het protocol van onderhandelingen nr. N-418 van het Onderhandelingscomité van het militair personeel, gesloten op 5 mei 2017;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 20 juli 2017;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d. 13 oktober 2017;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Ambtenarenzaken, d.d. 7 november 2017;

Gelet op de adviesaanvraag binnen dertig dagen, verlengd met vijftien dagen, die op 25 juli 2018 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Defensie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK 1. - Wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/05/2003 pub. 11/07/2003 numac 2003007175 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende het statuut van de militairen van het reservekader van de Krijgsmacht sluiten betreffende het statuut van de militairen van het reservekader van de krijgsmacht

Artikel 1.Artikel 1, 2°, van het koninklijk besluit van 3 mei 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/05/2003 pub. 11/07/2003 numac 2003007175 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende het statuut van de militairen van het reservekader van de Krijgsmacht sluiten betreffende het statuut van de militairen van het reservekader van de krijgsmacht, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 29 januari 2016, wordt aangevuld met de bepalingen onder e), f) en g), luidende: "e) "overgang": de opname bedoeld in artikel 71/1 van de wet; f) "promotie op diploma": de opname bedoeld in artikel 71/2 van de wet; g) de wet van 28 februari 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 bron ministerie van landsverdediging Wet tot vaststelling van het statuut van de militairen van het actief kader van de Krijgsmacht sluiten: de wet van 28 februari 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 bron ministerie van landsverdediging Wet tot vaststelling van het statuut van de militairen van het actief kader van de Krijgsmacht sluiten tot vaststelling van het statuut van de militairen en kandidaat-militairen van het actief kader van de krijgsmacht.".

Art. 2.In hetzelfde besluit wordt een artikel 1bis ingevoegd, luidende: "

Art. 1bis.De minister is de overheid bedoeld in artikel 19, § 3, artikel 32, § 2, artikel 33, § 2, tweede lid, artikel 34, § 1, tweede lid, artikel 36, eerste lid, artikel 39, eerste lid, artikel 42, artikel 43, artikel 45, tweede lid, artikel 50, vierde lid, artikel 52, artikel 63, artikel 68, artikel 69, artikel 72, derde lid, artikel 71/3 en artikel 74 van de wet.

De overheid bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de wet, is de minister of de overheid die hij aanduidt.

De overheid bedoeld in artikel 33, § 1, tweede lid van de wet, is de DGHR. De overheid bedoeld in de artikelen 26, 65bis en 73, tweede lid, van de wet is de DGHR of de door hem aangewezen overheid.

De overheid bedoeld in artikel 32, § 4, vierde lid van de wet is de korpscommandant.".

Art. 3.In artikel 3ter van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 16 oktober 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/10/2009 pub. 02/12/2009 numac 2009007234 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het statuut van de militairen van het reservekader van de krijgsmacht sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "van niveau C" worden ingevoegd tussen de woorden "van reserveonderofficier" en de woorden "te kunnen verwerven";2° in de Franse tekst, wordt het woord "certificat" vervangen door het woord "diplôme" en wordt het woord "supérieur" opgeheven; 3° het artikel wordt aangevuld met een lid, luidende: "Om de hoedanigheid van reserveonderofficier van niveau B te kunnen verwerven, moet de kandidaat-reserveonderofficier van de basis bijzondere werving houder zijn van een voor het uitoefenen van zijn functies noodzakelijke bachelor of van een gelijkwaardig diploma of getuigschrift.".

Art. 4.In artikel 3quater van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 16 oktober 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/10/2009 pub. 02/12/2009 numac 2009007234 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het statuut van de militairen van het reservekader van de krijgsmacht sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "van niveau A" worden ingevoegd tussen de woorden "van reserveofficier" en de woorden "te kunnen verwerven";2° het artikel wordt aangevuld met twee leden, luidende: "Om de hoedanigheid van reserveofficier van niveau A te kunnen verwerven, moet de kandidaat-reserveofficier van de basis bijzondere werving houder zijn van een voor het uitoefenen van zijn functies noodzakelijke master of van een gelijkwaardig diploma of getuigschrift. Om de hoedanigheid van reserveofficier van niveau A te kunnen verwerven, moet de kandidaat-reserveofficier van de laterale bijzondere werving houder zijn van een master of van een gelijkwaardig diploma of getuigschrift en de beroepservaring in het beoogde domein bezitten waarvan de minimale duur bepaald wordt in artikel 23bis van het koninklijk besluit van 11 september 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/09/2003 pub. 29/10/2003 numac 2003007270 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de werving van de militairen sluiten betreffende de werving van de militairen.".

Art. 5.In artikel 8 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 16 oktober 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/10/2009 pub. 02/12/2009 numac 2009007234 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het statuut van de militairen van het reservekader van de krijgsmacht sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het eerste lid wordt vervangen als volgt: "Op aanvraag van de reserveonderofficier van niveau B of van niveau C kunnen opeenvolgende wederdienstnemingen als, naargelang het geval, reserveonderofficier van niveau B of van niveau C aangegaan worden."; 2° het tweede lid wordt vervangen als volgt: "De onderofficier bedoeld in artikel 11 van de wet en de onderofficier bedoeld in artikel 11bis van de wet, die voldoen aan de voorwaarden, kunnen een wederdienstneming als, naargelang het geval, reserveonderofficier van niveau B of van niveau C aangaan.".

Art. 6.In artikel 11 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 16 oktober 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/10/2009 pub. 02/12/2009 numac 2009007234 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het statuut van de militairen van het reservekader van de krijgsmacht sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het eerste lid wordt vervangen als volgt: "Op aanvraag van de reserveofficier van niveau A of van niveau B kunnen opeenvolgende wederdienstnemingen als, naargelang het geval, reserveofficier van niveau A of van niveau B aangegaan worden."; 2° het tweede lid wordt vervangen als volgt: "De officier bedoeld in artikel 10 van de wet en de officier bedoeld in artikel 10bis van de wet die voldoen aan de voorwaarden, kunnen een wederdienstneming als, naargelang het geval, reserveofficier van niveau A of van niveau B aangaan.".

Art. 7.In hetzelfde besluit wordt een artikel 15bis ingevoegd, luidende: "Art 15bis. In het geval bedoeld in artikel 32, § 1, 3°, van de wet, wordt de procedure gevolgd bedoeld in de artikelen 25 tot 28 van het koninklijk besluit van 14 oktober 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/10/2013 pub. 06/11/2013 numac 2013007228 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedure betreffende de statutaire maatregelen toepasselijk op de militairen van het actief kader en tot wijziging van meerdere koninklijke besluiten betreffende de militaire tucht sluiten tot vaststelling van de procedure betreffende de statutaire maatregelen toepasselijk op de militairen van het actief kader en tot wijziging van meerdere koninklijke besluiten betreffende de militaire tucht.

In afwijking van artikel 27 van het koninklijk besluit van 14 oktober 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/10/2013 pub. 06/11/2013 numac 2013007228 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedure betreffende de statutaire maatregelen toepasselijk op de militairen van het actief kader en tot wijziging van meerdere koninklijke besluiten betreffende de militaire tucht sluiten tot vaststelling van de procedure betreffende de statutaire maatregelen toepasselijk op de militairen van het actief kader en tot wijziging van meerdere koninklijke besluiten betreffende de militaire tucht, kan de DGHR, indien de betrokken reservemilitair of kandidaat-reservemilitair zijn argumenten niet meedeelt of indien de DGHR oordeelt dat de argumenten van de betrokken reservemilitair of kandidaat-reservemilitair ongegrond zijn, een voorstel zenden aan de overheid bedoeld in artikel 32, § 2, van de wet, om de verbreking van de dienstneming of wederdienstneming uit te spreken.".

Art. 8.In artikel 37 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 16 oktober 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/10/2009 pub. 02/12/2009 numac 2009007234 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het statuut van de militairen van het reservekader van de krijgsmacht sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 26 december 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013007330 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de vervolmakingscursussen van de beroepsmilitairen van het actief kader van de krijgsmacht, het examen voor overgang naar de graad van eerste sergeant-majoor, het kwalificatie-examen voor de graad van adjudant-chef en de beroepsproeven voor de bevordering tot de graad van majoor type koninklijk besluit prom. 26/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013007327 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van verschillende bepalingen betreffende het statuut van de militairen type koninklijk besluit prom. 26/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013007328 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de loopbaan van de militairen van het actief kader van de krijgsmacht sluiten, worden de woorden "kandidaat-reservemilitair" vervangen door het woord "reservemilitair"; 2° tussen het tweede en het derde lid wordt een lid ingevoegd, luidende: "De kandidaat-reservemilitair bedoeld in artikel 4, 2° /1, b) en 3°, b) van de wet, wordt van de militaire basisvorming en van de gespecialiseerde militaire opleiding vrijgesteld."; 3° in het vroegere vijfde lid, dat het zesde lid wordt, worden de woorden "eerste tot vierde lid" vervangen door de woorden "eerste tot het vijfde lid".

Art. 9.In artikel 40 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 16 oktober 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/10/2009 pub. 02/12/2009 numac 2009007234 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het statuut van de militairen van het reservekader van de krijgsmacht sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) in de bepaling onder 1°, worden de woorden "van niveau B en van niveau C" ingevoegd tussen de woorden "de kandidaat-reserveonderofficier" en de woorden "die geslaagd is";b) in de bepaling onder 2°, worden de woorden "van niveau A" ingevoegd tussen de woorden "de kandidaat-reserveofficier" en de woorden "die geslaagd is".

Art. 10.In artikel 41 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 16 oktober 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/10/2009 pub. 02/12/2009 numac 2009007234 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het statuut van de militairen van het reservekader van de krijgsmacht sluiten, worden de woorden "van niveau A" ingevoegd tussen de woorden "De kandidaat-reserveofficier" en de woorden "die geslaagd is";2° in het tweede lid, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 16 oktober 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/10/2009 pub. 02/12/2009 numac 2009007234 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het statuut van de militairen van het reservekader van de krijgsmacht sluiten, worden de woorden "van niveau A" ingevoegd tussen de woorden "De kandidaat-reserveofficier" en de woorden "van de laterale bijzondere werving" en worden de woorden "de fase van gespecialiseerde professionele opleiding" vervangen door de woorden "de gespecialiseerde professionele vorming".

Art. 11.Artikel 43 van hetzelfde besluit, opgeheven bij het koninklijk besluit van 16 oktober 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/10/2009 pub. 02/12/2009 numac 2009007234 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het statuut van de militairen van het reservekader van de krijgsmacht sluiten, wordt hersteld als volgt: "Art 43. De nadere regels en periodiciteit inzake de beoordeling van de fysieke geschiktheid en de medische geschiktheid van de reservemilitair worden bepaald in een reglement.".

Art. 12.In artikel 45 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 16 oktober 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/10/2009 pub. 02/12/2009 numac 2009007234 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het statuut van de militairen van het reservekader van de krijgsmacht sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "van niveau A" ingevoegd tussen de woorden "De kandidaat-reserveofficier" en de woorden "die geslaagd is" en worden de woorden "van niveau A" ingevoegd tussen de woorden "als reserveofficier" en de woorden "heeft ondertekend, wordt benoemd";2° in het tweede lid, worden de woorden "van niveau A" ingevoegd tussen de woorden "De kandidaat-reserveofficier" en de woorden "van de laterale bijzondere werving" en worden de woorden "van niveau A" ingevoegd tussen de woorden "als reserveofficier" en de woorden "heeft ondertekend, wordt evenwel benoemd".

Art. 13.In hetzelfde besluit wordt een artikel 45bis ingevoegd, luidende: "

Art. 45bis.De kandidaat-reserveonderofficier van niveau B van de basis bijzondere werving die geslaagd is in de vormingscyclus en die een wederdienstneming als reserveonderofficier van niveau B heeft ondertekend, wordt benoemd in de graad van eerste sergeant-majoor.".

Art. 14.In artikel 46 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 16 oktober 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/10/2009 pub. 02/12/2009 numac 2009007234 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het statuut van de militairen van het reservekader van de krijgsmacht sluiten, worden de woorden "van niveau C van de normale werving" ingevoegd tussen de woorden "De kandidaat-reserveonderofficier" en de woorden "die geslaagd is" en worden de woorden "van niveau C" ingevoegd tussen de woorden "als reserveonderofficier" en de woorden "heeft ondertekend, wordt benoemd".

Art. 15.In hetzelfde besluit wordt een artikel 47bis ingevoegd, luidende: "

Art. 47bis.De graad van de reserveonderofficier wordt door de chef Defensie verleend.

De graad van de reservevrijwilliger wordt verleend door de korpscommandant van betrokkene op voordracht van de eenheidscommandant.".

Art. 16.In artikel 49 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste, tweede en derde lid, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 16 oktober 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/10/2009 pub. 02/12/2009 numac 2009007234 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het statuut van de militairen van het reservekader van de krijgsmacht sluiten, worden de woorden "of eerste sergeant-majoor" ingevoegd tussen de woorden "de graad van onderluitenant" en de woorden "of sergeant of";2° in het vierde lid, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 26 december 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013007330 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de vervolmakingscursussen van de beroepsmilitairen van het actief kader van de krijgsmacht, het examen voor overgang naar de graad van eerste sergeant-majoor, het kwalificatie-examen voor de graad van adjudant-chef en de beroepsproeven voor de bevordering tot de graad van majoor type koninklijk besluit prom. 26/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013007327 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van verschillende bepalingen betreffende het statuut van de militairen type koninklijk besluit prom. 26/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013007328 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de loopbaan van de militairen van het actief kader van de krijgsmacht sluiten, worden de woorden "luitenant, eerste sergeant of korporaal" vervangen door de woorden "luitenant, adjudant, voor de onderofficier van niveau B, eerste sergeant, voor de onderofficier van niveau C, of korporaal".

Art. 17.In artikel 51, tweede lid, van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 26 december 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013007330 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de vervolmakingscursussen van de beroepsmilitairen van het actief kader van de krijgsmacht, het examen voor overgang naar de graad van eerste sergeant-majoor, het kwalificatie-examen voor de graad van adjudant-chef en de beroepsproeven voor de bevordering tot de graad van majoor type koninklijk besluit prom. 26/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013007327 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van verschillende bepalingen betreffende het statuut van de militairen type koninklijk besluit prom. 26/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013007328 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de loopbaan van de militairen van het actief kader van de krijgsmacht sluiten, worden de woorden "De militair die, krachtens de artikelen 10, 1°, 11, 1°, en 12, 1°, van de wet, in het reservekader toegelaten wordt, en de militair bedoeld in de artikelen 10, 2°, b), c) en e), 11, 2°, b) en d), en 12, 2°, b) en c), van de wet" vervangen door de woorden "De militair die, krachtens de artikelen 10, 1°, 10bis, 1°, 11, 1°, 11bis, 1°, en 12, 1°, van de wet, in het reservekader toegelaten wordt, en de militair bedoeld in de artikelen 10, 2°, b), 10bis, 2°, b), c) en d), 11, 2°, b), 11bis, 2°, b) en c), en 12, 2°, b) en c), van de wet".

Art. 18.In artikel 52bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 16 oktober 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/10/2009 pub. 02/12/2009 numac 2009007234 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het statuut van de militairen van het reservekader van de krijgsmacht sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het eerste lid wordt aangevuld met de volgende zin: "De nadere regels worden vastgelegd in een reglement."; 2° het artikel wordt aangevuld met drie leden, luidende: "De beroepsproef kan worden uitgesteld overeenkomstig de regels voorzien in het eerste en tweede lid. Wegens uitzonderlijke redenen of wegens dienstredenen te beoordelen door de DGHR, kan een reservemilitair, voorafgaand aan zijn aanduiding of aanvaarding, het uitstel van zijn deelneming aan een vorming van de voortgezette vorming vragen. De nadere regels worden vastgelegd in een reglement.

Indien de DGHR een uitstel verleent, stelt hij de sessie van cursussen vast waaraan de re-servemilitair wordt aangehecht.".

Art. 19.In artikel 53 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid, worden de woorden "hun korps" vervangen door de woorden "hun vakrichting";2° in het tweede lid, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 16 oktober 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/10/2009 pub. 02/12/2009 numac 2009007234 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het statuut van de militairen van het reservekader van de krijgsmacht sluiten, worden de woorden "het medisch technisch korps" vervangen door de woorden "de vakrichting "medische technieken"" en worden de woorden "hun korps" vervangen door "hun vakrichting";3° in het derde lid, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 16 oktober 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/10/2009 pub. 02/12/2009 numac 2009007234 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het statuut van de militairen van het reservekader van de krijgsmacht sluiten, worden de woorden "hun korps" vervangen door de woorden "hun vakrichting".

Art. 20.In artikel 54 van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid, worden de woorden "wordt in een reglement bepaald" vervangen door de woorden "en de nadere regels worden in een reglement bepaald";2° het artikel wordt aangevuld met twee leden, luidende: "De reserveofficier van niveau A of van niveau B, gesproten uit het actief kader, die reeds geslaagd is in de basis stafvorming in het beroepskader, is vrijgesteld van de voortgezette vorming voor de overgang naar de graad van kapitein van het reservekader. De reserveofficier van niveau A, gesproten uit het actief kader, die reeds geslaagd is in de voortgezette vorming voor bevordering tot de graad van majoor in het beroepskader, is vrijgesteld van de voortgezette vorming voor de overgang naar de graad van majoor van het reservekader.".

Art. 21.In artikel 56 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 26 december 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013007330 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de vervolmakingscursussen van de beroepsmilitairen van het actief kader van de krijgsmacht, het examen voor overgang naar de graad van eerste sergeant-majoor, het kwalificatie-examen voor de graad van adjudant-chef en de beroepsproeven voor de bevordering tot de graad van majoor type koninklijk besluit prom. 26/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013007327 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van verschillende bepalingen betreffende het statuut van de militairen type koninklijk besluit prom. 26/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013007328 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de loopbaan van de militairen van het actief kader van de krijgsmacht sluiten, worden de woorden "het kader der beroepsofficieren" vervangen door de woorden "het actief kader".

Art. 22.In artikel 57bis, § 2, 2°, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 16 oktober 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/10/2009 pub. 02/12/2009 numac 2009007234 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het statuut van de militairen van het reservekader van de krijgsmacht sluiten, worden de woorden "die bestaan" vervangen door de woorden "die het bijwonen van een vormingscyclus omvatten, die bestaat".

Art. 23.In artikel 58 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 16 oktober 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/10/2009 pub. 02/12/2009 numac 2009007234 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het statuut van de militairen van het reservekader van de krijgsmacht sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, worden de woorden "van niveau A" ingevoegd tussen de woorden "Geen reserveofficier" en de woorden ", met uitzondering van"; 2° in paragraaf 2, wordt de bepaling onder 2° vervangen als volgt: "2° voorafgaand aan de vormingsfase hernomen in de bevorderingsprestaties ter voorbereiding van de beroepsproeven, het bewijs leveren van een voldoende werkbare kennis van het Engels, zoals bedoeld in artikel 58quater;"; 3° paragraaf 2 wordt aangevuld met de bepaling onder 3°, luidende: "3° de bevorderingsprestaties ter voorbereiding van de beroepsproeven volbracht hebben, die het bijwonen van een vormingscyclus omvatten, die bestaat uit het volgen van een informatiefase, het doorlopen van een zelfstudiefase van ten minste vier en maximum acht maanden en het slagen in een vormingsfase van drie weken, die opgesplitst kan worden.".

Art. 24.In artikel 58bis, § 2, 3°, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 16 oktober 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/10/2009 pub. 02/12/2009 numac 2009007234 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het statuut van de militairen van het reservekader van de krijgsmacht sluiten, worden de woorden "die bestaan" vervangen door de woorden "die het bijwonen van een vormingscyclus omvatten, die bestaat".

Art. 25.In artikel 58quater van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 16 oktober 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/10/2009 pub. 02/12/2009 numac 2009007234 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het statuut van de militairen van het reservekader van de krijgsmacht sluiten en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 26 december 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013007330 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de vervolmakingscursussen van de beroepsmilitairen van het actief kader van de krijgsmacht, het examen voor overgang naar de graad van eerste sergeant-majoor, het kwalificatie-examen voor de graad van adjudant-chef en de beroepsproeven voor de bevordering tot de graad van majoor type koninklijk besluit prom. 26/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013007327 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van verschillende bepalingen betreffende het statuut van de militairen type koninklijk besluit prom. 26/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013007328 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de loopbaan van de militairen van het actief kader van de krijgsmacht sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid, worden de woorden "door een organisme erkend door de directeur-generaal vorming georganiseerd wordt" vervangen door de woorden "wordt georganiseerd door een organisme erkend door de DGHR";2° in het tweede lid, worden de woorden "artikelen 58bis" vervangen door de woorden "artikelen 58, 58bis";3° het derde lid wordt opgeheven.

Art. 26.Artikel 59 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt: "

Art. 59.De reserveonderofficieren van niveau C kunnen slechts tot de hogere graad worden bevorderd nadat de beroepsonderofficieren van niveau C van hun vakrichting die in de graad van sergeant dezelfde anciënniteit hebben als zij en die inzake bevordering een normale loopbaan hebben gehad, tot deze graad zijn bevorderd.

De reserveonderofficieren van niveau B kunnen slechts tot de hogere graad worden bevorderd nadat de beroepsonderofficieren van niveau B van hun vakrichting die in de graad van eerste sergeant-majoor dezelfde anciënniteit hebben als zij en die inzake bevordering een normale loopbaan hebben gehad, tot deze graad zijn bevorderd.".

Art. 27.Artikel 60 van hetzelfde besluit, gewijzigd door het koninklijk besluit van 16 oktober 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/10/2009 pub. 02/12/2009 numac 2009007234 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het statuut van de militairen van het reservekader van de krijgsmacht sluiten, wordt vervangen als volgt: "

Art. 60.§ 1. Om binnen het reservekader tot eerste sergeant-majoor te kunnen worden bevorderd, moet de reserveonderofficier van niveau C slagen voor de beroepsproeven bedoeld in artikel 61, eerste lid, 2°, van de wet. Het programma van deze proeven en de nadere regels worden bepaald in een reglement.

Om binnen het reservekader tot adjudant te kunnen worden bevorderd, moet de reserveonderofficier van niveau B slagen voor de beroepsproeven bedoeld in artikel 61bis, eerste lid, van de wet. Het programma van deze proeven en de nadere regels worden bepaald in een reglement.

Om binnen het reservekader tot adjudant-chef te kunnen worden bevorderd, moet de reserveonderofficier van niveau C slagen voor de beroepsproeven bedoeld in artikel 62, eerste lid, van de wet. Het programma van deze proeven en de nadere regels worden bepaald in een reglement.

Om binnen het reservekader tot adjudant-chef te kunnen worden bevorderd, moet de reserveonderofficier van niveau B de bevorderingsprestaties ter voorbereiding van de beroepsproeven bedoeld in artikel 62, tweede lid, van de wet op regelmatige wijze volbracht hebben. Het programma van deze prestaties en de nadere regels worden bepaald in een reglement.

Om binnen het reservekader tot adjudant-majoor te kunnen worden bevorderd, moet de reserve-onderofficier van niveau B slagen voor de beroepsproeven bedoeld in artikel 62bis, eerste lid, van de wet. Het programma van deze proeven en de nadere regels worden bepaald in een reglement. § 2. De reserveonderofficier van niveau C gesproten uit het actief kader, die reeds geslaagd is voor het examen voor de overgang naar de graad van eerste sergeant-majoor in het beroepskader, is vrijgesteld van de voortgezette vorming en de proeven voor de overgang naar de graad van eerste sergeant-majoor van het reservekader.

De reserveonderofficier van niveau C, gesproten uit het actief kader, die reeds geslaagd is voor het kwalificatie-examen voor de graad van adjudant-chef in het beroepskader, is vrijgesteld van de voortgezette vorming en de proeven voor de overgang naar de graad van adjudant-chef van niveau C van het reservekader.

De reserveonderofficier van niveau B, gesproten uit het actief kader, die reeds geslaagd is in de voortgezette vorming voor de overgang naar de graad van adjudant-chef in het beroepskader, bedoeld in artikel 112, tweede lid, 1°, van de wet van 28 februari 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 bron ministerie van landsverdediging Wet tot vaststelling van het statuut van de militairen van het actief kader van de Krijgsmacht sluiten is vrijgesteld van de voortgezette vorming voor de overgang naar de graad van adjudant-chef van niveau B van het reservekader.

De reserveonderofficier van niveau B, gesproten uit het actief kader, die reeds geslaagd is in het kwalificatie-examen voor de graad van adjudant-chef in het beroepskader, bedoeld in artikel 139/2, derde lid, 2°, van de wet van 28 februari 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 bron ministerie van landsverdediging Wet tot vaststelling van het statuut van de militairen van het actief kader van de Krijgsmacht sluiten is vrijgesteld van de beroepsproeven bedoeld in artikel 64bis, § 1, tweede lid, 2°. § 3. De reserveonderofficier van niveau C gesproten uit het actief kader die in dit kader een definitieve mislukking heeft ondergaan in het examen voor de overgang naar de graad van eerste sergeant-majoor of het kwalificatie-examen voor de graad van adjudant-chef of die definitief verzaakt heeft aan deelname aan de voortgezette vorming, is niet meer gemachtigd om zich aan te bieden voor de voortgezette vorming voor de overgang naar deze graden in het reservekader.

De reserveonderofficier van niveau B gesproten uit het actief kader die in dit kader een definitieve mislukking heeft ondergaan voor de vervolmakingscursus in het kader van de voortgezette vorming voor de overgang naar de graad van adjudant-chef bedoeld in artikel 112, tweede lid, 1°, van de wet van 28 februari 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 bron ministerie van landsverdediging Wet tot vaststelling van het statuut van de militairen van het actief kader van de Krijgsmacht sluiten of die definitief verzaakt heeft aan deelname aan deze voortgezette vorming, is niet meer gemachtigd om zich aan te bieden voor de voortgezette vorming voor de overgang naar deze graad in het reservekader.

De reserveonderofficier van niveau B gesproten uit het actief kader die in dit kader een definitieve mislukking heeft ondergaan voor het kwalificatie-examen voor de graad van adjudant-chef bedoeld in artikel 139/2, derde lid, 2°, van de wet van 28 februari 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 bron ministerie van landsverdediging Wet tot vaststelling van het statuut van de militairen van het actief kader van de Krijgsmacht sluiten of die definitief verzaakt heeft aan deelname aan dit examen, is niet meer gemachtigd om zich aan te bieden voor de beroepsproeven bedoeld in artikel 64bis, § 1, tweede lid, 2°. "

Art. 28.Artikel 61, eerste lid, van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt: "De reserveonderofficier van niveau B of van niveau C die twee jaar na de normale datum waarop hij tot de hogere graad had kunnen worden bevorderd, naargelang het geval, de bevorderingsprestaties niet heeft verricht of de bevorderingsprestaties niet op regelmatige wijze heeft volbracht of niet geslaagd is voor de beroepsproeven welke voor de graad zijn vereist, wordt geacht voorgoed van bevordering te hebben afgezien.".

Art. 29.In artikel 62 van hetzelfde besluit worden de woorden "uit het kader der beroepsonderofficieren komt en die van bevordering heeft afgezien" vervangen door de woorden "uit het actief kader komt en die definitief verzaakt heeft aan bevordering".

Art. 30.In artikel 63 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 16 oktober 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/10/2009 pub. 02/12/2009 numac 2009007234 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het statuut van de militairen van het reservekader van de krijgsmacht sluiten, worden de woorden "van niveau C" ingevoegd tussen de woorden "de reserveonderofficier" en de woorden "vijf jaar anciënniteit".

Art. 31.In artikel 63bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 16 oktober 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/10/2009 pub. 02/12/2009 numac 2009007234 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het statuut van de militairen van het reservekader van de krijgsmacht sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de paragrafen 1 en 2 worden de woorden "moet de reserveonderofficier" vervangen door de woorden "moet de reserveonderofficier van niveau C";2° in paragraaf 2, 2°, worden de woorden "die bestaan uit het bijwonen van" vervangen door de woorden "die bestaan uit het bijwonen van een vormingscyclus, die wordt gevormd door".

Art. 32.Artikel 63quater van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 16 oktober 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/10/2009 pub. 02/12/2009 numac 2009007234 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het statuut van de militairen van het reservekader van de krijgsmacht sluiten, wordt vervangen als volgt: "

Art. 63quater.§ 1. Om benoemd te worden tot de graad van adjudant, moet de reserveonderofficier van niveau C zeven jaar anciënniteit bezitten in de graad van eerste sergeant-majoor.

Om benoemd te worden tot de graad van adjudant, moet de reserveonderofficier van niveau B: 1° zeven jaar anciënniteit bezitten in de graad van eerste sergeant-majoor;2° slagen in de in artikel 61bis van de wet bedoelde beroepsproeven. § 2. Om deel te nemen aan de beroepsproeven moet de reserveonderofficier van niveau B: 1° geslaagd zijn in de ingangstest voorafgaandelijk aan de bevorderingsprestaties ter voorbereiding van de beroepsproeven;2° de bevorderingsprestaties ter voorbereiding van de beroepsproeven volbracht hebben, die bestaan uit het bijwonen van een vormingscyclus, die wordt gevormd door een theoretische vorming van vier al dan niet opeenvolgende weken, voorafgegaan door een informatiedag. De eerste sergeant-majoor van niveau B gesproten uit het actief kader die definitief mislukt is voor de beroepsproeven in het reservekader, komt niet langer in aanmerking voor bevordering in het reservekader.".

Art. 33.Artikel 64 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 16 oktober 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/10/2009 pub. 02/12/2009 numac 2009007234 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het statuut van de militairen van het reservekader van de krijgsmacht sluiten, wordt vervangen als volgt: "

Art. 64.§ 1. Om in aanmerking te kunnen komen voor de benoeming tot de graad van adjudant-chef moet de reserveonderofficier: 1° zeven jaar anciënniteit in de graad van adjudant bezitten;2° van niveau C, slagen in de beroepsproeven bedoeld in artikel 62, eerste lid van de wet;3° van niveau B, de bevorderingsprestaties bedoeld in artikel 62, tweede lid van de wet op regelmatige wijze volbracht hebben. § 2. Om deel te nemen aan de beroepsproeven moet de reserveonderofficier van niveau C: 1° geslaagd zijn in de ingangstest voorafgaandelijk aan de bevorderingsprestaties ter voorbereiding van de beroepsproeven;2° de bevorderingsprestaties ter voorbereiding van de beroepsproeven, volbracht hebben, die bestaan uit het bijwonen van een vormingscyclus, die wordt gevormd door een theoretische vorming van vier al dan niet opeenvolgende weken, voorafgegaan door een informatiedag. § 3. Om deel te nemen aan de bevorderingsprestaties bedoeld in paragraaf 1, 3°, moet de reserveonderofficier van niveau B geslaagd zijn in de ingangstest voorafgaandelijk aan de bevorderingsprestaties bedoeld in paragraaf 2, 1°. ".

Art. 34.Artikel 64bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 16 oktober 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/10/2009 pub. 02/12/2009 numac 2009007234 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het statuut van de militairen van het reservekader van de krijgsmacht sluiten, wordt vervangen als volgt: "

Art. 64bis.§ 1. Om in aanmerking te kunnen komen voor de benoeming tot de graad van adjudant-majoor moet de reserveonderofficier van niveau C vijf jaar anciënniteit in de graad van adjudant-chef bezitten.

Om in aanmerking te kunnen komen voor de benoeming tot de graad van adjudant-majoor, moet de reserveonderofficier van niveau B: 1° vijf jaar anciënniteit bezitten in de graad van adjudant-chef;2° slagen in de in artikel 62bis, eerste lid, van de wet bedoelde beroepsproeven. § 2. Om deel te nemen aan de beroepsproeven moet de reserveonderofficier van niveau B de bevorderingsprestaties bedoeld in artikel 64, § 2, 2°, op regelmatige wijze volbracht hebben.".

Art. 35.Artikel 66quater van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 16 oktober 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/10/2009 pub. 02/12/2009 numac 2009007234 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het statuut van de militairen van het reservekader van de krijgsmacht sluiten, wordt opgeheven.

Art. 36.In artikel 66sexies, eerste lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 16 oktober 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/10/2009 pub. 02/12/2009 numac 2009007234 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het statuut van de militairen van het reservekader van de krijgsmacht sluiten, worden de woorden "64, § 2, 1°, en 66bis, § 2, 1°, " vervangen door de woorden "63quater, § 2, eerste lid, 1°, en 64, § 2, 1°, en § 3,".

Art. 37.Artikel 66septies van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 16 oktober 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/10/2009 pub. 02/12/2009 numac 2009007234 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het statuut van de militairen van het reservekader van de krijgsmacht sluiten, wordt vervangen als volgt: "

Art. 66septies.Indien nodig, stelt de commandant van het vormingsorganisme waar de reservemilitair zijn vorming volgt, een deliberatie-commissie samen, die verantwoordelijk is voor de evaluatie van de reservemilitair na de vormingscyclus, bedoeld in de artikelen 57bis, § 2, 2°, 58, § 2, 3°, 58bis, § 2, 3°, 63bis, § 2, 2°, 63quater, § 2, eerste lid, 2°, en 64, § 2, 2°.

De nadere regels betreffende de vormingscycli van de voortgezette vorming worden nader bepaald in een reglement.

De leden van de deliberatiecommissie moeten de grondige kennis bezitten van de taal waarin de reservemilitair de vorming volgt.

De voorzitter van de deliberatiecommissie moet bekleed zijn met een hogere graad, of moet meer anciënniteit in dezelfde graad hebben, dan deze van de beoordeelde reservemilitair.

De reservemilitair die de toestemming bekomt om de beroepsproeven opnieuw af te leggen, kan deze afleggen na de betekening van de beslissing van de deliberatiecommissie, tijdens een volgende examensessie, op de datum bepaald door de voorzitter van de betrokken examencommissie, overeenkomstig de bepalingen van toepassing op de militairen van het actief kader, zonder dat hem vooraf nog bijkomende cursussen worden gegeven. De vormingscyclus mag niet opnieuw worden gevolgd.

De reservemilitair die opnieuw niet slaagt voor de beroepsproeven of ze niet aflegt binnen de opgelegde termijn, wordt als definitief mislukt beschouwd. Voor dit herexamen kan geen uitstel worden verleend.

Indien de reservemilitair meerdere dagen afwezig is tijdens de vorming, en de vorming bijgevolg niet op regelmatige wijze volgt, kan de commandant van het vormingsorganisme waar de reservemilitair zijn voortgezette vorming volgt, een gemotiveerd voorstel overmaken aan de DGHR, om een beslissing te nemen, waarbij de betrokken reservemilitair al dan niet de vorming stopt, uitzonderlijk de vorming, geheel of gedeeltelijk, opnieuw mag aanvatten of verderzetten bij de eerstvolgende sessie.".

Art. 38.In artikel 68bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 16 oktober 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/10/2009 pub. 02/12/2009 numac 2009007234 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het statuut van de militairen van het reservekader van de krijgsmacht sluiten, worden de woorden "de verbreking van zijn wederdienstneming" vervangen door de woorden ", naar gelang het geval, de verbreking van zijn dienstneming of wederdienstneming of het ontslag bedoeld in artikel 33, § 1, eerste lid, van de wet".

Art. 39.Het opschrift van hoofdstuk VIII van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt: "Hoofdstuk VIII. - De vakrichtingen en de competentiepools".

Art. 40.In artikel 85, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "artikel 49" vervangen door de woorden "artikel 47".

Art. 41.In artikel 86 van hetzelfde besluit worden de woorden "artikel 49" vervangen door de woorden "artikel 47".

Art. 42.In artikel 87, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "zijn korps" vervangen door de woorden "zijn vakrichting".

Art. 43.Artikel 88 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt: "

Art. 88.De reserveonderofficier van niveau C die van ambtswege, ingevolge een wijziging in de organisatie van de krijgsmacht of op zijn aanvraag wordt overgeplaatst ingevolge de bepalingen van artikel 47 van de wet, neemt in zijn nieuwe vakrichting rang met zijn graad van sergeant en zijn anciënniteit in die graad. Hij wordt er gerangschikt na de onderofficieren van niveau C die op diezelfde datum als hij tot sergeant benoemd werden.

De reserveonderofficier van niveau B die van ambtswege, ingevolge een wijziging in de organisatie van de krijgsmacht of op zijn aanvraag wordt overgeplaatst ingevolge de bepalingen van artikel 47 van de wet, neemt in zijn nieuwe vakrichting rang met zijn graad van eerste sergeant-majoor en zijn anciënniteit in die graad. Hij wordt er gerangschikt na de onderofficieren van niveau B die op diezelfde datum als hij tot eerste sergeant-majoor benoemd werden.".

Art. 44.In hetzelfde besluit wordt het opschrift van hoofdstuk X vervangen als volgt: "Hoofdstuk X. - De overgang en de promotie op diploma".

Art. 45.Artikel 99 van hetzelfde besluit, opgeheven bij het koninklijk besluit van 16 oktober 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/10/2009 pub. 02/12/2009 numac 2009007234 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het statuut van de militairen van het reservekader van de krijgsmacht sluiten, wordt hersteld als volgt: "

Art. 99.Voor zover zij niet onverenigbaar zijn met de bepalingen van dit besluit en de wet, zijn de bepalingen betreffende de overgang en de promotie op diploma van het koninklijk besluit van 7 november 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/11/2013 pub. 12/12/2013 numac 2013007274 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de overgang binnen dezelfde personeelscategorie, de sociale promotie en de promotie op diploma naar een hogere personeelscategorie type koninklijk besluit prom. 07/11/2013 pub. 21/11/2013 numac 2013204276 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 107 van 28 maart 2013, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende het kliksysteem voor het behoud van de aanvullende vergoeding in het kader van bepaalde stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag sluiten betreffende de overgang binnen dezelfde personeelscategorie, de sociale promotie en de promotie op diploma naar een hogere personeelscategorie van toepassing op de reservemilitairen en de kandidaat-reservemilitairen.".

Art. 46.De artikelen 91 en 92 van hetzelfde besluit worden opgeheven.

Art. 47.In hetzelfde besluit wordt de bijlage B, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 16 oktober 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/10/2009 pub. 02/12/2009 numac 2009007234 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het statuut van de militairen van het reservekader van de krijgsmacht sluiten, vervangen door de bijlage gevoegd bij dit besluit. HOOFDSTUK 2. - Wijziging van het koninklijk besluit van 11 september 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/09/2003 pub. 29/10/2003 numac 2003007270 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de werving van de militairen sluiten betreffende de werving van de militairen

Art. 48.In hoofdstuk II van het koninklijk besluit van 11 september 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/09/2003 pub. 29/10/2003 numac 2003007270 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de werving van de militairen sluiten betreffende de werving van de militairen, wordt het opschrift van afdeling VI, vervangen bij het koninklijk besluit van 16 oktober 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/10/2009 pub. 02/12/2009 numac 2009007234 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het statuut van de militairen van het reservekader van de krijgsmacht sluiten, vervangen als volgt: "Afdeling VI. - De studievoorwaarden voor de werving van de kandidaat-reservemilitairen".

Art. 49.Artikel 21 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt: "

Art. 21.Om de hoedanigheid van kandidaat-reserveofficier van niveau A, kandidaat-reserveonderofficier van niveau B of kandidaat-reserveonderofficier van niveau C te kunnen verwerven, moet de sollicitant voldoen aan de studievoorwaarden bedoeld in, naargelang het geval, de artikelen 3ter, eerste lid en tweede lid, en 3quater, eerste lid, tweede en derde lid van het koninklijk besluit van 3 mei 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/05/2003 pub. 11/07/2003 numac 2003007175 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende het statuut van de militairen van het reservekader van de Krijgsmacht sluiten betreffende het statuut van de militairen van het reservekader van de krijgsmacht.".

Art. 50.Artikel 22 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 7 november 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/11/2013 pub. 12/12/2013 numac 2013007274 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de overgang binnen dezelfde personeelscategorie, de sociale promotie en de promotie op diploma naar een hogere personeelscategorie type koninklijk besluit prom. 07/11/2013 pub. 21/11/2013 numac 2013204276 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 107 van 28 maart 2013, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende het kliksysteem voor het behoud van de aanvullende vergoeding in het kader van bepaalde stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag sluiten wordt opgeheven. HOOFDSTUK 3. - Overgangs- en slotbepalingen

Art. 51.De reserveofficieren van niveau A die de dag vóór de datum van inwerkingtreding van de bepalingen van het artikel 23, 2° en 3°, geslaagd zijn voor de beroepsproeven voor de bevordering tot de graad van majoor of, in geval van een herexamen of een uitstel, die hiervoor ten laatste op 31 december 2020 geslaagd zijn, moeten de test betreffende de kennis van het Engels bepaald in artikel 58, § 2, 2°, van het koninklijk besluit van 3 mei 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/05/2003 pub. 11/07/2003 numac 2003007175 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende het statuut van de militairen van het reservekader van de Krijgsmacht sluiten betreffende het statuut van de militairen van het reservekader van de krijgsmacht, ingevoegd door artikel 23 van dit besluit niet afleggen, om in de voorwaarden te blijven voor de bevordering tot de graad van majoor.

Art. 52.In afwijking van het koninklijk besluit van 7 november 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/11/2013 pub. 12/12/2013 numac 2013007274 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de overgang binnen dezelfde personeelscategorie, de sociale promotie en de promotie op diploma naar een hogere personeelscategorie type koninklijk besluit prom. 07/11/2013 pub. 21/11/2013 numac 2013204276 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 107 van 28 maart 2013, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende het kliksysteem voor het behoud van de aanvullende vergoeding in het kader van bepaalde stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag sluiten betreffende de overgang binnen dezelfde personeelscategorie, de sociale promotie en de promotie op diploma naar een hogere personeelscategorie, binnen de drie jaren die volgen op de inwerkingtreding van dit besluit, mag de reservemilitair, die de dag vóór de inwerkingtreding van deze bepaling de leeftijd van 45 jaar niet bereikt heeft, voor zover hij aan de andere aanvaardingsvoorwaarden betreffende de promotie op diploma, bedoeld in de wet van 16 mei 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001007141 bron ministerie van landsverdediging Wet houdende statuut van de militairen van het reservekader van de krijgsmacht sluiten houdende statuut van de militairen van het reservekader van de krijgsmacht en in het koninklijk besluit van 3 mei 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/05/2003 pub. 11/07/2003 numac 2003007175 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende het statuut van de militairen van het reservekader van de Krijgsmacht sluiten betreffende het statuut van de militairen van het reservekader van de krijgsmacht voldoet, een aanvraag indienen voor een promotie op diploma.

Art. 53.Treden in werking op 1 januari 2019: 1° de wet van 19 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/07/2018 pub. 31/08/2018 numac 2018040552 bron ministerie van landsverdediging Wet tot wijzing van de wet van diverse bepalingen betreffende het statuut van de militairen van het reservekader van de Krijgsmacht sluiten tot wijziging van de wet van 16 mei 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001007141 bron ministerie van landsverdediging Wet houdende statuut van de militairen van het reservekader van de krijgsmacht sluiten houdende statuut van de militairen van het reservekader van de Krijgsmacht;2° dit besluit, met uitzondering van artikel 23, 2° en 3°, dat in werking treedt op 1 januari 2020.

Art. 54.De minister bevoegd voor Defensie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 12 september 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Defensie, S. VANDEPUT

"Bijlage bij het koninklijk besluit van 12 september 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/05/2003 pub. 11/07/2003 numac 2003007175 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende het statuut van de militairen van het reservekader van de Krijgsmacht sluiten betreffende het statuut van de militairen van het reservekader van de krijgsmacht.

Bijlage B bij het koninklijk besluit van 3 mei 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/05/2003 pub. 11/07/2003 numac 2003007175 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende het statuut van de militairen van het reservekader van de Krijgsmacht sluiten betreffende het statuut van de militairen van het reservekader van de krijgsmacht Tabel tot vaststelling van de vereiste minimum anciënniteit voor bevordering

CATEGORIE RESERVEPERSONEEL

GRAAD IN HET RESERVEKADER

ANCIENNITEIT IN DE VORIGE GRAAD (JAREN)

normale bevordering= X

versnelde bevordering = Z

VRIJWILLIGER

Korporaal

7

6

Korporaal-chef

9

8

Eerste korporaal-chef

9

8

ONDEROFFICIER

Eerste sergeant

5

4

Eerste sergeant-chef (1)

9 (1)

8 (1)

Eerste sergeant-majoor (3)

7

6

Adjudant

7

6

Adjudant-chef

7

6

Adjudant-majoor

5

4

OFFICIER

Luitenant

5

4

Kapitein

6

5

Kapitein-commandant

6

5

Majoor

20 (2)

16 (2)

Luitenant-kolonel

5

4

Kolonel

5

4

Generaal-majoor

5

4

Luitenant-generaal

5

2


(1) Enkel voor de onderofficier die verzaakt heeft aan de bevordering of die het brevet van keuronderofficier niet heeft behaald (2) Minimum totaal aantal jaren anciënniteit als officier (NIET de majoor aangeworven in het kader van de bijzondere laterale werving) (3) Enkel Niv C Indien de duur van het behoren tot de onmiddellijk beschikbare reserve kleiner is dan de vereiste minimum anciënniteit voor de vermelde bevordering, wordt de anciënniteit in de vorige graad berekend volgens de formule: A = X - ((Y/Z) x (X - Z)) A = vereiste anciënniteit in de vorige graad. X = aantal vereiste jaren anciënniteit bij normale bevordering.

Y = aantal jaren in de onmiddellijk beschikbare reserve.

Z = aantal vereiste jaren anciënniteit bij versnelde bevordering.

Het resultaat wordt afgerond naar het lagere trimester.

Periodes van minder dan één jaar komen niet in aanmerking voor de berekening van Y. Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 12 september 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/05/2003 pub. 11/07/2003 numac 2003007175 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende het statuut van de militairen van het reservekader van de Krijgsmacht sluiten betreffende het statuut van de militairen van het reservekader van de krijgsmacht FILIP Van Koningswege : De Minister van Defensie, S. VANDEPUT

^