Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 19 februari 2018

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 31/01/2018 pub. 19/02/2018 numac 2017014217 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, tot wijziging van de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 31/01/2018 pub. 19/02/2018 numac 2017032028 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de lonen (1) type koninklijk besluit prom. 31/01/2018 pub. 19/02/2018 numac 2017040876 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende de regeling van de overuren type koninklijk besluit prom. 31/01/2018 pub. 19/02/2018 numac 2017206117 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking, tot wijziging van de statuten van het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 31/01/2018 pub. 19/02/2018 numac 2017206147 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de papiernijverheid, betreffende de sociale voordelen type koninklijk besluit prom. 31/01/2018 pub. 19/02/2018 numac 2017206152 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking, betreffende de ingroeibanen type koninklijk besluit prom. 31/01/2018 pub. 19/02/2018 numac 2017206153 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende de bijkomende werkloosheidsuitkeringen type koninklijk besluit prom. 31/01/2018 pub. 19/02/2018 numac 2017206150 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 31/01/2018 pub. 19/02/2018 numac 2017206173 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking, betreffende de neutralisatie van een negatieve index type koninklijk besluit prom. 31/01/2018 pub. 19/02/2018 numac 2017206230 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende het vervoer type koninklijk besluit prom. 31/01/2018 pub. 19/02/2018 numac 2017206256 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking, betreffende de bijdrage in de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 31/01/2018 pub. 19/02/2018 numac 2017206258 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende de sociale voordelen type koninklijk besluit prom. 31/01/2018 pub. 19/02/2018 numac 2017206279 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende de neutralisatie van de negatieve index type koninklijk besluit prom. 31/01/2018 pub. 19/02/2018 numac 2017206360 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende het recht op uitkeringen voor landingsbanen type koninklijk besluit prom. 31/01/2018 pub. 19/02/2018 numac 2017206362 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de papiernijverheid, betreffende de ingroeibanen type koninklijk besluit prom. 31/01/2018 pub. 19/02/2018 numac 2017206559 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de jaarlijkse premie betaalbaar in december type koninklijk besluit prom. 31/01/2018 pub. 19/02/2018 numac 2017206567 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel, betreffende de afwezigheid zonder motief type koninklijk besluit prom. 31/01/2018 pub. 19/02/2018 numac 2017206568 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de afwijkingen van de vijfdagenweek type koninklijk besluit prom. 31/01/2018 pub. 19/02/2018 numac 2017206596 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de levering, het onderhoud en het wassen van de arbeidskledij type koninklijk besluit prom. 31/01/2018 pub. 19/02/2018 numac 2017206657 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel, betreffende de afwezigheid zonder motief type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/02/2018 numac 2018010522 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie Ontslag uit het ambt Bij koninklijk besluit ****. 2087 van 20 december 2017 : Wordt luitenant-generaal ****. **** op 31 december 2017 ontslagen uit het ambt van vleugeladjudant van de Koning en wordt vanaf 1 type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/02/2018 numac 2018010600 bron ministerie van landsverdediging **** Aanstelling van kandidaat-officieren **** van niveau **** **** koninklijk besluit ****. 2089 van 21 december 2017 : Landmacht De kandidaat-officier **** van niveau ****, ****. ****, wordt op 26 november 2017 aangesteld in de graad van on Luchtmacht De kandidaat-officieren **** van niveau ****, van wie de namen volgen, worden op 26 ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/02/2018 numac 2018010613 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Pensionering Bij koninklijk besluit nr. 2092 van 21 december 2017, wordt majoor militair administrateur K. Debruyne definitief op pensioen gesteld op 1 januari 2018. type koninklijk besluit prom. 21/01/2009 pub. 19/02/2018 numac 2018010798 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende onderrichtingen voor de apothekers. - Officieuze coördinatie in het Duits. - Erratum type koninklijk besluit prom. 28/01/2014 pub. 19/02/2018 numac 2018010795 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de minimumvoorwaarden en modaliteiten voor de bemiddeling in het kader van de wet betreffende de Gemeentelijke Administratieve Sancties . - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 31/01/2018 pub. 19/02/2018 numac 2018200310 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vervanging van een lid van de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/02/2018 numac 2018200720 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Koninklijk besluit van 23 november 2017 tot benoeming van de buitengewone leden van de Hoge Raad voor Preventie en becherming op het Werk. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 8 december 2017, In artikel 1 moet de naam "Verpaele" gelezen worden in plaats van "Verpaelen".

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 19/02/2018 numac 2018010306 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse carrière Overplaatsingen Bij ministerieel besluit van 5 december 2017 wordt de heer Philippe DE MUELENAERE ontheven uit zijn functie van Ambassadesecretaris bij de Ambassade van België te Mexico. Hij wordt toegevoegd aan de Ambas Bij ministerieel besluit van 5 december 2017 wordt Mevr. Marie NEYRINCK ontheven uit haar funct(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 19/02/2018 numac 2018010685 bron brussels hoofdstedelijk gewest Inzamelaar, handelaar en makelaar van gevaarlijke afvalstoffen Bij ministerieel besluit van 30/01/2018 werd de B.V.B.A. SUN CALOR erkend als inzamelaar, handelaar en makelaar van gevaarlijke afvalstoffen voor een (...) De erkenning draagt het nummer : AGR/CNC-DD/001573793 Bij ministerieel besluit van 30/01/201(...) type ministerieel besluit prom. 02/02/2018 pub. 19/02/2018 numac 2018030465 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage bij het ministerieel besluit van 3 december 2015 tot vastlegging van de maatschappelijke zetel van de hulpverleningszones type ministerieel besluit prom. 12/02/2018 pub. 19/02/2018 numac 2018030467 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket - Zenito type ministerieel besluit prom. 12/02/2018 pub. 19/02/2018 numac 2018030470 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket - Xerius type ministerieel besluit prom. 09/02/2018 pub. 19/02/2018 numac 2018030499 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de organisatie van een call voor het indienen van steunaanvragen voor nuttige-groenewarmte-installaties voor de productie van nuttige groene warmte uit biomassa en uit aardwarmte uit de diepe ondergrond, installaties voor de benutting van restwarmte en installaties voor de productie van biomethaan type ministerieel besluit prom. 08/02/2018 pub. 19/02/2018 numac 2018030523 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 23 juni 2015 houdende vaststelling van de verzamelaanvraag en de nadere regels voor de gemeenschappelijke identificatie van percelen, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 19/02/2018 numac 2018200868 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 5 december 2017 in zake Henry Pauwels tegen het Vlaamse Gewest, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 21 december 2017, heeft he « Schendt artikel 16.4.25 DABM [decreet van het Vlaamse Gewest van 5 april 1995 houdende algemene b(...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/12/2017 pub. 19/02/2018 numac 2018010429 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de werkgroep belast met het vaststellen van de initiële competenties type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/12/2017 pub. 19/02/2018 numac 2018010597 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende erkenning van de « Fédération des Etudiants francophones (F.E.F.)" en de « Union des Etudiants de la Communauté française (Unécof)" als verenigingen die de studenten op gemeenschapsniveau vertegenwoordigen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 26/01/2018 pub. 19/02/2018 numac 2018010838 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 december 1993 houdende oprichting van een cultuur- en congrescentrum van de Vlaamse Gemeenschap in Bilzen, genaamd "Landcommanderij Alden Biesen", wat betreft de samenstelling en de opdrachten van de bestuurscommissie type besluit van de vlaamse regering prom. 19/01/2018 pub. 19/02/2018 numac 2018030393 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 januari 1979 betreffende de toekenning van een vakantiegeld aan het personeel van 's lands algemeen bestuur en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 februari 2000 betreffende de volledige terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen voor personeelsleden van het onderwijs en van de centra voor leerlingenbegeleiding

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/12/2017 pub. 19/02/2018 numac 2018030477 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de aanwijzing van de gemachtigde ambtenaar belast met de behandeling van beroepen ingediend tegen de beslissingen in uitvoering van artikel 32, § 2, tweede lid van de ordonnantie van 11 juli 2013 tot wijziging van de ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brusselse huisvestingscode type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 19/02/2018 numac 2018030482 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Overplaatsingen Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 december 2017, Mevr. WILDERS Bénédicte, wordt ambtshalve overgeplaatst van de Waalse overheidsdienst naar de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel vanaf 1 maart 2014.

overeenkomst

type overeenkomst prom. 02/02/2018 pub. 19/02/2018 numac 2018010466 bron rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Overeenkomst tussen de logopedistenen de verzekeringsinstellingen 2018-2019. - Ministerraad van 2 februari 2018. - Notificatie punt 11 type overeenkomst prom. 02/02/2018 pub. 19/02/2018 numac 2018010810 bron rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Overeenkomst kinesitherapeuten-verzekeringsinstellingen 2018-2019. - Ministerraad van 2 februari 2018. - Notificatie punt 11 type overeenkomst prom. -- pub. 19/02/2018 numac 2018030397 bron rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Nationale overeenkomst S/2018 tussen de audiciens en de verzekeringsinstellingen. - Ministerraad van 2 februari 2018. - Notificatie punt 11 BETREFT : MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID Goedkeuring van de overeenkomsten met zorgverstrekkers en de - akkoord met de artsen, - nationale overeenkomst met logopedisten, - nationale overeenkomst (...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 19/02/2018 numac 2018010638 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MSC.152 die verscheidene amendementen aanbrengt aan het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee In overeenstemming met de wet van 24 april 2014 betreffende de bekendmaking van(...) type bericht prom. -- pub. 19/02/2018 numac 2018010639 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MSC.153 die verscheidene amendementen aanbrengt aan het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee In overeenstemming met de wet van 24 april 2014 betreffende de bekendmaking van(...) type bericht prom. -- pub. 19/02/2018 numac 2018010642 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MSC.201 die verscheidene amendementen aanbrengt aan het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee In overeenstemming met de wet van 24 april 2014 betreffende de bekendmaking van(...) type bericht prom. -- pub. 19/02/2018 numac 2018010640 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MSC.170 die verscheidene amendementen aanbrengt aan het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee In overeenstemming met de wet van 24 april 2014 betreffende de bekendmaking van(...) type bericht prom. -- pub. 19/02/2018 numac 2018010641 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MSC.194 die verscheidene amendementen aanbrengt aan het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee In overeenstemming met de wet van 24 april 2014 betreffende de bekendmaking van(...) type bericht prom. -- pub. 19/02/2018 numac 2018010646 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MSC.256 die verscheidene amendementen aanbrengt aan het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee In overeenstemming met de wet van 24 april 2014 betreffende de bekendmaking van(...) type bericht prom. -- pub. 19/02/2018 numac 2018010645 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MSC.239 die verscheidene amendementen aanbrengt aan het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee In overeenstemming met de wet van 24 april 2014 betreffende de bekendmaking van(...) type bericht prom. -- pub. 19/02/2018 numac 2018010647 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MSC.257 die verscheidene amendementen aanbrengt aan het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee In overeenstemming met de wet van 24 april 2014 betreffende de bekendmaking van(...) type bericht prom. -- pub. 19/02/2018 numac 2018010644 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MSC.216 die verscheidene amendementen aanbrengt aan het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee In overeenstemming met de wet van 24 april 2014 betreffende de bekendmaking van(...) type bericht prom. -- pub. 19/02/2018 numac 2018030524 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De bvba Starter heeft de nietigverklaring gevorderd van he Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 3 oktober 2017. Deze zaak is ingesch(...) type bericht prom. -- pub. 19/02/2018 numac 2018030525 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer Oscar DRIESSEN c.s. heeft de nietigverklaring gevo Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 224.052/ XIII-8.222. Voor de Hoofdgriffier, type bericht prom. -- pub. 19/02/2018 numac 2018030532 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De nv van publiek recht BPOST heeft de nietigverklaring ge Deze zaak is ingeschreven onder rolnummer G/A 223.835/Vbis-207. Voor de Hoofdgriffier, Cécile(...) type bericht prom. -- pub. 19/02/2018 numac 2018030530 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De provincie Henegouwen heeft de nietigverklaring gevorder Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 224.232/ VI-21.171. Voor de Hoofdgriffier, (...) type bericht prom. -- pub. 19/02/2018 numac 2018200329 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 10 januari 2018 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 12 januari 2018, heeft Stéphane De Die zaak is ingeschreven onder nummer 6814 van de rol van het Hof. De griffier, F. Meersschau(...) type bericht prom. -- pub. 19/02/2018 numac 2018200867 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 a. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 16 januari 2018 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 17 januari 2018, is beroep tot b. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 16 januari 2018 ter post aangetekende b(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 19/02/2018 numac 2018030383 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning van laboratoria voor de domeinen afvalwater, oppervlaktewater, grondwater, percolaatwater, putwater, neerslagwater, zwemwater, viswater, bodem, slib, sediment, vaste stof, vast afval, asbestverdachte materialen, lucht, rookgas, olie,(...) Overeenkomstig de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen, overeenkomstig art(...)

erratum

type erratum prom. 25/03/1964 pub. 19/02/2018 numac 2018010794 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op de geneesmiddelen Officieuze coördinatie in het Duits. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 19/02/2018 numac 2018200890 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Ingenieurs-analisten (niveau A2) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectie-nummer : ANG17351 Solliciteren kan tot 12/03/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobin(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 19/02/2018 numac 2018200920 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Experts in noodplanning (niveau A2), voor de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp. - Selectienummer : AFB17046 Deze selectie werd afgesl(...) Er is 1 laureaat. De lijst is 2 jaar geldig. type document prom. -- pub. 19/02/2018 numac 2018200923 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg : Administratief deskundigen (m/v/x) (BNG18028) De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorw(...) Solliciteren kan tot 2/03/2018. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich ric(...) type document prom. -- pub. 19/02/2018 numac 2018200940 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige deskundigen JAVA (niveau A2), voor de FOD Justitie. - Selectienummer : AFG17287 Deze selectie werd afgesloten op 8/02/2018. Er zijn geen laureaten. (...) type document prom. -- pub. 19/02/2018 numac 2018200943 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de HVW : Verantwoordelijken voor betalingsbureau van Moeskroen en Bergen (m/v/x) (BFG18030) De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden om t(...) Solliciteren kan tot 5/03/2018. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich ric(...) type document prom. -- pub. 19/02/2018 numac 2018200959 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Economische controleurs regio Oost- en West-Vlaanderen (niveau B), voor de FOD Economie, K.MO., Middenstand en Energie. - Selectienummer : ANG18025 Solliciteren kan tot 5/03/2018 via www.selor.(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) ka(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/02/2018 numac 2018010526 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Benoemingen van kandidaat-reserveofficieren Bij koninklijk besluit ****. 2088 van 21 december 2017 : Landmacht De aangestelde onderluitenant kandidaat-reserveofficier, ****-****. ****, wordt op 1 december 2017 benoemd in de graad Luchtmacht De aangestelde onderluitenant van het vliegwezen kandidaat-reserveofficier, ****. ****(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/02/2018 numac 2018010630 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Benoeming van kandidaat-beroepsofficieren van niveau B Bij koninklijk besluit nr. 2093 van 21 december 2017 : Word kandidaat-beroepsofficier van niveau B, aangesteld in de graad van adjudant, J. Van Haecht, op 26 novembe type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/02/2018 numac 2018010674 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2094 van 21 december 2017, hebben de volgende benoemingen in de categorie van de beroepsofficieren uitwerking met ingang v In de graad van majoor van het vliegwezen, de kapitein-commandanten van het vliegwezen K. Van Haute(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/02/2018 numac 2018010839 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Medische dienst. - Benoeming tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2122 van 21 december 2017, heeft in de vakrichting "medische technieken" de volgende benoeming plaats op 26 j In de graad van geneesheer-kolonel, geneesheer-luitenant-kolonel D. Van Gastel. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/02/2018 numac 2018030351 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoeming van kandidaat-beroepsofficieren van niveau **** **** koninklijk besluit ****. 2082 van 19 december 2017 : Landmacht **** kandidaat-beroepsofficieren van niveau ****, ****. **** **** en ****. ****, op 26 juni 2017 **** **** kandidaat-beroepsofficier van niveau ****, S. ****, op 26 september 2017 benoemd in de graad(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/02/2018 numac 2018030381 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Marine Benoemingen in de categorie van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2095 van 21 december 2017 : In het korps van het marinepersoneel hebben volgende benoemingen plaats in de categorie van de reserveofficieren op In de graad van reserve-korvetkapitein, de reserve-luitenanten-ter-zee eerste klasse M. Eyckmans, G(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/02/2018 numac 2018030387 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Medische dienst Benoeming in de categorie van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2096 van 21 december 2017 : In het medisch ondersteunend korps heeft volgende benoeming plaats in de categorie van de reserveofficieren In de graad van reservemajoor, reserve-kapitein-commandant M. Froment. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/02/2018 numac 2018200822 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Dienst voor administratieve controle. - Benoeming van een attaché sociaal inspecteur in de klasse A1 Bij koninklijk besluit van 4 februari 2018, wordt mevrouw KERFS Ilse, me Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 19/02/2018 numac 2018010876 bron brussels hoofdstedelijk gewest Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. - Vacante betrekking van Directeur - rang A3 - in te vullen door bevordering. - Oproep aan kandidaten behorend tot de Franse taalrol Deze bekendmaking richt zich tot st(...) - de Franse taalrol; - de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB) of een instelling van openb(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 19/02/2018 numac 2018010602 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** van kandidaat-beroepsofficieren van niveau **** van de bijzondere werving Bij koninklijk besluit ****. 2090 van 21 december 2017 : De kandidaat-beroepsofficieren van niveau **** van de bijzondere werving, van wie de namen **** **** S. De Man Medische dienst ****. ****, S. ****, ****. de ****, S. ****(...)

document

type document prom. -- pub. 19/02/2018 numac 2018200740 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de audiovisuele sector Bij besluit van de Directeur-generaal a.i. van 5 februari 2018, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgis worden benoemd tot leden van het Paritair Comité voor de audiovisuele sector : 1. als vertegenwo(...)
^