Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 10 april 2014
gepubliceerd op 29 april 2014

Koninklijk besluit tot benoeming van een directeur van de Nationale Bank van België en houdende aanduiding van een vice-gouverneur van de Nationale Bank van België

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2014003171
pub.
29/04/2014
prom.
10/04/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 APRIL 2014. - Koninklijk besluit tot benoeming van een directeur van de Nationale Bank van België en houdende aanduiding van een vice-gouverneur van de Nationale Bank van België


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 februari 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 bron ministerie van financien Wet tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België sluiten tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, artikelen 19, punt 1 en 23, punt 2;

Gelet op artikelen 29, punt 1 en 34, punt 2 van de statuten van de Nationale Bank van België, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 10 januari 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/01/1999 pub. 29/01/1999 numac 1999003013 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van de Nationale Bank van België sluiten tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van de Nationale Bank van België;

Overwegende dat Mevr. Françoise Masai, directeur en vice-gouverneur van de Nationale Bank van België, met haar brief van 24 maart 2014 ontslag heeft genomen uit haar functies met ingang van 1 juni 2014;

Overwegende dat het wenselijk is in haar vervanging als directeur te voorzien en gelet op de voordracht van 26 maart 2014 van de Regentenraad van de Nationale Bank van België;

Overwegende dat het noodzakelijk is in haar vervanging als vice-gouverneur te voorzien en gelet op het koninklijk besluit van 5 april 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/04/2011 pub. 11/04/2011 numac 2011003155 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot benoeming van twee directeurs van de Nationale Bank van België sluiten tot benoeming van twee directeurs van de Nationale Bank van België, artikel 1;

Op de voordracht van de Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De heer Vincent J. M. Magnée wordt benoemd tot directeur van de Nationale Bank van België voor een termijn van zes jaar met ingang van 1 juni 2014.

Art. 2.De heer Mathias Dewatripont, directeur van de Nationale Bank van België, draagt de titel van vice-gouverneur van de Nationale Bank van België met ingang van 1 juni 2014.

Art. 3.Mevr. Françoise Masai krijgt de toestemming om de titel van ere-vice-gouverneur van de Nationale Bank van België te dragen met ingang van 1 juni 2014.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 5.De minister bevoegd voor Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 10 april 2014.

FILIP Van Koningswege : Minister van Financiën, K. GEENS

^