Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 december 2017
gepubliceerd op 01 februari 2018

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 december 2017 ter bepaling van het personeelsplan voor het jaar 2018 voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2018010140
pub.
01/02/2018
prom.
21/12/2017
ELI
eli/besluit/2017/12/21/2018010140/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

21 DECEMBER 2017. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 december 2017 ter bepaling van het personeelsplan voor het jaar 2018 voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, artikel 40, § 1;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 juli 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/07/2017 pub. 14/07/2017 numac 2017030633 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende oprichting van Brussel Openbaar Ambt sluiten houdende oprichting van Brussel Openbaar Ambt;

Gelet op het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 juli 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/07/2014 pub. 26/08/2014 numac 2014031674 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de bevoegdheden van de ministers van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/07/2014 pub. 10/09/2014 numac 2014031678 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de kabinetten van de leden van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en van de Gewestelijke Staatssecretarissen sluiten tot vaststelling van de bevoegdheden van de ministers van de Brusselse Regering, gewijzigd door het besluit van 4 december 2014;

Gelet op het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/03/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014031405 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van het ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/03/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014031406 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gewijzigd door het besluit van 20 november 2015 en het besluit van 21 januari, artikel 18, § 5;

Gelet op de omzendbrief van 27 november 2014Relevante gevonden documenten type omzendbrief prom. 27/11/2014 pub. 16/01/2015 numac 2015031013 bron brussels hoofdstedelijk gewest Omzendbrief betreffende de uitwerking en opvolging van een personeelsplan op basis van de personeelsenveloppe sluiten betreffende de uitwerking en opvolging van de uitvoering van een personeelsplan op basis van de personeelsenveloppe;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 21 december 2017;

Gelet op het advies van de inspecteur van financiën, gegeven op 4 december 2017 ;

Op voorstel van de Minister belast met Openbaar Ambt;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Het personeelsplan van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt wordt vastgesteld als volgt:

Personeelsplan 2018

Plan de personnel 2018

Rang

Graad

Ambt. en mand.

CUTB

TOTAAL

Rang

Grade

Stat. et mand.

CBET

TOTAL

A5

Directeur generaal

1

1

A5

Directeur général

1

1

A4+

Adjunct directeur generaal

1

1

A4+

Directeur général adjoint

1

1

A3

Directeur

2

2

A3

Directeur

2

2

A2

Eerste attaché

4

4

A2

Premier attaché

4

4

A1

Attaché

14

7

21

A1

Attaché

14

7

21

B1

Assistent

13

3

16

B1

Assistant

13

3

16

C2

Eerste adjunct

1

1

C2

Premier adjoint

1

1

C1

Adjunct

6

3

9

C1

Adjoint

6

3

9

D1

Klerk

3

3

D1

Commis

3

3

Totaal

45

13

58

Total

45

13

58


Ambt. en mand: ambtenaren en mandaathouders CUTB: Contractuele personeelsleden uitzonderlijke en Tijdelijke personeelsbehoeften

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang op 1 januari 2018.

Art. 3.De minister bevoegd voor Openbaar Ambt is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 21 december 2017.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering: De minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid, R. VERVOORT

^