Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2019
gepubliceerd op 10 april 2019

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ter bepaling van het personeelsplan voor het jaar 2019 voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2019011588
pub.
10/04/2019
prom.
21/03/2019
ELI
eli/besluit/2019/03/21/2019011588/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

21 MAART 2019. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ter bepaling van het personeelsplan voor het jaar 2019 voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, artikel 40, § 1;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 juli 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/07/2017 pub. 14/07/2017 numac 2017030633 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende oprichting van Brussel Openbaar Ambt sluiten houdende oprichting van Brussel Openbaar Ambt;

Gelet op het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 juli 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/07/2014 pub. 26/08/2014 numac 2014031674 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de bevoegdheden van de ministers van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/07/2014 pub. 10/09/2014 numac 2014031678 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de kabinetten van de leden van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en van de Gewestelijke Staatssecretarissen sluiten tot vaststelling van de bevoegdheden van de ministers van de Brusselse Regering, gewijzigd door het besluit van 4 december 2014;

Gelet op het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011463 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de gewestelijke overheidsdiensten van Brussel sluiten houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de gewestelijke overheidsdiensten van Brussel;

Gelet op het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 december 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/12/2017 pub. 01/02/2018 numac 2018010140 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 december 2017 ter bepaling van het personeelsplan voor het jaar 2018 voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt sluiten ter bepaling van het personeelsplan voor het jaar 2018 voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt;

Gelet op de omzendbrief van 27 november 2014Relevante gevonden documenten type omzendbrief prom. 27/11/2014 pub. 16/01/2015 numac 2015031013 bron brussels hoofdstedelijk gewest Omzendbrief betreffende de uitwerking en opvolging van een personeelsplan op basis van de personeelsenveloppe sluiten betreffende de uitwerking en opvolging van de uitvoering van een personeelsplan op basis van de personeelsenveloppe;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 18 februari 2019;

Gelet op het advies van de inspecteur van financiën, gegeven op 21 januari 2019;

Op voorstel van de Minister belast met Openbaar Ambt, Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Het personeelsplan van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt wordt vastgesteld als volgt :

Rang

Grade

Stat. et mand.

CTAS

CPE

CBET

TOTAL

Rang

Graad

Ambt. en mand.

CBSO

SBO

CUTB

TOTAAL

A5

Directeur général

1

1

A5

Directeur generaal

1

1

A4+

Directeur général adjoint

1

1

A4+

Adjunct directeur generaal

1

1

A3

Directeur

6

6

A3

Directeur

6

6

A2

Conseiller- expert

2

2

A2

Raadgever- deskundige

2

2

A2

Premier attaché

5

5

A2

Eerste attaché

5

5

A1

Attaché

26

5

31

A1

Attaché

26

5

31

B2

Assistant principal

3

3

B2

Eerste assistent

3

3

B1

Assistant

20

20

B1

Assistent

20

20

C2

Premier adjoint

1

1

C2

Eerste adjunct

1

1

C1

Adjoint

15

2

17

C1

Adjunct

15

2

17

D1

Commis

5

2

4

11

D1

Klerk

5

2

4

11

Total

84

2

4

8

98

Totaal

84

2

4

8

98


Ambt. en mand : ambtenaren en mandaathouders CBSO : Contractuele personeelsleden bijkomende en specifieke opdrachten SBO : Startbaanovereenskomst CUTB : Contractuele personeelsleden uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften

Art. 2.Het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 21 december 2017 ter bepaling van het personeelsplan voor het jaar 2018 voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt wordt opgeheven.

Art. 3.De minister bevoegd voor Openbaar Ambt is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 21 maart 2019.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De minister-president, belast met Openbaar Ambt, R. VERVOORT

^