Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering
gepubliceerd op 19 februari 2018

Overplaatsingen Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 december 2017, Mevr. WILDERS Bénédicte, wordt ambtshalve overgeplaatst van de Waalse overheidsdienst naar de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel vanaf 1 maart 2014.

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2018030482
pub.
19/02/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


Overplaatsingen Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 december 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/12/2017 pub. 21/02/2018 numac 2018010169 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de huurhulp van het Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/12/2017 pub. 01/02/2018 numac 2018010140 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 december 2017 ter bepaling van het personeelsplan voor het jaar 2018 voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/12/2017 pub. 04/01/2018 numac 2017041021 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de vrijstellingen van beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt wegens studies, beroepsopleidingen of stages type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/12/2017 pub. 28/05/2018 numac 2018030200 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de regels die van toepassing zijn op de woningen die door openbare vastgoedbeheerders en door de sociale verhuurkantoren te huur worden gesteld sluiten, Mevr. WILDERS Bénédicte, wordt ambtshalve overgeplaatst van de Waalse overheidsdienst naar de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel vanaf 1 maart 2014.

Beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze mededeling. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel) te worden toegezonden.

Deze termijn wordt met dertig dagen verlengd ten behoeve van de personen die hun woonplaats hebben in een Europees land dat niet aan België grenst en met negentig dagen ten behoeve van hen die hun woonplaats buiten Europa hebben.

^