Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 05 april 2011
gepubliceerd op 11 april 2011

Koninklijk besluit tot benoeming van twee directeurs van de Nationale Bank van België

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2011003155
pub.
11/04/2011
prom.
05/04/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

5 APRIL 2011. - Koninklijk besluit tot benoeming van twee directeurs van de Nationale Bank van België


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 februari 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 bron ministerie van financien Wet tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België sluiten tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, artikelen 19, punt 1 en 23, punt 2;

Gelet op de artikelen 29, punt 1 en 34, punt 2 van de statuten van de Nationale Bank van België, goedgekeurd bij koninklijk besluit;

Overwegende dat de heer Guy Quaden zijn ontslag als gouverneur en lid van het Directiecomité van de Nationale Bank van België heeft aangeboden met ingang van 1 april 2011;

Overwegende dat de heer Peter Praet zijn ontslag als lid van het Directiecomité van de Nationale Bank van België heeft aangeboden met ingang van 1 juni 2011;

Gelet op de voordracht van de Regentenraad van de Nationale Bank van België;

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De heer Mathias Dewatripont wordt benoemd tot directeur van de Nationale Bank van België voor een termijn van zes jaar met ingang van 18 mei 2011.

Art. 2.De heer Pierre Wunsch wordt benoemd tot directeur van de Nationale Bank van België voor een termijn van zes jaar met ingang van 1 juni 2011.

Art. 3.De Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 5 april 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Financiën, D. REYNDERS

^